Pátek 07. srpen 2020 03:17
reklama
Admiral spread new
reklama
Bossa live trading
reklama
Purple Trading letni strategie

Ideologie AOS

Napsal:   Sekce: 

Ideový přístup / vývoj / optimalizace kvalitních AOS

K napsání tohoto článku mě vedlo několik dotazu na fóru ale v první řadě neústalé a mnohdy obklopené fámy  debaty o AOS. Je tady celý komplex otázek o kterých je potřeba mluvit a tak jsem dlouho přemyslel nad strukturou. Nakonec jako nejlepší vidím popis myšlenkového a ideového přístupu vývojářů těch tkz."utajených", "drahých" či "fungujících" AOS, jejichž cena se pohybuje kolem 10 000 USD za určitou dobu využití. Jak ty AOS vidí forex? Co konkrétně v sobě mají?  V komentářích pod článkem "Snažíte se najít svatý gral" Ondřej Hartman si položil otázku, která je pro AOS vyšších stupňů primární : "Jenže jak změřit to co se ještě nestalo a je spousta otázek co se stane a jaký vliv bude mít daná událost, očekávané nebo neočekávaná..?" Nu což, budeme změřovat. Odpovědi jsem se pokusil zjednodušit na max., ale úplně to tak bohužel nejde, proto samotný  text  dále je kombinaci obecných vysvětlení a  odborných výkladů.


Kdokoliv,  kdo se stárá o vývoj AOS vždycky řeší dvě otázky. Pouze dvě. První otázkou  je "Co?" - nebo-li co ( který systém ) mám použit jako faktický základ pro AOS ( indikátor, systém indikátorů, FIBO, překřížení různých indikátorů atd. ). Druhá otázka "Ják" nebo-li jakým způsobem  ten základ mohu realizovat a optimalizovat. U velkého množství amatérských AOS odpověď na otázku č.1 je nadiktovaná inspiraci, zajímavou myšlenkou, osobní vírou v jeden z indikátoru atd. Druhá otázka je nezajímavá a většinou realizace se děla pomocí MQL a optimalizace vlastními sílami populární obchodní platformy typu MT4 a dalších.


Ve stejném článku o svatém grálu také došla řeč na úlohu vědce. Tady je potřeba přesně definovat pojem "vědec". Je to skromné stvoření, zabývající se výhradně vědeckou činnosti  formou "úloha-řešení", "teorém-důkaz", nikoliv obchodováním.   Mluvíme-li o plnohodnotném kvalitním AOS pak úloha vývojáře se blíží vědecké činnosti a i když to zní překvapivě - poměr práce tradera je minimální. Proč? Pojďme se podívat.


Ať už je to vědec nebo trader-nováček - pořád má před sebou dvě uvedené otázky.  Ale dlouholetá praxe a neúspěšné snahy o vývoj donutili před projednáváním samotných otázek vždycky určovat 2 zásady :


1) Forex je iracionální systém
2) Teorém efektivity finančních trhů


První je základní, určující pravidlo a budeme se k němu neústale vracet. Iracionalitu forexu můžeme snadno potvrdit pravidlem Wolkera ( to je když vše děláme naopak ). Vezměte si výpis statistiky ze svého reálného ( pouze reálného ) obchodování s minimálním počtem obchodu 30. Není-li dodržen profit factor pak udělejte jednoduchý trick -  změňte signály na vstupu - v pozici kde jste kupovali  - prodávejte a naopak. Použijte zrcadlový odraz - a najednou se zvýší pravděpodobnost, že vám trh začne pomáhat. Paradox? Žádný. Dřív jste si mysleli, že toto a toto je správné, trh ale přesně ukázal, že to tak není.  Stačí obrátit systém - a najednou všechno je jinak. Iracionalita v akci. Zkušenosti mnoho traderu s pravidlem Wolkera jsou pozitivní - při přísném sledování a dlouhodobých "zrcadlových" pohybech ziskovost vlastního OS se zvyšuje az o 50-60%. Konečným cílem při podobné "optimalizaci" ( rozumějme - spekulaci na iracionalitě ) je dosažení  pareto principu na forexu, kde 20% úsilí přinášejí 80% příjmů.


Teorém efektivity finančních trhů - žádný jednotný, všeobecně dostupný a populární zdroj informace nemůže být základem pro efektivní spekulativní obchodování na delším období . Důkaz je triviální ? kdyby sloužil základem pro efektivní obchodování tak by všichni na forexu pořád vydělávali. A to není možné. *


*   - Do všedostupných zdrojů info je potřeba také zahrnovat vlastní oči.


Otázka "Co?"


Zásada číslo 2 jasně říká, že indikátor, systém indikátorů , scalpingové systémy a jiné lehce  vyčíslitelné prediktory ( jednoduchost = všedostupnost ) v dlouhodobém horizontu nemohou zajistit efektivní obchodování.  Ale ten fakt, že se jenom a pouze těmito nastrojí řídí obrovské množství traderu, zčásti formujících svou činnosti chování trhu mluví o tom, že nějaká potenciálně užitečná  informace v nich přece jenom je. Ta užitečnost je ale "zašifrovaná" a "rozmazaná" ve velkém množství  náhodného informačního hluku.  Pouze komplikované opracování a analýza dat umožňují oddělit falešný informační hluk od užitečných informací.  Ale vraťme se na chvíli k amatérským AOS. Vyjasnili jsme, že základem AOS, i těch kvalitnějších je přece jenom to, co je nam dobře známo. Dostupné indikátory, i  dejme tomu složitě odfiltrované. V čem je ale hlavní rozdíl, vždyť indikátory mají za základ tisíce amatérských AOS? Rozdíl je...v žebříčku priorit. Amatér řeší otázku "Co?" všemi sílami, neústalé vymýšlí nové a nové systémy. Ale vůbec nepřemýšlí o hlavní otázce "Jak?". Zásada č.1 praví, že forex je iracionální systém. Zkoumání iracionálního systému je možné pouze metodou zkoušení a testování v různých podmínkách a následnou přestavbou samotné nádivky dle výsledků. Zajistit efektivní fungování "přestavené" náčinky v podmínkách iracionálního systému vyžaduje nejmodernější arzenál statiticko-matematických nástrojů.


Proto hlavním rozdílem mezi amatérskými AOS a AOS draho-fungujícími není samotná náčinka. Nelámejme hlavu nad otázkou "Co tam v tom AOS od DucasCopy je zvláštního?" Ujišťuji, že nic. Rozdíl je v otázce "Jak" a kdežto amatérský AOS, optimalizovaný v MT4 jde na trh s předem daným modelem, AOS kvalitní počká na reálnou optimalizaci a poté vstoupí na trh s měnicímí se hodnotami  pomocí fuzzy logiky, neurosití, aplikované statistiky atd. Ale pořád je to stejný základ s indikátory. Čili rozhodující není  náplň, ale obal. Jednak z důvodu zásady č.1 a také z důvodu blackboxové povahy forexu :


Fungování forexu je klasický příklad blackboxu.


-    Vidíme jaká je struktura trhu, kdo jsou účastníci, jak probíhá obchodování
-    Můžeme sledovat výsledky obchodování, vidíme jak se mění kurzy měn
-    Ale přesně nevíme proč se mění právě tak a v ten okamžik
-    Neznáme vnitřní mechanismus


V takových podmínkách předem určený model  je odsouzen ke smrti.


Ještě jednou - nevíme zda ta či ona "náplň" funguje. Dle zásady č.2 - dlouhodobě ne. Ale  třeba nedávno prezentovaný AOS od uživatele lbartonie. Zajímavá myšlenka. Silné indikátory. Bude fungovat dlouhodobě (s trvalým dodržením profit factoru )? Mohl by mít velké šance, kdybychom mu místo  levného saka firmy "Canda" koupeného v oblíbeném střední třídou obchodě "S&A" v nákupním centru někde na Zličíně objednaly šitý na míru kašemirový oblek v boutique Ermenegildo Zegna za Prašnou Bránou v Praze. Problém je v tom, že lidé kladou důraz právě na samotnou náplň. Lbartonie ve svém AOS jí má brutálně zajímavou. Směšné ale je, že některé fungující a kvalitní AOS tu nádivku mají skutečně horší - jednodušší, založenou na menším počtu indikátorů a s méně promyšlenou strukturou. "Obal" jim ale i takovou primitivitu časem vylepšuje až do vysvědčení zda má šanci čí ne.  Zajímavost je v tom, že po dosažení pozitivních výsledků pak samotná náplň už vypadá zcela jinak. "Obal" z ní udělá monstra, kterého již nepoznáte.


Abych ale nebyl tajný - Co je ten obal? Co  znamená "vylepšuje?" Jak to děla opravdu, krok za krokem? Není problém rozepsat, ale teď jak ve škole - kdo nechce může odejít, protože dál bude trochu suchá polovědecká "otrava".

Historie finančních trhů.

Vědecký přístup k prognózování  se zakládá na analýze dat sledování prognózovaného objektu. V našem případě je tim objektem finanční trh.

Tradičně jsou finanční trhy představovaný seznamem dostupných finančních nástrojů(1), charakteristikami nástrojů(2) a  indexy(3). Nejdůležitější charakteristikou nástrojů je kótace. Právě rozdíly v kótacích umožňují spekulativní obchodování. Existují i jiné charakteristiky instrumentů. Například akcie se charakterizují různými ekonomickými ukazateli emitenta, vztahem ceny a vyplacených dividend, průmyslovými indexy a indexy odvětví atd.


Historie kótace se popisuje  bary.  Bar jak je známo má 5 charakteristik : cena otevření, cena zavření, maximální hodnota za učitou dobu, minimální hodnota za určitou dobu, počet obchodů na instrument za určité období.


Vyčíslit jiné hodnoty můžeme analýzou skupiny barů. Chceme-li například zjistit průměrnou hodnotu té či oné kótace za minulý den, pak můžeme spočítat průměrnou cenu otevření/zavření  barů s hodinovou periodou za minulý den. Pro přesnější výpočet průměrné kótace můžeme používat M5 bary.


Historie obchodování.


Abychom měli možnost objektivně hodnotit výkon konkrétního obchodování pak je nezbytné shromažďovat všechny svoje obchody, jejich parametry a výsledky, úspěšné a neúspěšné ( at? už z jakéhokoliv důvodu ), uskutečněné v jakoukoliv periodu. Dále se obchody popisují následujícími parametry :


-    Unikátní číslo pozice
-    Identifikátor finančního nástroje
-    Typ pozice ( koupě / prodej )
-    Čas změny stavu pozice
-    Stav pozice ( otevřená, změněná, zavřená )
-    Objem  pozice
-    Hodnoty limitů ( PT, SL )


Volba TP ( technologické platformy , "obalu" )


Technologická platforma ( TP ) sama o sobě neřeší praktické úlohy ( to je věc "nádivky" ), ale jak jsme jiz řekli bezprostředně ovlivňuje kvalitu řešení těchto úloh. TP můžeme hodnotit dle 6-8 kriterií ( cena pořízení, počet funkcí, jednoduchost adaptace atd. ) je však zřejmě, že dostupné, levné nebo třeba i volné TP nesou faktickou jistotu nevyhnutelných a dramatických ztrát při obchodování. Nevýhoda drahých TP - počáteční náklady, komplikovanost studia.


Prognostické modelování.


Finanční trh je velmi komplikovaným objektem s jasným stochastickým chováním. Plně popsat finanční trhy a jejich chování není  možné. Z pohledu statistiky forex představuje objekt neústale vyvolávající  nestacionární časové řády s nelineárním a stochastickým chováním. Nicméně stejně jako  v každém stochastickém systému můžeme zmapovat určité statistické zákonitosti. Na forexu se tyto zákonitosti  projevují objektivně slabě, ale zároveň spolehlivě. Jejich slabost je daná samotnou fundamentální povahou forexu : v krátkém období převládá chování, vycházející se s náhodných faktorů - mikro a makro zprav, těžce předpovidatelného chování traderů, fundamentální faktory se projevují časem, a když už pak jejich chování  se zase mění v nejasném směru, krátkodobé pohyby vyvolané iracionálním chováním traderů úplně eliminují efektivitu obchodování, založeného pouze na fundamentech.


Řešení je však logické : Nikdo nenutí AOS ( prognostický model ) neústalé výdavat stabilní prognózy na majors. Kvalitní AOS většinu svého času z vnějšího pohledu tráví tím, že čestně přiznává : "nevím". Doporučuje vstupovat do obchodu pouze když statistické zákonitosti jsou silné a stabilní. Cílem obchodování je zisk, ne počet obchodů. Většinou model pracuje s omezeným počtem instrumentů v non-stop live režimu a poctivě vyhledává spolehlivé zákonitosti.


Volba cílů prognózování.


Známé statistické metody prognózování vyžadují, aby definice úlohy byla přivedena k  jednomu ze standardních tvarů. Například k úloze minimizace součtu ( sumy ) kvadratické chyby.  V obecném postavení však úloha spekulativního obchodování se neomezuje na standardní tvar. Je potřeba zavádět jiná omezení.  Například omezovat periodičnost přehodnocení stavu pozice 24 hodinami, hodnotit úspěšnost obchodu po skončení 24-hodinové periody atd. Konkrétní omezení nastavuje pouze analytik dle vlastních představ. Dnes jako efektivní se ukazují právě D1 a H4 omezení.


Volba typu modelu.


Je zvykem analyzovat dynamické procesy pomocí  metod prognózování časových řad. Například pomocí ARIMA modelů. Ale praxe ukazuje, že tyto populární modely nejsou moc efektivní jedna-li se o finanční trhy. Širší spektrum nabízí metody data mining včetně nejrůznějších nástrojů jakožto logistická regrese, stromy řešení, umělé neurositě atd.


Cílové proměnné.


Jak již bylo řečeno základem systému je určitá náplň, rozumným způsobem sestavený systém známých indikátorů a nástrojů TA. Při formulování se zavadí časové omezení ( D1, H4 ). Dále cílová proměnná - např. relativní změna kótace za 24-hodinové období.

(!)Efektivní strategie je zavedení binární cílové proměnné, která kóduje znak změny kótace a  hmotnostní proměnné, kterou se dá určit jako modul relativní změny kótace.
Při použití binární cílové proměnné je možno uplatnit logistickou úpravu.

Můžeme interpretovat výsledek práce prognostického modelu jako hodnocení pravděpodobnosti splnění prognózy.


Dále dle konkrétních podmínek náčinky ( základních prediktorů ) se mohou vyčíslit  :


-    Hodnocení parametrů ( klasické metody data mining - rozdělení všech případů na tréninkové, validační a testové období, optimizační algoritmy, overfitting atd. )
-    KPI ( klíčové ukazatele efektivity - zisk, ztráta, drawdown, profit factor )
-    Optimizace a omezení ( metodologie volby PT a SL )
-    Omezení procesu obchodování, nebo-li matematické "uříznutí" ( minimální garantovaná hodnota profit factor, maximální ztráta, minimální počet obchodů za n-období )


Konečný proces prognózování ( "práce" AOS ) - standardní cyklus práce v live-režimu :


1. Adaptivní optimizace parametrů procesu obchodování
2. Existuje-li varianta procesu, odpovídající zadaným omezením pak
   2.1. Vyčíslení indikátorů
   2.2. Když situace není hodnocena jako slabě předpovidatelná
         2.2.1. Vyčíslení prognózy na základě modelu
         2.2.2. Výpočet indikátorů
         2.2.3. Pokud spolehlivost indikátorů přesahuje zadaný strop, pak otevíráme nové  pozice

Na závěr.


Z pohledu podobných modelů se forex nachází většinou ve stavu slabé předpovidatelnosti. Velmi často na grafu zkoumavé lidské oko vidí "trendy", "dno", "gapy", "falešné" proražení" atd.  Při porovnání  model je nebere v úvahu jako jisté a stabilní a hodnotí většinu lidských předpokladů jako domnělé. Nastavené omezení umožňuje vyhledávat pouze jisté a stabilní  situace na poměrné krátkodobých TF ( D1, H4 ). Jisté situace ( přesahující strop pravděpodobnosti ) vznikají zřídka, proto model v non-stop režimu monitoruje trh 24 hodiny denně na co největším počtu měnových párů ( aby zajistil víc příležitosti ). Není možné předpovědět kdy zase a na kterém páru vznikne "dobrá" situace, umožňující slušně vydělat s minimálním rizikem. Je však možno hrubě předpovědět počet takových situací za n-období ( nejčastěji za měsíc ).
         
Stěstí a úspěchu!


Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Chuť riskovat se vrátila na finanční trhy
  USDCAD, CADJPY, EURGBP
 • Chyby, které mohou dostat tradera na mizinu
  Daytrading není pouze otázkou kontroly vytyčených úkolů a cílů. Jedná se bezpochyby o dlouhou a náročnou cestu plnou chyb. Často se dokonce stává, že tradeři dělají dlouhodobě stejné chyby, aniž by si to uvědomovali. To samozřejmě představuje pro obchodníky velká rizika, která jsou zapotřebí redukovat a eliminovat.
 • Chyby, které obchodníci často dělají v souvislosti s grafy
  S grafy v tradingu je to stejné, jako s kapitánem lodi na moři. Správně zvolené grafy vám mohou dopomoci ke zdárnému doplutí do přístavu. Naopak s těmi špatnými obvykle nedokážete ani vyplout. Bohužel, jelikož neexistuje optimální rada pro výběr grafu, tak to, jaký graf si nakonec zvolíte, bude vždy jen a jen na vás. A nakonec to zase budete jen vy, kdo se bude radovat z pozdějších úspěchů, či naopak.
 • Chyby obchodníků při vstupu do pozice
  Lidský mozek nebyl zkonstruován pro podmínky, ve kterých musí tradeři fungovat. Začínající obchodníci se musí rychle srovnat a otupit svou psychickou stránku pro případy jak zisku, tak ztráty natolik, aby se při každodenním obchodování nedostávali do stavů paniky a euforie a obchodovali s rozmyslem a chladnou hlavou. Jednoduše řečeno profesionálně. V tomto článku bude rozebráno několik situací při vstupu do obchodu, na které si trader musí dát pozor a počítat s nimi.
 • Chyby při obchodování
  Je jedno jestli se pohybujete na forexových trzích několik let anebo jste se zrovna rozhodli začít obchodovat. Jedno máte společné. Patříte do skupiny retailových obchodníků u kterých je 80% šance, že selžou. Proč tedy pouze těch 20 % vyvolených obchodníků je schopno vydělávat a obchodováním se živit?
 • Chystá sa ďalšia kríza?
  Je veľmi zaujímavé sledovať, že v posledných asi štyroch rokoch stále niekto predpovedá príchod novej krízy, ktorá by veľkou silou zasiahla trhy. Vidíme, že týmto „predpovedateľom“ kríz sa zatiaľ nedarí a naskytujú sa nám dve otázky: kedy príde na ich slová a prečo stále nejakú krízu predpovedajú.
 • Chystá sa pokračovanie trendu na zlate a striebre?
  V tomto blogu poukážem na zaujímavé príležitosti, ktoré vznikajú na vybraných komoditách. Výhľad je strednodobý až dlhodobý, takže očakávané držanie pozícii je na minimálne niekoľko týždňov či mesiacov.
 • Chytrák hlupákem v pěti minutách
  Také by se tento článek mohlo jmenovat „O pokoře“ a to ať už v běžném životě, tak i v tradingu. Kdo čte trochu pravidelněji moje příspěvky, tak ví, že se nesnažím příliš poučovat, a že se spíše jedná o popis mých vlastních zkušeností a prožitků. Nikdy netvrdím, že můj pohled je ten jediný správný a pokud se někomu něco nedaří, určitě se mu nevysmívám, protože ani já nevím, jestli sám všechno správně dělám. No a o víkendu se teď stalo něco, co mi připomnělo, že tato filozofie je správná, i když také já na ni občas pozapomenu.
 • I britská libra má své limity
  Britská libra se od začátku loňského léta veze na stále nekončícím býčím trhu. Vůči americkému dolaru si připsala za toto období téměř 15 %. Měna se symbolem GBP tak hraje první ligu, což koresponduje s překvapivě silnou expanzí místní ekonomiky.
 • Ideální zavření
  Kdy ideálně vystoupit, zavíram své obchody moc brzy, nebo pozdě?
 • Ignorování možných dopadů koronaviru pokračuje, americké akcie vylepšily rekordy
  Americký akciový index S&P 500 v týdnu posílil o 1,57 % a opět posunul historické maximum, a před pondělním svátkem se tak obchodníci mohou těšit ze zisků.
 • Index DAX
  Nemecký index DAX30 narástol za posledné dva týždne o zhruba 10% a do vrcholu z Januára 2018 už veľa nezostáva. Čo je motorom tohto rastu a aký vývoj môžeme do budúcna čakať?
 • Index DAX v době koronavirové
  Německý index DAX, který je jedním z předních světových indexů, začíná opět pomalu nabírat na síle a to dokonce napříč „nelepšící“ se koronavirové krizi, která v investorech denně vzbuzuje značnou nejistotu. Právě díky nejistotě budoucího vývoje na německém trhu, se nyní přední světoví investoři a obchodníci snaží predikovat, zda jsou přijatá německá měnová a fiskální opatření dostatečná, což by mohlo ve výsledku (v případě, že investoři vyhodnotí přijatá opatření za relativně dostačující) celou situaci okolo indexu DAX ještě více stabilizovat.
 • Index DAX: 1. týden roku 2017 z pohledu technické analýzy
  A máme tu první týden roku 2017. Trh v poslední dny loňského roku osciluje v úzkém pásmu.
 • Index DAX: 3. týden roku 2017 z pohledu technické analýzy
  Minulý týden jsem bohužel neměl čas udělat analýzu. Jak jsem nastínil v prvním týdnu, trh prorazil úroveň 11 480 a minulý týden atakoval úroveň 11 700.
 • Index DAX: 4. týden roku 2017 z pohledu technické analýzy
  Tak na DAXu nám pořád probíhá boj mezi býky a medvědy...
 • Index DAX: 41. týden z pohledu technické analýzy
  Takže při pohledu na denní graf vidíme tu totální nerozhodnost trhu...
 • Index DAX: 42. týden z pohledu technické analýzy
  Minulý týden podle technické analýzy byl krásně čitelný.
 • Index DAX - 43. týden z pohledu technické analýzy
  Tento týden nás doufám již čeká dosažení rezistenčního pásma 10750 - 10800. Minulý týden jsme v pondělí klesli a od úterka rosteme.
 • Index DAX: 44. týden z pohledu technické analýzy
  Minulý týden proběhl podle očekávání... ťukli jsme si k rezistu a zpátky dolů.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
InstaForex
UFX
TradeCentrum
reklama
Purple Trading letni strategie