Analýza PAMM účtů

Napsal:   Sekce: 

PAMM účet - důkaz ziskovosti?

 

V současné době se u určité části traderské veřejnosti vytvořilo téměř náboženské vnímání statistiky PAMM účtů. Osoby hledající možnosti investování svých prostředků do tržních spekulací nutně potřebují určitý symbol víry, který slibuje budoucí zisky. A jelikož přes veškeré pochybnosti se community obchodníků přece jenom orientuje minimálně v gramatice a v aritmetice, pak symbol víry musí aspoň částečně vypadat jako účetní záznam. Minimálně tak, aby mohl trader konkrétní výsledky sčítat ve sloupci a vyvodit z toho určitý důsledek. Přičemž je na místě, aby byly tyto údaje prokazatelné, důvěryhodné, například ověřené nezávislou třetí stranou. Existují ale i jiné očividní způsoby potvrzení pravosti dat. Například, lze připomenout výpočet hodnoty pipu, lze získat dobrou historii tržních kotací nebo samostatně všechno zkontrolovat pomocí kalkulačky. Je také možné, že řada individuí se domnívá, že zákony aritmetiky v Excelu a u brokera fungují různě, a proto data musí být získána právě z brokerského účtu. Podstata samozřejmě je, že zákony aritmetiky fungují stejně všude.  

Obchodníci požadují jednoduchý, průhledný a důvěryhodný zdroj hodnocení investiční činnosti obchodníka nebo obchodní strategie. PAMM účty (Percent Allocation Management Module) byly původně vymyšleny jako výborný nástroj organizace řízení aktiv třetí stranou (asset management, často také "důvěrné řízení"). Dost rychle také pro PAMM účty byla vymyšlena druhá "necílová" funkce - potvrzení ziskovosti investiční činnosti. Ale nakolik jsou PAMM účty pro tento cíl vyhovující? 

Pokusím se dále stručně ukázat potenciální hrozby a nebezpečí nekritické víry v sílu "hezké" statistiky PAMM účtů. 

 

PAMM účet je 3 měsíce starý. Lze si dělat závěry?


Dostatečně typická situace. Obchodník nováček po přečtení knížek o "kolektivním rozumu" trhu a užitečnosti sledování a obchodování aktuálního trendu, se nakonec skutečně  dostává do opravdu dlouhého, silného a zjevného trendu. Trend může klidně trvat i více než 3 měsíce. Obchodník po uvěření v  sílu tohoto trendu může reálně ukázat velmi dobré výsledky v průběhu 3 až 6 měsíců, možná i v průběhu celého roku. Jedno z tržních pravidel tvrdí, že žádné úspěchy v minulosti negarantují úspěchy v budoucnosti. Jazykem reálné kvalifikované analýzy - v tomto případě reálná rizika zůstávají pro pozorovatele utajená. Zároveň stačí pouze automatizovat strategii "sleduj trend" a s pravděpodobnosti blížící se jistotě na výraznější historii se přesvědčit, že tato strategie nefunguje.  Silné a zjevné trendy mají nepříjemnou tendenci končit, přičemž, téměř slovy klasika končit nečekaně a s prudkým obratem likvidujícím minulé zisky. Může k tomu docházet z důvodu fixace zisku velkými investory, pochopením značnou masou investorů nesouladu aktuálního stavu s reálným stavem ekonomiky. Ve skutečnosti nikdo neví, proč k tomu dochází. Vlastně není až tak tragický samotný obrat, kdyby trend trval roky. Ňam by to určitě stačilo. Bohužel, čim silnější je trend, tím větší je přání investorů, kteří se do tohoto trendu dostali jako první, zafixovat svoje zisky a tím i samotný trend "zlomit". Základní masa investorů toto chápe a začíná být čim dále více nervozní. Ve finále se trend hroutí jako lavinový proud v těžce předpovídatelnem časovém okamžiku. Z toho je jakoby patrné, že přece stačí umět se dostat do trendu mezi prvními. Rodící se trend je však na počátku velmi slabý, a je velmi jednoduché ho splést s dalším aperiodickým výkyvem trhu. Nakonec než si najdete reálný začátek trendu, ztratíte mezitím hodně na lživě rozpoznaných situacích. Lze rovněž věřit, že budete stačit včas útect z hroutícího se trendu. Proces se však vyvíjí velmi rapidně, a v útect v praxi stačí zdaleka ne všichni. Připomenu další tržní pravidlo - zákon efektivity trhu neumožňuje inkasovat dodatečné zisky prostřednictvím využití očividných / iluzorních zákonitostí.  

Náhodná hra a hledání. Ukazují nám všechno?
Všichni, kteří jsou v nejzákladnější variantě seznámeni se statistikou, musí aspoň rámcově vědět o výzkumech Bernoulliho. Ze zákona rozložení Bernoulliho konkrétně vyplývá, že čim je větší báze námi zkoumaných nezávislých PAMM účtů, tím větší máme šanci nalézt jakkoli "hezký" PAMM účet. Ale přitom ta jeho krása není nijak spojena s budoucí ziskovostí. Nevěříte-li matematickým výkladům, můžete pak snadno zorganozivat imitační modelování a samostatně se přesvědčit o správnosti tohoto tvrzení

V praxi je to však ještě mnohem horší. Nezdařené PAMM účty se pokoušejí jednoduše skrýt a neukazovat. Zdařené PAMM účty naopak vystavují jako první. Fakticky se jedná o záměrné zkreslování informací (nejlepším příkladem zde jsou různé "burzy" nebo "tržnice" levných a primitivních AOSů, signálů od bůh ví koho a postavených na bůh ví jakém základě, třeba ZuluTrade, 4xproject atd. - zpravidla tyto weby mají velkou popularitu u lidí, kteří se domnívají, že lze zbohatnout aniž by aspoň chvíli vážně přemýšleli). Pro nezkušeného, ale přesto třeba poctivého investora je těžké hned vidět celý obrázek, pochopit s jakou frekvenci dříve "úspěšné" PAMM účty mizejí v propadlišti dějin, a s jakou pak okamžitě vznikají nové. Známé nástroje prohledávání bází různých PAMM účtů se moc nesnaží o poskytnutí investorovi efektivně fungujícího analytického (neplést s "efektivně fungujícím") funkcionálu, cíl je jiný. Ve finále se informace podávají tendenciozně  a tím vyvolávají lživá očekávání u nezkušených investorů.  

I s ohledem na očividnost a prokazatelnost důvodů, uvedených výše, nadále jsem často svědkem, pozorujícím úporné a tvrdohlavé vyhledávání širokých databází PAMM účtů. Lze to samozřejmě částečně vysvětlit psychologickými vlastnostmi  člověka. Už jsem psal jednou, že podle své původně "profese" je člověk sběratelem a lovcem. Najdou-li se jedlé ovoce nebo ulovené zvíře, pak již se lze nebát, že oni nečekaným způsobem někam zmizejí. Nalezený předmět je dostatečně stabilním fyzickým tělem. PAMM účty však fyzická těla nejsou, je to předmět umělého informačního prostředí. Vždy si pamatujte, že geneticky zabudovaný do nás kód ("selský rozum") není ani určen ani uzpůsoben "lovu" v umělém informačním světě. 

Martingale
V klasické variantě předpokládá strategie martingalu zdvojnásobení sazby (sázky) po každé prohře a následný návrat k fixní sazbě po výhře. Při dané strategie hned první výhra buď přinese zisk nebo pokryje veškeré předchozí ztráty. Slabší stránka martingalu je v tom, že může dojít k sérii neúspěšných obchodů. Pro další zdvojnásobení může být v jednom okamžiku kapitál již nedostatečný a nasledovat bude bankrot. Při omezeném kapitálu investora je záporná průměrná ziskovost martingalu matematicky prokazatelná. Ale "selský rozum" založený na každodenních zkušenostech odmítá uvěřit reálné možnosti výskytu dlouhé série ztrát. Proto nachází martingale vždy své příznivce

Lživá přitažlivost martingalu je v tom, že tento přístup umožňuje poměrně dlouho skrývat seriózní problémy samotné metody, budeme-li se dívat pouze na statistiku výsledků obchodování. Tuto zvláštnost martingalu aktivně využívají buď z neznalosti nebo záměrně ne příliš poctiví a čestní lidé.

Klasický martingale lze rozpoznat právě podle růstu sázek po prohrách. Však i přesto toto mnohdy dostačující zjištění může být použití martingalu efektivně skryto. Zde je několik variant maskování:   

1.  Mícháme na jednom PAMM účtě statistiky dvou her - náhody a martingalu
2.  Mícháme na jednom PAMM účtě statistiky několika her podle metody martingale tak, aby se obchody míchaných her jeden po druhém mezi sebou střídaly
3.  Měníme výši sázek ne okamžitě po operaci, ale pouze po sérii operací
4.  Místo změny výše sázek měníme vzdalenost stop-levelů od trhu 
5.  Místo změny výše měníme frekvenci otevírání pozic
6.  Uskutečňujeme operace relativně vzácně (například 1-2 měsíčně), ale podle velké sázky ve směru pozorovaného trendu. Umožňuje to právě vytvářet "hezké" PAMM účty s historii za výrazné časové období  více než 1 rok. Ale není třeba slavit. Problémy metody nikam nezmizely, podařilo se je jenom skryt.  
7.  "Nejpoctivější" metoda - míchat hru (obchodování) podle nějaké úměrné ziskové strategie s martingalem. V tomto případě hodnocení reálné ziskovosti první hry (prvního obchodování podle strategie) je přehnané, martingale se pak se sérii ztrátových obchodů vyskytuje vzácně. Ale každopádně informace o reálných rizicích a ziskovosti se zkreslují ne ve prospěch investora. 

Analýza bází monitoringů PAMM účtů
Provedl jsem triviální statistickou analýzu některých bází monitoringu PAMM účtů. Níže jsou 2 diagramy rozložení ziskovosti PAMM účtů za 3 a za 12 měsíců. Jak pro 3 tak i pro 12 měsíců má rozložení stejné vlastnosti. Je vidět, že rozložení je zleva omezeno hodnotou -100%, což odpovídá úplné ztrátě kapitálu (bankrotu). Spolu s přiblížením k této hodnotě se hustota rozložení snižuje. Vysvětluje se to tím, že mnozí tradeři ukončují obchodování po výrazném drawdownu a nečekají na úplnou ztrátu kapitálu. Je také vidět, že vrchol rozložení se přibližně nachází na nulové ziskovosti. Podobné rozložení lze získat jednoduchým zkoušením náhodné hry (náhodného obchodování). Tím pádem analýza rozložení ziskovosti nám nedává vůbec žádné základy nebo předpoklady pro tvrzení o existenci zákonitostí ve výsledcích PAMM účtů.    

    

Obrázek 1 - Rozložení 3-měsíční ziskovosti PAMM účtů                           Obrázek 2 - Rozložení 12-měsíční ziskovosti PAMM účtů

Předpokládejme, že v bázi účtů jsou prezentovány, zpravidla v nevelkém množství, PAMM účty opravdu efektivních správců aktiv a strategií. Pak vyčlenění těchto účtů z ostatních obchodních účtů s náhodným výsledkem bude těžkou úlohou. Například, pokud správce aktiv správně vyhodnocuje tržní rizika a omezuje cílovou ziskovost na reálné 20 až 30% ročně, pak jeho PAMM účet se již předem ztrácí možnost dostat se mezi ty "nejlepší" PAMM účty. 

Nespěchejte předávat kapitál do spárvy aktiv na základě výsledku právě vámi nalezeného PAMM účtu. Pozorujte tento účet ještě minimálně 6 měsíců. Musí se na něm uskutečnit minimálně 30 obchodů proto, abychom mohli vůbec začit reálně uvažovat o hodnocení ziskovosti. Níže je prezentován příklad jednoho 18-měsíčního PAMM účtu, který k okamžiku jeho nalezení v bázi vykazoval moc pěkné výsledky. Ale po uplynutí dalších 3 měsíců pozorování ztrátil PAMM účet polovinu dřívějších zisků. Veškeré identifikátory tohoto PAMM účtu a databáze obchodních účtů jsem záměrně vymazal. 

 

  


Obrázek 3 - Ukazatele jednoho 18-měsíčního PAMM účtu, v okamžik jeho nalezení v bázi obchodních účtů

Obrázek 4 - Výsledek stejného PAMM účtu za 3 měsíce dodatečných pozorování. Ztráta je -35%.

Závěry

PAMM účet je v první řadě zaměřen na právně chráněnou správu aktiv s průhlednými a transparentními pro investora obchodními řešeními a výsledky.  

Kromě první funkce pokoušejí někteří individuí PAMM účty využívat pro hodnocení obchodních strategií využívaných správci aktiv. V článku jsem poukázal na vznikající při tom problémy. Je nemožné prakticky spolehlivě volit správce aktiv pouze na základě statistiky PAMM účtů. Je třeba vyjasnění  používané obchodní strategie, její podrobná analýza.   

 

 S úctou

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • Analýza měnového páru EUR/USD Daily (indikátor SDPF) 5.12.2013
  Aktuální analýza EUR/USD (Daily) podle ukazatele poměru supply/demand (SDPF) trhu...
 • Analýza měnového páru EUR/USD Daily (indikátor SDPF) 9.1.2014
  Aktuální analýza EUR/USD (Daily) podle ukazatele poměru supply/demand (SDPF) trhu...
 • Analýza měnových párů a ropy WTI
  V dnešní páteční trading analýze se společně podíváme na forex měnové páry a také na ropu WTI.
 • Analýza NZDUSD
  V poslednej analýze menového páru USDCHF som zdôrazňoval dnešné zverejnenie dát z USA ako dôležitý faktor.
 • Analýza od forex tradera: AUD/USD, CHF/JPY a EUR/CZK
  Také v uplynulém obchodním týdnu sledované a obchodované forex měnové páry dobře držely směr a trendy, které indikovaly obchodní signály. O přibližně 150 pipů během několika posledních dní posílily na majors párech avizovaní protinožci (AUD a NZD) a nastal tedy čas uzavřít swing long pozice a uzamknout zisky.
 • Analýza od tradera: Akciové indexy, ropa, EUR/USD, GBP/USD a USD/CAD
  Americké akciové indexy poslední týdny již vykazují zvyšující se nervozitu, ale na očekávané výraznější poklesy zatím stále nedošlo. Široká globální monetární podpora a moře likvidity zatím nedovoluje akciovým trhům zdravě korigovat. Na druhé straně ale již také nevidíme dřívější urputnou snahu o každodenní překonávání all-time maxim. Správný spouštěč však nakonec akcie stejně dolů pošle.
 • Analýza od tradera: EUR/USD a ropa WTI
  Měnový pár EUR/USD dále posiluje a obchoduje se nyní nejvýše za téměř dva roky. EUR/USD vůbec nejeví snahu svůj skoro 500 pipový růst od začátku června korigovat (alespoň o 100 pipů) a využívá jakékoliv zprávy či přesněji i jen pouhého náznaku o možném budoucí změně politiky ECB k dalšímu a dalšímu posílení. Jakékoliv snahy prezidenta ECB Maria Draghiho o zastavení posilování eura v posledních týdnech se absolutně míjí účinkem. Na reportovaná pozitivní data z USA naopak tento měnový pár vůbec nereaguje.
 • Analýza od tradera: EUR/USD, USD/JPY a káva
  Měnový pár EUR/USD se nám v průběhu týdne vydal nahoru a nenaplnil tak mnohými očekávané pokračování poklesů. Euru pomáhají v posledních dnech lepší data z eurozóny a také zatím občasné problesknutí neveřejných informací o prý již připravené dohodě k brexitu, což jistě podpoří kromě eura i libru.
 • Analýza od tradera: Index S&P 500, EUR/USD a ropa WTI
  Americké akciové indexy (s výjimkou technologického Nasdaqu) zatím udržují úrovně poblíž svých historických maxim. Dow Jones je dokázal v posledních dnech ještě i navýšit. Ani další zvýšení úrokových sazeb a oznámení redukce bilance Fedu přibližně na podzim nevneslo na finanční trhy obavy o další vývoj.
 • Analýza od tradera: Pohled na EUR/USD, EUR/CZK a ropa WTI
  Měnový pár EUR/USD dále drží svůj zarputilý střednědobý růstový trend a ne a ne výrazněji zkorigovat. Ani středeční další náznak zvýšení amerických úrokových sazeb dolaru nikterak nepomohlo, euro se nadále dokáže držet na několikaletých maximech.
 • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
  V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
 • 8 pips
  Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
 • 8. MQL4 - Tester strategií
  V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
 • 7 tipů pro efektivní skalpování
  Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
 • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
  V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
 • 6. MQL4 - Technické indikátory
  V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
 • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
  Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
  Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
  V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
 • 5 nejsilnějších emocí tradera
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

olympusko

Hodnocení autora:
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
Bossa mentoring

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FX Open
FxPro
FXGiants


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
reklama
XTB-vecerni-skola
reklama
Globtrex
reklama
Admiral Markets SE