Středa 29. května 2024 03:16
reklama
FTMO férovost
reklama
Dukascopy new
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
Fintokei SwiftTrader

RRR a průběh equity křivky

Napsal:   Sekce: Kvantitativní analýzy

Jednou z charakteristik obchodní strategie je Risk Reward Ratio (RRR), tj. poměr maximální akceptovatelné ztráty a minimálního požadovaného zisku. Obchodní strategie se stejným průměrným ziskem na obchod, ale s rozdílnými hodnotami RRR, mohou vykazovat značně odlišnou volatilitu svých equity křivek. V tomto blogu je tento fakt ilustrován na jednoduché simulaci pro strategie s fixním stop lossem a profit targetem.

Uvažujme tři strategie, které mají nastavený fixní stop loss (SL) a profit target (PT):

Strategie 1: SL = 50 pipů, PT = 50 pipů a průměrná úspěšnost obchodů 75%,
Strategie 2: SL = 50 pipů, PT = 100 pipů a průměrná úspěšnost obchodů 50%,
Strategie 3: SL = 50 pipů, PT = 200 pipů a průměrná úspěšnost obchodů 30%.

Všimněme si, že všechny mají stejný očekávaný zisk na jeden obchod, a to 25 pipů. Vskutku, pro první strategii je očekávaný zisk roven 0.75*50-0.25*50 = 25, pro druhou 0.50*100-0.50*50 = 25 a pro třetí 0.30*200-0.70*50 = 25. RRR těchto strategií se však významně liší a je po řadě rovno 1, 2 a 4.

Budeme předpokládat, že výsledky obchodů každé strategie jsou mezi sebou nezávislé. Tedy například výsledek dalšího obchodu nezávisí na tom, zda předchozí obchod byl ziskový nebo ztrátový. Tento předpoklad nemusí být v praxi vždy splněn, ale pro potřeby ilustrace dopadů rozdílných RRR nám postačí.

Pro získání základní představy o volatilitě equity křivky je užitečné spočíst ještě jednu charakteristiku, a tou je směrodatná odchylka zisku na jeden obchod. RRR totiž vyjadřuje jen poměr mezi možným ziskem a možnou ztrátou, ale směrodatná odchylka zohledňuje i pravděpodobnosti těchto jevů. Pro naše tři strategie dostáváme jednoduchým výpočtem tyto hodnoty: 43, 75 a 115 pipů (výpočet je popsaný v "poznámce pod čarou" na konci blogu). Strmý růst směrodatné odchylky jasně naznačuje, že můžeme očekávat značné rozdíly v charakterech equity křivek těchto tří strategií.

Pro vizualizaci typických výstupů zvolených strategií bylo pro každou z nich provedeno 5 simulací vývoje equity křivky. Vždy přitom bylo uvažováno 100 náhodných obchodů. Výsledky jsou na následujících třech obrázcích. Vidíme, že pro první strategii jsou equity křivky nejvíce podobné přímkám a propady jsou nejmenší, zatímco u druhé strategie už jsou méně pěkné a u třetí strategie mohou vypadat poměrně divoce. Celkový očekávaný zisk je přitom ve všech případech 100*25 = 2500 pipů, nicméně výsledný zisk po 100 obchodech se od této hodnoty může značně lišit.

Uvedené grafy poskytují názornou představu o rozdílných podobách průběhu equity křivek našich třech strategií, ale pro vyvození spolehlivých závěrů je 5 simulací velmi málo. Kromě toho je pracné odečítat z grafů výši maximálního drawdownu nebo nejdelší období stagnace. Proto byl pro každou strategii proveden 1 milion dalších simulací. V každé simulaci byla opět spočtena equity křivka pro prvních 100 obchodů a z ní byl vypočten celkový zisk, maximální drawdown a nejdelší období stagnace. Celkem tak byl pro každou strategii získán milion hodnot celkového zisku, milion hodnot maximálního drawdownu a milion hodnot nejdelšího období stagnace.

Na dalším grafu je výsledný histogram rozdělení celkového zisku po provedení 100 obchodů. Spojité křivky představují aproximaci rozdělení zisku pomocí normálního rozdělení a barevné sloupce ukazují procenta simulovaných equity křivek, jejichž koncový stav spadá do jednotlivých intervalů celkového zisku. Tedy například celkový zisk skončí mezi 2000 a 3000 pipy s pravděpodobností 70% pro první strategii, 52% pro druhou strategii a 26% pro třetí strategii. S pravděpodobností zhruba 1% skončí třetí strategie dokonce se ztrátou.

Poslední graf ukazuje rozdělení drawdownu a nejdelší stagnace. Pro drawdown vyjadřují sloupce v grafu procento equity křivek, kdy maximální drawdown dosáhl 0 až 100 pipů, 101 až 200 pipů, 201 až 300 pipů atd. Pro stagnaci vyjadřují sloupce procento equity křivek, kdy nejdelší stagnace trvala do 5 obchodů, od 6 do 10 obchodů, od 11 do 15 obchodů atd. Opět vidíme výrazný nárůst volatility. Například průměrný drawdown pro první strategii je 164 pipů, ale pro třetí strategii už 600 pipů. S pravděpodobností 10% bude u první strategie drawdown větší než 250 pipů a období stagnace delší než 19 obchodů, ale u třetí strategie bude s pravděpodobností 10% drawdown větší než 900 pipů a období stagnace delší než 48 obchodů. To jsou černé scénáře, ale samozřejmě může nastat i optimistický scénář a obě veličiny budou naopak poměrně nízké, ale i tak budeme u třetí strategie pravděpodobně zakoušet výrazně vyšší hodnoty drawdownu a stagnace, než u druhé a zejména u první strategie.

Tento jednoduchý simulační experiment potvrdil, že při zachování průměrného zisku na jeden obchod má výše RRR zásadní dopady na variabilitu equity křivky. Čím vyšší RRR, tím vyšší drawdown a delší období stagnace můžeme očekávat v průběhu používání strategie. To samozřejmě vůbec neznamená, že bychom se při vývoji strategií měli snažit o nízké hodnoty RRR. Volba SL a PT by se měla odvíjet od charakteru daného trhu, od obchodní myšlenky strategie a od výsledků testování její efektivity a robustnosti. Jen je potřeba počítat s tím, že při vysokých hodnotách RRR můžeme potřebovat více obchodů, a tedy delší časové období, než se "edge" strategie jasně projeví. A to i tehdy, pokud backtest dával krásné výsledky, protože na backtest můžeme pohlížet jen jako na jednu simulaci v pravděpodobnostním prostoru možných výsledků.

Studovali jsme velmi jednoduchou modelovou situaci. V praxi může být vše složitější: obchody mohou vykazovat autokorelaci, charakter trhu se může v čase měnit, do výsledků se může náhodně promítat skluz a podobně. Fajnšmekři mohou v simulacích tyto vlivy zohlednit. Cílem blogu však nebylo dokonale simulovat realitu, ale na jednoduchém příkladu demonstrovat vliv RRR na průběh equity křivky.


Poznámky pod čarou (není nutné číst):

(1) Výpočet směrodatné odchylky pro obchody se dvěma možnými výsledky (zisk ve výši PT nebo ztráta ve výši SL): Označme pravděpodobnost ziskového obchodu jako p. Nejprve vypočteme veličiny m = p*PT - (1-p)*SL a m2= p*PT*PT - (1-p)*SL*SL. Všimněme si, že m není nic jiného než očekávaný zisk, zatímco m2 je očekávaný zisk, pokud bychom uvažovali druhé mocniny SL a PT. Směrodatná odchylka zisku na jeden obchod je rovna odmocnině z rozdílu m2 - m*m. Například pro první strategii máme m = 25 a m2 = 2500, takže směrodatná odchylka je rovna odmocnině z hodnoty 2500 - 25*25, tj. odmocnině z 1875, což je po zaokrouhlení 43.

(2) Uvedené příklady strategií jsou umělé, ale podobné simulace je možné provádět i pro reálné strategie. Z backtestu odhadneme pravděpodobnost zisku a pro vykreslení simulovaných equity křivek zcela postačí například Excel.

(3) Analogicky je možné postupovat u strategií se složitějším money managementem, například můžeme uvažovat posun na break even (B/E). V takovém případě z backtestu odhadneme jednak pravděpodobnost uzavření obchodu na PT, jednak pravděpodobnost uzavření obchodu na B/E (pravděpodobnost uzavření na SL je tím už daná) a simulujeme tři možné výsledky obchodů. U strategií se spojitou škálou možných výsledků obchodu (například u strategií využívajících trailing stop) odhadneme z backtestu rozdělení výnosů jednoho obchodu, a to nějakou vhodnou metodou odhadu spojité hustoty pravděpodobnostního rozdělení (pro základní analýzu může postačit prostý histogram s vhodně definovanými intervaly možných hodnot výsledku obchodu). Následně generujeme náhodný výběr z rozdělení daného tímto odhadem hustoty a opět konstruujeme equity křivky a počítáme statistiky, které nás zajímají.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Rozhovor s týmem FXstreet.cz z Bossa Investorské ligy mistrů
  Tým FXstreet vysílá každou středu od 17:30 h prostřednictvím webinářů Bossa.cz.
 • Rozhovor s týmem Patria Forex
  Investoři by ve druhé polovině roku 2015 podle Jana Kovalovského, vedoucího Patria Forex, neměli zapomenout ve svých portfoliích na americké dolary a předpřipravené strategie na vstup do krátkých pozic (indexy, akcie). Martin Novotný, specialista Patria Forex, však myšlenku doplňuje. "Z Evropy chodí obstojná data a po odeznění tranzitivního vlivu Řecka by mohly evropské akcie zamířit výše," upřesňuje v rozhovoru pro FXstreet.cz.
 • Rozhovor s Václavem Husníkem, členem Purple Trading Clubu
  Něco málo o Vaškovi - Pohybuje se na kapitálových trzích již od útlého mládí, kde se tehdy nejprve specializoval na denní futures komoditních trhů a až později přesedlal na Forex, kterému se nyní aktivně věnuje již více než 5 let.
 • Rozhovor s vítězem investiční soutěže Bossa 2016 – Jak vyhrál 200 000 Kč?
  Představujeme vám vítěze investiční soutěže 2016 společnosti Bossa na reálných investičních účtech, který za 4 týdny obchodování zhodnotil vlastní kapitál 10 000 Kč na výslednou částku téměř 120 000 Kč. V rozhovoru níže se dozvíte, jak začínal s tradingem, jakým způsobem obchodoval a co plánuje udělat s výhrou 200 000 Kč.
 • Rozhovor s Vladimírem Růžičkou, obchodníkem, který se rozhodl otestovat Ebook od Purple Trading
  Vláďa se věnuje tradingu více než 4 roky a za svou obchodní kariéru už stihl v tomto odvětví zaznamenat mnoho ztrát, ale také některé úspěchy. Za úspěch považuje například to, že díky obchodování na forexu získal znalosti nejen o ekonomice, ale zejména o psychologii.
 • Rozjetá americká akciová rally: Čas naskočit nebo je už pozdě?
  Není žádnou novinkou, že skvělý růst amerických akciových indexů S&P 500 a Nasdaq táhnou akcie ze skupiny nazývané Magnificent Seven, tedy akcie společností Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla. Má smysl tyto akcie nakoupit nebo je už pozdě?
 • Rozkolísaný vývoj vrátil index S&P 500 o 2 % níže, rezistence potvrdila svou sílu
  Po předchozím silném růstu byl uplynulý týden převážně ve znamení poklesů. Za pět obchodních seancí index S&P 500 odepsal 1,94 %.
 • Rozlobený obchodník na trzích...
  A nebo že by snad zapomněl zadat STOPP-LOSS?
 • Rozruch kolem SNB před švýcarskými volbami neutichá
  Rozruch kolem švýcarské centrální banky (SNB) pro její kontroverzní krok, jimž zrušila fixační pásmo eura vůči franku, ani po dvou měsících neutichá. SNB se potýká s intenzivní domácí kritikou, která volá po změnách v domácí monetární politice a v století staré vlastnické struktuře centrální banky.
 • Rozvrat státních financí a koruna
  Včerejší skokové zvýšení základní úrokové sazby z 1,50 % na 2,75 % zdá se překvapilo i centrální bankéře samotné. Koruna si oproti euru připsala zhruba 15 haléřů, což vzhledem k silně jestřábímu vyznění zasedání bylo ještě docela málo. Další zisky korunu proto mohou čekat.
 • RSI/PA (W1, D1) trend system
  Dnešní blog můžete považovat za shrnutí předchozích článků, které jsem napsal o analýze několika časových rámců, obchodování reverzních patternů a využití indikátoru RSI. Dnes z nich složím trendový obchodní systém. Volím tento způsob prezentace, protože je téma pro jeden článek příliš obsáhlé. Je možné, že časem přibudou další doplňující informace k tomuto tématu.
 • RSI/PA (W1, D1) trend system: Aktuální nastavení pro eurodolar
  Tento blog navazuje na můj článek z 9.11 o technické analýze měnového páru EUR/USD vycházející z vyšších časových rámců. Ukázal jsem opakující se vzor chování a úroveň pro sell příležitost na eurodolaru. S/R úroveň byla dosažena. V dnešním blogu nastavím podmínky obchodu podle RSI/PA trend systemu. Nebude chybět ani využití nižších časových rámců při obchodování obratových patternů, které jsou jeho součástí.
 • RSI/PA (W1, D1) trend system: Aktuální nastavení pro NZD/USD
  V dnešním blogu technické analýzy se zaměřím na měnový pár NZD/USD z pohledu RSI/PA (W1, D1) trend systému.
 • Rubl reaguje na velké změny v Rusku
  Po deeskalaci napětí v americko-íránské potyčce a obrovském nárůstu zásob ve Spojených státech zamířily ceny ropy podle očekávání dolů a americká ropa WTI se znovu obchoduje pod 60 USD za barel. To by za normální situace znamenalo pro ruský rubl přesun do defenzívy a ztráty vůči americkému dolaru či euru o nižší jednotky procent. Ze začátku letošního roku se tomu ale tak neděje a měnový pár USD/RUB si drží klesající trend a drží se v blízkosti 18měsíčních minim.
 • Ruční trading aneb manuální obchodní systémy
  Manuální obchodní systém je takový, kde obchodní rozhodnutí může být navrženo na základě počítačového algoritmu či jiného pomocného aspektu, ale realizaci obchodu samotného musíte provést sami. Manuální systém si můžete vytvořit sami na základě vašeho know-how a zkušeností nebo zakoupit na internetu. Placené systémy mohou mít formu programu či např. sms upozornění nebo emailové zprávy.
 • Ruská centrální banka skupuje zlato
  Zlato se v letošním roce příliš netěšilo přízni investorů. Sílící americký dolar a růst úrokových sazeb nemotivoval k uložení přebytečných prostředků právě do žlutého kovu. Tento vliv můžeme vidět i v posledních dnech, kdy se po zasedání amerického Fedu vydal dolar vzhůru a stáhl s sebou zlato zpět k hranici 1200 USD za inci.
 • Ruská ropa už na trhu chybí
  Ceny na čerpacích stanicích se už sice uklidnily a více berou v potaz vývoj na finančních trzích, válka ale stále pokračuje a ruská ropa z pochopitelných důvodů evropským a americkým rafineriím nevoní. Spojené státy úplně zakázaly import ropy a ropných derivátů z Ruska, jeden z největších evropských hráčů Royal Dutch Shell také prohlásil, že ruské produkty nakupovat nebude.
 • Rusko: fundament vs. politika
  Nepředvídatelnou situaci na hranicích Ruska a Ukrajiny doprovázenou řinčením zbraní musí samozřejmě vnímat i obchodníci na finančních trzích. Riziko velmi tvrdých ekonomických sankcí, které by mohly zamezit Rusku přijímat a odesílat platby v amerických dolarech a britských librách, se odrážejí na výprodeji ruských aktiv.
 • Rusko nakoupilo dalších 800 tisíc uncí zlata, jaký k tomu má důvod?
  Rusko již několik let nakupuje zlato a zvyšuje tak množství zlatých rezerv. Podle názorů některých ekonomů se tímto připravuje na „možnou“ nadcházející krizi. Naopak podle Ruska se jedná pouze o investici do komodity, která svou podstatou může v případě nouze sloužit jako nezávislá měna, díky níž bude moci tato zem kdykoliv dostát svým závazkům.
 • Rusko-Ukrajinský konflikt: Co udělá s českou korunou?
  Válka na Ukrajině, která od roku 1945 nemá v Evropě obdoby, je obrovskou mezinárodní tragédií, kterou si ještě před velmi nedávnou dobou mnoho z nás nedokázalo představit. Každá válka znamená ztráty a to nejen ty ekonomické, ale bohužel také ztráty nejvyšší a sice ztráty na lidských životech. Proto především chceme vyjádřit podporu celé Ukrajině a doufáme, že tato agrese Ruska na území suverénního státu velice brzy skončí.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

Forex brokeři
NAGA
City Index
Fintokei
reklama
Dukascopy new