Neděle 23. leden 2022 16:17
reklama
Dukascopy krypto
reklama
Purple Trading Smolen
reklama
XTB Investicni rady 2022
reklama
Bidaskbit ebook

Platina a palladium: záření drahých kovů

Napsal:   Sekce: 

Analýza trhu drahých kovů.

Ať už nahlížíme na trhy drahých kovů z pohledu dochvilných metod TA nebo z pohledu všemožných ekonomických událostí, jedno drahým kovům vzít nemůžeme. Jsou stále, a v pokrizovém období od toho vice vynikajícím, pro některé obchodníky složitým a rozhodně podceněným investičním nástrojem. Reálné možnosti jeho využití zdaleka nespočívají pouze v zabezpečení rizik či v "rozptýlení" portfolia agresivnějších nástrojů. 

Mnoho obchodníků z různých důvodů ignoruje drahé kove jako reálné příležitosti pro investování. Je to podle mě omyl, protože porovnáme-li např. turbulentní a nepředpovídatelný měnový trh roku 2010 s trhem drahých kovů, pak je jednoznačné, že příležitosti na trhu drahých kovů byly (a pořád ještě jsou) lepší, chutnější a dobře popisovatelné. 

Zkrátka mám chuť mluvit o drahých kovech (konkrétně o platině a o palladiu) seriózně, a to jak z hlediska FA, tak I z pohledu analýzy technické.

Obecné fundamentální pozadí.

Pravidelné výměny krátkých FA zpráv s Petem ve vláknu o Faunusu mě dovedli k obecně serióznější analýze fundamentů, k lepšímu pochopení jejich reálné váhy. Drahé kovy od počátku obnovy světových ekonomik v pokrizovém období vykázaly velmi sugestivní pozitivní dynamiku. Toho důvodem bylo především celosvětově bezprecedentní oslabení monetární politiky, důsledkem kterého bylo snížení úrkovoých sazeb do historicky minimálních hodnot. Situace tohoto typu je pro drahé kovy výborná, jelikož jsou vždy považovány za dobrou alternativu peněz. 

V roce 2009 byl růst drahých kovů frontálním na pozadí celkové obnovy světového hospodářství, v roce 2010 se však situace změnila. Růst sice pokračoval, ale s velmi různým tempem u každého jednotlivého kovu. Zlato pokračovalo v mírném, ale přitom trvalém růstu, palladium začal "zrychlovat" někde v 3Q a nakonec dosáhl svého lokálního maxima počátkem letošního roku. Stříbro svoje "rally" započalo v srpnu 2010 a jeho cena se ve finále vzrostla skoro o 2,5krát. Platina naopak vykázala zaostávající růstovou tendenci v porovnání s jinými kovy.  

Dynamika vývoje cen drahých kovů od maxima roku 2008

Obr.1: Dynamika vývoje cen drahých kovů od maxima roku 2008, zdroj: Bloomberg

Proč teď investovat do kovů?

Základním driverem růstu cen drahých kovů je investiční poptávka. Toto se nejvíce projevilo u stříbra. Investiční poptávka tvořila 1/3 celkové poptávky po stříbru, zbytek v skoro rovnocenných podílech tvořily poptávka zlatnická (klenotnická) a průmyslová. Růst investiční poptávky tedy vedl k prudkému růstu ceny stříbra.

Příroda investiční poptávky spočívá v tom, že peníze mají tendenci přetékat z aktiv, které již dostatečně vyrostly do aktiv, které vykazují z různých důvodů zaostávající dynamiku. 

Z tohoto pohledu zajímavě vypadají právě platina a palladium. Stříbro od počátku roku 2011 vzrostlo skoro o 50%, zlato o 7%, platina o 2,5%, palladium poklesl o 5%. Dynamiku vývoje platiny a palladia negativně ovlivnilo zemětřesení v Japonsku - tyto kovy se používají v automobilovém průmyslu. Ale z pohledu investiční poptávky měla  by být dynamika trochu jiná. 

Klíčovým ukazatelem ilustrujícím stav investiční poptávky po kovech je objem kovů ve fyzických ETF (Exchange Traded Funds). Od začátku tohoto roku vzrostl objem platiny v ETF skoro o 10% (více než u jiných kovů), přitom se však cena platiny skoro vůbec nezměnila. Na jiné straně u zlata byl doprovázen růst naopak poklesem objemů ETF, kdežto mírný růst (objemu) stříbra v ETF se odehrál totožně s růstem ceny stříbra o 50%.  Palladium od začátku roku taký spíše vypadá na zaostávajícího. 

Podíl investiční poptávky na celkovém objemu světové poptávky

Obr.2: Podíl investiční poptávky na celkovém objemu světové poptávky, zdroj: Bloomberg

Co by to mohlo znamenat? Myslím si, že není od věci předpokládat, že mají platina a palladium perspektivy růstu o 20-30% v horizontu od jednoho roku

Kromě popsaných faktorů samozřejmě na vývoj cen má vliv rovnováha temp růstů nabídky a poptávky po kovech. Růst poptávky po zboží, který tlačí ceny nahoru, může být zintenzivněn pokud zároveň nabídka zboží roste daleko pomaleji (nebo dokonce klesá). Platina a palladium se v tomto výrazně liší od zlata a stříbra.  

U zlata a stříbra očekáváme růst těžby v příštích létech. Kdežto na trhu platiny a palladia bude růst těžby hodně skromný anebo vůbec dojde k poklesu objemů těžby. Proč? Těžba platiny a palladia je soustředěna ve dvou zemích - v Rusku a v Jihoafrické Republice. Vyčerpání existujících nalezišť v Rusku a v JAR, nedostatky elektrické energie a uzavření některých nalezišť v JAR z ekologických důvodů v posledních létech negativně ovlivňovaly vývoj cen platiny a palladia. V nejbližších létech se objevení nových nalezišť neočekává stejně jako bleskové vyřešení potíží s elektřinou v JAR. Proto zvýšení poptávky po těchto kovech bude spojeno s omezením nabídky a následným potlačením cen nahoru.   

Neviditelná ruka...statistiky 

Od FA k TA, ovšem k TA, která je logickým pokračováním "učebnicové TA" - ke statistické analýze, nebo-li k TA, úspěšnost které je dostatečně přesně popisovatelná. Malovat elliotovy vlny a klouzavé průměry mě jistě moc nepřísluší, a tak začnu trochu jinde...

Podle řady odborníků nafouknutá hypoteční a realitní bublina začala selhávat již v létě 2007, faktické trendové začátky se začaly formovat již tehdy. Nebylo vůbec jednoduché ani pro ekonomy, ani pro TA experty předpovědět bouři rozsahu pádu Leman Brothers atd., ovšem některé společnosti to mohly vidět již tehdy. Například, společnost RSJ Karla Janečka, kterého si sice moc nevážím, ale reakce hodnotících modelů u HFT-systémů je přirozeně efektivní v tom smyslu, že výrazné drawdowny svědčí pouze o fundamentálních změnách uvnitř trhu. Jeho modely selhaly právě v létě 2007, ve stejný čas došlo k různým rapidním změnám statistických ukazatelů i u jiných modelů využívajících služeb pokročilé matematiky a statistického modelování včetně Faunusu, některých investičních fondů atd.

Nechci nijak zatěžovat korelaci, autoregresi a dokazováním statistických hypotéz, na základě vývoje obchodování platiny a palladia Faunusem za delší období bych uvedl pouze jeden příklad. Platina a paladium z pohledu statistického (z pohledu časových řad) jsou nástroje, úspěšnost prognózování kterých je silněji závislá na kvalitě a množství dat, na množství a relativní síle šumu a na existenci "kontrolních bodů", nebo-li reálných potvrzení existence závislostí. Od turbulentních a "rozmarných" měnových párů se liší tím, že i samotné prognózování na delším období se vyznačuje jednoznačností. 

Při zachování základních principů však vážné změny ziskovosti (u takto jednoznačných prognóz) nejsou tolik vyvolány samotnou přírodou obchodování (DD je věc nevyhnutelná, navíc na takto dlouhém časovém období), ale právě vážnými změnami uvnitř tržní struktury. Stejně jako v případě modelů RSJ a dalších, statistické modely Faunusu v létech 2007 a 2008 narazily na obraty statistických charakteristik. 

Vývoj obchodování palladia společností Faunus Analytics od roku 2004

Obr.3: Vývoj obchodování palladia společností Faunus Analytics od roku 2004

V roce 2007 výsledek obchodování palladia u Faunusu byl -0,57%, platina zpomalila tempo předchozích vysokých zisků na +0,51%. I s přihlížením k předchozí ziskovosti (v průměru více než 5% u palladia, kolem 3% u platiny ročně) a k frekvenci lokálních drawdownů bylo možné předpovědět určitý přelom, který pramenil z čistě statistického hodnocení a statistického pochopení trhu. Pochopení založeného výhradně na datech a způsobech jejich interpretace. Ziskovost se nakonec vrátila k původním hodnotám, ale evidentně až po optimalizaci. Naopak, stále se zvyšující tempo ziskovosti společně s více než kdy v předchozích létech stabilními charakteristikami pouze podporuje závěry uvedeného fundamentálního rozboru: platina a palladium by mohly v nejbližších létech růst, nebo-li příslušným jazykem: pravděpodobnost jejich růstu je hodně vysoká (silná).

S pozdravem      

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Plácá se to plácá...
  Opravdu jen zřídka kdy se odvažuji odhadovat kam že se nám ten EUR USD pohne. Ne že bych věděl kam se chystá, ale zkusím odhadnout co by vlastně musel udělat celý trh.
 • Placebo v mém tradingu
  Člověk je takový zvláštní shluk atomů a molekul, který ne vždy funguje na zcela racionálním základě. Jasně, máme rozum, ale také je pravdou, že mnohdy se o této skutečnosti dá u každého z nás celkem úspěšně pochybovat. Máme rádi ve všem jasno a nemáme rádi nebezpečí. Máme rádi jistotu a nemáme rádi nepohodlí. Ale především, jsme náchylní k tomu uvěřit. Uvěřit, že nám může něco usnadnit náš život, aniž by to mělo reálný základ. Prostě když uvěříme, jsme schopni se touto vírou nechat vést a všechno co vidíme, vidíme v barvách, o kterých bychom si přáli, aby byly skutečné. Nic nám to sice reálně nepřináší, ale my to prostě máme tolik rádi.
 • Plánované obchody na AUD/NZD a NZD/USD
  Pro forexové swing obchody na další dny se mi aktuálně nejvíce líbí tyto měnové páry – AUD/NZD a NZD/USD.
 • Plánované regulace ESMA: Opravdové omezení pro tradery nebo pouhý strašák?
  Nové regulace otřásají tradingem. Ve světě tradingu se aktuálně stalo velmi ožehavým tématem vše, co se nějakým způsobem dotýká nových regulací ESMA a jejich dopadu nejen na forex, ale i finanční trhy jako celek. Někteří dokonce hovoří o tom, že tyto regulace budou mít za následek konec forexu jak jej dnes známe!
 • Plánovaný long obchod na EUR/USD
  I když se mi populární měnový pár EUR/USD k obchodování poslední měsíce moc nelíbí, aktuálně ale vidím na páru obchodní příležitost, která splňuje mé požadované obchodní parametry = korektní RRR + vyšší pravděpodobnost úspěšnosti obchodu.
 • Plánovaný výpadek serveru FXstreet.cz
  Během nočních hodin plánujeme upgrade našeho serveru FXstreet.cz na výrazně vyšší kapacitu předpokládaná doba výpadku je 30 minut.
 • Plánovaný výpadek serveru FXstreet.cz - UPGRADE
  Upozorňujeme, že dnes proběhne plánovaný výpadek serveru FXstreet.cz.
 • Plánuje Biden další lockdown?
  Pondělní reakce trhů na pozitivní zprávy o možné vakcíně, která by mohla ukončit celoplošné restrikce, byla možná trochu přehnaná, což si řada investorů už uvědomila. Během týdne dokonce před přílišným optimismem varovali centrální bankéři. Pořádně však může vším zamíchat teprve nový lídr Spojených států. Joe Biden má totiž diametrálně odlišný přístup k pandemii než Donald Trump, který tlačí na otevírání ekonomiky za každou cenu.
 • Plánuje Elon Musk veľký vstup do Bitcoinu?
  Dnes sú kryptomenové magazíny plné iba jednej správy. Je ňou vypumpovaný Dogecoin a dôvod, prečo sa tak stalo. No a kto iný by mohol stáť za pumpou Dogecoinu, ak nie Elon Musk. Ten z nejakého dôvodu venuje tejto kryptomene pozornosť a či už ironicky alebo reálne vyjadruje podporu tomuto altcoinu. Spravil tak aj dnes, kedy sa opäť pred svojimi followermi zmienil o tejto kryptomene. Navyše sa dnes zmienil aj o Bitcoine a to hneď niekoľkokrát, pričom sa dostal do kontaktu aj s Michaelom Saylorom, CEO spoločnosti MicroStrategy alebo Tylerom Winklevossom, CEO kryptomenovej burzy Gemini.
 • Plány, cíle, příležitosti
  Každý člověk má nějaký plán pro svoji budoucnost, pro svůj cíl. Někdo ambiciózní, někdo skromný, někdo nějaký jiný. Jaké jsou ale skutečně cíle a jaké jsou plány vedoucí k jejich naplnění, to vlastně neví nikdo nikdy.
 • Platina je na resistenci, podívejme se na signály pro short
  Platina prošla v posledních týdnech zajímavým růstem, aby se dostala na silnou resistenci, kde nyní stagnuje. Práce tradera spočívá většinou v analýze a zjištění pravděpodobnosti, zda bude trh pokračovat v nastoleném trendu, nebo zda se otočí nazpět.
 • Platinu čaká silný pád! Čo ropa a zlato?
  V tomto blogu poukážem na zaujímavé príležitosti, ktoré vznikajú na vybraných komoditách. Výhľad je strednodobý až dlhodobý, takže očakávané držanie pozícii je na niekoľko mesiacov.
 • Plusy a mínusy roku 2013
  Další rok je za námi. Přichází tak nejlepší čas na zhodnocení článků zaměřených na aplikaci fundamentální analýzy, kterou pro vás, čtenáře FXstreet.cz, připravuji každou středu. Vždy si vezmeme jeden měnový pár, který je aktuálně v souvislosti s vývojem ekonomických veličin nadhodnocený nebo podhodnocený a závěrem si ukážeme předpokládaný vývoj pro následující měsíce. Podívejme se tedy s odstupem času, jak se predikce povedly či případně nepovedly (odkazy na články najdete v textu).
 • Poblázněné americké akcie
  Od amerických prezidentských voleb si připsal akciový index S&P 500 téměř 10 % a na všeobecné optimistické vlně prodloužil již 7letý býčí trh. Bude Trumpova rally pokračovat na fundamentálně silných základech nebo se nám tu nafukuje další bublina, při které jsou očekávání a realita od sebe na míle daleko?
 • Pobrexitová libra
  Měnový pár GBP/USD se po hlasování o vystoupení Velké Británie z EU dostal pod velký tlak a během července postupně vyklesal až na 31letá minima pod 1,3000. Tehdy brali analytici britskou recesi jako jistotu, od té doby se však mnohé změnilo.
 • Počet obchodov akceptujúcich platbu kryptomenami neustále rastie!
  Akceptácia kryptomien rastie. Spotrebitelia v roku 2017 použili bitcoin pre zaplatenie obchodníckych služieb mesačne v priemere v hodnote $190.2 miliónov. Pre porovnanie v roku 2013 bolo použitých k plateniu iba $9.8 milióna. V súčasnosti už akceptujú kryptomeny aj veľké firmy ako Overstock, Paypal, Amazon, Subway alebo napríklad Microsoft. Objem v bitcoinových platbách vzrástol minulý rok o 328% podľa jedného z vedúcich platobných platforiem BitPay.
 • Počítače jsou rychlejší, (ale) né chytřejší
  Nechte počítač dělat nudné a početně náročné věci, ale ty důležité dělejte VY.
 • Po dalších rekordech indexu S&P 500 přišla ztráta, býci ale mají stále navrch
  Druhý prosincový týden byl pro americké akcie ztrátový, index S&P 500 odepsal 0,96 %. Trh čeká, zda se politici dohodnou na další podpoře ekonomiky.
 • Po delší době bez rekordů, akcioví býci ale zatím nemusejí být nervózní
  Americké akcie před prodlouženým víkendem oslabily, index S&P 500 odepsal 1,41 %.
 • Podhodnocená libra hledá support
  Zdá se, že britská libra už má to nejhorší za sebou. Ze začátku října zažila prudké výprodeje s přílivem negativního sentimentu a obav investorů ohledně budoucnosti britského zahraničního obchodu a statutu londýnské City po vystoupení Británie z Evropské unie.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Bidaskbit ebook