Čtvrtek 20. června 2024 05:07
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
InstaForex ebook vzdelavaci
reklama
Fintokei léto akce

BREAKING: EUR po údajích o CPI v Německu posiluje

29.05.2024 14:14  Autor: XTB  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

Blesková data CPI za květen z Německa byla klíčovým makro zveřejněním z Evropy naplánovaným na dnešek. Zpráva byla zveřejněna ve 14:00 a očekávalo se, že ukáže zrychlení růstu německých cen. Údaje na státní úrovni zveřejněné dnes však byly poněkud neprůkazné – inflace skutečně zrychlila v Sasku, Bavorsku a Severním Porýní-Vestfálsku, ale v ostatních státech zůstala nezměněna nebo zpomalila ve srovnání s údaji z dubna.

Aktuální data za celé Německo poněkud potvrdila očekávání trhu - inflace CPI zrychlila z 2,2 na 2,4 % v souladu s očekáváním. Měsíční údaje však ukázaly 0,1 % meziměsíčně, což je méně než očekávaných 0,2 % meziměsíčně. Meziroční inflace měřená HICP zrychlila o něco více, než se očekávalo.

Německo, inflace CPI za květen

 • CPI (roční): 2,4 % meziročně oproti očekávaným 2,4 % (2,2 % dříve)
 • CPI (měsíční): 0,1 % meziměsíčně oproti očekávaným 0,2 % meziměsíčně (dříve 0,5 % za měsíc)
 • HICP (roční): 2,8 % meziročně oproti očekávaným 2,7 % (2,4 % dříve)
 • HICP (měsíční): 0,2 % meziměsíčně oproti očekávaným 0,2 % meziměsíčně (dříve 0,6 % meziměsíčně)

Údaje CPI na německé státní úrovni za květen

 • Hesensko: 1,9 % meziročně vs. 1,9 % meziročně dříve
 • Bavorsko: 2,7 % meziročně vs. 2,5 % dříve
 • Sasko: 3,1 % meziročně vs. 2,7 % dříve
 • Severní Porýní-Vestfálsko: 2,5 % meziročně vs. 2,3 % dříve
 • Braniborsko: 2,9 % meziročně vs. 3,0 % dříve
 • Bádensko-Württembersko: 2,1 % meziročně vs. 2,1 % meziročně dříve

EUR po zveřejnění získalo, když EURUSD vyskočil nad 200hodinový klouzavý průměr (fialový), který dnes sloužil jako strop pro pár. Rozsah pohybu je však poměrně malý a nepřesahuje 0,1 % v prvních minutách po vydání.

Zdroj: xStation5

 


Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.

 

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • BREAKING: EUR posiluje po datech německé inflace
  Roční míra inflace v Německu v červnu klesla na 7,6 % ze 7,9 % v předchozím měsíci a pod tržní odhady na 8,0 %. Meziměsíčně inflace klesla na 0,1 % z 0,9 % v květnu a pod tržní odhady 0,3 %. Harmonizovaná míra inflace v červnu klesla na 8,2 % z 8,7 % v květnu.
 • BREAKING: EUR posiluje po rozhodnutí ECB o sazbách
  ECB ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny na 0,00 %, jak se všeobecně očekávalo. ECB na svém zasedání v březnu 2022 revidovala plán nákupu svého APP na nadcházející měsíce. Měsíční čisté nákupy v rámci APP budou činit 40 miliard EUR v dubnu, 30 miliard EUR v květnu a 20 miliard EUR v červnu. Politici také dodali, že jakékoli úpravy klíčových úrokových sazeb ECB proběhnou nějakou dobu po skončení čistých nákupů Rady guvernérů v rámci APP a budou postupné. Pokud jde o invazi na Ukrajinu, centrální banka dodala, že zajistí hladké podmínky likvidity a provede sankce, o nichž rozhodla EU a přijme veškerá opatření potřebná ke splnění mandátu ECB za účelem cenové stability a chránit finanční stabilitu.
 • BREAKING: EUR posiluje po ZEW indexech
  Sada německých indexů ZEW za říjen byla vydána v 11:00. Očekávalo se, že index ekonomického sentimentu se ve srovnání se zářijovým zveřejněním mírně zlepší, ale zůstane v záporných hodnotách. Mezitím se očekávalo, že index současných podmínek se ve srovnání s minulým měsícem zhorší.
 • BREAKING: EUR posiluje po zvýšení úrokových sazeb ECB o 50 bp
  Evropská centrální banka právě zvýšila úrokové sazby o 50 bazických bodů, což je nejvíce za posledních 11 let. Překvapila tak trh, který počítal se zvýšení o 25 bp. ECB tvrdí, že je vhodné při cestě k normalizaci monetární politiky udělat první krok větší, tak jak avizovala na předchozím zasedání.
 • BREAKING: EUR po smíšených německých datech roste
  Dnes v 8:00 byly zveřejněny údaje o německé průmyslové výrobě za květen, které dopadly smíšeně. Měsíční údaje nenaplnily očekávání a vykázaly pokles o 0,2 % m/m, zatímco roční údaje překonaly očekávání a vykázaly meziroční nárůst o 0,7 % (očekávalo se 0,5 % r/r). Zveřejnění vyvolalo býčí reakci na trhu s eurem, přičemž EUR/USD tiká vzhůru. Rozsah pohybu na hlavním měnovém páru byl však malý a nepřesáhl 0,1 %.
 • BREAKING: EUR po smíšených německých datech ZEW roste výše
  Německý institut ZEW dnes v 11:00 vydal novou sadu indexů sentimentu za únor. Očekávalo se, že zpráva ukáže zlepšení subindexu Očekávání a také zhoršení subindexu Current Conditions. Skutečná data tato očekávání poněkud potvrdila – subindex Očekávání se zlepšil více, než se očekávalo, zatímco index Aktuální podmínky se oproti očekávání zhoršil.
 • BREAKING: EUR po španělských údajích stoupá
  Dnes ráno v 9:00 byly zveřejněny dva klíčové údaje ze španělské ekonomiky - zpráva o HDP za 2. čtvrtletí 2023 a zpráva o inflaci CPI za červenec. Zatímco údaje o HDP byly v souladu s odhady a vykázaly mezičtvrtletní expanzi o 0,4 %, údaje o CPI se ukázaly být překvapením. Zatímco se očekávalo zpomalení celkového španělského CPI z 1,9 % na 1,6 % r/r, místo toho zrychlil na 2,3 % r/r.
 • BREAKING: EUR po údajích CPI v eurozóně klesá
  Údaje o inflaci CPI za září z eurozóny byly zveřejněny dnes v 11:00. Od srpna se očekávalo zpomalení na trhu jak v hlavních, tak i jádrových ukazatelích. Skutečná data potvrdila tato očekávání s větším než očekávaným zpomalením zaznamenaným v obou měřeních. To by však nemělo být překvapením vzhledem k tomu, že údaje od členů EMU již byly zveřejněny a silně naznačovaly nižší hodnoty za celou eurozónu.
 • BREAKING: EUR po údajích CPI v eurozóně posiluje
  Blesková inflace CPI za květen pro celou eurozónu byla zveřejněna dnes v 11:00. Očekávalo se, že zpráva ukáže mírné zrychlení na 2,5 % meziročně v hlavním ukazateli, stejně jako základní ukazatel zůstane nezměněn na 2,7 % meziročně. Údaje z členských zemí zveřejněné začátkem tohoto týdne byly neprůkazné – španělský CPI zrychlil méně, než se očekávalo, německý CPI zrychlil v souladu s očekáváním, zatímco francouzský CPI nečekaně zůstal nezměněn, místo aby zrychloval.
 • BREAKING: EUR po údajích o CPI v Německu posiluje
  Zveřejnění rychlých údajů o inflaci CPI za březen z Německa bylo klíčovou evropskou makroekonomickou zprávou dne. Zpráva byla zveřejněna dnes ve 13:00 BST a očekávalo se, že hlavní ukazatel zpomalí z 2,5 na 2,2 % meziročně. Údaje na státní úrovni zveřejněné v průběhu dne byly v souladu s těmito očekáváními a všechny ukázaly zpomalení ve srovnání s údaji z února.
 • BREAKING: EUR po údajích o německém CPI oslabilo
  Dnes ve 14:00 byla zveřejněna německá zpráva o indexu spotřebitelských cen za květen. Množství dnes zveřejněných zpráv na úrovni jednotlivých států naznačilo, že zveřejnění za celé Německo může dnes překvapit směrem dolů. Tento scénář dále podporují i včera zveřejněné údaje ze Španělska a dnes ráno zveřejněné údaje z Francie.
 • BREAKING: EUR po údajích o německé průmyslové výrobě stoupá
  Dnes ráno v 8:00 byly zveřejněny údaje o německé průmyslové výrobě za prosinec. Očekává se, že zpráva vykáže meziměsíční pokles sezónně očištěných údajů o průmyslové výrobě o 0,4 %. Skutečné údaje ukázaly mnohem hlubší pokles o 1,6 % m/m. V meziročním vyjádření byla výroba o 3,0 % nižší. Reakce trhu byla minimální - EUR si polepšilo, zatímco akcie se posunuly níže. Rozsah pohybů na EURUSD a DE40 nepřesáhl 0,1 %.
 • BREAKING: EUR po údajích o španělském CPI smíšené
  Dnes v 9:00 byl zveřejněn rychlý odhad španělského indexu spotřebitelských cen za listopad. Očekávalo se, že zpráva vykáže zrychlení z 3,5 na 3,7 % meziročně. Skutečná zpráva ukázala nečekané zpomalení z 3,7 na 3,2 % r/r. Na meziměsíční bázi inflace CPI dosáhla -0,4 % m/m, zatímco trh očekával +0,1 % m/m.
 • BREAKING:EUR po údajích o španělském indexu spotřebitelských cen vyskočilo
  Dnes v 9:00 byly zveřejněny rychlé odhady španělského indexu spotřebitelských cen za únor. Očekává se, že zpráva ukáže zpomalení celkového CPI z 3,4 % na 2,7 % meziročně, stejně jako 0,3% meziměsíční nárůst.
 • BREAKING: EUR po vyšší inflaci CPI beze změny
  Předběžná čísla inflace CPI za únor z Evropské měnové unie (eurozóna) byla zveřejněna dnes v 11:00. Včera zveřejněná německá inflace ukázala pozitivní překvapení - růst německých cen zůstal v únoru beze změny na 8,7 % meziročně i přes očekávání zpomalení na 8,5 %. To vedlo některé k domněnce, že ve hře může být pozitivní překvapení v datech EMU.
 • BREAKING: EUR po zasedání ECB oslabuje
  ECB na dubnovém zasedání ponechala měnovou politiku beze změny a naznačuje, že úrokové sazby se „nějakou“ dobu po skončení programu QE zvýší a bude to postupné – jde o holubičí změnu, dříve bylo zdůrazněna velmi rychlá změna sazeb po ukončení konec QE. ECB uvedlo, že příchozí údaje posílily její očekávání, že čisté nákupy aktiv by měly být dokončeny ve třetím čtvrtletí. Z ekonomického hlediska si centrální banka všimla, že inflační tlaky zesílily, inflace výrazně vzrostla a v příštích měsících zůstane vysoká, zejména kvůli prudkému nárůstu cen energií.
 • BREAKING: EUR po ztrátě dat ZEW klesá
  Německý ekonomický výzkumný ústav ZEW zveřejnil poslední sadu svých indexů sentimentu v 11:00. Očekávalo se, že data ukáží zlepšení v indexech očekávání i aktuální situace. Současně byla vydána závěrečná zpráva CPI za květen pro celou eurozónu, ale jak to u konečných zpráv bývá, neočekávalo se, že by vykázala nějaké odchylky od bleskové zprávy nebo vyvolala nějaké zásadní pohyby na trhu.
 • BREAKING: EUR po zveřejnění německé inflace mírně oslabuje
  Meziroční míra inflace v Německu se v lednu zvýšila na 8,7 % meziročně z 8,6 % meziročně v prosinci, což bylo pod tržními odhady 8,9 %, jak ukázaly předběžné odhady. Statistický úřad změnil bazický rok CPI z roku 2015 na rok 2020 a kvůli technickému programu bylo nutné zveřejnění předběžného CPI odložit.
 • BREAKING: EUR po zveřejnění PMI z Německa a Francie beze změny
  Zveřejnění konečných výrobních PMI indexů za prosinec bylo vrcholem dnešního ekonomického kalendáře.
 • BREAKING: EUR roste, ECB zvýšila sazby o 25 bps
  Evropská centrální banka dnes ve 14:15 oznámila své nejnovější rozhodnutí o měnové politice. Trh očekával, že ECB provede druhé zvýšení sazeb o 25 bazických bodů v řadě, a žádné překvapení se nekonalo – základní sazba byla zvýšena z 3,25 na 3,50 % a dosáhla tak nejvyšší úrovně od poloviny roku 2001. Nový soubor ekonomických projekcí ukázal revize prognóz inflace směrem nahoru, zejména jádrové inflace, a také malou revizi prognóz HDP na roky 2023 a 2024 směrem dolů. ECB také uvedla, že v červenci ukončí reinvestice v rámci programu APP.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani