Základy Elliottovy vlnové teorie 4.

25.06.20121,143,148, - 1,143,  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Technická analýza   Tisk
Fanouškům Elliottovy vlnové teorie dnes nabízíme pokračování seriálu o základech EW. V minulém díle jsme si ukázali dva základní tvary korekčních formací CikCak (ZigZag) a Rovinu (Flat). Dnes se budeme věnovat trojúhelníkovým formacím a dostaneme se i ke kombinovaným (složeným) korekčním pohybům.

Trojúhelníky:

Trojúhelníky jsou velmi časté korekční figury, nejčastěji je vidíme jako vlny 4, B, X nebo na konci korekčních kombinací. Trojúhelník by se nikdy neměl nacházet jako A, B, C nebo D vlna trojúhelníku vyšší úrovně. Může se však nacházet jako závěrečná E vlna většího trojúhelníku. Trojúhelníky jsou 5-ti vlnné formace, mají vnitřní strukturu 3-3-3-3-3 a rozdělujeme je na horizontální a běžící, dále na omezený a neomezený trojúhelník a také na zužující se a rozšiřující se trojúhelníky.

Horizontálním trojúhelníkem končí velice často kombinované korekční figury, nebo bývají jako vlna 4 impulsu, běžící trojúhelníky jsou často B vlny, nebo vlny 4.


Rozdíl mezi rozšiřujícím se a zužujícím se trojúhelníkem, jak už název napovídá, je následující:


Nyní si vysvětlíme poslední rozdělení trojúhelníků – omezený a neomezený. Ty jsou dány tím, co se děje po průrazu z trojúhelníku. Neomezený průraz z trojúhelníku znamená, že vlna následující za trojúhelníkem je takřka neomezená co do velikosti. Tyto trojúhelníky se často nacházejí na konci kombinovaných korekcí a následný průraz může znamenat obrovský pohyb ve směru původní hybné vlny.

U omezených trojúhelníků bývá délka proražení obvykle méně než 125% z nejširší vlny trojúhelníku. Minimální velikost proražení by mělo být 75% z nejširší vlny trojúhelníku. Omezené trojúhelníky se velice často vyskytují jako vlna 4 impulsu, následné proražení je pak vlna 5, která bývá u impulsu často nejkratší, proto je i průraz z trojúhelníku omezen. Často jsou také vidět jako B vlny korekcí, kde je délka C vlny často také krátká a následuje zvrat do původního trendu .

Fibonacciho vztahy v trojúhelnících jsou dost těžko definovatelné. Většinou každá následující vlna vrací přibližně 62% vlny předchozí, přičemž by měla vrátit minimálně 50%. ACE vlny jsou většinou k sobě v poměru F62, nebo F38. U rozšiřujících se trojúhelníků většinou neplatí vůbec žádné vnitřní FIBO vztahy, vyskytují se často jako vlna B, X nebo vlna 4 figury vyššího stupně, kde potom vlna 5 nebo vlna C selhává.

Charakteristické je u trojúhelníků střídání ve vlnách – A vlna např. rovina, B vlna cikcak, C vlna rovina D vlna cikcak nebo naopak.

Průraz z jakéhokoliv zužujícího se trojúhelníku by měl vždy dosáhnout minimálně k nejvyššímu či nejnižšímu bodu, které trojúhelník během svého formování vytvořil – záleží na tom, kterým směrem z trojúhelníku se proražení koná.

Jak od sebe rozlišit omezený a neomezený trojúhelník?

V první řadě je dobré uvědomit si, kde se nám trojúhelník tvoří. To už samo o sobě často dopředu určí zda bude omezený či nikoliv. Pokud chceme určovat přímo z tvaru trojúhelníku, pak to většinou  nelze dříve, než se dokončí E vlna. Platí pravidlo, že u neomezeného trojúhelníku je čas od vrcholu E do virtuálního vrcholu trojúhelníku menší než 20% času potřebného na vytvoření celého trojúhelníku. U omezeného trojúhelníku je tento čas v rozmezí 20-40%, což znamená, že neomezené trojúhelníky se jakoby zužují do špičky rychleji než omezené trojúhelníky.


Tímto jsme vyčerpali seznam základních korekčních formací a řekli jsme si jejich základní vlastnosti. Samozřejmě ne zcela všechny, jelikož je nelze obsahově vtěsnat do dvou až tří článků. Podstatné ale víme, a to by nám mělo pomoci umět rozpoznávat jednotlivé formace v grafech. Tato zkušenost nám již může velice dobře napovědět, co se dá po takové formaci očekávat. Aby to ale nebylo až tak jednoduché, korekce se velice často seskupují - spojují do mnohem delších skupin, kterým potom říkáme kombinované nebo spojené korekční formace.

Kombinované korekční formace:

Spojit se nám můžou například dvě roviny (dvojitá rovina) nebo i tři roviny (trojitá rovina), stejně tak CikCak formace nám můžou vytvořit dvojitý nebo i trojitý CikCak. Jen trojúhelníky se spolu nespojují. Stejně tak se nám můžou rovina, cikcak i trojúhelník spojit do jedné formace, tomuto útvaru pak říkáme kombinované korekční formace. U kombinací je trojúhelník vždy jako poslední (druhý nebo třetí), nikdy není uprostřed nebo na začátku.

Takové spojení korekčních formací má své pravidlo. Tím je takzvaná X vlna – vlna, která tvoří jakousi korekci předchozí formace a spojuje ji s následující formací. X vlny máme velké nebo malé, to znamená že X vlna buďto vrátí méně než 62% předchozí korekční formace – malá X vlna, nebo více než 62% (může i přes 100%), pak mluvíme o velké X vlně. Jelikož X vlna je sama o sobě také korekce (:3), může být tvořena jakoukoliv korekční formací (cikcak, rovina, trojúhelník) a jelikož jsou X vlny většinou velice rychlé, bývají to nejčastěji cikcaky.

Podívejme se na několik demonstračních obrázků:


Toto je ukázka skutečnosti, jak může vypadat kombinovaná korekční formace skládající se z roviny, cikcak, ukončená trojúhelníkem. Všechny formace jsou od sebe odděleny malými X vlnkami. Všimněte si, že trendlinky spojující B vrcholy jednotlivých formací, průraz této B-B linie (případně X-X linie), je prvním náznakem konce korekce a návratu do trendu.

Na dalším obrázku je vidět dvojitá rovina s oddělovací X vlnou, druhá rovina je s C selháním, což je první náznak konce korekce, druhým potvrzením je průraz B-B trendové linky. Toto proražení by mělo být v čase kratším než spotřebovala závěrečná vlna korekce, to platí jak u jednoduchých korekcí, tak i u kombinovaných formací. Někdy se stane, že X vlny v kombinované korekci jsou mohutnější než B vlny, potom je rozhodující (hlavní) trendlinka ne B-B, ale X-X .


V případě, že kombinovaná formace končí trojúhelníkem, pak většinou koncový trojúhelník vůbec nerespektuje tuto hlavní TL a často již B vlna nebo následující C vlna trojúhelníku tuto TL prolomí. Zde platí i další často trochu zmateční skutečnost, a to ta, že ne vždy vlna končí na absolutním vrcholu nebo dnu, které vidíme na grafu. Takováto korekční formace (vlny) končí v bodě ukončení trojúhelníku (nebo C selhání u roviny), což je jeho vrchol E, a to není v tomto případě úplně nejnižší bod v grafu - viz obrázky nahoře a pod textem.Kombinované formace nám po svém ukončení vytvoří kompletní korekci, po níž následuje buďto pokračování předchozího trendu nebo větší X vlna a další kombinovaná korekční formace. Každou takovouto formaci si v grafu můžeme jakoby zkrátit (nahradit jednou vlnou) a označit ji jako trojku (:3). Pro dobrou orientaci v dlouhých analýzách si takové trojky neoznačujeme písmeny A, B, C jako vlny v jednoduché korekci, ale písmeny W, X, Y, X, Z, aby bylo na první pohled jasné, že šlo o kombinovanou formaci. Není vyloučeno, že několik kombinovaných formací nám nevytvoří spolu s jedním velkým impulsem třeba velkou rovinu :3:3:5.

Já osobně si někdy v analýzách pomocí W, Y, Z písmen označuji jednotlivé jednoduché formace (roviny, cikcaky, trojúhelníky) uvnitř jedné kombinované formace.

Příklad trojúhelníků a kombinované korekce:První obrázek ukazuje trojúhelník jako B vlnu CikCak korekce , druhý obrázek ukazuje kombinovanou korekční formaci ukončenou trojúhelníkem , všimněte si potvrzování konce korekčních figur pomocí B-B a X-X linií.

Závěrem:

Úspěšně jsme se probojovali k teoretickému závěru. Víme, co je to impuls, jak se chová a co od něho očekávat. Víme, co jsou korekce a co vše nám mohou nakombinovat. Nyní je zapotřebí zkoušet a testovat na reálných grafech. Příště si řekneme, jak začít s analýzou, ukážeme si, jak je dobré vstupovat do obchodu v impulsu a jak v korekci. Také se pokusíme na základě věcí, které jsme se naučili, určovat cíle našich obchodů a umisťovat StopLossy.

Daniel DAVID

Sdílení článku:
Facebook

Související články

 • Základy Elliottovy vlnové teorie 3.
  Dnes budeme pokračovat v dalších základech EW. V minulém článku jsme si řekli, co je to EW. Víme, že se skládá z dvou hlavních režimů – hybného a korekčního, popsali jsme si hlavní vlnu hybného režimu, impuls a jeho nejdůležitější pravidla. Dnes se podíváme na tu obtížnější část každé analýzy, a to jsou korekce.
 • Základy Elliottovy vlnové teorie 2.
  Podle reakcí čtenářů velmi oblíbený seriál o základech Elliottovy vlnové teorie pokračuje. I dnes vám nabízíme exkluzivní možnost nahlédnout pod pokličku Daniela Davida, tradera se specializací na Elliott Wave.
 • Základy Elliottovy vlnové teorie I.
  Dnes si představíme nový seriál věnovaný fenoménu zvanému Elliottovy vlny. Od dnešního dne se mu bude exkluzivně na našem serveru věnovat náš spolupracovník Daniel David, investiční analytik a soukromý trader.

Čtěte více

 • Technická analýza - silná zbraň v ruce forex tradera
  Technická analýza je jeden ze stěžejních nástrojů většiny profesionálních obchodníků. Tato metoda studie trhů má své kořeny z doby asi před 100 lety. Základní teoretické principy popsal jako jeden z prvních Charles H. Dow. Na rozdíl od fundamentální analýzy využívá technická analýza pouze informace poskytované trhem samotným, jako je cena, objem obchodů a volatilita. Cílem technické analýzy je především určení budoucího vývoje cen, eventuálně pokračování či změna trendu s co největší pravděpodobností. Základní principy by se daly shrnout do následujících odstavců.
 • Technická analýza - supporty a rezistence
  Support a rezistence (resistance, resistence - S/R úrovně) - česky podpora a odpor patří mezi nejdůležitější pojmy technické analýzy. Svým způsobem jednoduchá, ale přitom velmi účinná pomůcka každého tradera. Pokusíme se poodhalit tajemství těchto výrazů, které velmi úzce souvisí s lidskou psychikou a ne nadarmo se jim říká psychologická bariéra. A podíváme se také na to, jak využít tyto nové informace pro naše ziskové obchodování.
 • Technická analýza - svíčkové formace (Candlestick)
  Svíčkové formace mohou být samostatnou vědní disciplínou. Jejich vyhledávání a následné používání může být spojeno s určitou obřadností, tak jako skoro všechno, co pochází z dálného východu. Přesto si tuto metodu oblíbilo mnoho traderů po celém světě. Nikdo asi už dnes nezjistí jestli jsou tak oblíbené pro svoji grafickou jednoduchost a výmluvnost nebo pro svoji úspěšnost a přesnost při predikci. Prostě jsou oblíbené a hojně používané.
 • Technická analýza - začínáme l.
  Technická analýza je jako ostří nože. Rozděluje tradery. Ti, kteří ji uznávají na ni nedají dopustit a pro ty, kteří ji neuznávají, je většinou ukradená a nemají zájem se o ni blíže zajímat. Je ale pravdou, že technickou analýzu používají některé banky pro studium vývoje trhu. Může to být také jeden z důvodů proč se TA začít zabývat. Pokusíme se postupně pronikat do tajů TA a najít v ní něco nového a pozitivního pro naše obchodování.
 • Trendové indikátory
  Indikátory se těší obrovské oblibě u mnoha traderů. Existuje jich nepřeberné množství a jen málokdo nebo spíš nikdo neumí používat všechny tyto indikátory. Ale potřebujete to vůbec? Samozřejmě, že ne. Rozumný trader si vystačí jen s několika nejpoužívanějšími a nejběžnějšími, které bez problémů splní všechny požadavky moderního forex tradera. Existuje mnoho systémů postavených na kombinaci třeba i deseti nebo více indikátorů. Měl jsem osobně možnost takové systémy vidět. Chvilku jsem nevěděl, na co se vlastně dívám. Rád bych vám dneska přiblížil několik indikátorů, které se vám jistě budou hodit.
 • Úvod do technických indikátorů
  Dnešní článek by měl posloužit těm, kdo se začínají učit obchodovat na forexu, s orientací v základech technické analýzy. Seznámíme se s několika nejrozšířenějšími indikátory a každý z nich uvidíte na praktickém příkladu.
 • VIDEO: Technická analýza - Price Action pullbacky
  Dnešní vzdělávací video prezentuje jeden z nejzajímavějších typů Price Action tradingu, kterým je obchodování Pullbacků a Throwbacků. Tento styl nabízí často velmi dobrý poměr rizika k možnému zisku (RRR), a proto ho rád ve svém obchodování používám. Video vám ukáže, jak tyto příležitosti vyhledávat, jak je obchodovat, včetně umístění Stop-Lossu i Take-Profitu a proč by tento styl mohl vyhovovat i vám.
 • Základy Elliottovy vlnové teorie I.
  Dnes si představíme nový seriál věnovaný fenoménu zvanému Elliottovy vlny. Od dnešního dne se mu bude exkluzivně na našem serveru věnovat náš spolupracovník Daniel David, investiční analytik a soukromý trader.
 • Základy Elliottovy vlnové teorie 2.
  Podle reakcí čtenářů velmi oblíbený seriál o základech Elliottovy vlnové teorie pokračuje. I dnes vám nabízíme exkluzivní možnost nahlédnout pod pokličku Daniela Davida, tradera se specializací na Elliott Wave.
 • Základy Elliottovy vlnové teorie 3.
  Dnes budeme pokračovat v dalších základech EW. V minulém článku jsme si řekli, co je to EW. Víme, že se skládá z dvou hlavních režimů – hybného a korekčního, popsali jsme si hlavní vlnu hybného režimu, impuls a jeho nejdůležitější pravidla. Dnes se podíváme na tu obtížnější část každé analýzy, a to jsou korekce.
 • Zbrusu nový Purple Bands indikátor zdarma!
  Připravili jsme pro vás unikátní Purple Bands indikátor, který dokáže velmi přesně detekovat potencionálně zajímavé obchodní příležitosti na finančním trhu. Indikátor je schopen velmi často správně určit situaci, kdy je cena na trhu již překoupená, a v nejbližší době velmi pravděpodobně začne klesat. Nebo naopak situaci, kdy je cena na trhu podhodnocená, a v nejbližší době začne růst!
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama
LYNX kredit

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
FX Open
FxPro
FXGiants


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
reklama
XTB-vecerni-skola
reklama
Admiral Markets SE
reklama
Purple Trading ebook indexy