Neděle 24. září 2023 19:36
reklama
XTB Ondřej Hartman
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new
reklama
Instaforex ebook

Jak hodnotit efektivnost investiční strategie?

Napsal:   Sekce: 

Graf, jako jednoduché vizuální znázornění vývoje měnového páru, poskytuje rychlou a snadno čitelnou informaci o vývoji kurzu i o okamžité hodnotě měnového páru. Na základě těchto informací lze snadno přijímat investiční rozhodnutí jak o vstupu do obchodu, tak o jeho ukončení. Komplexnější vyhodnocení výsledků a zejména jejich komparace s jinými rozhodnutími je však velmi obtížné.

Úspěšnost každého obchodu je vždy demonstrována dosaženým ziskem (nebo také ztrátou). Pouze velmi pečlivé zaznamenání jednotlivých obchodů po velmi dlouhé období a snad i dalších parametrů (např. velikost obchodu) může při zpětné analýze poskytnout ucelenější informaci o zvolené investiční strategii. Většinou však tyto informace chybí a pak je obchodování podle vývoje grafu spíše záležitostí intuice (a možná okamžitého štěstí), než nějakého předem otestovaného postupu.

Jiná situace nastává, pokud je obchodování založeno na určité hypotéze a ta je před vlastním zahájením obchodování pečlivě otestována na historických datech. Ukáže-li se testovaná metoda jako perspektivní (úmyslně neuvádím termín „zisková“, protože, jak se dále ukáže, zisk nemusí být rozhodujícím parametrem), je nutné ji posoudit i z hlediska komplexních ukazatelů. Toto posouzení je důležité zejména za situace, kdy máme „perspektivních“ metod více a např. z časových důvodů můžeme obchodovat jen některé z nich.

Efektivnost (v tom nejširším smyslu slova) lze měřit různými, více či méně komplexními ukazateli. Srovnávat lze různé investiční strategie v rámci jednoho měnového páru, stejně jako srovnávat v rámci jedné investiční strategie výsledky z obchodování různých měnových párů.

Abychom přímo pocítili výhodnost tohoto postupu, posoudíme pomocí zvolených ukazatelů sice jednu metodu, ale při jejím aplikování na dva měnové páry – EURUSD a GBPUSD. Nechť se ukáže (a každý si vybere), na kterém měnovém páru při obchodování stejnou strategií lze získat lepší výsledky.

Za základ vezmeme investiční strategii vycházející z hypotézy, že vstup do obchodu v určitý den trvání trendu je ziskovější než v jiný den a budeme-li do obchodu vstupovat jen v tyto dny, úspěch se jistě dostaví. Obchod zůstane otevřený, pokud trend pokračuje, neboli tzv. „obchodování do první ztráty“. Podrobněji se touto metodou zabývá článek https://www.fxstreet.cz/office-investicni-strategie-a-hypoteza-2.html, kde zkoumaným měnovým párem je EURUSD.

Aby porovnání mělo smysl, provedeme stejné operace s měnovým párem GBPUSD.

Individuální výsledky dne trendu se započtením spreadu jsou v případě měnového páru GBPUSD tyto:

Pořadový den a typ trendu

v trendu (5)

v trendu (6)

v trendu (7)

v trendu (8)

proti trendu (5)

proti trendu (6)

proti trendu (7)

proti trendu (8)

profit

-0.1692

0.0523

0.0591

0.0300

0.2789

-0.1004

-0.0282

0.0258

Vstoupili-li bychom do obchodu pouze ve dnech a směru trendu, které vedou k zisku, tedy 6., 7. a 8. den v trendu a 5. a 8 den proti trendu, získáme za 10 let zisk analogický obchodování na páru EURUSD ve výši 0,4462 (tj. USD 4.462).

Průběh vývoje zisku je následující:

Pár EURUSD:

 

Pár GBPUSD:

 

Již jen z vývoje zisku znázorněného grafy je zřejmé, že obchodování měnového páru GBPUSD bude efektivnější, než obchodování podle stejné investiční strategie na páru EURUSD.

Za určité specifikum na páru GBPUSD lze pokládat pouze extrémní nárůst zisku v polovině roku 2008, který byl dán 12-denním trendem, na který tato metoda byla schopna vhodně zareagovat a téměř plně ho využít.

Ukazatele používané pro posouzení efektivnosti jednotlivých investičních strategií bych rozdělil do dvou skupin. První skupina jsou ukazatele finanční, druhou skupinou potom ukazatele doplňující, často s přesahem vypovídací hodnoty do oblasti psychiky obchodníka. 

Pro analýzu efektivnosti zvolené investiční strategie jsem vybral tyto ukazatele:

Zisk/profit – patří jistě k těm důležitějším ukazatelům. Koneckonců hlavním smyslem obchodování na forexu je plusový rozdíl mezi současným kapitálem a vloženým kapitálem. Otázkou může být, zda úspěšnost investiční strategie měřit podle zisku k poslednímu dni nebo podle maximálního zisku dosaženému někdy v minulosti. Vhodnější se jeví zisk k poslednímu dni, protože maximálního zisku mohlo být dosaženo za naprosto nestandardní situace na trhu, která se už nikdy nemusí opakovat.

Drawdown – snad ještě důležitějším ukazatelem je maximální hodnota propadu od předchozího maxima (peaku). Tato hodnota by pro každého investora měla být výstrahou před možným margin callem, pokud hodnota vstupního kapitálu nebude dostatečně vysoká

Rentabilita za rok – jde o velmi komplexní ukazatel, který posuzuje zisk na konci období s nutnou velikostí vstupního kapitálu. Při tom pro zvýšení opatrnosti je za minimální hodnotu vstupního kapitálu považována dvojnásobná hodnota drawdownu

R(rok) = Z/(D*-2)/N*100,

Kde R(rok) je roční rentabilita v procentech

Z = zisk k poslednímu dni obchodování

D = maximální hodnota drawdownu za sledované období

N = počet let měření

Výhodou tohoto ukazatele je, že podle jeho hodnoty se investor může rozhodnout, zda bude obchodovat na forexu (roční rentabilita nad obecnou úrovní výnosnosti) nebo raději vloží kapitál do jiného investičního nástroje, který mu umožní jistější zhodnocení kapitálu a často bez ztráty času a nervů.

Počet dnů mezi peaky – maximální hodnota tohoto ukazatele by měla investorovi naznačit délku obchodování, po kterou bude ve ztrátě. Jde spíše o ukazatel psychologický. Vím-li, že se doba ztráty pohybuje v řádu stovek dní, nepodlehnu panice i po několika měsících, kdy se stále nemohu dostat nad poslední maximální hodnotu (a jsem tedy od té doby ve ztrátě).

Ziskovost – jde o ukazatel, který porovnává objem ziskových obchodů se ztrátovými

Z(p) = ∑ ziskových obchodů/∑ ztrátových obchodů *-1

Hodnota ukazatele by se měla pohybovat nad 1,3. Je-li hodnota nižší, měla by být hledána alternativa nebo doplnění metody o další parametr

Korelace – ukazatel, který měří závislost vývoje hodnoty kapitálu (ekvity) na čase (dny obchodování). V podstatě jde o pravidelnost dosahování zisku. Čím více se blíží hodnotě 1 – (úplná přímá závislost) -, tím je přírůstek kapitálu pravidelnější.  Za dostatečnou lze pokládat hodnotu nad 0,9. Při nižší hodnotě jde o nestabilní obchodování.

Směrnice přímky – ukazatel „b“ z rovnice y = a + bx. Jde o velmi rychlý a jednoduchý test. Hodnota b musí být vždy vyšší než 0, „čím vyšší, tím lépe“.

Ukazatelů by jistě mohlo být více nebo jinak konstruované. Pro základní posouzení obchodních metod nebo obchodovaných měnových párů by však měly stačit.

Jakých hodnot ukazatelů je tedy dosahováno za stejné období, při stejné metodě, avšak při různých měnových párech – v tomto případě EURUSD a GBPUSD - dokumentuje následující tabulka

měnový pár

zisk

drawdown

rentabilita za rok (v %)

dny mezi peaky

ziskovost

korelace

směrnice

EURUSD

3 570

-        2 092

8,53%

1 575

1,30

0,6878

0,77

GBPUSD

4 462

-          716

31,13%

839

1,84

0,9319

0,98

Z dosažených hodnot ukazatelů vychází jednoznačně jako efektivnější v rámci analyzované investiční strategie obchodování měnového páru GBPUSD. Vynikajících hodnot dosahuje zejména drawdown, takže požadavek na vstupní kapitál a tedy vázané finanční prostředky bude velmi nízký, průměrná roční rentabilita je rovněž nadprůměrná.

Vždy je však třeba přistupovat k získaným hodnotám s rozvahou a podrobit je kritickému posouzení. V případě páru GBPUSD jistě upoutá pozornost extrémní nárůst hodnoty ekvity ve dnech 8. 8. až 15. 8. 2008 (12-tidenní trend) se ziskem 1.803 USD. Jde o naprosto ojedinělý vývoj a při jeho „neexistenci“ by samozřejmě celkový zisk byl výrazně nižší, dokonce nižší než u měnového páru EURUSD. Přesto z vývoje ostatních ukazatelů i nadále bude obchodování měnového páru GBPUSD efektivnější.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Jaké používají banky forexové strategie? Dozvíte se na semináři Bernstein Bank
  Slovo forex vzbuzuje rozporuplné pocity. Pro jedny je to „ruleta“, pro druhé výdělečný nástroj a většina lidí ani netuší, co to forex vlastně je.
 • Jaké příležitosti nabízejí ropné měny?
  Kanadský dolar, norská koruna a ruský rubl. To jsou měny zemí, jejichž ekonomika je více či méně závislá na vývozech ropy. Dlouhodobě tedy můžeme sledovat pozitivní korelaci mezi kurzy těchto měn a cenami ropy.
 • Jaké růstové akcie mají potenciál?
  Růstové akcie za poslední rok zaznamenaly obrovské cenové výkyvy. Po krvavém roku 2022 se v mnoha případech ale trend začíná obracet. Co vlastně růstové akcie znamenají? Jak se liší od těch hodnotových a které z nich mají potenciál růstu? Analytici XTB na toto téma vytvořili e-book o těch aktuálně nejzajímavějších růstových titulech!
 • Jaké signály mi dává můj obchodní systém?
  V posledním týdnu se forex trhům moc nechce dodržovat obchodní signály generované mým obchodním systémem a nezvykle často prudce mění směr a intradenní trendy. V takovémto období ubírám na počtu obchodů a zmenšuji pozice.
 • Jak euro profituje z ukrajinské krize
  Záhadou poslední doby je síla společné evropské měny, nad kterou kroutí hlavou většina analytiků. Vždyť evropská ekonomika je mnohem slabší než americká, a navíc se Evropská centrální banka (ECB) chystá svými kroky srazit hodnotu eura.
 • Jaké výhody má algoritmické obchodování?
  Dnes budu pokračovat v sérii příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já a tentokrát se budu věnovat výhodám algoritmického obchodování.
 • Jak funguje algoritmické obchodování?
  Dnes budu pokračovat v sérii příspěvků o algoritmickém obchodování tak, jak ho vnímám já.
 • Jak funguje obchodování na mezibankovním trhu
  Obchodování na mezibankovním trhu je pro mnoho obchodníků a investorů velkou neznámou, avšak pochopit, jak prakticky celý trh funguje, je naprosto klíčové pro dlouhodobé úspěšné působení na finančních trzích. Pojďme si proto detailněji přiblížit, jak funguje obchodování na mezibankovním trhu a jakou cestou bychom se měli jako profesionální obchodníci na finančním trhu vydat.
 • Jak funguje ztráta v psychologii obchodování?
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
 • Jak fungují forex-brokeři
  V tomto článku chci přinést svojí doměnku o fungování forex brokerů.
 • Jak hospodaří a investuje stát? Podívejte se na jasná čísla!
  Úspěšného investora nebo podnikatele poznáme velice snadno podle toho, jakým vládne majetkem a jestli se jeho hodnota zvyšuje nebo snižuje. U vlád to už není tak jednoduché a názory veřejnosti jsou ovlivňovány médii, výroky politologů a "ekonomických expertů". Pojďme se oprostit od politiky a podívejme se na pár základních čísel, které vám mohou usnadnit pohled na jednotlivé vlády od roku 1993 z pohledu státního rozpočtu a HDP.
 • Jak identifikovat nejlepší časový rámec pro obchodování
  Mnoho obchodníků, nových i zkušených, by rádo vědělo, jak identifikovat nejlepší časový rámec pro obchodování na forexu. Obecně by si obchodníci měli vybrat časový rámec v souladu s množstvím času, který mohou obchodování věnovat během dne. V tomto článku se budeme tématu identifikování časového rámce věnovat blíže.
 • Jak inflace ovlivňuje obchodování na forexu?
  Inflace má na ekonomiku dané země negativní vliv. Rostoucí ceny komodit a zhoršování kupní síly lidí narušují hodnotu měny. To spouští krizi na forexovém trhu. Investoři přeorientovali své investice do bezpečných komodit, jako je zlato, které vesměs zůstávají stabilní a dokáže dlouhodobě odolat jakémukoli ekonomickému šoku. Blíže k inflaci a jejímu vlivu na devizový trh v dnešním příspěvku.
 • Jak investovat do akcií?
  Investování do akcií je jedním ze způsobů jak zhodnocovat svůj kapitál. Co jsou akcie a jak se ve světě akcií orientovat?
 • Jak investovat do zlata v roce 2023?
  Zlato se dlouhodobě v České republice řadí hned vedle nemovitostí jako jeden z nejpopulárnějších instrumentů. Od začátku února tento drahý kov zaznamenal propad o 7 %, jedná se o dobrý čas k nákupu nebo se podíváme na nová minima? A jakými způsoby můžeme vlastně do zlata investovat?
 • Jak investovat peníze vydělané nejen na forexu?
  Rozhovor s obchodním ředitelem P2B platformy RONDA INVEST a.s. – panem Lukášem Blažkem.
 • Jak investovat při vysoké ceně se strategií DCA
  Pokud přemýšlíte, zda je vhodné investovat do právě rostoucího Bitcoinu, nebo do kterékoliv jiné akcie, která dlouhodobě roste, ale nemůžete se pořádně rozhodnout, můžete vyzkoušet poměrně nenáročnou a efektivní investiční strategii s názvem Dollar-Cost Avereging, která by vám v téhle situaci mohla jistě pomoct. Tato jednoduchá metoda vám pomůže zbořit váš psychologický blok hlavně při nákupu aktiv, jejíž cena je dlouhodobě na vrcholu.
 • Jak investuje Generace Z: Kuriózní nový trend v obchodování
  Rád bych Váženému čtenáři webu FxStreet.cz představil nový fenomén, kterého jsem si začal v poslední době všímat. Jde o trendové obchodování Generace Z, což jsou pro účely tohoto článku mladí dospělí narození v letech 2000 a 2001. Možná jste si toho ani nevšimli, ale tito mladí hladoví obchodníci využívají všech příležitostí, které se na internetu vyskytnou.
 • Jak já to vidím: EURCHF short
  Zamyšlení.
 • Jak je možné investovat 10 000 USD?
  Abychom našli správnou odpověď na otázky jak a kam investovat 10 000 USD, měli bychom vzít v úvahu několik věcí. Nejprve cíle a období investic. Pokud je období poměrně krátké, pak je možné riskovat a zvážit agresivní metody investování. Pokud potřebuje člověk peníze, které chcete investovat, použít za pár měsíců nebo spíše roků, může si vybrat možnost jejich investování do akcií, které mohou během let přinést zisk. Proto jsou investiční horizonty velmi důležitým parametrem.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB Ondřej Hartman