BREXIT průvodce – vše, co potřebujete vědět (2019)

12.03.2019 15:13  Autor: LYNX  Sekce: Online FX zpravodajství  Tisk

Termín „Brexit“ se stal poslední dobou velmi často zmiňovaným tématem, který uplynulé dva roky výrazně ovlivňuje vývoj jak na politické, tak ekonomické scéně. Tento článek má posloužit jako shrnutí toho, co se kolem Brexitu zatím událo, a hlavně také to, co po něm bude následovat a jaký vliv to může mít na kapitálový/finanční trh.

brexit

V článku se dozvíte:

 1. Co je to Brexit
 2. Jak k Brexitu došlo?
 3. Důsledek referenda
 4. Vyjednávání o vystoupení
 5. Odchod Spojeného království z EU
 

1. Co je to Brexit

Brexit (z angl. Britain a exit) je zkrácené označení pro proces ukončení členství Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) v Evropské unii.

 

2. Jak k Brexitu došlo?

V roce 2015, na základě předvolebního slibu v Davida Camerona (tehdejšího nově zvoleného předsedy vlády a předsedy Konzervativní strany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska) došlo v prosinci k přijetí Zákona o evropském referendu.

David Cameron, který vždy vystupoval jako spíše pro evropský politik, tento zákon vnímal jako způsob, kterým si lze ověřit, že národ Spojeného království je spokojený se současnou podobou EU, a že má zájem se v tomto spolku dále integrovat. Na druhé straně lze toto referendum vnímat jako odpověď proti-evropským (euroskeptickým) politikům (např. UKIP).

Dne 23. června 2016 bylo v celostátním referendu rozhodnuto, že Spojené království má opustit EU. Nutno dodat, že rozhodnutí referenda nebylo zcela jednoznačné: 51,9 % pro možnost „Odejít“ (Leave) a 48,1 % pro „Zůstat“ (Remain). Tato nejednoznačnost se později projevila a stáje projevuje při vytváření podmínek, za který Spojené království opustí Evropskou unii.

 

3. Důsledek referenda

Krátce po zveřejnění konečného výsledku referenda David Cameron rezignoval na pozici předsedy vlády. Od té chvíle začíná na britské politické scéně přechodné, poměrně nestabilní, období. V roce 2017 Theresa Mayová, nová předsedkyně Konzervativní strany Spojeného království a nově jmenovaná předsedkyně vlády, která má Spojené království vyvést z EU, vyhlašuje předčasné volby do parlamentu, aby si upevnila své postavení v dolní komoře parlamentu (Houses of Commons).

K upevnění pozice ale nedošlo, právě naopak, lze říct, že předčasné volby spíše přispěly k větší destabilizaci. Zatímco britští konzervativci ztratili 13 křesel, labouristé (opoziční strana) si polepšili o 39 křesel.

Dne 29. března 2017 premiérka Mayová prostřednictvím dopisu adresovaného předsedovi Evropské rady EU – Donaldu Tuskovi – oficiálně zahajuje odchod Spojeného království z EU aktivací článku 50 Lisabonské smlouvy. Tento článek říká, že každá členská země má možnost vystoupit z EU a zároveň stanoví konečné datum, do kdy má členská země vystoupit – 2 roky od aktivace článku. Tímto dopisem Mayová oznámila, že dne 29. března 2019 Spojené království vystoupí z Evropské unie. Úkolem Mayové je ve dvouletém období vyjednat z EU co nejlepší podmínky pro Spojené království, tak aby národní ekonomika utrpěla po vystoupení co nejmenší škody.

 

4. Vyjednávání o vystoupení

Pokud chceme vytvořit jakýsi makroekonomický výhled, který nám ukáže, co se stane, až Spojené království opustí EU musíme velmi pozorně sledovat průběh vyjednávání mezi Spojeným královstvím a jejími (obchodními) partnery.

4.1 Od aktivace do ledna 2019

Po aktivaci článku 50 začíná premiérka Mayová vyjednávání v Bruselu s lídry a vyjednávacími týmy členských států. Na základě těchto vyjednávání Mayová sestavila svoji dohodu o Brexitu, kterou předložila 15. ledna 2019 ke schválení. Problém této dohody byl, že Theresa Mayová tuto dohodu vyjednala s EU víceméně sama se svou vládou „za zavřenými dveřmi“, aniž by jí podrobně prodiskutovala se členy parlamentu.

Tato skutečnost vedla k tomu, že Mayová 15. ledna utrpěla největší „porážku vládního návrhu“ v historii – 202 hlasů „pro návrh“ a 432 hlasů „proti návrhu“.

Porážka Mayové v parlamentu vedla ke zvýšení nejistoty o ekonomickém osudu Spojeného království a možnost tzv. no-deal brexitu (=situace, kdy Spojené království opustí EU za jakýkoliv podmínek dne 29. března 2019, nehledě na to, zda existuje dohoda o vystoupení nebo ne).

4.1 Od aktivace do ledna 2019

Po aktivaci článku 50 začíná premiérka Mayová vyjednávání v Bruselu s lídry a vyjednávacími týmy členských států. Na základě těchto vyjednávání Mayová sestavila svoji dohodu o Brexitu, kterou předložila 15. ledna 2019 ke schválení. Problém této dohody byl, že Theresa Mayová tuto dohodu vyjednala s EU víceméně sama se svou vládou „za zavřenými dveřmi“, aniž by jí podrobně prodiskutovala se členy parlamentu.

Tato skutečnost vedla k tomu, že Mayová 15. ledna utrpěla největší „porážku vládního návrhu“ v historii – 202 hlasů „pro návrh“ a 432 hlasů „proti návrhu“.

Porážka Mayové v parlamentu vedla ke zvýšení nejistoty o ekonomickém osudu Spojeného království a možnost tzv. no-deal brexitu (=situace, kdy Spojené království opustí EU za jakýkoliv podmínek dne 29. března 2019, nehledě na to, zda existuje dohoda o vystoupení nebo ne).

4.2 Hlasování o pozměňovacích návrzích 27. února 2019

Ačkoliv právně závazná rozhodnutí v otázkách Brexitu jsou rozhodnutí schválena parlamentem a vládou, v dolní komoře parlamentu se debatují rovněž i pozměňovací návrhy (angl. amendments). Hlasování o pozměňovacích návrzích sice nejsou právně závazné, ale díky nim je možné sledovat náladu v parlamentu čili směr, kterým by se Mayová měla ubírat, pokud chce pro svou dohodu nasbírat potřebný počet hlasů.

V rámci hlasování o pozměňovacích návrzích dne 27. února Labouristická strana Spojeného království (v čele s Jeremy Corbynem) představila v parlamentu svůj alternativní plán pro Brexit, který navrhoval, že Spojené království by setrvalo v celní unii a s tím by si zachovala i většinu obchodních vazeb. Tento návrh byl parlamentem zamítnut v poměru 240-323. Hned po zamítnutí Jeremy Corbyn prohlásil, že labouristická strana podpoří druhé referendum o Brexitu – návrh na uspořádání druhého referenda by labouristická strana měla předložit v blízké době.

4.3 Hlasování 12. března – Návrh Mayové podruhé

Dne 12. března proběhne v parlamentu hlasování, které se rovněž oficiálně označuje jako tzv. „meaningful vote“, to značí, že toho hlasování už je právně závazné a je uznávané jako „parlamentem schválený výsledek vyjednávání s EU“.

Hlasovat se bude znovu o návrhu Theresy Mayové. Je velmi pravděpodobné, že dojde opět k zamítnutí, protože EU odmítla přehodnotit svoje vyjednávací pozice, ale ujistila Mayovou o dodržení tzv. „Irské pojistky“ – konceptu, který zabrání vytvoření pevné hranice mezi Irskou republikou a Severním Irskem, pokud Spojené království a EU nedojde k vzájemné shodě.

Pokud by došlo ke schválení návrhů Mayové – což je velmi nepravděpodobné – Spojené království by opustilo EU 29. března podle postupu popsaného v návrhu. Pokud dojde k zamítnutí, bude se o dalším vývoje Brexitu hlasovat 13. března.

4.5 Ekonomická hrozba jménem „No-deal Brexit“

V případě, že by Spojené království opouštělo skutečně EU bez dohody (no-deal) znamenalo by pro podnikatele ve Spojeném království velkou dávku nejistoty – hlavně pro ty velké.

Londýn byl před Brexitem jedním z prvních dvou největších finančních center na světě a v Londýně (nebo ve Spojeném království) mají ústředí i mnohé nadnárodní nefinanční korporace: Shell, Tesco, Unilever, Vodafone, BP a další. V případě prodlužování současného stavu – období nejistoty z budoucnosti – může dojít k tomu, že výše zmíněné korporace se mohou rozhodnout přesunout svá centra do některého ze států Evropské unie.

Příkladem tohoto jednání může být společnosti Unilever (třetí největší společnost ve Spojeném království), která se na podzim roku 2018 snažila přesunout své ústředí do nizozemského Rotterdamu. Toto rozhodnutí bylo ale nakonec akcionáři společnosti zamítnuto. Je nutné poznamenat, že Unilever uvažoval o přesunutí ještě před tím, než byl návrh Mayové zamítnut – čili v období, kdy ekonomická nejistota nebyla tak velká. Podobné chování můžeme očekávat i od další společností, jak finančních, tak nefinančních.

Odsun vedení společností do zahraničí by mělo primární (s velkou pravděpodobností negativní dopad) na HDP Spojeného království, ale na druhou stranu také vliv na společnosti samotné – na jejich akcie. Byť přesunutí společnosti může být pro firmu výhodné, neznamená to automaticky, že vliv na jejich akcie musí být rovněž pozitivní. V případě Brexitu je nutno sledovat hlavně mezinárodní společnosti, ve kterých máme zainvestované své prostředky – během Brexitu mohou vykazovat velkou míru nestability.

4.5 Hlasování 14. března – Pokud dohoda, tak kdy?

Pokud parlament zamítne v předchozím hlasování (13. března) opuštění EU bez dohody, tak se parlament sejde ještě 14. března, kdy se bude jednat o tom, zdali a o kolik by měl být Brexit odložen. Poté, co parlament projedná o kolik by měl být Brexit odložen, je nutné ještě nechat schválit toto odložení EU.

V tomto případě záleží, jak o kolik moc bude chtít Spojené království Brexit odložit. Podle Jean-Claude Junkera je možné odložit Brexit až o dva roky. Problém by podle něj naopak nastal, pokud by Spojené království usilovalo o několika denní/týdenní odklad, který by jenom prodloužil celkové období nejistoty.

Pokud by parlament 14. března odhlasoval, že nechce usilovat o prodloužení, vedlo by to k tomu, že by Spojené království opustilo EU bez dohody – s riziky, která byly uvedeny výše.

brexit pruvodce

5. Odchod Spojeného království z EU

Až do 14. března zůstává datu 29. března 2019 posledním dnem, kdy je Spojené království členem Evropské unie. Pokud všechna hlasování v průběhu března skončí „neúspěchem“ tak se datum 29. března 2019 stane historickým datem pro moderní Spojené království.

Další vývoj Brexitu

Dopad Brexitu na finanční trhy, resp. jeho vliv na investory, bude značný. Problémem zůstává, že vlivem velké nejistoty, která je do jisté míry vytvořena nejednoznačným postupem vlády a parlamentu, není možné zcela přesně určit jakým způsobem a jak moc se Brexit společností dotkne. Samozřejmě největší volatilita se dá očekávat u společností, které operují napříč EU (popř. světem) a díky členství v EU mají jisté obchodní/provozní výhody, a tudíž by pro ně bylo výhodnější přesunout svou organizační strukturu do zahraniční (do státu EU), a tím si zachovat jisté výhody i za cenu rizika možných „počátečních neúspěchů“ nového vedení.

Rovněž je nutné uvážit tu skutečnost, že v případě no-deal Brexitu by mohl dojít ke zdražení dovážených výrobků a služeb z EU, a tak tuzemští výrobci mohou získat jistou výhodu a stát se levnější (přijatelnější) variantou. Na straně tuzemských společností tedy klidně můžeme očekávat i nějaký nárůst. Společnost, která do Brexitu spíše své služby a produkty vyvážela do zahraniční může časem nahradit dosavadního (zahraničního) konkurenta.

S příchodem Brexitu je tedy velmi pravděpodobné, že se trh, v tom ekonomickém slova smyslu, může začít značně přetvářet a může dojít ke značné obměně hierarchie firem, které doposud vládly trhu.

The post BREXIT průvodce – vše, co potřebujete vědět (2019) appeared first on LYNX Czech Republic.

Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • BREXIT je tu
  Počas posledných 24 hodín sme neustále spracovávali udalosti na trhu v spojení s britským referendom o zotrvaní / vystúpení z EÚ. Udalosti nakoniec boli oveľa dramatickejšie ako sa čakalo a na trhu bola najväčšia volatilita za posledné roky. Výber z dôležitých udalostí:
 • Brexit: klíčových 48 hodin? Ranní analýza 16.10.2018
  Mayová řekla, že UK vstupuje do finálních jednání ohledně Brexitu a je čas zachovat chladnou hlavu. Tento týden se také koná summit EU, který měl být pro Brexit klíčový. To odmítlo několik ministrů EU, když se shodli na tom, že „okamžik pravdy" se pro Brexit na středečním summitu zmenšil. Na finální dohodu si tak budeme muset počkat.
 • BrExit: Na co si dát pozor a co od něj čekat?
  Téma tohoto týdne je naprosto jasné. Ve čtvrtek nás čeká britské referendum k vystoupení Británie z EU a do zveřejnění výsledků trhy pravděpodobně v nadcházejících dnech nebude zajímat nic jiného. Dostávám k brexitu spoustu dotazů, takže se pokusím na ty nejčastější odpovědět níže. Na tuto středu jsem pak pro zájemce připravil k tématu také webinář, který začíná v 18:00 a na který jste samozřejmě všichni zváni. Registrace klasicky na našich stránkách v sekci webináře.
 • BrExit, ne-BrExit, domácnosti míňajú a tlmia tak dopad negatívnej nálady podnikateľov
  Viacero dát v posledných mesiacoch potvrdilo negatívny dopad  obáv o pozitívny výsledok referenda v Británii o vystúpe...
 • Brexit odštartuje veľké zmeny
  Ešte včera o polnoci, po prvých výsledkoch prieskumov verejnej mienky si boli finančné trhy – najmä britské banky - isté, že Británia neodíde. Do Európy však doletela ďalšia šedá labuť. Tá hrozí, že v Európe neostane kameň na kameni.
 • Brexit opět hýbe librou, šance na pokles sazeb BoE roste
  Dnešní situace na britské měně je opět vyhrocená. Pár GBP/USD ztrácí až 160 pips na 1,4146 po zveřejnění nového průzku...
 • ​Brexit, pokles ropy a EUR/USD - tržní analýza 23.11.2018
  Únik konečné podoby dohody o Brexitu na veřejnost způsobil zvýšenou volatilitu na párech s britskou librou, avšak nyní trhy korigují. Mayová představila dohodu parlamentu, ten jej musí schválit. Jedná se o klíčový bod pro další postup. Jaké varianty mohou nastat? Buď bude dohoda bez problému schválena a Spojené království odejde z EU poklidně, nebo nebude schválena a můžeme se dočkat chaotického Brexitu bez dohody. Mohou také nastat předčasné volby nebo může být vyhlášeno i druhé referendum.
 • Brexit pokračuje – tržní analýza 1.11.2018
  Tereza Mayová učinila dohodu s EU, která britským bankám a finančním institucím umožní přístup na evropské trhy i po Brexitu. Stále se také hledá řešení irských hranic, Mayová předložila nový návrh. Dominic Raab navrhl, že by se dohoda s UK mohla dokončit do 21. listopadu 2018. Měnový pár GBP/USD posílil nad 1,28216, což je nyní nejsilnější support. Dnes nás čeká rozhodnutí o úrokových sazbách v UK, očekává se, že BOE nechá sazby beze změny právě díky Brexitu a obavám, jak se ekonomika bude vyvíjet dále.
 • Brexit – potenciál dramatickej zmeny
  Prečo by mal odchod Británie z Európskej únie priniesť dramatickú zmenu? Británia aj tak nie je v eurozóne a s úniou má vyrokované mnohé výnimky, tak prečo potom? Pretože jej odchod by výrazne zmenil obchodné a finančné vzťahy vnútri Európy. O tých politických nehovoriac.
 • Brexit po včerejšku: z frašky je nastavovaná mýdlová opera. Trhy věří v měkký brexit
  Příběh brexitu se po včerejšku změnil z frašky na nastavovanou mýdlovou operu. Obě strany „rozvodového řízení“ se chovají jako by si rozvod sice odkývly, avšak záhy shledaly, že bez sebe prostě neumí žít. A chtějí rozhodnutí zvrátit. Ovšem jen tak, aby přitom neztratily tvář. Což je v tomto případě nemožné.
 • Brexit – prvé dni po..
  „Nikto nevie predpovedať, aké budú dlhodobé následky. Avšak obávam sa, že Brexit by mohol byť nielen koncom EÚ, ale aj celej západnej politickej civilizácie.“ Donald Tusk, prezident EÚ
 • BrExit sa možno odloží. Libra rastie, EURGBP atakuje krátkodobý support
  Najviac sa darí britskej libre. Pred budúcotýždňovým hlasovaním o Mayovej pláne pre usporiadanie vzťahov s EÚ po roku 2019, ktorého výsledok je nejasný, sa množia hlasy, že by mohol byť predĺžený deadline pre jeho schválenie, ktorý je stanovený na 29.3. Viacero britských politikov vyjadrilo, že v takom prípade by mohla nastať paralýza, ktorá by mohla trvať dlhšie obdobie a napokon by mohla skončiť tak, že žiaden BrExit nebude. V kombinácii s o niečo lepšími mesačnými štatistikami HDP (+0,2% vs. očakávaných +0,1%) to poslalo libru prudko nahor. EURGBP sa vrátil pod 0,9 a smeruje k supportu v pásme 0,893-0,895.
 • Brexit se německých firem zatím netýká (IFO)
  Z Německa dnes přišly výsledky indexu IFO, který měří podnikatelské klima mezi více než 7 tis. německými firmami. Červencové výsledky dnes rozhodně pomáhají zmírnit obavy z dopadu brexitu na německou ekonomiku, které před dvěma týdny vyvolaly výsledky německého ZEW indexu. Zatímco ZEW, který ale měří jen sentiment mezi investory, výrazně zklamal, respektovanější IFO příjemně překvapil, když klesl z červnových 108,7b. pouze na 108,3b., zatímco konsenzus počítal s pádem až na 107,3b.
 • Brexit se odkládá
  Vystoupení Británie z Evropské unie se zřejmě opět odloží, a to až na 31. října 2019. Zástupci Británie a zbytku Evropské unie se na tom v noci na dnešek dohodli na bruselském summitu. V červnu by mělo dojít k vyhodnocení dosavadního pokroku v přípravě vystoupení.
 • Brexit se odkládá, EU má ale své podmínky
  Po mnoha hodinách vyjednávání schválila EU jednohlasně posunutí termínu Brexitu alespoň do 12. dubna za podmínky, že premiérka Theresa May protlačí dohodu parlamentem v příštím týdnu. Pokud se jí to nepodaří, opustí Velká Británie EU bez dohody k 22. květnu. Země má však také další možnosti. Pokud přijde s věrohodným plánem Brexitu v pozdějším termínu, tak za podmínky že se zúčastní voleb do Evropského parlamentu, může být její vystoupení z EU odloženo. Předseda Evropské rady Donald Tusk zdůraznil, že tato dohoda nemůže být znovu projednávána.
 • Brexit schválen, místo plánu plané hrozby
  Že výsledek červnového referenda v Británii zaskočil nejenom pozorovatele, ale i politiky, bylo z absence plánu, jak dál postupovat, zřejmé už dlouho – Nigel Farage na svůj úspěch reagoval stažením se z veřejného života, britská premiérka s představením strategie váhala tak dlouhou, až ji list The Economist přejmenoval na Theresu Maybe. Nakonec se však ledy přece jenom hnuly.
 • Brexit - stejný chaos, jen jiné datum
  Podívejme se nějaké době, jak pokračují jednání o Brexitu. Přece jen, po Vánocích, které jsou tady kvapem, to bude rok a půl od onoho hlasování a devět měsíců od momentu, kdy britská premiérka aktivací článku 50 Lisabonské smlouvy odstartovala proces odpočítávání k opuštění EU.
 • ​Brexit: Technická Dohoda uzavřena – tržní analýza
  Její podoba není ještě veřejnosti plně známa, avšak tento zhruba pětisetstránkový dokument je nyní studován britskými ministry, kteří jej buď podpoří či nikoliv. Klíčoví ministři jako je Raab, Hunt, Javid, Gove nebo Cox by jej podpořit měli. Více než na ministry bude kladena pozornost na parlament, přes který dohoda nemusí projít a mohou jej vrátit na přepracování. Předběžná dohoda má obsahovat i klíčové body jako například záruku, že nebudou fyzické kontroly na hranicích se Severním Irskem.
 • Brexit: Trhy se oklepaly z paniky, začíná vyčkávání
  Po prvotním šoku z Brexitu napětí z trhů opadává. Akcie šly včera v Americe i v Evropě opět vzhůru a v Británii dokonce zcela smazaly post-brexitové ztráty. Na druhou stranu britským akciím do velké míry pomáhá libra, která je na frontě s eurem stále o zhruba deset procent slabší. Na devizových trzích navíc dál přetrvává silná poptávka po “bezpečném? yenu a výnosy německého desetiletého dluhopisu zůstávají v předtuše agresivnější ECB v záporu. Jak tedy číst současnou situaci na trzích?
 • Brexit: Tři trhy, které se vyplatí sledovat
  S blížícím se úterním večerem, kdy bude britský parlament hlasovat o smlouvě mezi Velkou Británií a EU o Brexitu, jsme se zaměřili na tři trhy, které by měly být na výsledek hlasování zvláště citlivé.

Nejčtenější zprávy

 
reklama
Bernstein Bank - seminar
 

Užitečné nástroje

FX sazby

MěnaSazbaMěnaSazba
EUREUR0.00 %USAUSD2.50 %
GBPGBP0.75 %AUDAUD1.25 %
CADCAD1.75 %NZDNZD1.50 %
CHFCHF-0.75%JPYJPY-0.10%
 

Kurzy obchodování

Zář
14

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Zář
28

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
12

Nový seminář: Psychologie tradingu a profesionální Money-Management

Zcela nový seminář z dílny FXstreet.cz a tentokrát se zaměřením na psychologii obchodování a money-management. A právě toto téma je naprosto nejdůležitější a současně bohužel nejvíce podceňované a opomíjené téma většiny obchodníků. Tento seminář tak doplňuje naše ostatní kurzy, které se zaměřují spíše na technickou stránku tradingu. Úspěch tradera záleží hlavně na jeho psychice a přístupu k obchodování. Přijďte se naučit ty nejsilnější nástroje, tipy a rady, které vám k úspěchu pomohou. Tento unikátní seminář zcela jistě změní váš přístup k tradingu a tím také vaše celkové výsledky.

říj
19

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

Lis
2

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


Thomson reuters ČTK Bloomberg

reklama
XTB-vecerni-skola
reklama
RoboMarkets
reklama
RoboMarkets
reklama