Středa 22. březen 2023 12:50
reklama
Purple Jakub Hodan
reklama
Instaforex krypto
reklama
Dukascopy forex
reklama
XTB konference brezen 2023

FX týždenný výhľad 31.7 - 4.8.2017

Napsal:   Sekce: FX obchodovanie

Sumár najdôležitjších udalostí na forexe za minulý týždeň, ako aj výhľad na tie najdôležitejšie udalosti týždňa nasledujúceho.

Najdôležitejšími udalosti minulého týždňa boli predovšetkým: silný výpredaj švajčiarskeho franku, výpredaj USD ktorý tentokrát pramenil z holubičiemu FOMC , kontinuálnej neschopnosti US administratívy pohnúť s reformou zdravotníctva a veľmi slabými kvartálnymi dátami PCE. Slabšie inflačné dáta a holubičie kometáre guvernéra RBA Lowa z Austrálie nezastavili nákupy austrálskeho doláru a trikrát silnejšie HDP ako sa očakávalo, zaznamenala kanadská ekonomika. Na konci týždňa pohrozila aj Severná Kórea, ktorá úspešne ostestovala raketu interkontinentálnu balistickú raketu (čo spustilo mierny risk off).

Najsilnejšou menou minulého týždňa bola libra, no komoditné meny zostali v tesnom závese. Na opačnom konci bol výrazne najslabším švajčiarsky frank a druhou najslabšou menou bol americký dolár.

GBP ako najsilnejšia mena minulého týždňa reágovala na prvý odhad ekonomického rastu v UK, ktorý dopadol podľa očakávania 0.3 %, pričom rast bol ťahaný sektorom služieb (0.5 %), sektory výstavby a výroby však boli negatívnymi článkami celkovej správy. GBP bola počas týždňa podporovaná pozitívnejšími vyjadreniami vládnych predstaviteľov vzhľadom na brexit, keď sa minister vnútra vyjadril že, marec 2019 nebude pre občanov EÚ znamenať okamžitý „pád zo zrázu“ a minister financii Hammond zas naznačil, že po marci 2019 bude nasledovať 2-3 ročné prechodné obdobie, v rámci ktorého budú zachované všetky slobody EÚ.

Už v sobotu sa však ukázala nejednotnosť vlády konzervatívcov, keď Hammondove vyjadrenia kritizoval minister obchodu Liam Fox a povedal, že pokračujúci voľný pohyb osôb by nebol v súlade s hlasovaním o brexite.

Budúci týždeň  čaká libru rozhodovanie o sadzbách spolu s pomerom hlasujúcich, so zverejnením inflačnej správy a zápisnice (super štvrtok).

Z COT reportu je zas zrejmé, že od posledných výrazne slabších dát inflácie (2.6 % namiesto očakávaných 2.9 %), ktoré vo veľkej miere zmarili očakávania spojené so zvyšovaním sadzieb pre tento mesiac, narástli krátke pozície špekulantov na GBP výrazným spôsobom (z -16K na – 26K). Po slabých číslach inflácie je konsenzom, že sadzby sa nezvýšia a pomer hlasujúcich poklesne z 5:3 z minulého zasadania na 6:2. Členka MPC, ktorá hlasovala za zvšovanie Forbes (jastrab) totiž už opustila BoE a od jej náhradníka (Tenreyro) sa očakáva, že v prvom hlasovaní dá za pravdu väčšine. Haldane nedávno síce urobil jastrabí posun (povedal, že bude pravdepodobne hlasovať za zvyšovanie sadzieb v druhom polroku 2017), no so slabšou infláciou je veľmi nepravdepodobné, že by hlasoval za zvýšenie sadzieb už v auguste.

Z hore uvedených dôvodov budem predávať GBP smerom do zasadania – osobne preferujem EUR GBP:

Austrálsky dolár bol druhou najsilnejšou menou minulého týždňa a to aj napriek tomu, že kvartálne dáta inflácie sklamali (1.9 % oproti očakávaným 2.2 %) a guvernér Lowe bol holubičí a viac menej potvrdil holubičie výroky zástupcu Debelleho.  Lowe zdôraznil, že  RBA sa nemusí držať trendu utesňovania monetárnej politiky spolu s ostatnými centrálnymi bankami a  je spokojný s momentálnou pozíciou banky (neutrálnou). Ďalej povedal, že neočakáva v najbližšej dobe vyššiu infláciu (obáva sa o rast miezd), ocenil by, keby bolo hodonta AUD nižšie a potvrdil, že mnohí preháňali, keď uvideli otvorenú tému neutrálnej sadzby v zápisnici.

To čo skutočne podporovalo AUD minulý týždeň, bol pohyb komodít – meď, ropa a železná ruda agresívne posiľňovali a v rámci COT správy badať ďalšie pridanie dlhých pozícií (z 51K na 56K). V rámci COT sme na extrémnych úrovniach (osobne však budem čakať na katalyzátor, aby som otvoril krátku pozíciu na AUD)

Budúci týždeň to budú témy ako Severná Kórea, ktorá môžu doľahnúť na sentiment a ovplyvniť tak AUD. Zároveň uvidíme dôležité dáta z Číny ako je výrobná produkcia PMI, ale aj privátne výsledky výrobnej produkcie (CAIXIN), rovnako dôležité budú domáce dáta obchodnej bilancie a maloobchodných tržieb. V neposlednom rade bude zasadať RBA a neskôr počas týždňa uvidíme aj kvartálnu Správu o menetárnej politike. Podľa vyjadrení guveréra z minulého týždňa je zrejmé, že RBA neutrálne stanovisko a preto sa od zasadania RBA v zásade nič neočáva. Pre zvyšovanie sadzieb existuje 0 % pravdepodobnosť (Podľa ASX 30 day interbank futres).

Kanadský dolár bol taktiež silnejšou menou. Udalosťou, ktorá spôsobila jeho ďalšie nákupy boli trikrát silnejšie výsledky dát HDP ako sa očakávalo 0.6 % (0.2 % očakávaných). Tieto dáta dali za pravdu banke, že ekonomika je robustná a urobili pravdepodobnejším aj ďalšie zvyšovanie sadzieb (OIS vzrástli zo 67 % na 73 % v októbri, pravdepodobnosť zvyšovania na ďalšom zasadaní je 37,5 %).

To najrelevantnejšie pre ďalší vývoj monetárnej politiky BOC čo uvidíme budúci týždeň z Kanady bude piatok, kedy budú zverejnené dáta obchodnej bilancie a dáta z trhu práce. Ak by sme uvideli pozitívnejšie výsledky na týchto frontoch ďalšie zvýšenie sadzieb sa stane ešte pravdepodobnejším a tým CAD posilní. Podľa BOC je to export od ktorého si banka sľubuje v najbližších mesiacoch viac a dáta z trhu práce majú aj naďalej podporovať silný rast.

Podľa COT správy špekulanti pridali ďalších 19K dlhých pozícií a sú už druhý týždeň v pozitívnom teritóriu (stále tu existuje priestor pre ďalšie posilnenie).

Novozélandský dolár patril k silnejším menám a minulý týždeň ho podporoval, rovnako ako ostatné komoditné meny, silný komoditný komplex. Okrem toho, obchodná bilancia dopadla pozítivnejšie (ale s revíziame pre minulý mesiac) a rečnil zástupca guvernéra Mcdermott, ktorý chcel oslabiť NZD, no nezmenil celkový naratív RBNZ. Povedal len toľko, že inflačné tlaky sa zdajú byť relatívne mierne a nižšia hodnota NZD by pomohla rebalansovať rast obchodovateľných statkov.

Správa COT informuje o pridaní len 1K na stranu dlhých pozícií (aj tu už pomaly dosahujeme extrémy).

Budúci týždeň nás čaká GDT aukcia (mliečne výrobky tvoria 7% HDP) a podľa futures cien sa očakáva asi 5 % nárast. Okrem aukcie uvidíme aj dáta z trhu práce, ktoré budú doprevádzané aj dôležitými dátami nákladov na prácu. Odchýlka celkovýh dát alebo výraznejší posun pri nákladoch na prácu môže určiť nový smer pre NZD.

Najslabšou menou minulého týždňa bola švajčiarsky frank, ktorý prepadol proti hlavným menám približne o 2.4 – 3.8 %. Aj keď nemožno pomenovať katalyzátor tohto pohybu, všetky zdroje poukazujú na breakeout CHF z dôvodu udržiavania monetárnej politiky negatívnych úrokových sadzieb a ďalšej intervencie SNB na FX trhu.

COT report ešte nepoukázal na posun (naposledy sa redukvali krátke pozície zo 4K na 2K). Tento týždeň však uvidíme indikátor „sight deposit“, ktorý môže poodhaliť či nešlo o intervenciu SNB.

Tento pohyb by mal pokračovať aj v najbližšom období a CHF by mal byť slabou menou. Ak sa dohady o intervencii SNB nepotvrdia, CHF by mal oslabovať strednodobo, keďže by išlo o posun v ponímaní CHF, ktorý sa môže stať najdôležitejšou "fundujúcou menou" a tento posun ešte nie je započítaný v cene (podľa COT).

Druhou najslabšou menou bol USD. Na jednej strane bol americký dolár vypedávaný na základe holubičieho FOMC, kde síce FED opäť trh pripravil na september pre začatie programu normalizácie bilancie pozmenením formulácie na „relatívne skoro“ a potvrdil, že sa inflácia dostane na 2% v strednodobom horizonte, no namiesto tvrdenia „Inflácia v poslednej dobe poklesla“ použil tvrdenie, že „Inflácia celkovo (teda aj celková aj jadrová) poklesla“. To naznačuje, že inflácia môže byť nižšie po dlhšiu dobu, ako sa pôvodne predpokladalo.

Na slabšiu infláciu upozornili minulý týždeň aj kvartálne jadrové dáta PCE, ktoré vyšli len 0.9 % oproti predošlému výsledku 1.9 %. Tento výsledok zatienil aj lepšie výdavky domáácností v prvom odhade HDP, ktoré inak vyšlo podľa očakávaní 2.6 %.

Ďalším rozmerom výpredaju USD bola neschopnosť kongresu urobiť čo i len menšie zmeny v súvislosti s Obamacare. Zdá sa, že investori už rezignovali na daňovú reformu, ktorá sa mala zaplatiť práve zo zrušenie Ombamacare (1 bil.) a cezhraničnej dane (1 bil.). Minulý týždeň sa objavili správy, že s cezhraničnou daňou sa v rámci novej daňovej reformy nepočíta a tak sa stali vyhliadky pre ňu veľmi nereálne.

Novým dôvodom pre výpredaj USD je aj fakt, že sa blížime k septembru a rastie pravdepodobnosť, že koniec fiškálneho roku zo sebou prinesie aj dlhový strop (riešenie pre nový rozpočet bude náročné).

Aj keď pre USD momentálne neexistuje dôvod pre nákup, COT report ukazuje, že sa dostávame s pozíciami na nulu. Stále sa však môžu vypredávať pozície spojené s presvedčením, že bude FED zvyšovať sadzby v decembri – momentálne ešte existuje 45 % pravdepoodbnosť zvyšovanie sadzieb v decembri.

Busúci týždeň uvidíme dôležité dáta z trhu práce a pohľady investorov budú opäť na raste miezd (priemerná hodinová mzda). Prípadná negatívna odchýlka by pravdepodobne spustila ďalší výpredaj na USD.

Euro sa obchodovalo v tesnom závese za komoditnými menami a posilnilo proti USD, JPY  a predovšetkým proti CHF.  Euro síce za posledné dva mesiace agresívne posilnilo a nachádza na extrémnych úrovniach , ktoré sú potvrdené aj na COT správou (91K dlhých pozícii na strane špekulantov), no tak ako sa budeme približovať prejavu Draghiho v Jacksone Hole na konci augusta, EUR by malo byť nakupované v očakávaní ďalšieho posunu k „taperingu“ v Eurozóne.

Minulý týždeň prekvapili lepšie inflačné dáta z Nemecka a ak prekvapí aj prvý odhad inflácie v Eurozóne v pondelok, na eure môžme vidieť ďalšiu nákupnú vlnu (Inflácia by sa mala držať podľa ECB v okolo posledného výsledku 1.3 %).

Prajem veľa úspehov!

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • FXstreet.cz: úprava diskusního fóra
  Úprava diskusního fóra webu.
 • FXstreet.cz vám přeje veselé Vánoce a šťastný nový rok!
  Vážení klienti, vážení čtenáři,
 • FXstreet.cz vám přeje veselé Vánoce a úspěšný rok 2016!
  Vážení obchodníci, čtenáři a příznivci FXstreet.cz!
 • FXstreet.cz - 1.týden
  Náš server FXstreet.cz má za sebou 1.týden provozu. Jak si stojíme ? Upřímně takový úspěch jsme opravdu nečekali. Děkujeme Vám za přízeň a doufáme, že Vaše očekávání naplníme...
 • FX trhy a jejich struktura
  Forexový trh se blíží učebnicovému příkladu dokonalého trhu. Vezměme si příklad opaku, tedy centralizovaného trhu, kdy máme jednoho prodejce, ať už je to banka nebo pizzerie. Ti mohou nastavit cenu tak, jak považují za vhodnou, a dokonce s ní ve svém volném čase manipulovat. Takový typ trhu je centralizovaný. Je zřejmé, že centralizovaný trh pro vás není dobrý, pokud to nejste vy. Dobrou zprávou je, že dnes je devizový trh decentralizovaný, podívejme se tedy na strukturu tohoto dynamického trhu.
 • FX týždenný výhľad 10.7 - 14.7.2017
  Tento týždeň budeme svedkami očakávaného zasadnutie BOC, kde by banka mala zvyšovať sadzby, Yellen, ktorá bude svedčiť pred Bankovou komisiou,dôležitých amerických dát inflácie - CPI a Anglickou centrálnou bankou sledovaných dát z trhu práce - predovšetkým rast miezd.
 • FX týždenný výhľad 17.7 - 21.7.2017
  Sumár najdôležitejších udalostí na forexe za minulý týždeň ako aj výhľad na tie najdôležitejšie udalosti týždňa nasledujúceho.
 • FX Týždenný výhľad 18.9 -22.9.2017
  Minulý týždeň prevládalo na trhoch momentum pozitívneho sentimentu, ktoré odzrkadľovalo predovšetkým apatiu investorov k ďalšiemu vývoju okolo témy Severnej Kórei a uvedomenie si faktu, že hurikán Irma po sebe nezanechá také veľké škody, ako sa pôvodne predpokladalo. Pozitívnej nálade pomohol aj pomerne široký záber reflačných tlakov, keď v krajinách ako Čína, UK, US prekonala inflácia očkávania. Na druhej strane nepotešili ostatné negatívne ekonomické výsledky Číny, no tie mali tentokát na väčšinu trhov len dočasný efekt a na konci týždňa uzatvárali dlhopisové trhy spolu s akciovými idexmi vyššie. Pozitívne uzavrela aj ropa (WTI), ktorá si pripísala 5%. Drahé kovy na druhej strane strácali spolu s meďou a železnou rudou.
 • FX týždenný výhľad 21.8 - 25.8.2017
  Prvé dva dni minulého týždňa patrili na finančných trhoch presunom kapitálu do rizikovejších aktív, keďže geopolitické napätie a horzba nukleárneho konfliktu medzi S. Kóreou a US boli aspoň dočasne zažehnané po slovách Kima, že nateraz odkladá plán na zasiahnutie teritória Guamu (amerického teritória). Uź v stredu však prišlo k dvom nečakaným udalostiam a jedna z nich viedla k ďalšiemu sťahovaniu kapitálu do bezpečných prístavov. ECB prekvapila stanoviskom, ktoré priniesli zdroje blízke centrálnej banke, že Draghi na sympóziu v Jacksone Hole nepredloží žiadne nové informácie vzhľadom na monetárnu politiku. Druhou udalosťou, ktorá už spustila opätovný risk off, bola séria správ z politickej scény v US, ktoré podkopali budúce vyhliadky na efektívne zavedenie daňovej reformy spolu s infraštrúktúrnymi výdavkammi. Odtok kapitálu do bezpečia bol podporená aj ďalším teroristickým útokom v Európe. Hlavnou udalosťou budúceho týždňa bude vystúpeie Yellen a Draghiho na sympóziu v Jacksone Hole. Risk tón určí reakcia na pondelkové spoločné vojenské cvičenie US a J. Kórei a potenciálna dohra vo Washingtone.
 • FX týždenný výhľad 28.8 - 1.9.2017
  Najsilnejšou menou minulého týždňa bolo euro, americký dolár bol slabým a najvypredávanejšou menou bol novozélandský dolár. Euro bolo podporované celý týždeň pozitívnymi správami z Eurozóny a následne v pipatok agresívne získalo po Draghiho prejave v Jacskone Hole, ktorý nevyjadril obavy zo sily eura tak, ako to už bolo prezentované v zápisnici.
 • FX týždenný výhľad 4.9 - 8.9.2017
  Minulý týždeň bol sentiment na finančných trhoch poháňaný predovšetkým vývojom slovníka okolo pokračujúceho konfliktu Severnej Kórei a US, vysporiadaním sa s následkami hurikánu Harvey, upokojením na domácej politickej scéne v US a správami zo zdrojov blízkych ECB, ktoré opäť zrelativizovali jastrabie očakávania spojené so zasadaním ECB.
 • FX týždenný výhľad 7.8 - 11.8.2017
  Sumár najdôležitejších udalostí na forexe za minulý týždeň, ako aj výhľad na tie najdôležitejšie udalosti týždňa nasledujúceho.
 • FX týždňový výhľad 24.7. - 28.7.2017
  Sumár najdôležitejších udalostí na forexe za minulý týždeň ako aj výhľad na tie najdôležitejšie udalosti týždňa nasledujúceho.
 • FX vs. akcie, moje zkušenosti....
  Rád bych se s Vámi podělil se svými zkušenostmi s tradingem od akcií až po FOREX.
 • FX výhľad na základe dvojitého vrcholu, trojuholníku a trendových línii
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
 • Fyzické akcie, CFD akcie, opce - znáte rozdíl?
  Obchodování na akciových trzích je pro širokou veřejnost patrně nejlépe teoreticky uchopitelnou disciplínou. Nakoupit levně a prodat draze, tomu rozumí asi každý. Méně lidí však ví, že obchodovat s akciemi lze i jinými, mnohdy zajímavějšími způsoby. Například jít proti trhu a vydělávat na propadu díky CFD akciím, či zajišťovat své portfolio akcií pomocí opcí. A přesně tomu se budeme věnovat v dnešním článku.
 • F1 a trading
  Jsem průměrným fanouškem závodů Formule 1 (Ferrari je prostě jednička). Současně jsem ale velkým „fanouškem“ tradingu. Pokaždé, když se dívám na jakýkoliv závod F1, mám neutuchající pocit, že tyto dvě „soutěže“ mají mnoho společného. A tak bych se rád věnoval jedné z těchto podobností.
 • F1 2019
  Minulou neděli skončila letošní sezóna Formule 1. A protože občas rád používám srovnání tradingu a F1, dovolím si drobné zamyšlení právě na tohle téma. Možná si někdo bude myslet, že to s tradingem nemá příliš společného, ale já vím, že má. A hodně. Je to o profesionálním přístupu, se kterým se mají věci dělat. A i když to někdy může trvat dlouho, úspěchy se, pokud je člověk vytrvalý a pilný, dostaví.
 • Gamestop opět přidal přes 100 %
  Nikdo jsme zatím nezapomněli na extrémní nárůsty akcií společností Gamestop nebo AMC. Akciové trhy byly v chvíli velmi nervózní a nástup retailových investorů ze skupiny wallstreetbets otevřel bránu pro další katalyzátory pohybů na trzích. Jak rychle nervozita přišla, tak odešla, ovšem během včerejšího obchodování Gamestop opět přidal přes 100 %. Co stálo za růstem a můžeme být svědky další korekce na akciových trzích?
 • GameStop rally - demokratizácia trhu pokračuje
  Najhorúcejšou témou posledných dní na akciovom trhu je podľa mňa jednoznačne rally na akciách spoločnosti GameStop. Keď vidím ako to celé graduje, nedá mi na to nezareagovať.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
XTB konference brezen 2023