Ideologie AOS

Napsal:   Sekce: 

Ideový přístup / vývoj / optimalizace kvalitních AOS

K napsání tohoto článku mě vedlo několik dotazu na fóru ale v první řadě neústalé a mnohdy obklopené fámy  debaty o AOS. Je tady celý komplex otázek o kterých je potřeba mluvit a tak jsem dlouho přemyslel nad strukturou. Nakonec jako nejlepší vidím popis myšlenkového a ideového přístupu vývojářů těch tkz."utajených", "drahých" či "fungujících" AOS, jejichž cena se pohybuje kolem 10 000 USD za určitou dobu využití. Jak ty AOS vidí forex? Co konkrétně v sobě mají?  V komentářích pod článkem "Snažíte se najít svatý gral" Ondřej Hartman si položil otázku, která je pro AOS vyšších stupňů primární : "Jenže jak změřit to co se ještě nestalo a je spousta otázek co se stane a jaký vliv bude mít daná událost, očekávané nebo neočekávaná..?" Nu což, budeme změřovat. Odpovědi jsem se pokusil zjednodušit na max., ale úplně to tak bohužel nejde, proto samotný  text  dále je kombinaci obecných vysvětlení a  odborných výkladů.


Kdokoliv,  kdo se stárá o vývoj AOS vždycky řeší dvě otázky. Pouze dvě. První otázkou  je "Co?" - nebo-li co ( který systém ) mám použit jako faktický základ pro AOS ( indikátor, systém indikátorů, FIBO, překřížení různých indikátorů atd. ). Druhá otázka "Ják" nebo-li jakým způsobem  ten základ mohu realizovat a optimalizovat. U velkého množství amatérských AOS odpověď na otázku č.1 je nadiktovaná inspiraci, zajímavou myšlenkou, osobní vírou v jeden z indikátoru atd. Druhá otázka je nezajímavá a většinou realizace se děla pomocí MQL a optimalizace vlastními sílami populární obchodní platformy typu MT4 a dalších.


Ve stejném článku o svatém grálu také došla řeč na úlohu vědce. Tady je potřeba přesně definovat pojem "vědec". Je to skromné stvoření, zabývající se výhradně vědeckou činnosti  formou "úloha-řešení", "teorém-důkaz", nikoliv obchodováním.   Mluvíme-li o plnohodnotném kvalitním AOS pak úloha vývojáře se blíží vědecké činnosti a i když to zní překvapivě - poměr práce tradera je minimální. Proč? Pojďme se podívat.


Ať už je to vědec nebo trader-nováček - pořád má před sebou dvě uvedené otázky.  Ale dlouholetá praxe a neúspěšné snahy o vývoj donutili před projednáváním samotných otázek vždycky určovat 2 zásady :


1) Forex je iracionální systém
2) Teorém efektivity finančních trhů


První je základní, určující pravidlo a budeme se k němu neústale vracet. Iracionalitu forexu můžeme snadno potvrdit pravidlem Wolkera ( to je když vše děláme naopak ). Vezměte si výpis statistiky ze svého reálného ( pouze reálného ) obchodování s minimálním počtem obchodu 30. Není-li dodržen profit factor pak udělejte jednoduchý trick -  změňte signály na vstupu - v pozici kde jste kupovali  - prodávejte a naopak. Použijte zrcadlový odraz - a najednou se zvýší pravděpodobnost, že vám trh začne pomáhat. Paradox? Žádný. Dřív jste si mysleli, že toto a toto je správné, trh ale přesně ukázal, že to tak není.  Stačí obrátit systém - a najednou všechno je jinak. Iracionalita v akci. Zkušenosti mnoho traderu s pravidlem Wolkera jsou pozitivní - při přísném sledování a dlouhodobých "zrcadlových" pohybech ziskovost vlastního OS se zvyšuje az o 50-60%. Konečným cílem při podobné "optimalizaci" ( rozumějme - spekulaci na iracionalitě ) je dosažení  pareto principu na forexu, kde 20% úsilí přinášejí 80% příjmů.


Teorém efektivity finančních trhů - žádný jednotný, všeobecně dostupný a populární zdroj informace nemůže být základem pro efektivní spekulativní obchodování na delším období . Důkaz je triviální ? kdyby sloužil základem pro efektivní obchodování tak by všichni na forexu pořád vydělávali. A to není možné. *


*   - Do všedostupných zdrojů info je potřeba také zahrnovat vlastní oči.


Otázka "Co?"


Zásada číslo 2 jasně říká, že indikátor, systém indikátorů , scalpingové systémy a jiné lehce  vyčíslitelné prediktory ( jednoduchost = všedostupnost ) v dlouhodobém horizontu nemohou zajistit efektivní obchodování.  Ale ten fakt, že se jenom a pouze těmito nastrojí řídí obrovské množství traderu, zčásti formujících svou činnosti chování trhu mluví o tom, že nějaká potenciálně užitečná  informace v nich přece jenom je. Ta užitečnost je ale "zašifrovaná" a "rozmazaná" ve velkém množství  náhodného informačního hluku.  Pouze komplikované opracování a analýza dat umožňují oddělit falešný informační hluk od užitečných informací.  Ale vraťme se na chvíli k amatérským AOS. Vyjasnili jsme, že základem AOS, i těch kvalitnějších je přece jenom to, co je nam dobře známo. Dostupné indikátory, i  dejme tomu složitě odfiltrované. V čem je ale hlavní rozdíl, vždyť indikátory mají za základ tisíce amatérských AOS? Rozdíl je...v žebříčku priorit. Amatér řeší otázku "Co?" všemi sílami, neústalé vymýšlí nové a nové systémy. Ale vůbec nepřemýšlí o hlavní otázce "Jak?". Zásada č.1 praví, že forex je iracionální systém. Zkoumání iracionálního systému je možné pouze metodou zkoušení a testování v různých podmínkách a následnou přestavbou samotné nádivky dle výsledků. Zajistit efektivní fungování "přestavené" náčinky v podmínkách iracionálního systému vyžaduje nejmodernější arzenál statiticko-matematických nástrojů.


Proto hlavním rozdílem mezi amatérskými AOS a AOS draho-fungujícími není samotná náčinka. Nelámejme hlavu nad otázkou "Co tam v tom AOS od DucasCopy je zvláštního?" Ujišťuji, že nic. Rozdíl je v otázce "Jak" a kdežto amatérský AOS, optimalizovaný v MT4 jde na trh s předem daným modelem, AOS kvalitní počká na reálnou optimalizaci a poté vstoupí na trh s měnicímí se hodnotami  pomocí fuzzy logiky, neurosití, aplikované statistiky atd. Ale pořád je to stejný základ s indikátory. Čili rozhodující není  náplň, ale obal. Jednak z důvodu zásady č.1 a také z důvodu blackboxové povahy forexu :


Fungování forexu je klasický příklad blackboxu.


-    Vidíme jaká je struktura trhu, kdo jsou účastníci, jak probíhá obchodování
-    Můžeme sledovat výsledky obchodování, vidíme jak se mění kurzy měn
-    Ale přesně nevíme proč se mění právě tak a v ten okamžik
-    Neznáme vnitřní mechanismus


V takových podmínkách předem určený model  je odsouzen ke smrti.


Ještě jednou - nevíme zda ta či ona "náplň" funguje. Dle zásady č.2 - dlouhodobě ne. Ale  třeba nedávno prezentovaný AOS od uživatele lbartonie. Zajímavá myšlenka. Silné indikátory. Bude fungovat dlouhodobě (s trvalým dodržením profit factoru )? Mohl by mít velké šance, kdybychom mu místo  levného saka firmy "Canda" koupeného v oblíbeném střední třídou obchodě "S&A" v nákupním centru někde na Zličíně objednaly šitý na míru kašemirový oblek v boutique Ermenegildo Zegna za Prašnou Bránou v Praze. Problém je v tom, že lidé kladou důraz právě na samotnou náplň. Lbartonie ve svém AOS jí má brutálně zajímavou. Směšné ale je, že některé fungující a kvalitní AOS tu nádivku mají skutečně horší - jednodušší, založenou na menším počtu indikátorů a s méně promyšlenou strukturou. "Obal" jim ale i takovou primitivitu časem vylepšuje až do vysvědčení zda má šanci čí ne.  Zajímavost je v tom, že po dosažení pozitivních výsledků pak samotná náplň už vypadá zcela jinak. "Obal" z ní udělá monstra, kterého již nepoznáte.


Abych ale nebyl tajný - Co je ten obal? Co  znamená "vylepšuje?" Jak to děla opravdu, krok za krokem? Není problém rozepsat, ale teď jak ve škole - kdo nechce může odejít, protože dál bude trochu suchá polovědecká "otrava".

Historie finančních trhů.

Vědecký přístup k prognózování  se zakládá na analýze dat sledování prognózovaného objektu. V našem případě je tim objektem finanční trh.

Tradičně jsou finanční trhy představovaný seznamem dostupných finančních nástrojů(1), charakteristikami nástrojů(2) a  indexy(3). Nejdůležitější charakteristikou nástrojů je kótace. Právě rozdíly v kótacích umožňují spekulativní obchodování. Existují i jiné charakteristiky instrumentů. Například akcie se charakterizují různými ekonomickými ukazateli emitenta, vztahem ceny a vyplacených dividend, průmyslovými indexy a indexy odvětví atd.


Historie kótace se popisuje  bary.  Bar jak je známo má 5 charakteristik : cena otevření, cena zavření, maximální hodnota za učitou dobu, minimální hodnota za určitou dobu, počet obchodů na instrument za určité období.


Vyčíslit jiné hodnoty můžeme analýzou skupiny barů. Chceme-li například zjistit průměrnou hodnotu té či oné kótace za minulý den, pak můžeme spočítat průměrnou cenu otevření/zavření  barů s hodinovou periodou za minulý den. Pro přesnější výpočet průměrné kótace můžeme používat M5 bary.


Historie obchodování.


Abychom měli možnost objektivně hodnotit výkon konkrétního obchodování pak je nezbytné shromažďovat všechny svoje obchody, jejich parametry a výsledky, úspěšné a neúspěšné ( at? už z jakéhokoliv důvodu ), uskutečněné v jakoukoliv periodu. Dále se obchody popisují následujícími parametry :


-    Unikátní číslo pozice
-    Identifikátor finančního nástroje
-    Typ pozice ( koupě / prodej )
-    Čas změny stavu pozice
-    Stav pozice ( otevřená, změněná, zavřená )
-    Objem  pozice
-    Hodnoty limitů ( PT, SL )


Volba TP ( technologické platformy , "obalu" )


Technologická platforma ( TP ) sama o sobě neřeší praktické úlohy ( to je věc "nádivky" ), ale jak jsme jiz řekli bezprostředně ovlivňuje kvalitu řešení těchto úloh. TP můžeme hodnotit dle 6-8 kriterií ( cena pořízení, počet funkcí, jednoduchost adaptace atd. ) je však zřejmě, že dostupné, levné nebo třeba i volné TP nesou faktickou jistotu nevyhnutelných a dramatických ztrát při obchodování. Nevýhoda drahých TP - počáteční náklady, komplikovanost studia.


Prognostické modelování.


Finanční trh je velmi komplikovaným objektem s jasným stochastickým chováním. Plně popsat finanční trhy a jejich chování není  možné. Z pohledu statistiky forex představuje objekt neústale vyvolávající  nestacionární časové řády s nelineárním a stochastickým chováním. Nicméně stejně jako  v každém stochastickém systému můžeme zmapovat určité statistické zákonitosti. Na forexu se tyto zákonitosti  projevují objektivně slabě, ale zároveň spolehlivě. Jejich slabost je daná samotnou fundamentální povahou forexu : v krátkém období převládá chování, vycházející se s náhodných faktorů - mikro a makro zprav, těžce předpovidatelného chování traderů, fundamentální faktory se projevují časem, a když už pak jejich chování  se zase mění v nejasném směru, krátkodobé pohyby vyvolané iracionálním chováním traderů úplně eliminují efektivitu obchodování, založeného pouze na fundamentech.


Řešení je však logické : Nikdo nenutí AOS ( prognostický model ) neústalé výdavat stabilní prognózy na majors. Kvalitní AOS většinu svého času z vnějšího pohledu tráví tím, že čestně přiznává : "nevím". Doporučuje vstupovat do obchodu pouze když statistické zákonitosti jsou silné a stabilní. Cílem obchodování je zisk, ne počet obchodů. Většinou model pracuje s omezeným počtem instrumentů v non-stop live režimu a poctivě vyhledává spolehlivé zákonitosti.


Volba cílů prognózování.


Známé statistické metody prognózování vyžadují, aby definice úlohy byla přivedena k  jednomu ze standardních tvarů. Například k úloze minimizace součtu ( sumy ) kvadratické chyby.  V obecném postavení však úloha spekulativního obchodování se neomezuje na standardní tvar. Je potřeba zavádět jiná omezení.  Například omezovat periodičnost přehodnocení stavu pozice 24 hodinami, hodnotit úspěšnost obchodu po skončení 24-hodinové periody atd. Konkrétní omezení nastavuje pouze analytik dle vlastních představ. Dnes jako efektivní se ukazují právě D1 a H4 omezení.


Volba typu modelu.


Je zvykem analyzovat dynamické procesy pomocí  metod prognózování časových řad. Například pomocí ARIMA modelů. Ale praxe ukazuje, že tyto populární modely nejsou moc efektivní jedna-li se o finanční trhy. Širší spektrum nabízí metody data mining včetně nejrůznějších nástrojů jakožto logistická regrese, stromy řešení, umělé neurositě atd.


Cílové proměnné.


Jak již bylo řečeno základem systému je určitá náplň, rozumným způsobem sestavený systém známých indikátorů a nástrojů TA. Při formulování se zavadí časové omezení ( D1, H4 ). Dále cílová proměnná - např. relativní změna kótace za 24-hodinové období.

(!)Efektivní strategie je zavedení binární cílové proměnné, která kóduje znak změny kótace a  hmotnostní proměnné, kterou se dá určit jako modul relativní změny kótace.
Při použití binární cílové proměnné je možno uplatnit logistickou úpravu.

Můžeme interpretovat výsledek práce prognostického modelu jako hodnocení pravděpodobnosti splnění prognózy.


Dále dle konkrétních podmínek náčinky ( základních prediktorů ) se mohou vyčíslit  :


-    Hodnocení parametrů ( klasické metody data mining - rozdělení všech případů na tréninkové, validační a testové období, optimizační algoritmy, overfitting atd. )
-    KPI ( klíčové ukazatele efektivity - zisk, ztráta, drawdown, profit factor )
-    Optimizace a omezení ( metodologie volby PT a SL )
-    Omezení procesu obchodování, nebo-li matematické "uříznutí" ( minimální garantovaná hodnota profit factor, maximální ztráta, minimální počet obchodů za n-období )


Konečný proces prognózování ( "práce" AOS ) - standardní cyklus práce v live-režimu :


1. Adaptivní optimizace parametrů procesu obchodování
2. Existuje-li varianta procesu, odpovídající zadaným omezením pak
   2.1. Vyčíslení indikátorů
   2.2. Když situace není hodnocena jako slabě předpovidatelná
         2.2.1. Vyčíslení prognózy na základě modelu
         2.2.2. Výpočet indikátorů
         2.2.3. Pokud spolehlivost indikátorů přesahuje zadaný strop, pak otevíráme nové  pozice

Na závěr.


Z pohledu podobných modelů se forex nachází většinou ve stavu slabé předpovidatelnosti. Velmi často na grafu zkoumavé lidské oko vidí "trendy", "dno", "gapy", "falešné" proražení" atd.  Při porovnání  model je nebere v úvahu jako jisté a stabilní a hodnotí většinu lidských předpokladů jako domnělé. Nastavené omezení umožňuje vyhledávat pouze jisté a stabilní  situace na poměrné krátkodobých TF ( D1, H4 ). Jisté situace ( přesahující strop pravděpodobnosti ) vznikají zřídka, proto model v non-stop režimu monitoruje trh 24 hodiny denně na co největším počtu měnových párů ( aby zajistil víc příležitosti ). Není možné předpovědět kdy zase a na kterém páru vznikne "dobrá" situace, umožňující slušně vydělat s minimálním rizikem. Je však možno hrubě předpovědět počet takových situací za n-období ( nejčastěji za měsíc ).
         
Stěstí a úspěchu!


Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • Hrozby kryptomien
  Už som napísal blogy na slabé stránky, silné stránky či príležitosti kryptomien a blockchainu. V tomto blogu si poukážeme na hrozby, ktoré si veľa ľudí neuvedomuje, no sú reálne a dejú sa.
 • Hvězdy burzy
  Během loňského roku se udála jedna velmi zajímavá akce, akce která opravdu není obyčejná. Šlo o jakýsi remake "želv", celá pointa pochází z jedné historické události, kdy se podařilo z obyčejných lidí z ulice udělat burzovní obchodníky. Ano, opravdu se to kdysi v roce 1983 údajně podařilo, když se to opravdu podařilo, tak proč by se to nemohlo podařit i v dnešní době.
 • Hvězdy burzy - rozhovor s účastníkem
  V roce 2016 se udála akce Hvězdy burzy, při níž šlo o to, naučit lidi co neumějí tradovat nebo jsou začátečníci ziskovému tradingu. To se údajně kdysi - v roce 1983 podařilo. Takže Hvězdy burzy měl být pokus o opakování toho samého. Na téma Hvězdy burzy jsem již kdysi v roce 2018 napsal článek https://www.fxstreet.cz/krakra-hvezdy-burzy.html Podařilo se mi vyhledat jednoho účastníka akce Hvězdy burzy a přemluvit ho, aby se mnou udělal rozhovor, za což mu děkuji.
 • CHCI nechci
  Když jsem byl mladý chlapec, četl jsem a miloval knihu o mladém chlapci jménem Santiago. Ten se jednoho dne odváží odejít ze své vesnice a poznat svět. A poznat, že když člověk opravdu něco chce, celý Vesmír se spojí, aby toho mohl dosáhnout. A je jedno, jak nemožný se úkol zdá. Jedno!
 • Chřadnoucí optimismus Euro investorů
  Analýza měnových párů EURUSD, EURGBP, USDJPY
 • Chuť riskovat se vrátila na finanční trhy
  USDCAD, CADJPY, EURGBP
 • Chyby, které mohou dostat tradera na mizinu
  Daytrading není pouze otázkou kontroly vytyčených úkolů a cílů. Jedná se bezpochyby o dlouhou a náročnou cestu plnou chyb. Často se dokonce stává, že tradeři dělají dlouhodobě stejné chyby, aniž by si to uvědomovali. To samozřejmě představuje pro obchodníky velká rizika, která jsou zapotřebí redukovat a eliminovat.
 • Chystá sa ďalšia kríza?
  Je veľmi zaujímavé sledovať, že v posledných asi štyroch rokoch stále niekto predpovedá príchod novej krízy, ktorá by veľkou silou zasiahla trhy. Vidíme, že týmto „predpovedateľom“ kríz sa zatiaľ nedarí a naskytujú sa nám dve otázky: kedy príde na ich slová a prečo stále nejakú krízu predpovedajú.
 • I britská libra má své limity
  Britská libra se od začátku loňského léta veze na stále nekončícím býčím trhu. Vůči americkému dolaru si připsala za toto období téměř 15 %. Měna se symbolem GBP tak hraje první ligu, což koresponduje s překvapivě silnou expanzí místní ekonomiky.
 • Ideální zavření
  Kdy ideálně vystoupit, zavíram své obchody moc brzy, nebo pozdě?
 • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
  V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
 • 8 pips
  Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
 • 8. MQL4 - Tester strategií
  V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
 • 7 tipů pro efektivní skalpování
  Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
 • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
  V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
 • 6. MQL4 - Technické indikátory
  V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
 • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
  Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
  Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
  V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
 • 5 nejsilnějších emocí tradera
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

olympusko

Hodnocení autora:
Bližší informace o autorovi >>

Kategorie blogu

reklama
Bossa mentoring

Kurzy obchodování

Bře
23

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Dub
13

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Kvě
18

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

C:\fakepath\kathy-lien-08112017.jpg

Světový bestseller o tradingu v češtině! Úspěšní obchodníci: Jak běžní lidé porážejí Wall Street v jeho vlastní hře

Jedna z nejprodávanějších knih od Kathy Lien právě vychází v českém překladu! Obsahuje sérii rozhovorů Kathy Lien s nejúspěšnějšími tradery. Tato kniha se stala inspirací pro tisíce čtenářů po celém světě. Setkáte se v ní s příběhy obyčejných lidí, kteří dokázali zbohatnout díky systematickému dodržování konkrétních pravidel v tradingu. Bez ohledu na jejich povolání jsou dnes úspěšnými obchodníky a investory. V této knize vám budou představeny jejich obchodní přístupy a strategie, které vám pomohou pochopit, jak lze pomocí vlastní píle dosáhnout úspěchu ve zdánlivě složitém světě tradingu.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, kryptoměny, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, kryptoměny, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
CLEO.one
reklama
Admiral Markets SE
reklama
LYNX Cesta Tradera
reklama
CLEO.one