Úterý 16. července 2024 04:52
reklama
Swissquote Bank
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept
reklama
CapXmaster
reklama
Purple Ebook Smart Money Concept

Technická analýza intradenního pohybu ceny měnového páru AUD/USD, úterý 9. července 2024

09.07.2024 08:49  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

analytics668cab0c66fff.jpg

Ve 4hodinovém grafu měnového páru AUD/USD vidíme odchylku mezi pohybem ceny AUD/USD, která vytváří vyšší maximum, zatímco histogram MACD vytváří nižší maximum. Kromě toho se Short GMMA (modrý EMA), který reprezentuje obchodníky, začal protínat, i když zatím ne zcela. Na základě těchto skutečností má AUD/USD v blízké budoucnosti potenciál oslabit, přičemž úroveň Count Back Line (CBL) na 0,6721 bude v blízké budoucnosti otestována. Pokud bude tato úroveň úspěšně prolomena, může AUD/USD pokračovat v korekci směrem k oslabení na úroveň 0,6690. Všechny tyto scénáře oslabení se však můžou stát neplatnými a být zrušeny, pokud by během korekce náhle došlo k obnovení původní dynamiky (posílení) a AUD/USD by prolomil nad úroveň 0,6764.

(Disclaimer / Odmítnutí odpovědnosti)

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Technická analýza intradenního pohybu ceny křížového měnového páru AUD/CAD, úterý 21. května 2024
  Když se podíváme na graf 4H pro křížový měnový pár AUD/CAD, uvidíme odchylku mezi pohybem ceny, která tvoří dvojitý vrchol, a indikátorem Stochastic oscilátor, i když je 20 EMA stále nad 50 EMA, ale výskyt této odchylky dává tušit, že pár AUD/CAD má v blízké budoucnosti potenciál korigovat dolů, kde brzy otestuje hladinu 0,9053. Pokud tuto úroveň úspěšně prorazí směrem dolů, pak bude hlavním cílem, ke kterému bude směřovat, úroveň 0,9009, a pokud ho hybnost a volatilita podpoří, pak bude dalším cílem, který se bude snažit otestovat, úroveň 0,8918. Pokud se ale na cestě k těmto úrovním náhle objeví růst, které prorazí nad úroveň 0,9122, pak všechny dříve popsané scénáře přestanou platit a automaticky se zruší.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny křížového měnového páru AUD/CAD, úterý, 30. dubna 2024.
  Pokud se zaměříme na 4hodinový graf křížového měnového páru AUD/CAD, objevuje se zde odchylka mezi pohybem ceny s indikátorem oscilátorem Stochastic, který se zároveň dotýká hladiny rezistence 0,8957 v denním grafu, takže v blízké budoucnosti má AUD/CAD potenciál oslabit k úrovni 0,8918. Pokud tuto hladinu úspěšně prolomí, pak dalším cílem, na který se zaměří, bude 0,8891. Pokud ho podpoří jak momentum, tak volatilita, pak není vyloučeno, že dalším cílem, na který se zaměří, bude úroveň 0,8778. Pokud však cestou náhle dojde ke korekci ve směru posílení, která prorazí nad úroveň 0,8918, pak se celý scénář oslabení, který byl popsán dříve, stane neplatným a zruší se.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny křížového měnového páru AUD/CHF, čtvrtek 27. června 2024
  Graf 4H pro křížový měnový pár AUD/CHF ukazuje, že 20 EMA je nad 50 EMA, což naznačuje posilování tržních podmínek, zvlášť při výskytu skrytých odchylek mezi jeho cenovými pohyby a indikátorem Stochastic oscilátor. To potvrzuje, že pár AUD/CHF má v blízké době potenciál posílit. Může otestovat úroveň 0,5982, a pokud ji úspěšně prorazí směrem nahoru, může dál posilovat až k hlavnímu cíli 0,5995, a pokud ho podpoří momentum a volatilita, pak bude jeho dalším cílem úroveň 0,6019. Všechny scénáře posílení by mohly přestat platit, pokud pár AUD/CHF na cestě k vyznačeným cílovým úrovním náhle projde významnou sestupnou korekcí, zvlášť pokud dokáže prorazit pod úroveň 0,5886.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny křížového měnového páru AUDCHF, čtvrtek 30. května 2024
  V grafu 4H měnového páru AUD/CHF sice stále převládali kupci, což potvrdil EMA 50 Golden Cross-nya nad EMA 200, teď se zdá, že dochází k poměrně hluboké korekci, kdy se AUD/CHF aktuálně snaží prorazit pod hladinu 0,6026. V případě úspěchu bude další úrovní, na kterou se zaměří, hladina 0,5984. Pokud ale pár cestou náhle začne znovu posilovat až k průrazu nad úroveň 0,6071, pak celý uvedený scénář oslabení přestane platit a bude zrušen.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny křížového měnového páru AUD/CHF, středa 12. června 2024
  Přestože je 50 EMA pod 200 EMA, což naznačuje, že v grafu 4H měnového páru AUD/CHF převládají prodejci, přítomnost patternu Y-Wave Ichimoku Projection dává tušit, že tento měnový pár má v blízké době potenciál korigovat a posilovat nahoru. Dokud se znovu neobjeví bod Y a neprorazí pod hladinu 0,5895, bude pár AUD/CHF zkoušet cestu k hladině 0,5963. Jestliže ho podpoří momentum a volatilita, bude další hladinou, ke které by mohl jít, hladina 0,5992.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny křížového měnového páru AUD/JPY, středa 19. června 2024
  S pozicí EMA 50, která je v grafu nad EMA 200 (Zlatý kříž), dává křížový měnový pár AUD/JPY najevo, že jeho směr je stále býčí, ale přesto s formováním odchylek mezi cenovými pohyby, které tvoří vyšší maximum. Naopak indikátor Awesome Oscillator tvoří pozici Double top, což naznačuje, že pár AUD/JPY bude v blízké době korigovat dolů na úroveň 104, 45. Pokud ale sestupná korekce nepronikne pod úroveň 104,16, bude mít pár AUD/JPY potenciál opět posílit k úrovni 105,50. Jestliže ho podpoří volatilita a momentum, není vyloučeno, že jeho dalším cílem bude úroveň 106,00.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny křížového měnového páru AUD/JPY, středa, 20. března 2024
  Na 4hodinovém grafu křížového měnového páru AUD/JPY je vidět, že stávajícímu trendu nadále dominuje síla kupujících, přičemž tomu nasvědčuje také formace Golden Cross klouzavých průměrů (MA) 20, 50 a 200 a býčí formace 123, na kterou navazuje několik býčích formací Ross Hooks (RH). Nicméně vzhledem ke stavu indikátoru oscilátoru Stochastic, který je překoupený a připravuje se na pokles zpět pod úroveň 80, existuje potenciál pro korekci AUD/JPY, který by tedy mohl oslabit až na úroveň 98,26. Pár však během korekce neoslabí pod úroveň 97,66. AUD/JPY má stále šanci opět posílit na úroveň 99,00.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny křížového měnového páru CAD/JPY, úterý 14. května 2024
  Ve 4hodinovém grafu křížového měnového páru CAD/JPY se zdá, že se objevují odchylky mezi pohybem ceny CAD/JPY a ukazatelem RSI (4), což dává tušit, že v blízké budoucnosti má CAD/JPY potenciál oslabit směrem dolů, přičemž hladinou, kterou bude třeba prolomit směrem dolů, je 113,66. Pokud se tuto úroveň podaří prolomit níže, pak má CAD/JPY potenciál pokračovat v oslabování až k úrovni 112,50, která je hlavním cílem, a pokud ho podpoří momentum a volatilita, pak dalším cílem, ke kterému bude směřovat, bude úroveň 111,55. Pokud však na cestě k těmto cílům náhle dojde k posilující korekci, která prolomí nad úroveň 114,72, pak se všechny popsané scénáře oslabování stanou neplatnými a automaticky se zruší.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny křížového měnového páru GBP/AUD, úterý 2. července 2024
  Když se podíváme na 4hodinový graf křížového měnového páru GBP/AUD, uvidíme odchylku mezi cenovými pohyby těchto měn, která tvoří nižší minimum, zatímco indikátor Awesome Oscillator ve skutečnosti tvoří nižší maximum, takže na základě této skutečnosti se zdá, že v blízké budoucnosti má GBP/AUD potenciál posílit směrem vzhůru, kde se nachází úroveň 1,9028, kterou se pokusí překonat. Pokud tuto úroveň úspěšně překoná, pak, pokud nedojde k výrazné korekci oslabení, v rámci které by došlo k překonání úrovně 1,8913, GBP/AUD posílí na 1,9073 jako hlavní cíl, a pokud ho podpoří také dynamika a volatilita, pak bude dalším cílem úroveň 1,9104.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny křížového páru GBP/JPY, pondělí 22. ledna 2024
  Při pohybu ceny indikátoru CCI v grafu 4H, který dokázal prorazit nad tři hlavní úrovně (-100, 0, 100) a teď se pohybuje kolem hodnot 0–100, což potvrzuje i cenový pohyb nad 30 MA, a při nulovém oslabení, které by prorazilo pod úroveň 186,07, bude mít křížový pár GBP/JPY potenciál posilovat až k úrovni 188,88.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny měnového páru GBP/USD, úterý 11. června 2024
  V grafu 4h pro pár GBP/USD je sice vidět, že 50 EMA je stále nad 200 EMA (zlatý kříž), ale při výskytu medvědího patternu 123, po kterém následoval výskyt medvědího Rossova háku (RH), a odchylka mezi pohybem ceny GBP/USD a indikátorem Stochastic oscilátor, který se shodou okolností také dotýká překoupené úrovně, bude mít pár GBP/USD v blízké době potenciál oslabit až k hlavnímu cíli 1,2696. Pokud momentum a volatilita podpoří pokles tohoto páru, pak bude dalším cílem hladina 1,2668. Na cestě k těmto cílům je ale možné, že pár GBP/USD projde vzestupnou korekcí, při které se v blízké budoucnosti pokusí otestovat rezistenci 1,2764, ale pokud vzestupná korekce neprorazí nad hladinu 1,2812, bude oslabování, ke kterému brzy dojde, stále pokračovat.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny ropy, úterý 9. července 2024
  Z 4hodinového grafu komoditního aktiva ropy (#CL) vidíme, že se aktuálně nachází pod úrovní EMA 20 a EMA 50, což naznačuje oslabení #CL. Po úspěšném prolomení pod úroveň 82,45 a jejím opětovném otestování se úroveň 82,45 stala silnou medvědí rezistencí. Tato rezistence je natolik silná, že #CL nyní oslabuje směrem dolů. Toto oslabení bylo potvrzeno odchylkami mezi pohyby ceny #CL, která dříve vytvořila vyšší maximum, zatímco indikátor Awesome Oscillator naopak vytvořil nižší maximum. Na základě těchto skutečností má #CL v blízké budoucnosti potenciál oslabit na úroveň 80,96 jako hlavní cíl. Pokud jej podpoří také dynamika a volatilita, další cílovou úrovní bude 79,50. Tento scénář oslabení by se však mohl stát neplatným, pokud by se #CL náhle vrátila k posílení a prolomila úroveň 82,84.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny stříbra, středa 22. května 2024
  V grafu 4H se objevuje komoditní aktivum stříbro, i když se cena pohybuje nad WMA 20, což naznačuje, že stále existuje mnoho kupců tohoto komoditního aktiva. Pokud ale dáváme pozor, vidíme, že stříbro několikrát nedokázalo překonat hladinu 32,444, což ukazuje, že má v blízké době potenciál korigovat dolů a otestovat hladinu 31,033. Pokud by ji dokázalo prorazit, pak půjde k hlavnímu cíli na úrovni 30 320, a pokud ho hybnost a volatilita podpoří, pak bude jeho dalším cílem úroveň 29 615. Pokud ale stříbro na cestě k těmto cílovým úrovním znovu náhle posílí a prorazí nad úroveň 32 444, pak všechny popsané scénáře sestupné korekce přestanou platit a budou zrušeny.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny zlata, středa 26. června 2024
  I když je komoditní aktivum zlato v grafu 4H stále v bočním trendu, pozice EMA 50, který právě prorazil pod EMA 200 (tzv. Kříž smrti), ukazuje tlak medvědů na toto komoditní aktivum a zároveň nově vzniklý pattern Ascending Broadening Wedge. V blízké budoucnosti má tedy zlato potenciál oslabit na hlavní cíl 2 295,15 USD, a pokud budou momentum a volatilita dostatečně silné, není vyloučeno, že bude jeho dalším cílem úroveň 2276,40 USD. Je ale také důležité sledovat výskyt odchylek mezi cenovými pohyby, které vytvářejí nižší minima, zatímco indikátor Stochastic oscilátor tvoří nižší maxima. Uvedené naznačuje, že zlato má potenciál projít v blízké době silnější korekcí. Pokud ale tato vzestupná korekce nepřekoná úroveň 2 368,21 USD, bude dál platit předchozí scénář oslabování.
 • Technická analýza intradenního pohybu kryptoměny ripple, pátek 23. února 2024
  Z toho, co vidíme, vyplývá, že pohyb kryptoměny ripple v grafu 4H ukazuje existenci medvědího patternu 123, po kterém následuje Rossův hák, spojený s pohybem ceny ripplu, který je pod WMA 20, který má ostrý sklon směrem dolů, a indikátorem Stochastic oscillator, který ho kříží směrem dolů. Proto je jisté, že oslabující momentum v grafu 4H pro ripple je poměrně silné, takže pokud nedojde k vzestupné korekci, která by prorazila nad úroveň 0, 5733, ripple se brzy pokusí prorazit pod hladinu 0,5322. V případě úspěchu bude hlavním cílem cena 0,5148 a dalším cílem cena 0,4982, budou-li momentum a volatilita dostatečně silné.
 • Technická analýza intradenního vývoje ceny komoditního měnového páru USD/CAD, úterý, 26. března 2024
  S výskytem skryté odchylky mezi pohybem ceny USD/CAD na 4hodinovém grafu, která tvoří na úrovni 1,3612 Equal High s indikátorem MACD Histogram, dává tušit, že v blízké budoucnosti má kanadský dolar potenciál výrazně posílit směrem vzhůru. Na úrovni 1,3612 se nachází Equal High; jedná se o hladinu, kterou se USD/CAD pokusí prolomit; pokud při tomto pokusu nedojde ke korekci ve směru oslabení, která by prolomila hladinu 1,3518, pak má USD/CAD potenciál posílit na hladinu 1,3624 jako hlavní cíl, a pokud ho podpoří dynamika i volatilita, pak bude dalším cílem hladina 1,3618.
 • Technická analýza intradenních cenových pohybů komoditního aktiva ropa, středa, 28. února 2024
  S výskytem odchylky mezi indikátorem stochastický oscilátor s pohybem ceny komoditního aktiva surová ropa, což potvrzuje pohyb ceny, která se pohybuje nad WMA 30 Shift 2, jež má zároveň sklon směrem vzhůru, má pak #CL v blízké budoucnosti potenciál posílit až na úroveň 78,95. Pokud se tuto úroveň podaří překonat, pak se zdá, že #CL bude pokračovat v posilování až k úrovni 79,92, zejména pokud ho dostatečně podpoří momentum i volatilita, ale měli bychom mít na paměti, že vzhledem k tomu, že se na denním grafu vytváří formace vzestupného rozšiřujícího se klínu, pak má #CL stále potenciál ke korekčnímu oslabení, ale dokud korekce výrazně neoslabí, zejména neprorazí pod úroveň 77,17, pak je #CL stále ve stavu posilování.
 • Technická analýza intradenních cenových pohybů křížového měnového páru AUD/JPY, středa, 28. února 2024
  Pokud se zaměříme na 4hodinový graf křížového měnového páru AUD/JPY, zdá se, že klesá pod WMA 20, který má také klesající sklon, a také dává tušit, že se AUD/JPY v nejbližší době pokusí oslabit k úrovni 97,94. Pokud bude tato úroveň dostatečně silná na to, aby působila jako úroveň supportu a udržela slabost AUD/JPY, pak má tento měnový pár potenciál obnovit své další posilování. Pokud však během posilování neprorazí nad hladinu 98,56, pak má AUD/JPY potenciál vrátit se ke svému oslabení až k úrovni 97,64.
 • Technická analýza - intradenní technická analýza DAX
  DAX : Index DAX dorazil k hladině Fibo 60 % při 10 764 bodech a nelze přehlédnout, že tato úroveň již několikrát úspě...
 • Technická analýza - Intradenní technická analýza EURUSD
  EURUSD: Měnový pár se pohybuje nad denním pivotem. Oscilátor relativní síly RSI se nachází ve vyšší neutrální oblasti. Aktuálně při 66 bodech. Parabolický trendový indikátor SAR signalizuje up-trend.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO král