Neděle 03. červenec 2022 05:31
reklama
Swissquote Bank
reklama
Vantage
reklama
InstaMarkets
reklama
Coinfy

Proč nefungují populární metody technické analýzy

Napsal:   Sekce: 

Technická analýza

 

Tvrdím, že žádná metoda, která je široce dostupna pro průměrného tradera ze principu nemůže fungovat na vyspělém vysoce likvidním trhu. Dostupností se rozumí jednoduchost samostatné realizace, nebo nákup za nevelkou cenu programů autotradingu. Například, realizovat  výpočet průsečíků dvou linií MAD nedělá prakticky žádný problém ani traderu-nováčkovi.    

Důkaz tohoto tvrzení je jednoduchý. Trh vytvářejí jeho účastníci: banky, obchodní a výrobní společnosti, a v určité míře i celý souhrn traderů. Právě tradeři dělají trhy efektivními. Kdyby existovala možnost zakázat spekulativní operace na trhu, pak samozřejmě by se trh nestal najednou plně předpovídatelným. Ale dostatečně efektivně prognózovat trhy by bylo možné standardními metody, které jsou široce a s úspěchem používaný v jiných ekonomických oblastech – v retailu, v bankovnictví, v pojišťovnictví atd. Obraty, které vytvářejí tradery v celkovém součtu nejsou tak velké ve srovnání se zbývajícím tržním obratem. Ale i tržní závislosti nejsou až tak silné. Celková masa traderů se snaží vydřít z trhu maxima a tím ruší tržní závislosti. Současně probíhá rozdělení příjmů, který lze omezeně „vydřít“ z tržních zákonitostí mezi celkovým „kolektivem traderů“. Samozřejmě, rozdělení příjmů není rovné. Je očividní, že lví podíl nedostávají ti, kteří obchodují podle MACD, eliotových vln, úrovní Fibonacci a jiných metod, široce popsaných v populární a dostupné literatuře. Někteří „specialisté“ se vrhají do jiného extrému a pletou složitost metody se složitostí výpočtu – začínají používat „složité“  metody jako je „Neurosítě“ bez fundamentálního pochopení, nakolik jsou standardní algoritmy neurosítí náročné k objemu a ke kvalitě zpracovávaných dat.  

Setkal jsem se s názorem, že prognózy vydávané populárními indikátory se mohou následně samostatně realizovat. Jakoby většina traderů vidí prognózy ve svých obchodních terminálech, začíná otevírat pozice v určitém směru. Kvůli tomu poptávka roste a cena nástroje se též začíná měnit ve směru masově otevíraných pozic. Ale je třeba si pamatovat na faktor likvidity a na mechanismus práce „sklenici“ pozic. V nějakém okamžiku kvůli zkřivení nabídky a poptávky vzniká deficit nabídky, a tradeři s pocítěním rizika likvidity začínají o závod posouvat ceny k nejbližším opačným pozicím ve „sklenici“ tak, aby dříve než ostatní mohli uzavřít svoje pozice. Obvykle v těchto okmažících vidíme prudké obraty trendu vypadající jako ostrý sraz. Včas uzavřít pozice nestíhají všichni. A to je smutné

Existuje taký názor, že vnímavým a pozorným vizuálním studiem grafu kotací lze zpozorovat trendy, obraty trendu, hlavu-ramena, tři samuraje pozorujících jarní sakuru na svahu sváté hory Fudzijama, a jiné nepochybně zajímavé tržní „figury“. Po zpozornění podobných „jevů“ uskutečňovat na jejich základě ziskové obchodní operace. Problém spočívá v tom, že vizuální systém člověka (trader je také člověk) se mnoho milionů let vyvíjel pro splnění úloh typu lovu na mamuta. Ano, geneticky jsme kromaňonci, sběratele hub-jahod, lovci mamutů. Vizuální systém člověka se během milionů let přizpůsobil prognózování procesů přírodního charakteru. Moderní trhy existují ne více než 100 let a jsou umělým procesem.  

Proto v kotacích lidské oko snadno vidí trendy a figury, které v realitě na trhu nejsou. A právě proto místo zdařeného lovů na pipy to vychází na lov na „losa“.

 

Tato sekce byla pouze o kvalitním usuzování (Lyrika). Zkusme dále ukázat maximální komplikovanost vyhledávání reálných tržních závislostí na příkladě použití metod statistické analýzy (Fyzika).

                                    Analyzujeme tržní data

Zkusmě na jednoduchém příkladě ukázat složitost analýzy tržních údajů. Budu přistupovat k analýze tržních dat jako k analýze časových řad. Jsou potřeba některé znalosti o analýze časových řad, autoregresi, důkazech statistických hypotéz. Základními znalostmi v této oblasti musí disponovat každý specialista, který se zabývá autotradingem. Pokud s tím někdo nesouhlasí, nabízím o tom debatovat v komentářích. 

 V obecném případě se analýzou závislostí v časových řadách rozumí vyhledání vůbec jakýchkoliv závislostí, vyjadřovatelných matematickými prostředky. Nicméně rámec článku mě nutí omezit se na standardní metody analýzy – na autoregresi a na rozložení.

Na obrázku 1 je příklad omezených pozorování některé časové řady, kterou může být historie kotací (například, cen uzavření barů) některého tržního nástroje (měnového páru, akcie, burzovního indexu atd). Lze říct, že graf připomíná chování Forex. 

Obrázek 1Omezená pozorování některé časové řady. Možná kotace některého měnového páru forex. Vidíte mamuta?

Připomínám, že prvním okamžikem se rozumí vzetí rozdílu od sousedních čtení časové řady. Operace přechodu k časové řadě prvních okmažíků výchozí řady občas umožňuje zbavit se nestacionarity. Prozkoumejme rozložení prvních okamžiků uvedené časové řady. Na obrázku 2 je hodnocení rozložení prvních okamžiků

 

 

 

 

 Obrázek  2Rozložení prvních okamžiku časové řady (viz Obr. 1) 

Dané rozložení lze pokládat za normální (normal distribution) s nulovým matematickým očekáváním a jedinečnou standardní odchylkou (standard deviation).

Zjištění faktu normálního rozložení nám dává právo použit standardní metody kontroly statistických hypotéz, konkrétně zkontrolovat autokorelaci (Obr. 3). 

 

             Obrázek 3Koeficienty autokorelace pro okamžiky 1-ího pořadí výchozí časové řady


 

 

Graf autokorelace rychle klesá. Již při t-3 (při logu = 3) se autokorelace mění svůj znak s kladného na záporný. Maximální koeficient autokorelace je dosažen při t-1 (při logu 1) a rovná se 0.074. Kritická úroveň autokorelace v dvoustranném t-testu s úrovni významnosti 0.05 a počtu pozorování 500 se přibližně rovná 0.089, což je více než maximální námi dosažený koeficient autokorelace.  

To znamená, že podle statistických standardů existence autokorelace není dokázána. Alternativní řešení – používat méně strohou úroveň významnosti (Například, 0.1 nebo 0.2).


 

 

Zde vidíme typický problém výzkumu trních dat, veškerá hodnocení prakticky důležitých závislostí jsou na hranici nebo za hranici statistické dokazatelnosti. Ve stejnou dobu cena chybných důsledků je zcela konkrétní – ztráty.   

 

                                             Vytváříme obchodní strategii

 

 

Jelikož na etapě předběžné analýzy jsme pozorovali přece slabou, ale pozitivní autokorelaci, pak lze se pokusit vybudovat několik triviálnějších obchodních strategií, využívajících této vlastnosti. Pro zjednodušení nebudu počítat stop-levely a spready.

 

Vybudoval jsem tři primitivní obchodní strategie, které používají při přijetí rozhodnutí analýzu pouze 3 naposledy uzavřených barů. Tyto strategie nemají naladěné parametry a nevyžadují provedení procedury optimalizace.  Hodnotit efektivitu strategií budeme podle křivky ziskovosti a koeficientu ziskovosti. Koeficient ziskovosti se určuje jako poměr sumy všech vyhér k sumě všech ztrát.Existují i jiná kritéria efektivity obchodních strategií, ale pro účely články jsou zde uvedená kritéria dostačující..


 

 

 

Tabulka 1     -  koeficient ziskovosti strategiíJak vidíme z tabulky 1 nejlepší efektivitu demonstruje obchodní strategie číslo 2. Ale vzpomeňme si, jak jsme hodnotili spolehlivost autoregrese. Hodnotili jsme důvěrnou pravděpodobnost a uskutečňovali jsme proceduru dokazování statistické hypotézy existence autokorelace. Lze podobné procedury dokazování významnosti vybudovat i pro hodnocení obchodních strategií? To je druhý problém analýzy tržních dat – nevyvinutost statistického aparátu pro hodnocení obchodních strategií ve srovnání s „klasickými“ úlohy aplikované statistiky.

Někteří specialisté na obchodní strategie mohou říct, že podle jejích „zkušeností“ získané hodnoty profit factor jsou nedostačující, že je potřeba dosáhnout profit factoru ne méně 2, což vyžaduje redukovat drawdowny. Ale jakým způsobem dosahují těchto hodnot? Pravděpodobně prostřednictvím zavedení parametrů naladění, optimalizace, zkrácení období optimalizace pro „lepší evidenci“ posledních tržních změn. Ale všechny podobné kroky v „klasické“ aplikované statistice automaticky zpřísňují a komplikují požadavky k dokazování existence statistických vazeb, efektu. Nemyslím si, že oblast automatizace obchodování nepodléhá stejným požadavkům. Tím pádem „vyhnout se“ přísné statistické analýze nepůjde.

Níže jsou uvedeny křivky ziskovosti obchodních strategií získané na dostupné omezené sadě dat. (Obr. 1). Cítíte jistotu v ziskovosti těchto obchodních strategií? Rozhodli jste se je využívat k obchodování? S bohem.

Otevřeme karty, časová řada na obr.1 je plně popisovatelná modelem Brownového pohybu a je zformovaná pomocí dost dobrého generátoru náhodných čísel z balíku MX Excel Data Analysis (lze též využívat funkci RAND v Excelu). Jinými slovy, na dané časové řadě ze principu nelze vybudovat ziskovou obchodní strategii. Ale jak je podobná řadě kotací Forex! Ah, jak podobná... V tomto případě je nám předem znám model časové řady a přesně známe její vlastnosti. Ale v realitě plně určit model tržních časových řad se nedaří. Co více, můžeme jenom zachycovat některé „slabé“ statistické závislosti.   

 

 

Závěry 

Na jednoduchém příkladě jsem ukázal složité problémy vznikající při vybudování obchodních strategií.:

1.      Jednoduchá vizuální analýza efektivity obchodních strategií nedává dobré výsledky ze stejného důvodu, ze kterého nedává výsledek vizuální rozpoznávání trendů a figur. Lidské oko je geneticky přizpůsobeno pro lov na mamuty a pro sbírání, a ne pro analýzu složitých umělých procesů.  

2.      Jednoduché prostředky technické analýzy včetně populárních indikátorů a nástroje vytvoření obchodních robotů neumožňují traderovi vydělávat. Populární prostředky neumožňují traderovi vyniknout v celkovém „davu“ a získat větší kousek traderského dortu. Ziskavají se pouze “drobky», tenkou vrstvou rozmazané po celkovému kolektivu traderů. I tyto drobky jsou efektivně vyjídány spready a komisí brokerů-zprostředkovatelů 

3.      Objevované prakticky důležité statistické vazby v tržních datech neprochází standardní procedurou dokazování hypotéz.

4.      Pro šíření metrik efektivity obchodních strategií nejsou opodstatněná hodnocení intervalů důvěry, procedur určení kritických hodnot. Je těžké v čísle vyjádřit jaké jsou vaše šance dostat zisk podle některé obchodní strategie

5.      Statistické podmínky, jako je například rozložení, se daří určit pouze přibližně. Stacionarita tržních časových řad anebo jejích transformací se nedaří potvrdit.

Řešení uvedených problémů může podle mého názoru spočívat v použití tržní historie, která obsahuje významné období pozorování (5 a více let). Také nabízím široce využívat cross-testování obchodních strategií a imitační modelování, neparametrické metody hodnocení. I když je pravda, že tyto metody vyžadují pokročilejší programování, složitý SW a seriózní výpočetní zdroje. 

 

(Pozn.: poslední část obsahuje mnoho vzorců, proto je lepší jí uvést pomocí screenshotu z MS Word).

 

Uvítám konstruktivní diskuzi

S pozdravem

 

 

 

 

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Proč klesá cena zlata? Kde a kdy se zastaví?
  Propad ceny zlata na 5letá minima (nejníže od března 2010) je aktuálně poslední demonstrací silného výprodeje probíhajícího na komoditním trhu, který už přes rok zřetelně sledujeme hlavně prostřednictvím trhu s ropou. Cenu zlata před dalším poklesem neuchránil ani výprodej čínských akcií a s ním související panika z prasknutí další bubliny.
 • Proč koruna neoslabuje?
  Křivka nově nakažených v Česku jde stále prudce nahoru, velká část služeb a maloobchodu se uzavírá a druhá vlna pandemie způsobí mnohem pomalejší oživení ve tvaru W a také výrazně hlubší deficity státního rozpočtu pro letošní i příští rok. Česká měna se ale stále drží v blízkosti 27,20 koruny za euro. Na těchto úrovních se obchodovala i před měsícem, i když se od té doby vyhlídky ekonomiky i nákazy změnily výrazně k horšímu. Můžeme čekat nevyhnutelné oslabení s příležitostí na short koruny?
 • Proč koruna tolik oslabila?
  Tento týden zveřejní Český statistický úřad novou sadu čísel, která by měla ukázat, že v srpnu česká ekonomika pokračovala ve velmi slušném oživení. Už data o výrobě automobilů naznačila, že po sezónním očištění by srpnový průmysl měl meziročně ztrácet jen v nižších jednotkách procent. Maloobchod by dokonce měl meziročně nějaké procento přidat, což je za dané situace ve světle katastrofických ekonomických prognóz vlastně mimořádně pozitivní výsledek.
 • Proč kupuji zlato?
  Dnes v 16:40 jsem vybral zisk z poklesu indexu S&P za tento týden. I když si myslím, že je zde stále velký prostor pro další propad, je středa ideálním dnem pro otočku o 180°. Ale o tom asi rozhodne Fed a obchodníci na Wall Street.
 • Proč mám rád Formuli 1
  Vím, že každý příměr tak trochu kulhá. Když se ale člověk pouští do neznáma, snaží se najít něco, s čím by to neznámo ztotožnil. Díky tomu se na té cestě necítí tak moc sám a bezbranný. Zkuste se se mnou zamyslet nad tím, jak hodně je naše bytí v tradingu podobné působení týmů ve Formuli 1.
 • Proč na forexu záleží na vašem psychickém rozpoložení?
  Pokud jste již někdy alespoň narazili na forexový trh, pravděpodobně již víte, že se jedná o zdaleka největší finanční trh na světě co do objemu realizovaných obchodů. Pravděpodobně také víte, že na forexu nejsou žádné zvláštní bariéry vstupu a obchodovat tak může prakticky kdokoliv. Obchodování na forexu má však svá rizika. Pokud již nějakou dobu studujete informace o forexu, uřčitě jste již četli rady odborníků, kteří tvrdí, že abyste byli schopni na forexu efektivně riskovat vaše prostředky, musíte se zaměřit na duševní a psychologickou přípravu. Tomuto tématu se bude věnovat dnešní příspěvek.
 • Proč nebudou backtesty nikdy stoprocentní
  Myslím si, že jsem na tuto věc už jednou krátce upozorňoval v nějakém článku, který se věnoval něčemu jinému. Backtesty jsou skvělá věc, jen je nutné nebrat je jako dogma, které stoprocentně kopíruje naši strategii v historických datech. No a dnes vám ukážu proč.
 • Proč nebudu provozovat fond
  V minulých týdnech jsem několikrát dostal otázky, týkající se možnosti obchodovat pro někoho nebo za někoho.
 • Proč nebývá moudré následovat tvrzení některých analytiků
  V reportážích, článcích, či v dalších jiných nejrůznějších publikacích, které se vztahují k investičním analýzám, se můžeme velmi často v souvislosti s aktivy, měnovými kurzy, či jejich prognózami, setkat s výrazy typu (ne)férový, či pod/nadhodnocený. Hlavním tématem tohoto článku však nebude to, zda je, či není trh pod/nadhodnocen, nýbrž se zde budeme zabývat lidmi, kteří tuto informaci podávají veřejnosti a také tím, co je možné od jejich publikací očekávat.
 • Proč (ne)funguje technická analýza
  Technická analýza patří mezi nejpopulárnější metody pro odhad budoucího pohybu ceny. Ať už ceny akcie, komodity, měnového páru, akciového indexu nebo různých derivátů na tato aktiva. Oblíbenost technické analýzy spočívá především v jednoduchosti, srozumitelnosti a snadné dostupnosti jejích nástrojů. Kde se však bere jistota jejích uživatelů, že by měla fungovat? Výzkumy ukázaly, že úspěšnost formací technické analýzy se pohybuje kolem 50 %. Vychází tedy technická analýza skutečně z podstaty trhů a opakování historie, nebo je za přítomností formací technické analýzy něco jiného? Ortodoxní uživatele technické analýzy čeká možná smutný příběh, ale s veselým koncem.
 • Proč nehrajeme ruletu?
  Všichni známe pocit marnosti v rozhovoru s člověkem, který o tradingu neví téměř nic, zato však ví zcela neochvějně to, že se jedná o pouhý hazard. Téma rulety je nabíledni a takový hovor k němu vždy naprosto neomylně dospěje. Je potom pro nás složité argumentovat někomu, kdo nejenže neví nic o tradingu, ale ani o té zmiňované ruletě. Upřímně si řekněme, kdo vůbec ví, že například americká ruleta nemá jen jednu nulu, ale nuly dvě.
 • Proč (ne)jen kritizovat?
  ..přiznat si chyby je těžší než kritizovat, fabulovat a obviňovat ostatní, že si své vlastní zisky vymysleli..
 • Proč neobchodovat jednoduše
  Jednoduchost v obchodování zpřesňuje rozhodování...
 • Proč nízké ceny ropy nevydrží dlouho?
  Po 4 letech vysokých cen ropy, které svými kroky trhu naordinoval kartel OPEC přišlo vystřízlivění, mohutný nárůst těžby a cenová válka, která zlevnila ropu až čtvrtinu původní hodnoty. Když se podobná situace opakovala v 80. létech, nedostala se ropa na svá předchozí maxima po dlouhých 25 let. Část analytiků proto předpokládá, že si budeme levných pohonných hmot užívat ještě dlouhá léta.
 • Proč obchoduji FOREX ?
  Proč stále více lidí volí právě měny ? Důvodů je celá řada. Obchodování s měnami je vůbec největším a nejoblíbenějším finančním trhem na světě.
 • Proč potřebujeme obchodní plán?
  Stejně tak, jako byste nezačali podnikat bez připraveného obchodního plánu, není vhodné se pouštět do obchodování na finančních trzích, pokud nemáte představu o tom, co obchodovat, jakou strategii používat, jaké budou podmínky pro vstup a výstup z pozice a další. Burza CME například popisuje obchodní plán jako „obchodní plán pro vaši tradingovou kariéru“. V tomto příspěvku se zaměřím na důležitost obchodního plánu pro vaši tradingovou kariéru.
 • Proč praktické ukázky?
  Občas, někde v nějaké diskuzi pod článkem zachytím povzdechnutí nad tím, k čemu vlastně jsou moje praktické ukázky. K čemu slouží, co mají vlastně demonstrovat a co se jejich prostřednictvím snažím komu dokázat.
 • Proč se ECB nevzdá záporných úrokových sazeb?
  Atraktivita eura se po výhře Emmanuela Macrona ve francouzských volbách a zrychlující ekonomice eurozóny výrazně zvýšila. Na páru s americkým dolarem euro prorazilo dlouhodobou rezistenci na 1,1500 a přidalo ještě několik procent. Další zisky eura jsou už ale málo pravděpodobné.
 • Proč se impulzivnost do forexového obchodování nehodí
  Pokud netrpělivě sledujete zprávy z trhu v očekávání událostí, které spustí prudký pohyb na trhu a vy tak realizujete v krátkém čase obrovský zisk, jste jedním z mnoha forexových traderů, kteří mají sklony k unáhleným obchodům. Ve forexovém obchodování však není prostor pro netrpělivost a impulzivitu. Právě naopak. Je to konzistence, která vám může pomoci stát se úspěšným obchodníkem na jakémkoliv trhu.
 • Proč se na burze nedá prodělat?
  V mém dalším článku bych chtěl popsat své úvahy o tom, jak je důležité brát obchodování jako statistiku. A co to je vlastně ona statistická výhoda. Mnoho lidí v tom vidí věci zbytečně moc složité.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Instaforex krypto webinar