Neděle 28. květen 2023 17:28
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
Swissquote Bank
reklama
Instaforex krypto

Podle analýzy cyklu Bitcoin v dubnu 2023 dosáhne 33 000 USD

05.01.2023 09:34  Autor: Coinfy  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Po velmi vyčerpávajícím a medvědím roce 2022, v němž cena Bitcoinu (BTC) ztratila 64 %, mají účastníci trhu s kryptoměnami pro rok 2023 velká očekávání. Relativně krátká historie obchodování s BTC však učí, že následující rok po skončení předchozích medvědích trhů byl obdobím akumulace s převážně boční cenovou akcí.

Nicméně v každém z těchto období došlo k zajímavému několikaměsíčnímu intervalu bezprostředně po dosažení makrodna ceny BTC. Vždy vedl k poměrně velkému pohybu vzhůru a dosažení lokálního vrcholu, po kterém přišla další korekce. V jejím důsledku cena BTC na dlouhodobém grafu vygenerovala vyšší minimum, po kterém začal skutečný býčí trh.

Analýza se pokouší o odhad ceny a načasování potenciálního vrcholu ceny BTC v roce 2023, k němuž by vedl případný růstový pohyb. Činí tak na základě historických údajů, hypotézy o cyklech Bitcoinu a jejich podobnosti a úrovní Fibonacciho retracementu.

Analýza zároveň předpokládá, že úroveň 15 495 USD dosažená 21. listopadu 2022 byla makrodnem současného medvědího trhu. Tento předpoklad nemusí být nutně pravdivý a může být rychle zfalšován, pokud v roce 2023 uvidíme nižší ceny BTC. Je však nezbytný k tomu, abychom mohli odhadnout cíle pro potenciální pohyb vzhůru, ke kterému může brzy dojít.

Historické korekce a akumulace bitcoinu

Podíváme-li se na historii obchodování s cenou BTC, vidíme 4 velké medvědí trhy, které nastaly v letech: 2011, 2014, 2018 a 2022. Podle hypotézy o prodlužování cyklů Bitcoinu trval každý následující medvědí trh déle, ale zároveň vedl k menšímu procentuálnímu poklesu ceny BTC.

Dále si všimneme, že poklesy během každého medvědího trhu měly podle teorie Elliottových vln podobu ABC korekce. I poslední medvědí trh z roku 2022 lze zachytit ve formě této korekce. Je však třeba vycházet z toho, že vrcholu býčího trhu nebylo dosaženo v listopadu 2022 na úrovni 69 000 USD, ale v dubnu 2022 na úrovni 64 500 USD. Tento druhý předpoklad má samozřejmě za následek poněkud neobvyklou formu ABC korekce. Přesto však souhlasí s mnoha technickými ukazateli, údaji na řetězci, sociální aktivitou a sentimentem na trhu kryptoměn.

Pokud však s tímto předpokladem nesouhlasíme – tvrdíme, že Bitcoin skutečně dosáhl vyšší ceny na konci roku 2021 -, pak lze medvědí trh správně vyjádřit formou 5vlnného Elliottova impulsu. Významné je, že oba scénáře počítání vln naznačují, že současné úrovně ceny BTC mohou odpovídat makrodnu tohoto cyklu.

Pak vidíme, že po dosažení makrodna zahájil Bitcoin silnější (v letech 2012 a 2019) nebo slabší (2015) růstový pohyb. Ten vedl k lokálnímu vrcholu, vždy pod dříve dosaženým historickým maximem (zelené kruhy).

Po tomto vrcholu vždy následovala další výrazná korekce (červené kruhy). Ta vygenerovala vyšší dno ceny bitcoinu, ukončila akumulační období a zahájila aktuální býčí trh. Stojí za to dodat, že to vše se odehrálo před dalším půlením (modré čáry).

Lokální vrcholy po medvědím trhu

Dále můžeme změřit časové období od makrodna historických poklesů do dalšího lokálního vrcholu. Získáme tak následující údaje: V letech 2011-2012 to bylo 77 dní, v roce 2015 175 dní a v roce 2019 196 dní (modré datové rozsahy).

Podle hypotézy o prodlužování cyklů bitcoinu je dalšího lokálního vrcholu po dosažení makrodna dosahováno ve stále delším časovém období. Pokud by se tedy prodlužoval i nyní, lze předpokládat, že bude dosažen přibližně 215 dní po dně.

Pokud by se však cyklus neprodlužoval, pak by se při zohlednění průměru historických období další vrchol objevil po 150 dnech. To nám dává rozmezí dat od 17. dubna do 26. června 2023. Zde by mohl Bitcoin dosáhnout hypotetického lokálního vrcholu.

Dále pro určení cenového rozpětí pro tento pohyb překryjeme logaritmické úrovně Fibonacciho retracementu na předchozích medvědích trzích. Historicky býčí pohyb následující po makrodnu ceny BTC dosáhl: úrovně 0,5 Fib v letech 2011-12, úrovně 0,382 Fib v roce 2015 a úrovně 0,618 Fib v roce 2019.

Rozsah úrovní 0,382-0,618 Fib proto můžeme brát jako možný cíl nadcházejícího vzestupného pohybu bitcoinu. To odpovídá cenovému rozpětí 27 500 až 39 000 USD.

Cena BTC dosáhne v dubnu 2023 vrcholu 33 000 dolarů

Shrneme-li výše uvedenou analýzu, získáme datový rozsah mezi 17. dubnem a 26. červnem 2023 a cenový rozsah na úrovni 27 500 – 39 000 USD. V této oblasti grafu (modrý obdélník) by mohl Bitcoin v roce 2023 dosáhnout lokálního vrcholu. Po něm bude následovat korekce.

Pokud však půjdeme ještě o krok dál a budeme chtít dále určit dobu a cenu potenciálního vrcholu, můžeme se odvolat na blížící se půlení. Podle nejnovějších údajů se tato událost předpovídá na konec března 2024.

Z historického hlediska pozorujeme (graf výše), že lokální vrchol po dosažení makrodna ceny BTC dosáhl 47, 52 a 46 týdnů před půlením (zelené datové rozsahy), resp. V průměru tak dostáváme období 48 týdnů před dalším půlením, ve kterém by se měl lokální vrchol objevit. Toto období odpovídá datu 24. dubna 2023, které se nachází v počáteční části námi stanoveného rozpětí.

Na druhou stranu, pokud jde o předpokládanou cenu Bitcoinu, můžeme za nejpravděpodobnější cenu pro pohyb vzhůru v roce 2023 považovat zprůměrovanou úroveň 0,5 Fib retracementu. Ta odpovídá ceně kolem 33 000 USD.

Tato úroveň odpovídá jak historickým údajům z předchozích cyklů, tak oblasti dlouhodobé podpory pro cenu BTC v roce 2021 (modré šipky). V současné době lze očekávat, že bude působit jako rezistence. Proto ji pravděpodobně nebude snadné překonat jedním pohybem. Proto může následovat silná korekce.

Získáváme tak předpověď ceny bitcoinu pro 24. dubna 2023 na úrovni 33 000 USD (červená oblast). Je třeba zdůraznit, že se jedná o velmi optimistický scénář a existuje velká šance, že se nenaplní. Pokud se však cykly Bitcoinu rýmují, půlení stále určuje rytmus celého trhu kryptoměn a logaritmickým Fib retracementům lze věřit, pak je tento scénář reálný.


Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Podľa Európskej Komisie bude väčšine krajín klesať dlh k HDP aj bez ďalšej konsolidácie
  Európska komisia zverejnila v uplynulom týždni svoj aktuálny report o fiškálnej udržateľnosti. Vidí to cca. takto (Gré...
 • Podľa Európskej Komisie klesá nálada v ekonomike eurozóny podstatne pomalšie ako podľa PMI
  Včera zverejnila svoje ukazovatele ekonomického sentimentu aj Európska Komisia. Pozornosť si zaslúžia z toho pohľadu, že ukazujú relatívne odlišnú story ohľadom vývoja aktivity v súkromnej sfére ako najsledovanejšie indikátory dôvery z dielne spoločnosti Markit Economics (indexy nákupných manažérov; PMI), ktoré ukázali aj októbri výrazné zhoršenie sentimentu.
 • Podľa IEA čaká ropu koncom dekády prudký rast. Ťažba bude zaostávať za rastúcou spotrebou
  Medzinárodná energetická agentúra (IEA) zverejnila pred niekoľkými hodinami svoje strednodobé predikcie pre trh s ropo...
 • Podľa najnovších odhadov by mala Francúzska ekonomika v Q4 2020 stagnovať
  Štatistická agentúra Francúzska – Insee znížila odhad rastu HDP krajiny v poslednom štvrťroku 2020 z 1% na 0%. Očakáva sa, že vďaka nárastu počtu nových prípadov bude musieť krajina zavádzať tvrdšie opatrenia v snahe spomaliť šírenie koronavírusu, čo v konečnom dôsledku utlmí investície a spotrebiteľské výdavky v druhej najväčšej ekonomike eurozóny.
 • Podľa OECD globálna ekonomika zrýchľuje, ale zároveň sa zvyšuje aj riziko
  Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj uverejnila svoje prognózy na roky 2018 a 2019. Očakáva sa rast svetovej ekonomiky o 3,9 %. Protekcionistické napätie sa ale zvýšilo a ohrozilo strednodobé výhľady. Ako rastie svetové hospodárstvo, tak aj napätie. Toto je diagnóza, ktorú vypracovala Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej najnovšej prognóze uverejnenej utorok 13. marca.
 • Podľa ukazovateľov parity kúpnej sily sú jen a euro podhodnotené
  V posledných dňoch vyvolal v médiách celkom zaujímavé ohlasy „Big Mac index“ z dielne týždenníka Economist, ktorý sa snaží na základe pomeru cien Big Macov v jednotlivých krajinách ukázať, aký by mal byť rovnovážny menový kurz meny medzi dvoma krajinami. V praxi je to extrémne zjednodušené meranie parity kúpnej sily medzi dvoma krajinami, ktoré čerpá svoje výhody z toho (teda aspoň sa tak tvári), že Big Mac má v každej krajine rovnaké zloženie a je prítomný v mnohých krajinách (teda sa pre neho ľahko získavajú dáta). Preto by ceny jednotlivých zložiek jeho ceny (od nájmu, cez prácu až po suroviny), mali odzrkadľovať rozdiely v cenovej úrovni v jednotlivých krajinách a týmpádom aj kurz meny.
 • Podle ADP reportu zanikla v lednu pracovní místa
  Podle ADP reportu z trhu práce v lednu zaniklo 301 tis. pracovních míst oproti revidovaným 776 tis. nově vzniklých v prosinci. Trhy v lednu očekávaly vznik 184 tis. nových pracovních míst.
 • Podle analytika by se zlato mohlo dostat na nová cenová maxima
  Podle komoditního analytika od společnosti Fat Prophets, zabývající se správou fondů, by se zlato v tomto roce mohlo dostat na nová historická maxima, konkrétně na úrověň 2 100 dolarů / unci.
 • Podle analytika je bitcoin připraven na masivní rally před půlením v roce 2024
  Bitcoin by mohl před nadcházejícím půlením zaznamenat obrovskou býčí rally. Primární kryptoměna z hlediska tržní kapitalizace zatím v roce 2023 zaznamenala výjimečné zisky, přičemž od ledna vzrostla zhruba o 80 %. V době psaní tohoto článku se BTC obchodoval za 29 495 dolarů, což za poslední týden značí pokles o více než 2,71 %.
 • Podle analytiků je letos výhled hongkongského trhu IPO jasný
  Odborníci z oboru tvrdí, že největší hongkongská reforma kotace akcií, která se zaměřuje na technologické společnosti pomůže nejspíš městu získat zpět korunu nejlepšího trhu pro získávání finančních prostředků na světě.
 • Podle Brazílie jsou kryptoaktiva stejná jako ostatní aktiva
  Jihoamerická kryptoměnová velmoc Brazílie, začíná být velmi jasné, jak bude přistupovat k vládní regulaci digitálního aktiva. V Brazílii jsou kryptoměny velmi populární a země dominuje statistikám, pokud jde o počet držených mincí na obyvatele.
 • Podle bývalého ředitele Goldman Sachs by cena bitcoinu mohla vyrůst až na 50 000 USD
  Cena Bitcoinu (BTC) by v období rozsáhlé finanční krize mohla vyrůst až na 50 000 dolarů, jelikož krátkodobí investoři selhávají a kryptoměna získává větší uznání veřejnosti.
 • Podle čísel: Nejvíce kolísavý den bitcoinu roku 2022
  Bitcoin má za sebou od svého vzniku svůj spravedlivý podíl velmi volatilních dnů. To není žádným překvapením vzhledem k tomu, že volatilita zůstává jednou z nejvýraznějších vlastností kryptoměny a tato volatilita je pro investory velkým tahem. Nicméně byly dny, kdy byla volatilita vyšší, než je obvyklé, obvykle po velkých klesajících trendech na trhu. Jeden z takových dnů byl zaznamenán v poslední době, kdy se dotkl nových ročních maxim.
 • Podle ČNB slabší koruna tlumí dopad krize, další oslabení by však už bylo škodlivé
  Podle dnes zveřejněného záznamu se velká část diskuze bankovní rady ČNB věnovala rizikům a nejistotám, které současná doba přináší. Opakovaně bylo zmíněno, že současná opatření nemusí nutně znamenat protiinflační dopad, zejména v situaci, kdy koruna významně oslabila a dodatečně tak uvolňuje měnové podmínky v ekonomice. Další oslabení koruny by však mělo již negativní dopad na domácnosti. K lepší situaci se podle bankovní rady přidává i uvolněná fiskální politika, která v kombinaci s kroky Evropské unie tlumí negativní dopady současné pandemie.
 • Podle dat z chemického průmyslu panuje na trzích neopodstatněný optimismus
  Vývoj v globálním chemickém průmyslu je už dlouho velmi dobrým indikátorem změn ve světové ekonomice. Částečně je to dáno velikostí tohoto odvětví – po zemědělství a energetice jde o třetí největší sektor na světě. Přispívá k tomu ale i široký rozsah využití produktů tohoto odvětví. Každá země na světě používá velký objem chemikálií a to téměř ve všech sektorech.
 • Podle dat z chemického průmyslu panuje na trzích neopodstatněný optimismus
  Vývoj v globálním chemickém průmyslu je už dlouho velmi dobrým indikátorem změn ve světové ekonomice. Částečně je to d...
 • Podle generální ředitelky ARK Invest Cathie Woodové čeká Nasdaq a S&P 500 silná korekce
  Klíčové americké akciové indexy zakončily pondělí bez větších změn. Akciový trh pokračuje v dalším kole korekce. Současná korekce je poměrně slabá, protože kumulativní pokles z historických maxim je minimální a indexy zatím nedosáhly předchozích lokálních minim. Přesto většina odborníků předpovídá, že korekce bude v letošním roce pokračovat. Jak již bylo zmíněno, rok 2022 slibuje být pro akciový trh velmi náročný vzhledem k tomu, že Fed se chystá několikrát zvýšit svou klíčovou úrokovou sazbu a v březnu ukončit program QE.
 • Podle Goldman Sachs nejsou trhy ani poblíž bublině
  Zatímco akciové indexy ve světě jsou poblíž svým rekordním maximům, jedna z největších investičních společností Goldman Sachs nevidí velké riziko, že by se trhy měly nacházet v bublině. Aktuální valuace nejsou podle banky velkým systematickým rizikem.
 • Podle guvernéra Glapinského je zlotý značně podhodnocený
  Česká koruna měla v průběhu úterka tendenci mírně ztrácet. Z ranních hodnot okolo 27,02 CZK/EUR se posunula směrem k úrovni 27,04 CZK/EUR. Ve srovnání se závěrem předchozího dne to však znamenalo v podstatě nulovou změnu. Podobně na tom byl i maďarský forint, který po oslabení k 312 HUF/EUR posílil zpět k ranním 311 HUF/EUR a den uzavřel se ztrátou necelého 0,1 %.
 • Podle guvernéra Lowa je velmi malá pravděpodobnost, že RBA zavede kvantitativní uvolňování. Nezaměstnanost v eurozóně se nachází nejníže od poloviny 2018
  Philip Lane z ECB v pondělí uvedl, že v případě potřeby mohou být upraveny všechny monetární nástroje banky. Podle bankéře bude ECB na dluhopisovém trhu aktivní po dlouhou dobu. Čínský vládní list Global Times informoval, že Čína a USA dosáhly ohledně první fáze obchodní dohody v zásadě širokého konsensu.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy new