Neděle 19. leden 2020 03:38
reklama
Purple Trading brexit
reklama
Dukascopy
reklama
BOSSA ebook

FOMC: ANALÝZA

Napsal:   Sekce: FX obchodovanie

Na dnešnom zasadaní sa neočakáva zmena úrokových sadzieb, no očakáva sa oznámenie začiatku konca QE v US. Napriek tomuto faktu sa bude pravdepodobne najviac pozornosti venovať téme nových projekcií sadzieb FEDu (Dot Plot) a postoju centrálnej banky k inflácii. S tým samozrejme súvisí aj možná signalizácia decembrového zvyšovania úrokových sadzieb.

OČAKÁVANIA PRE DNEŠNÉ ZASADANIE FOMC:

 • Úroková sadzba FEDu zostane bez zmeny na úrovni 1.00 - 1.25 %. Dot Plot by mal poukázať na rovnakú predpokladanú trajektóriu úrokových sadzieb ako naposledy v júni.
 • Ekonomické projekcie: projekcia ekonomického rastu a nezamestnanosti by nemala byť radikálne revidované. Avšak s projekciou inflácie je riziko naklonené smerom nadol
 • FED oznámi normalizáciu súvahy s pravdepodobným začiatkom programu v októbri, no nie je známy objem ku ktorému sa chce FED dostať

ROZHODNUTIE O ÚROKOVÝCH SADZBÁCH A ICH PROJEKCIA (DOT PLOT)

Všeobecným očakávaním a jednohlasným konsenzom analytikov Reuters je, že FED dnes úrokové sadzby nezvýši. Tento fakt podporujú aj trhové očakávania (Fed Fund Futures), ktoré stanovujú pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb na približne 1 %. V prípade, ak by FED nečakane zvýšil sadzby, došlo by k agresívnemu nakupovaniu USD.

Aj napriek dlhodobej divergencii medzi trhovými očakávaniami a Dot Plotom, ktorý kvartálne ponúka FED, je paradoxne konsenzom pre dnešné zverejnenie nových projeckií úrokových sadzieb, ponechanie výhľadu v súlade s júnovými projekciami.

Júnový Dot Plot hovorí o ešte jednom zvyšovaní sadzieb v roku 2017 (spolu tri pre tento rok), troch pre rok 2018 a ďalších troch pre rok 2019. Dlhodobý cieľ pre úrokovú sadzbu (neutrálna sadzba) by mal zostať na úrovni 3 %. Na druhej strane trhové očakávania započítavajú 58 % šancu pre zvyšovanie sadzieb do konca roka 2017, len 40 bázických bodov do konca roku 2018 a celkovo len dve zvýšenia (50 bázických bodov) v projektovanom období (do konca 2019). 

V poslednom Dot Plote hlasovalo 12 členov zo 16 za tri zvýšenia sadzieb (alebo viac) v roku 2017. Podľa vyjadraní členov FEDu , tak ako sme sa približovali k dnešnému zasadaniu, sa možno domnievať, že väčšina síce bude stále hlasovať za tri zvýšenia sadzieb do konca roku 2017, no traja (Charles Evans, Patrick Harker and Robert Kaplan) by už nemli súhlasiť a hlasovať za dve zvýšenia v roku 2017. Takto je konsenzom aj pomer hlasovania 9:7. V prípade, že by zostal pomer hlasujúcich identický, možno to považovať za jastrabý signál. Ak by však väčšina členov pre rok 2017 zakrúžkovala len 2 zvyšovania sadzieb, bolo by to veľmi holubičím signálom. Za mierne holubičie by bolo považované celkové zníženie priemeru úrokových sadzieb o 15 až 25 bázických bodov za celé projektované obdobie a vyslovene holubičie by bolo výraznejšie zníženie.

Ak by prekvapivo Yellen naznačila na tlačovej konferencii zvyšovanie sadzieb v decembri bolo by to taktiež veľmi jastraie.

Aj keď bude téma Dot plotu tou najsledovanejšou, treba pripomenúť aj fakt, že sa dostávame do bodu, kedy musíme brať rozhodnutia FEDu, takpovediac s rezervou. Investori totiž monitorujú zvačša výhľad centrálnych bánk pre najbližších 6 až 12 mesiacov a informácie týkajúce sa tohto časového horizontu sa ihneď prelievajú do ceny. Problém vyvstáva v tom, že kompozícia výboru FOMC na začiatku roku 2018 bude vyzerať úplne inak, keď aktuálne po odchode Fischera zostávajú vo výbore 4 prázdne miesta z 12 a funkcia predsedkyne vyprší Yellen vo februári 2018. Z tohoto dôvodu budú investori zrejme o to menej presvedčení o akejkoľvek investičnej idey, akoby tomu bolo za normálnych okolností (v tomto kontexte opäť vyvstáva aj otázka nezávislosti FEDu potom, čo do neho Trump dosadí svojich piatich ľudí). 

EKONOMICKÉ PROJEKCIE

v rámci ekonomických proejkcií sa bude trh zameriavať predovšetkým na infláciu. Projekcia ekonomického rastu a nezamestnanosti by nemali byť radikálne revidované. Avšak s projekciou inflácie je riziko naklonené smerom nadol.

Očakávania spojené s ekonomickými projekciami:

Aj keď bude zaujímavé vidieť ako vníma FED ekonomický rast po ničivých hurikánoch, ktorých dôsledky budeme vidieť v ekonomických dátach ešte nejaký čas, neočakáva sa, že by projeckie mali byť znížené. Síce mnoho investičných bánk revidovalo svoje projeckie rastu pre Q4 2017 nadol, očakáva sa aj silná obnova v prvom a druhom kvartály 2018, ktorá bude viesť späť k vyššiemu rastu. Pozitívom sú aj solídne výsledky HDP za druhý kvartál, ktorý bol naposledy revidovaný na 3 % a poukázal na silné , pre FED, dôležité zložky investícií a spotreby.

Ak sa pozrieme na vývoj na trhu práce, aj tu musí byť FED spokojný, keď podmienky na pracovnom trhu sa aj naďalej utesňujú a nezamestnanosť spolu s podzamestnanosťou sa držia pri svojich minimách.

INFLÁCIA

Práve inflácia je tým problematickým. Aj napriek tomu, že posledné dáta CPI mierne prekonali očakávania, či už na úrovni celkovej inflácie (1.9 % - očakávaných 1.8 %) alebo na úrovni jadrovej inflácie (1.7 % - očakávaných 1.6 %) a pozdvihli pravdepodobnosť zvyšovania sazieb v decembri nad 50 %, bolo to len prvýkrát za posledných 5 zverejnení, kedy sa tak stalo. Podrobnejšia analýza dát prezradila, že za zvýšením celkovej inflácie mohlo zvýšenie cien benzínu (ako dôsledok hurikánov) a prenájmov (to je pozitívne). Avšak trend spojený so službami mobilných telefónov opäť oslabil. A Boli to práve tieto služby spolu s preskripciou liekov, ktoré Yellen ešte v júni pomenovala ako dočasné faktory, ktoré inflácie držia dole (ceny v súvislosti s preskripciou liekov išli odvtedy hore).

Aby sme mali lepší obraz o inflácii musíme sa pozrieť na predošlé dáta CPI, FEDom preferovaný indikátor inflácie PCE rast miezd. Na všetkých týchto frontoch možno povedať, že inflácia za posledné obdobie sklamala. PCE index sa drží aktuálne na úrovni 1.4 %, čo je pod cieľom FEDu pre tento rok (1.7 % pre jadrové PCE pre rok 2017, 1.6 % pre celkové PCE pre rok 2017) a rast miezd stagnuje na úrovni 2.4 %.

Na poslednom zasadaní (v júli) FED síce potvrdil, že sa  inflácia stabilizuje okolo 2% v strednodobom horizonte, no pozmenil formuláciu ohľadom inflácie nasledovne: namiesto tvrdenia „Inflácia v poslednej dobe poklesla“ použila tvrdenie „Inflácia celkovo (teda aj celková aj jadrová) poklesla“. To naznačilo, že inflácia môže byť nižšie dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo a zápisnica spolu s ďalšími vystúpeniami členov poukázala na rozkol medzi členmi ohľadom inflácie. Napríklad holub Kashkari má pochybnosti o inflácií a to dokonca v strednodobom horizonte, Dudley (neutrálny) zas nepochybuje o tom, že sa inflácia dostane na 2% v strednodobom horizonte a Kaplan (neutrálny) chce vidieť viac evidencie, že inflácia posilní, aby následne uvažoval nad zvyšovaním sadzieb v tomto roku.

Preto bude dnes dôležité ako bude FED komunikovať v správe (neskôr Yellen na tlačovej konferencii) svoje presvedčenie, ohľadom inflácie v strednodobom horizonte a dočasnosti faktorov, ktoré držia infláciu nízku. Na tlačovej konferencii bude Yellen určite vyzvaná odpoveď na otázku: nakoľko dosiahli členovia FOMC zhodu v otázke dočasnosti faktorov, ktoré držia infláciu nízku a koľko trpezlivosti bude treba na to, aby tieto faktory zmyzli.

FED si bude chcieť pravdepodobne nechať zadné dvierka pre zvyšovanie sadzieb v decembri práve kvôli tomu, že verí, že inflácia môže kedykoľvek začať rásť rýchlejším tempom ako sa momentálne očakáva. Trump v posledných týždňoch upozornil na to, že sa vie dohodnúť aj s demokratmi (dlhový strop), zároveň sa stalo pravdepodobnejším, že daňová reforma bude schválená do konca roka spolu s niektorými infraštruktúrnymi výdavkami a tlak na infláciu môže prísť kedykoľvek vzhľadom na fakt, že miera nezamestnanosti a podzamestnanosti sa nachádza na veľmi nízkych úrovniach (Philipsova krivka v ktorú verí jadro FOMC).

Ak však FED zvýši infláciu v presvedčení, že inflácia porastie a zároveň potvrdí presvedčenie, že infláciu držia nízku len dočasné faktory, bude to jastrabím signálom. Ak na druhej strane bude inflácia znížená výraznejšie a slovník Yellen alebo text správy upozorní na ďalšie obavy spojené inflačným výhľadom (po prípade strednodobým výhľadom) bude to signálom holubičím. 

NORMALIZÁCIA SÚVAHY FEDU

Dnes má prísť k formálnemu oznámeniu normalizácie súvahy (bilancie) FEDu so začiatkom v októbri. FED postupne pripravoval trh a niekoľkokrát takmer explicitne odkazoval na septembrové zasadanie, kedy oznámi normalizáciu bilancie.

Fed chce postupne znižovať svoju bilanciu, ktorá aktuálne dosahuje 4.5 trl. a to takým spôsobom, že zo začiatku sa prestane reinvestovať objem 6 ml. v dlhopisoch a 4 ml. v MBS (mortgage backed securities) mesačne a následne sa kvartálne budú tieto objemy navyšovať o 6 ml. pri dlhopisoch a 4 ml. pri MBS. Navyšovanie objemov bude pokračovať až do doby, kedy dlhopisy dosiahnu hodnotu 30 ml. nereinvestovaného objemu mesačne a pri MBS 20 ml. Týmto tempom by sa mala bilancia FEDu dostať v horizonte 3 až 4 rokov na úroveň približne na 3 trl, no zatiaľ nie je známe na aký objem sa FED chce dostať. Dudley sa vyjadril, že očakáva bilanciu v objeme 2.4 - 3.5 trl (pred krízou bola bilancia FEDu na úrovni 800 mil.).

Trh doteraz na plány normalizácie bilancie nereágoval nijak drasticky (USD, dlhopisy, výnosy, akcie) a FED očakáva, že nový program pobeží v úzadí bez toho, aby bol považovaný za aktívny nástroj monetárnej politiky. 

Ak by však FED prekvapil rýchlejším redukovaním bilancie, USD by mohlo posilniť.

Prajem úspešný deň!

Martin

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Fed znovu rozdá karty forexu
  Pod vedením nového šéfa Jerome Powella bude na středečním zasedání rozhodovat americká centrální banka (Fed). Trh očekává zvýšení úrokových sazeb do pásma 1,50 – 1,75 % s téměř stoprocentní jistotou. Rozhodující budou především poznámky, které naznačí budoucí možnou trajektorii úrokových sazeb.
 • Fibonacciho oblúky a vejáre
  Väčšina traderov určite pozná Fibonacci Retracement ale poznáme viac nástrojov technickej analýzy, ktoré sú založené na Fibonacciho postupnosti. Patria medzi ne napríklad oblúky Fibonacci Arcs a vejáre Fibonacci Fan, pozrime sa na to ako fungujú a akým spôsobom sa dajú použiť pri obchodovaní na finančných trhoch.
 • Fibonacciho postupnosť a jej využitie v tradingu
  Fibonacciho hladiny predstavujú dôležité supporty a rezistencie a preto je Fibonacci retracement jeden z najpoužívanejších a najuniverzálnejších nástrojov na technickú analýzu. Pomáha nám identifikovať cenové hladiny kde sa cena na chvíľu zastaví alebo odrazí a na základe toho môžeme lepšie umiestniť pozície.
 • Fibonacci trading: Obchodní nastavení
  Jak jsem uváděl v předchozí diskusi pod mým prvním blogem, tak obchoduji podle Fibonacciho levelů.
 • Fidelity fond spúšťa krypto zložku pre zákazníkov z Wall street
  Fidelity investments skáče do rozvíjajúcej krypto sféry s novým biznisom na manažovanie digitálnych aktív pre hedžové fondy, firemné kancelárie a tradingové firmy. Fondový gigant bude ponúkať zabezpečenie a skladovacie služby, vykonávanie obchodov a klientske služby pre digitálne aktíva, povedal Fidelity fond v prehlásení v pondelok. Fidelity sa presúva do krypto v čase, keď hodnota Bitcoinu padala za posledný rok a ako ostatné finančné firmy odskočili kvôli nejasným reguláciam, strachu z trhovej manipulácie a aj kvôli faktu, že kryptomeny by mohli byť použité v praní špinavých peňazí.
 • Finálny krátkodobý výhľad pre rok 2019
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Síce sú Vianoce za rohom, trhy ale nespia. S nejakou výnimkou dní kedy budú trhy zatvorené môže koncoročná volatilita spôsobiť neočakávane veľké pohyby ako pred rokom kedy vznikli flash crashe o veľkosti niekoľko stoviek pipov.
 • Finanční páka - naučte se ji bezpečně používat
  Obchodování na finanční páku s sebou přináší výhody, ale také rizika. V tomto článku se dozvíte, jak finanční páku bezpečně používat, a to na konkrétních příkladech.
 • Finanční trhy se začínají měnit, situace na akciích tomu napovídá
  Aktuální situace na trzích, především na těch akciových se zdá být trochu zvláštní. Poté co americký akciový index S&P 500 ztratil 2 dny po sobě přes 2%, dohromady za týden přes 6%, začátkem nového týdne začali být býci velmi aktivní. Okamžitě odmítli jakýkoliv další propad ceny na nižší úrovně a realizovali za pouhý den zisk 2,7%. To se může zdát jako celkem slušný zisk, pokud bychom však byli svědky výrazného zlepšení fundamentu nebo něčeho podobného. To se však nestalo a jednalo se pouze o korekci předchozího pohybu. Zisk 2,7% za pouhou jednu obchodní seanci je největším za poslední 2 roky. Zároveň trh S&P 500 realizoval zisk větší jak 2% během jedné seance poprvé od konce roku 2016.
 • Finanční války ve 21. století
  V propojeném světe jakým je ten náš, hledají země cokoli, co by jim ve vzájemných vztazích poskytlo konkurenční výhodu. Měny neslouží je vnitrostátním aktivitám, ale mají velký význam i v mezinárodním obchodě.
 • Flexibilita - důležitá součást tradingu
  Základní chyba, kterou noví obchodníci dělají je, že zapomínají, na jakém trhu právě obchodují. Myslete na to, že trh se nám nepřizpůsobí, ale my se musíme přizpůsobit trhu. Z historie třeba víme, že na daném trhu je vetší volatilita, tak je potřeba podle ní upravit i naše stop-lossy. Byla by docela škoda, aby náš jinak ziskový obchod byl ukončen předčasně jen díky vyšší volatilitě.
 • Forecast EUR/CZK na rok 2019
  Dnes se podíváme blíže na výhled kurzu české koruny, a to především ve směru jejího posilování, na které je nejpohodlnější spekulovat otevřením krátké pozice na měnovém páru EUR/CZK.
 • Forex a daně - Co skutečně danit?
  Je milé, že se zde na diskusním fóru rozproudila diskuse na téma daně, to znamená, že se lidem daří, ale CO přesně tedy danit?
 • Forex a já..
  Tradingem se člověk uči a poznává hlavně sám sebe!
 • Forex a já - 1
  Po dlouhém váhání jsem se rozhodl založit svůj blog a na tomto serveru poté, co jsem se začetl do knihy Trading Coach od Bretta N. Steenbargera. Po přečtení několika málo stran jsem dospěl k přesvědčení, že pokud se chci stát obchodníkem podle svých představ, měl bych začít zveřejňovat své výsledky. Souhlasím totiž s jeho názorem, že když mě někdo při tradingu pozoruje a třeba se i ode mě učí, budu se snažit chovat (tedy obchodovat) co nejlépe. Možná, že mé poznámky budou k užitku i někomu dalšímu.
 • Forex a já - 2
  Můj druhý příspěvek věnuji druhé fázi svého vývoje coby forexového tradera.
 • Forex a já - 3
  Rok 2009 dopadl, přes všechna předsevzetí, opět neslavně...A jak jsem si o půlnoci na Silvestra 2008 při slavnostním přípitku slíbil, tak jsem také učinil.
 • Forex a já - 4
  Rok 2010 znamenal pro mé obchodování výrazný posun vpřed... Již koncem roku 2009 jsem se začal více zajímat o price action. V této oblasti mě nejvíce inspirovali dva tradeři: Nial Fuller a Lance Beggs. U obou jsem se přihlásil k odběru jejich newsletteru a pilně studoval zveřejněné názory.
 • Forex a já - 5
  V roce 2011 již vidím světlo na konci mého tradingového tunelu ...
 • Forex a já - 6
  A jsem na realu ...
 • Forex a já - 7
  Strach a chamtivost zapříčinily ztrátový výsledek na reálném účtu ...
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Dukascopy