Středa 29. listopad 2023 17:21
reklama
Swissquote Bank
reklama
Dukascopy new
reklama
Dukascopy new
reklama
Purple Jak na hedging v praxi

Vliv volatility na nastavení RRR

Napsal:   Sekce: článek

Nastavení a řízení rizika je alfou a omegou každé ziskové obchodní strategie. Proto je potřeba tento proces nastavit na aktuální tržní podmínky. V článku jsou popsány metody nastavení rizika v závislosti na požadavcích obchodní strategie a také metody umožňující maximalizaci zisku a minimalizaci rizika.

Každá obchodní strategie je tvořena dvěma základními složkami. Exekucí obchodních příkazů a money managementem. Samotná exekuce obchodních příkazů je obvykle výstupem nějaké myšlenky, která je následně testována a poté zaváděna do praxe.

Každá exekuční strategie by měla přinášet určitou statistickou výhodu neboli identifikovat takový jev, který se dlouhodobě vyskytuje obecně na finančním trhu nebo konkrétně na obchodovaném finančním aktivu.

Money management je soubor takových technik řízení peněz, které jsou schopné v určitém obchodním prostředí generovat maximální zisk a zároveň snižovat riziko na minimum.

Ukazatel, který je schopen změřit výkonnost exekuce obchodních příkazů, je ukazatel úspěšnosti. A ukazatel, který měří výkonnost money managementu je poměr risku a zisku RRR (Risk Reward Ratio). 

Tyto dvě veličiny jsou stěžejní při přípravě jakékoliv obchodní strategie a jsou rozhodujícími prvky při simulování výkonnosti portfolia.

Obecně lze říci, že simulace výkonnosti jednotlivých portfolií nebo obchodních strategií je postavena na předpokládané či dříve testované úspěšnosti a na hodnotě RRR. Cest ke konzistentnímu dosahování zisků je mnoho, nicméně všechny jsou určitou kombinací právě těchto dvou veličin.

Nejjednodušší metodou, jak testovat výkonnost portfolia nebo obchodní strategie, je vložit hodnoty těchto dvou veličin do simulátoru, založeném na principech metody Monter Carlo, jejímž výstupem je soubor možností, jakým způsobem se může ziskovost daného portfolia vyvíjet. Rovněž je stanovena hodnota maximální ztráty, kterou takto simulované portfolio může dosáhnout.

Na obrázku níže je zobrazena simulace výkonnosti první obchodní strategie, která je založena na nízké úspěšnosti – 40%, ale na vysokém poměru zisku a ztráty 3:1. Equity křivka takto simulované obchodní strategie je v dlouhodobém měřítku rostoucí s průměrným propadem kapitálu necelých 9% za předpokladu maximálních dvanácti po sobě jdoucích ztrátách.

Na druhém obrázku je zobrazena simulace obchodní strategie o stejném kapitálu ovšem s odlišným nastavením úspěšnosti a RRR. V tomto případě je simulace prováděna pro úspěšnost 70% a RRR 1:1. Výsledná Equity křivky je opět, jako v předešlé simulaci, dlouhodobě rostoucí s minimálními propady a tentokrát dokonce s 4% průměrným propadem kapitálu.

Z výsledků těchto simulací je patrné, že cesta ke konzistentně ziskovému obchodnímu systému vede skrze maximalizaci úspěšnosti exekuovaných obchodních příkazů anebo přes maximalizaci RRR.

Takto prováděné simulace poskytují velmi důležité informace o výkonnosti a „mantinelech“ jednotlivých obchodních strategií a slouží k obecnému nastavení obchodních systémů.

Jejich podstatnou nevýhodou je ale fakt, že výsledky simulací neobsahují žádné informace o tržním sentimentu, a proto jsou výstupní data v podobě Equity křivek a dalších údajů platné pouze v rámci předem nespecifikované tržní situace.

RRR vs. Volatilita

Nastavení obchodní strategie založené na vysoké úspěšnosti exekuovaných obchodů může být z dlouhodobého pohledu rizikové. Problémem v tomto případě jsou změny obchodního sentimentu, a proto takto nastavená obchodní strategie může vykazovat markantní rozdíly v období zvýšené či snížené volatility.

Možnosti robustnosti obchodní strategie založené na vysoké úspěšnosti a nízkém RRR je možné testovat na historických datech. 

Obecně se doporučuje stavět takové obchodní systémy, které vykazují sice nižší úspěšnost, za to ale nabízejí realizaci zisků v poměru alespoň 2:1 vůči riskovanému kapitálu. 

Hlavním důvodem je to, že takto nastavené obchodní systémy jsou mnohem robustnější, co se týče tržního sentimentu, než systémy s nízkým RRR, kde je riziko dosažení ztráty při zvýšené krátkodobé volatilitě.
 
Hlavním rozdílovým faktorem vysvětlujícím proč jsou systému s vyšším RRR robustnější je vzájemný vztah volatility a času.

Na obrázku je zobrazen graf M5 měnového páru EUR/USD. Trh zde reaguje na historickou rezistentní zónu o velikosti 60 pips. Reakce na tuto zónu je poměrně agresivní a kurz měnového páru bez menších problémů klesne až k první supportní zóně. V této zóně by obchodník s nastavením své strategie RRR 1:1 vystupoval a inkasoval by zisk. Celý obchod by trval celkem 2,5 hodiny.

Ta samá tržní situace nabízí ovšem možnost inkasování i většího zisku, a to dokonce v poměru RRR 2:1. Aby obchodník tohoto poměru risku a zisku dosáhl, je potřeba setrvat v obchodě bezmála 11 hodin.

RRR a nastavení rizika

Obecně lze k nastavení rizika obchodního systému přistoupit ze dvou pohledů. Prvním pohledem je řízení rizika podle struktury finančního instrumentu a druhým pohledem je řízení rizika podle na základě kapitálu.

Přístup řízení rizika na základě struktury trhu, například pomocí Price Action, S/R zón atd. je přístup logický a v trzích jasně rozpoznatelný, který může splňovat všechny aspekty ziskové obchodní strategie. Jeho podstatnou nevýhodou je to, že tento systém podléhá tržnímu sentimentu. Toto se projevuje například tak, že sebevíce logičtější úroveň může být trhem ignorována, protože historický vývoj nemusí nutně korespondovat se současným vývojem tržního sentimentu.

Naopak řízení rizika pomocí fixního money managementu umožňuje ignorovat strukturu trhu a to směrem do budoucnosti. Tento systém řízení absorbuje také určitou dávku nahodilosti finančního instrumentu, protože ignoruje jakékoliv logické formace a zóny prezentované v podobě tržních pohybů.

Další výhodou tohoto způsobu řízení obchodu je ignorování časových rámců. Časové rámce jsou předem definované mantinely, které si obchodník sám určí. Problém je v tom, že finanční instrument sám o sobě nemá žádné mantinely.  Segmentování finančního instrumentu podle časových řad je spíše psychologickou překážkou, protože obchodník si tak zkresluje komplexní pohled na finanční trh, na dlouhodobé trendy, či krátkodobé korekce. I krátkodobá korekce na H1 časovém rámci se totiž z pohledu M1 časového rámce může jevit jako silný trend.

Na obrázku je graf měnového páru GBP/USD, na kterém je zachycena situace, kdy kurz aktiva reaguje na rezistenční zónu. Trh k této zóně dojde během jednoho cenového pohybu, který je zaznamenán v jedné hodinové svíčce. Obchodník, který by tuto situaci obchodoval, by mohl umístit SL nad rezistenční zónu ve vzdálenosti 25 pips. Otázkou zůstává kam umístit profit?

Graf zobrazuje stejnou situaci, ale z pohledu nižšího časového rámce M5. Na tomto grafu je zcela zřetelné, že nižší struktura podkladového aktiva v čase vytváří další zóny, které mohou působit jednak jako support, ale i rezistence. Z hlediska nastavení money managementu a RRR je situace následující: PT1 ve vzdálenosti 30 pips (RRR 1,2:1), PT2 45 pips (RRR 1,5:1) a PT3 70 pips (2,8:1).

Na základě těchto výsledků je jasné, že reakce na rezistentní zónu z grafu H1 dovoluje realizovat zisk RRR 2,8:1, a to zcela při ignorování struktury trhu vytvářené na nižším časovém rámci.

Dále je z grafu patrné, že trh musel překonat minimálně tři logické S/R zóny, aby realizoval vzdálenější profit. Při takovémto fixním nastavení se obchodní strategie stává také odolná vůči psychologickým výkyvům, které by mohly obchodníka nutit ukončit obchod na jedné ze tří zón, což by bylo nežádoucí.

Tak jako se na časovém rámci M5 jevily S/R zóny zcela logické, při pohledu na vyšší časový rámec M30 již logiku postrádají. S rozšířenou perspektivou náhledu se jeví PT3 jako zcela logický a jediný možný profit, který splňuje jak nastavení money managementu simulovaného metodou Monte Carlo, tak splňuje podmínky struktury trhu na vyhledání cenové úrovně s vyšší pravděpodobností tržní reakce. 

Závěr:

V článku jsme se zabývali hypotézou: Při vstupu do obchodu v časovém rámci M5 je vhodné jej řídit pomocí časového rámce M30.

V první části bylo vysvětleno, jakým způsobem je potřeba nastavit obchodní strategii z hlediska její úspěšnosti a dosahovaného RRR. Tyto dvě hodnoty je možné získat metodou zpětného testování na historických datech.

V další části byl na grafických ukázkách vysvětlen vztah mezi volatilitou obchodního instrumentu RRR a časovým rámcem. Bylo vysvětleno, že dosahování vzdálenějších profit target je potřeba nastavovat podle vyšších časových rámců a doba jejich zasažení  je ovlivněna volatilitou instrumentu a odpovídá exponenciálnímu vývoji (čím vzdálenější PT, tím delší doba pro jeho zasažení). 

V poslední části bylo vysvětleno, jakým způsobem dochází k zúžení perspektivy, a jaké následky toto zúžení může mít na výkonnost obchodního systému. Dále byla vysvětlena metoda fixního nastavení RRR, která toto zkreslení perspektivy minimalizuje.

Těmito kroky je hypotéza potvrzena, protože řízení obchodu na základě vyšších časových rámců umožňuje nastavování vyšších hodnot RRR, což vede k celkové robustnosti obchodního systému a minimalizuje psychologická rizika.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Víte, kdy investor prodělá nejvíce peněz? "Když si myslí, že…“
  V tradingu se velmi často stává, že když si obchodník něco myslí, skončí to špatně. Lepší je v takových případech počítat do desíti a až poté začít obchodovat.
 • Vítězové a poražení: Euro a DAX zaznamenaly masivní pohyby opačnými směry
  Evropská centrální banka sice depozitní sazbu snížila, očekávání trhů však byla nastavena velmi ambiciózně, a to nejen na poli depozitních sazeb. Ze záporné hodnoty -0,20 % se sazba posunula pouze o jednu desetinu procentního bodu níže na -0,30 %, konsensus ale počítal s poklesem o 1,5 – 2 desetiny, tedy do pásma -0,35 až -0,40 %.
 • V jaké době to žijeme?
  Pro nás, dříve narozené, ne však ještě staré, je až s podivem, kam za posledních několik málo desetiletí dospěla veškerá technika. Osobně si vzpomínám na seriál "Profesionálové", který běžel v Československé televizi v osmdesátých letech. Tam měl Cowley, na zadním sedadle červeného Fordu Granada, k dispozici telefon. Vždy, když telefonoval, tak vytáhl sluchátko jako z telefonní budky a my jsme z toho byli, jako desetiletí, úplně u vytržení. O "cihlách", tedy vysílačkách, které používali Bodie a Doyle ani nemluvím. Ti nemuseli mít ani ono sluchátko a byli neustále on-line.
 • V jaký okamžik byste měli přestat obchodovat?
  Derivátové trhy, ke kterým lze podle určitých měřítek řadit i forex, jsou ze své podstaty více volatilní a obchodování na nich je hektičtější, než je tomu na tradičních akciových trzích. V důsledku toho může být snadné takříkajíc uvíznout v určité situaci. Když se obchodníci nechají unést, mohou se odklonit od své osvědčené obchodní strategie, a to bývá často kamenem úrazu. V tomto příspěvku se budeme zabývat tím, jak si definovat, kdy v daný obchodní den máme s tradingem skončit.
 • Vlastní AOS
  Zkoušel jsem naprogramovat vlastní obchodní systém do AOS. Stručný popis a výsledek můžete vidět níže. Co na to říkáte?
 • Vlastní AOS II
  Tak jsem vylepšil vzorec pro výpočet objemu lotů. Trochu jsem strategii upravil a chtěl bych se podělit o výsledky za 2 roky zpětného backtestu na historických datech. Jinak mám tento systém spuštěný na demu, zde vydělal minulý týden 3500 USD (vklad 50 000). Bylo by to lepší, kdybych si nehrál na vševědoucího a nezavíral některé pozice předčasně. Nyní jsem ještě spustil systém na mikroúčtu.
 • Vlastní obchodní názor
  Poslední dny se celkem bavím při pročítání diskusního vlákna EUR/USD. A proč?
 • Vlastnit zlato fyzicky nebo elektronicky?
  Žlutý kov se i přes zvýšené vnímání ekonomického i politického rizika i nadále drží v downtrendu. Za poslední 4 roky odepsal zhruba 40 % své USD hodnoty a kvůli silnému dolaru a výhledovému zvyšování úrokových sazeb v USA nemá příliš prostoru pro obrat.
 • Vliv inflace na obchodování měnových párů
  Inflace je klíčovým faktorem ovlivňujícím forexové obchodování. Tento článek zkoumá, jak růst cen ovlivňuje hodnotu měnových párů a strategie, které mohou pomoci obchodníkům vyhnout se rizikům inflace a využít příležitosti na trhu.
 • Vliv obchodování na vaši mysl
  Ať se vám to líbí nebo ne, trávit značný čas ve "forexové aréně" má nutně určitý dopad na některé aspekty vašeho myšlení, což následně může dopadat i na váš celkový životní styl. Nemusí to nutně znamenat negativní dopady, ale je dobré o tom mít přehled a svou mysl tak mít pod kontrolou. V tomto příspěvku se dozvíte více o těchto vedlejších aspektech obchodování.
 • Vlna - Raghee Horner
  Nejaký čas sa venujem sledovaniu trhu cez optiku inšpirovanú štýlom Raghee Horner tj. jej GRB sviecky a 34EMA vlnu.
 • Vlna 01Jun
  Aktualizácia posledného diania na Vlne
 • VLNA 26MAJ -17pip
  Vstup short EURUSD...
 • Vložené životní cíle ke štěstí nevedou
  Plnit si své cíle vede ke štěstí a k naplněnému životu. Ovšem pozor na ty cíle, které nejsou naše, které nám byly do mysli jenom vloženy.
 • Vnímanie investičného rizika
  V dnešnom článku sa zamyslíme nad tým, ako jednotlivci vnímajú a hodnotia riziko na finančných trhoch a aký vplyv má toto subjektívne vnímanie na ich investičné rozhodnutia. Preskúmame, ako osobné skúsenosti, emócie a dostupné informácie ovplyvňujú naše vnímanie rizika a ako to zasa ovplyvňuje náš prístup k investovaniu. Každý z nás má inú mieru pohodlia voči riziku. Niektorí ľudia majú sklon byť opatrní a vyhýbať sa veľkým rizikám, zatiaľ čo iní sú ochotní prijať vyššie riziko sľubujúce vyššie potenciálne výnosy. To všetko súvisí s tým, ako vnímame a interpretujeme rizikové faktory, ktoré sa týkajú našich investícií.
 • Vnímání skrytých informací - praktická ukázka
  Vnímání tržního prostředí jako celku může být někdy obtížné. Pokud ale trader rozvíjí své obchodní a duševní schopnosti, jistě mu to přinese mnoho zisků.
 • Vnitřní skryté hrozby na FX trhu
  Forexový trh je jedním z nejobchodovanějších na světě a přitahuje stále více a více nových obchodníků. Hlavním důvodem, proč tradeři preferují forex, je to, že na forexu jsou překážky pro vstup na trh opravdu nízké. Vše, co k zahájení obchodování potřebujete, je počítač, menší množství kapitálu, připojení k internetu pro přístup k vaší online obchodní platformě a (hlavně) obchodní znalosti.
 • Volatilita je na minime, GBP/NZD ukazuje buy signál
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
 • Volatilita na Forexe
  Na to, aké inštrumenty alebo ktoré konkrétne menové páry obchodovať má každý človek iný názor ale na čom sa všetci zhodujú je fakt, že bez dostatočnej volatility by sme sa v tradingu nikam nepohli. Ktoré menové páry majú dobrú volatilitu a vedia si ju udržať čo najdlhšie?
 • Volatilita pokračuje, akcioví býci měli díky pátečnímu vývoji navrch
  Uplynulý týden byl opět celkem divoký, když propad v jeho úvodu byl napraven až pátečním silným růstem. Celkově index S&P 500 přidal 0,62 %.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank