Čtvrtek 28. říjen 2021 07:41
reklama
Swissquote Krypto
reklama
Dukascopy
reklama
Dukascopy
reklama
InstaMarkets

Proč trh roste při převaze prodejců? Aneb o skrytých informacích v trhu

Napsal:   Sekce: článek

Ekonomická teorie říká, že cena roste při vysoké poptávce a poptávka klesá při vysoké ceně. Ale platí tento princip i v reálných tržních podmínkách? Jak je možné, že trhy rostou při převaze prodejců nad kupci? Tento článek nám na tyto otázky odpoví.

Základní hybnou silou každého finančního instrumentu je vypořádávání nabídky a poptávky. To se děje díky párování nákupních a prodejních příkazů a v okamžiku, kdy jedna strana získá převahu nad tou druhou, dojde k posunutí kurzu daného aktiva.

Toto je obecně známý a prověřený princip, který je možné pozorovat na libovolném burzovním aktivu. Ovšem v okamžiku, kdy obchodník začne tohoto principu využívat, zjistí, že toto zcela neplatí, a že kurz podkladového aktiva může růst i přes to, že v trhu převládají prodejci.

Jednou z hlavních podmínek, aby takový to princip mohl fungovat, je dostatečná likvidita instrumentu. Likvidita finančního instrumentu je dána právě schopností podkladového aktiva vyplňovat obchodní příkazy účastníků obchodování a to ideálně bez prodlení a za takovou cenu, kterou obchodník požadoval. Likvidita finančního instrumentu je tvořena dvěma skupinami.

První skupinu tvoří obchodníci, kteří se účastní obchodování s cílem tvořit zisk, zajistit své podnikání proti ztrátám či kurzovým rizikům nebo dlouhodobí investoři. Zkrátka na tvorbě likvidity se podílejí externí obchodníci. Druhou skupinou tvořící likviditu finančních instrumentů jsou samotní provozovatelé.

V tomto okamžiku nastává otázka, do jaké míry provozovatel svou likviditou zasahuje do klasické koncepce nabídky a poptávky a zda je v reálném obchodování možné informací 
o základní likviditě nějak využít? 

Způsobů analyzování cenových pohybů a samotné struktury finančních trhů je nepřeberné množství. Mezi nejznámější a nejvyužívanější metody patří metody založené na technických indikátorech nebo na Order flow.

Prvním krokem k pochopení, je uvědomit si, co vlastně indikátory a Order flow ukazují a naučit se tyto informace správně interpretovat. Například velmi známý objemový (volume) indikátor, který je dostupný skoro v každé obchodní platformě, je postaven na základě měření objemu, tedy veličiny, která měří množství zobchodovaných peněz na finančním aktivu.

Tento indikátor je vykreslován na základě změny objemu v čase. To znamená, že pokud v předem zvoleném časovém rámci, například M30, je vykreslena zelená svíčka, tak byl v tomto časovém rámci byl zobchodován větší objem peněz než v předchozím časovém rámci (v předchozí svíčce). Další informací, kterou tento indikátor poskytuje je informace o míře změny objemu. Míra změny objemu je vykreslena v amplitudě svíčky (v její výšce). Obě tyto informace poskytují obchodníkům velmi zajímavý přehled o situaci na finančním aktivu. I přes velmi zajímavou informační nabídku, tento indikátor nese některé nevýhody.

První z nich je problém historického vývoje. Jako každý indikátor je i tento vypočítáván na základě historických údajů, které mohou, ale také nemusí předpovídat budoucí vývoj podkladového aktiva. Druhou nevýhodou je to, že indikátor měří pouze rozdíl v celkovém objemu zobchodovaných peněz, což ovšem nenabízí obchodníkovi žádnou informaci o tom, zda v trhu převládají kupci nebo prodejci, nebo zda je situace na trhu rovnovážná.

S tímto souvisí třetí a možná nejzásadnější problém této metody indikace objemu, a to je datová základna, ze které je indikátor vykreslován. Tento objemový indikátor je počítán z dat brokera, který poskytuje data do obchodní platformy. Tato data broker získává od svých dodavatelů likvidity. Aby mohl být indikátor vypočítán, musí broker sledovat aktuální nabídku a poptávku svých dodavatelů likvidity, ze které je následně indikátor počítán. Zde nastává problém, protože veškeré informace, které indikátor obchodníkovi nabízí, jsou platná pouze v rámci brokerem poskytované likvidity. Neříkají nic o celkovém dění na finančním trhu. 

Na základě těchto informací asi většina obchodníků tuší, že objemový (volume) indikátor, běžně poskytován v obchodních platformách, není úplně tím nejlepším způsobem, jak sledovat vývoj nabídky a poptávky na finančním aktivu a tak vnímat skutečné informace o rozložení sil kupujících a prodejců.

Nástrojem, který umožňuje tyto informace získávat a následně správně interpretovat, je metoda Order flow (tok objednávek). V rámci této metody se sleduje konkrétní pohyb a párování obchodních příkazů, tedy příkazů nákupních a prodejních, což už samo o sobě dává informaci o aktivitě jednotlivých účastníků obchodování. Navíc obchodník sám si v rámci této metody určuje zdroj v stupních dat, protože metodu je potřeba provádět na takové analytické platformě, která práci se strukturou trhu umožňuje. 

Na obrázku je zobrazen klasický svíčkový graf, ovšem rozšířený o informace ze struktury trhu, tedy o stavu párování nákupních a prodejních příkazů na jednotlivých cenách.

Obrázek rovněž popisuje tržní situaci, kdy měnový pár EUR/USD nejprve klesal, poté vytvořil dno a následně došlo ke korekci trendu a trh rostl. Tento obrat trendu je doprovázen situací, kdy trh utváří dno (svíčka v 8:30) a následně trh roste i v situaci kdy je celkový rozdíl nákupních a prodejních příkazů (delta) negativní, což znamená, že v trhu je více prodejních příkazů.

Jak je možné, že v této svíčce je více prodejců a trh i přesto roste? Pochopení této divergence dává obchodníkovy velkou obchodní výhodu, protože se naučí vnímat tržní situace, kdy dochází k obratu trendu. Řešení otázky, proč kurz finančního instrumentu roste i v situaci, kdy je v trhu více prodejců, je zobrazen a následně vysvětlen na obrázku níže.

  

O růstu nebo poklesu kurzu finančního aktiva nerozhoduje to kolik je v trhu kupujících a nebo prodávajících ale jejich agresivita!

Na obrázku číslo tři je zobrazena právě tato situace. Ve svíčce otevřené v 9:00 dochází k téměř absolutní „převaze“ kupujících na dvou po sobě jdoucích cenových úrovních. To značí jedinou věc, že prodejci zde neměli důvod vstupovat do trhu a tlak kupujících „vyhnal“ cenu výše, kde se díky zvýšenému objemu udržela až do uzavření svíčky. Tato situace s „absolutní“ převahou kupců se opakuje i ve svíčkách otevřených v 10:00 a 10:30.

Proč ovšem neplatí všeobecně rozšířený názor, že trh roste, když převládají kupci a když klesá, převládají prodejci? Protože ve skutečnosti, pravidla nabídky a poptávky na finančních instrumentech neplatí!

Základní likviditu finančních instrumentů totiž neurčují obchodníci, kteří dané aktivum nakupují nebo prodávají, ale likviditu určuje provozovatel burzy, na které je finanční aktivum kótované. Externí společnosti, které jsou majitelem burzy placeny za tvorbu likvidity na jimi poskytovaných finančních instrumentech, zajišťují dostatečnou likviditu, díky vysokorychlostnímu nakupování a prodávání obchodních příkazů, které probíhá neustále, čímž vytvářejí dostatečnou likviditu pro externí účastníky obchodování.

Z tohoto důvodu může kurz finančního instrumentu růst i v okamžiku, kdy indikátory a Order flow ukazují převahu prodejců. Samozřejmě toto platí i v opačném případě,  tedy kurz finančního instrumentu může klesat i v případě, že v trhu převládají kupci.  Základní likvidita totiž vymazává rozdíl mezi kupujícími a prodávajícími, proto z hlediska hybnosti (volatility) finančního aktiva záleží spíše na agresivitě jedné strany obchodníků vůči druhé, než na celkovém objemu, který je zobchodován.

Závěr:

V článku jsme se zabývali otázkou: Proč trh roste v situaci, kdy převládají prodejci? 

V první části jsme si vysvětlili princip párování obchodních příkazů na finančním instrumentu a ukázali jsme si rozdíl mezi možnostmi technického indikátoru a sledováním Order flow na příkladu Volume indikátoru. Po vysvětlení principů fungování tohoto indikátoru a představení si jeho nevýhod, jsme se zabývali odstraněním těchto nevýhod pomocí analyzování tržní situace metodou Order flow.

Na příkladu z tržního prostředí bylo vysvětleno, jakým způsobem probíhá párování objednávek a také to, co ve skutečnosti stojí za cenovými pohyby podkladových aktiv. V závěru tohoto článku byl vysvětlen význam agresivity obchodníků a vliv této agresivity na cenové pohyby. Rovněž v této části byla představena a vysvětlena základní likvidita finančních instrumentů a její vztah k účastníkům obchodování. 

Odpovědí na výzkumnou otázku: Proč trh roste v situaci, kdy převládají prodejci? Je, protože kupující jsou agresivnější než prodávající. Tato agresivita vzniká na jednotlivých cenových úrovních, kde dochází k téměř absolutní „převaze“ kupců nad prodejci.

Principy popsané v tomto článku jsou platné na každém likvidním finančním instrumentu.

Objemy kupců a prodejců zobrazené na Order flow se mohou měnit v závislosti na kvalitě poskytovaných vstupních dat.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Proč se impulzivnost do forexového obchodování nehodí
  Pokud netrpělivě sledujete zprávy z trhu v očekávání událostí, které spustí prudký pohyb na trhu a vy tak realizujete v krátkém čase obrovský zisk, jste jedním z mnoha forexových traderů, kteří mají sklony k unáhleným obchodům. Ve forexovém obchodování však není prostor pro netrpělivost a impulzivitu. Právě naopak. Je to konzistence, která vám může pomoci stát se úspěšným obchodníkem na jakémkoliv trhu.
 • Proč se na burze nedá prodělat?
  V mém dalším článku bych chtěl popsat své úvahy o tom, jak je důležité brát obchodování jako statistiku. A co to je vlastně ona statistická výhoda. Mnoho lidí v tom vidí věci zbytečně moc složité.
 • Proč se nebát další krize eura?
  V souvislosti s udržitelností projektu eurozóny a možných negativních dopadů na kurz eura se stále hovoří o veřejném dluhu Španělska, Itálie, Portugalska a Řecka. Dluh těchto zemí se sice s hospodářským oživením eurozóny v poměru k HDP stabilizoval, tolik čekané oddlužení ale nepřichází.
 • Proč se nebát chyb
  Úspěch neznamená nedělat chyby, ale nikdy ty stejné již neopakovat..
 • Proč se nebát inflace?
  Jak se zajistit proti inflaci? Padne měna? S podobnými dotazy se setkávám stále častěji. A snažím se spíše tlumit emoce než předhazovat „jasné“ inflačně-investiční tipy. Je pravda, že americká vláda i centrální banka napumpovaly do ekonomiky biliony dolarů, které se nyní utrácejí ve velkém stylu. A ve Spojených státech inflace v dubnu vzrostla na 4,2 % meziročně. Brát však katastrofické hyperinflační scénáře jako ty primární je dle mého předčasné.
 • Proč se ropní býci probouzejí?
  Páteční makroekonomická data přinesla pozitivní překvapení v podobě slušného 128tisícového přírůstku pracovních míst ve Spojených státech, přestože kvůli stávce General Motors bylo 45 tisíc jejich zaměstnanců klasifikováno jako nezaměstnaných. K tomu ještě připočtěme revizi předchozích měsíců o 93 tisíc vzhůru a obavy o příchozí recesi do největší světové ekonomiky jsou ty tam.
 • Proč tolik obchodníků nevydělává? (1. díl)
  To je otázka, na kterou by skoro každý, kdo se tradingem zabývá, chtěl znát odpověď. Vždyť tolik se mluví o tom, jestli je vůbec možné, aby se obchodováním na FOREXu někdo živil. Tolik se zpochybňují výsledky těch, kteří jsou úspěšní a ti méně úspěšní, místo toho, aby na sobě pracovali, to vzdávají a někdy i zahořkle opouštějí arénu, ve které měli úplně stejnou šanci jako jiní. Je to věčné téma a já na něj přináším svůj pohled.
 • Proč tolik obchodníků nevydělává (2. díl)
  V minulé části jsem psal o tom, že v tradingu neexistují pomůcky, které by nám usnadnily učení a neexistují zkratky, díky kterým bychom se mohli ke svému cíli dostat rychleji, či pohodlněji. Psal jsem i o tom, že učení tradingu nelze oklamat nějakou pózou a pokud se o to někdo pokusí, výsledky ho nemilosrdně dostihnou a potrestají. Psal jsem o tom, že lidé mnohdy nejsou ochotni nést tíhu toho, co je nutné a tak se velice často k cíli ani nepřiblíží. Dnes to bude o dalším postoji, který je nezbytný pro to, aby člověk mohl o sobě v budoucnu říci, že je úspěšný obchodník.
 • Proč tomu tak je?
  Pár otázek s nejasnou odpovědí
 • Proč trading?
  Každá věc, kterou člověk v životě dělá, má nějaký důvod. Jsou lidé, kteří říkají, že dělají věci bezdůvodně, avšak na ty se vykašli, protože to jsou jen řeči. Vše nějakou motivaci má a pokud nemá, tak by mít mělo.
 • Proč vlastně obchodujeme? (1. díl)
  Na otázku v nadpisu se dá odpovědět mnoha způsoby a nepochybuji o tom, že všechny budou k zamyšlení. Nicméně pouze jedna odpověď bude prostá a bude vyjadřovat skutečnost. Obchodujeme kvůli tomu, abychom si vydělali peníze. Hodně peněz. A když už si to takhle hezky přiznáme, pojďme se podívat, co se těmi penězi dá příjemného udělat.
 • Proč vlastně obchodujeme? (2. díl)
  Jak jsem psal už minule, tak na otázku v nadpisu se dá odpovědět mnoha způsoby a nepochybuji o tom, že všechny budou k zamyšlení. Nicméně skutečně jen jedna odpověď bude vyjadřovat skutečnost. Obchodujeme kvůli tomu, abychom si vydělali peníze. Hodně peněz. A když už si to takhle hezky přiznáváme, pojďme se podívat, co dalšího se s těmi penězi dá udělat.
 • Proč vlastně obchodujeme? (3. díl)
  Nebudu se opakovat a říkat, že se na uvedenou otázku dá odpovědět mnoha různými způsoby, ale řeknu to tak, jak to cítím. Jde o peníze a o čas. Je to jednoduché jako facka a kdo v tom hledá něco složitějšího, možná by se měl vydat na nějakou duchovní cestu, místo trápení se u MT4.
 • Proč vlastně obchodujeme? (4. díl)
  Opět se nebudu opakovat a říkat, že se na uvedenou otázku dá odpovědět mnoha různými způsoby, ale řeknu to tak, jak to cítím. Jde o peníze a o čas. Je to jednoduché jako facka a kdo v tom hledá něco složitějšího, možná by se měl vydat na nějakou duchovní cestu, místo trápení se u MT4.
 • Proč vlastně obchodujeme? (5. díl)
  Tak jako tradičně, i dnes by určitě každý dokázal odpovědět na tuto otázku jinak. Drtivá většina by ale nějakým způsobem skončila u peněz a to je myslím správně. A pokud by měl na mysli něco jiného, tak také tradičně, bych mu řekl, že by se měl zamyslet nad tím, jestli když je u platformy, tak jestli je skutečně na tom správném místě.
 • Proč vlastně obchodujeme? (6. díl)
  Ať je to jak je to, do tradingu, se myslím každý vrhá z jednoho jediného a prostého důvodu. Kvůli penězům. A pokud by měl někdo na mysli něco jiného, tak bych mu doporučil, aby se zamyslel nad tím, jestli je přítomnost u platformy, pro něj, tím správným místem pro trávení času.
 • Proč vlastně obchodujeme? (7. díl)
  Protože motivace v tradingu není nikdy dost, tím spíš, když se například moc nedaří, řekl jsem si, že se pustím do dalšího dílu seriálu o pozlátku. Tentokrát je to ještě vzdáleně ovlivněno absolvovanými svátky, ve kterých byl dostatečný prostor k rozjímání a ke konzumaci dobrého alkoholu. A pro takovou příležitost neznám nic lepšího, než je sklenka dobrého koňaku.
 • Proč vlastně obchodujeme? (8. díl)
  Celý tento seriál se tak trochu věnuje motivaci nás, obchodníků, abychom neztráceli ze zřetele naše cíle a trochu více si uvědomovali, že v podstatě jde jen o peníze. A upřímně, tento seriál se tomu nevěnuje jen trochu, ale řekl bych, že je přímo prosycen pozlátky a vysokými částkami za ně. Avšak dnes to bude trochu jiné.
 • Proč vlastně obchoduji prostřednictvím AOS?
  Protože jsem líný. Tak přesně tato jedna krátká věta by poměrně jednoduše dokázala vystihnout hlavní a skoro i jediný důvod, proč jsem prostřednictvím AOS začal obchodovat. Ale aby to nebylo tak snadné, tak se k té lenosti, s postupem času připojilo i několik dalších věcí, o kterých vám povím. Mimochodem, pokud bych nebyl líný, tak bych se o těch dalších věcech nikdy nedozvěděl.
 • Proč vstupuješ do NEuzavřených svíček?
  Impulsivní chování je na finančních trzích známkou neziskových Traderů. Tento fenomén je maskován strachem a jedním z technických prohřešků je to, že si Trader nedopřeje dostatek času na vyhodnocení tržní situace.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
UFX
Directa SIM
MB Trading
reklama
Dukascopy