Sobota 02. červenec 2022 20:23
reklama
Coinfy
reklama
Dukascopy forex
reklama
Vantage
reklama
InstaMarkets

Analýza zasadnutia BOC a ako obchodovať CAD

Napsal:   Sekce: FX obchodovanie

Trhovým konsenzom je, že BOC zvýši úrokové sadzby z 0.5 % na 0.75 %. V prípade zvýšenia bude pre trh najdôležitejšie zodpovedať dve otázky: Bude chcieť BOC pokračovať v utesňovaní politiky len dovtedy, kým neodstráni dve zníženia sadzieb z roku 2015 alebo počíta s agresívnejším tempom utesňovania a viacerými zvýšeniami sadzieb. Druhou otázkou by bolo, ako rýchlo príde k ďalšiemu zvyšovaniu sadzieb.

MONETÁRNA POLITIKA BOC

Posledné (májové) zasadanie BOC bolo jastrabšie ako sa očákavalo a jasným spôsobom vykročilo z neutrálneho stanoviska k potenciálnemu utesňovaniu politiky v nasledujúcich mesiacoch. BoC vtedy skonštatovala, že kanadská ekonomika sa z veľkej časti prispôsobila nižším cenám ropy a označila ekonomické dáta za celkovo “povzbudivé?. Pozitívna ekonomickú aktivitu už centrálna banka nevnímala ako dočasnú a anticipovala pre ďalšie kvartály mierny rast. 

BOC dokonca pozmenila posledný odsek správy, keď namiesto tvrdenia “aktuálny stupeň uvoľnenej politiky je stále vhodný? v aprílovej správe, použila tvrdenie, že “aktuálny stupeň uvoľnenej politiky je v súčasnosti vhodný?. To naznačovalo, že aktuálny stupeň uvoľnenej politiky už v blízkej budúcnosti vhodný byť nemusí, čo otváralo priestor pre jastrabší postoj banky v budúcnosti.

Bol to však až prejav zástupkyne guvernéra Willkins v polovici júna, ktorý prekvapil trhy a spustil lavínu nákupov kanadského doláru v dôsledku očakávaného posunu centrálnej banky k reštriktívnej politike a zvýšenia sadzieb už na júlovom zasadaní. Wilkins povedala, že „tak ako rast pokračuje a v ideálnom zmysle sa stáva celoplošným, Rada guvernérov bude prehodnocovať či aktuálne značný stimul monetárnej politiky bude aj naďalej potrebný“.

Nasledujúci deň, kedy mal guvernér Poloz šancu pozmeniť odkaz BOC, ktorý chcela banka s investormi komunikovať, dodal len toľko, že znižovanie sadzieb v roku 2015 z veľkej časti splnilo svoj účel a že ekonomika naberá nové mometnum a pracuje v medziach plnej kapacity. Tým nepriamo potrvdil slová Wilkins a posunul centrálnu banku na oficiálnu cestu zvyšovania sadzieb.  

Aj keď BoC je jedna z mála centrálnych bánk G8, ktorá si nezakladá na usmerňovaní očakávaní (forward guidance), Polozova reakcia bola jasným znamením, že interpretáciou trhov bola správna a preto je veľmi pravdepodobné, že sa sadzby v júli budú zvyšovať.

 

ČO SA OD POSLEDNÝCH JASTRABÝCH VYHLÁSENÍ ČLENOV BOC ZMENILO?

Zvýšenie sadzieb na nasledujúcom zasadaní podporujú posledné dáta ekonomického rastu, export (predovšetkým silné exporty), a silný trhu práce. Negatívom je politické riziko, aj naďalej slabá inflácia, nižšie ceny ropy a zadĺženosť domácností a potenciálna raelitná bublina na trhu s nehnuteľnosťami.

Pozrime sa na negatíva, ktoré by mohli stáť v ceste reštriktívnej politiky BOC

Politické riziko

Willkins vo svojom prejave okrem iného celkom jednoznačne povedala, že centrálna banka si je vedomá neistoty okolo US administratívy – „či už ide o obchod, dane alebo prostredie regulácií“, no zároveň potvrdila, že to tak aj ostane v projekciách BOC, „ale život ide ďalej a rozhodnutia treba aj tak urobiť“. V diskurze medzi Kanadou a US sa odvtedy nič nezmenilo, takže je rozumné uzavrieť, že BOC táto téma nebude prekážať natoľko, aby mala problém zvyšovať sadzby.

Inflácia

Podľa aprílových inflačných projekcií by sa mal inflačný cieľ v Kanade (2 %) dosiahnuť v roku 2018 a v roku 2017  očakáva fluktuáciu okolo hladiny 1.9 % s odchýlkou +- 0.3 % vzhľadom na neistoty spojené s výhľadom (neistoty týkajúce sa predovšetkým obchodnej dohody s USA a cezhraničnej dane). Inflačná projekcia z apríla anticipovala v najbližších mesiacoch mierny pokles z februárových maxím (2 %), ktoré boli ohodnotené bankou ako dočasné.

Projekcie BOC sa naplnili a dokonca inflačné tlaky oslabili viac ako banka anticipovala. Celková medziročná  inflácia poukázala na rast cien tempom len 1.3 % (1.5 % očakávaných) a poklesla aj jadrová inflácia.

Celková inflácia v Kanade

Menej sledovaný Indikátor medziročnej jadrovej inflácie dokonca poklesol na nové historické minimá 0.9 % (1.2 % očakávaný medián analytikov)

Jadrová inflácia v Kanade

Novšie a bankou preferované indikátory jadrovej inflácie potvrdili mierny pokles. Common CPI, ktoré podľa centrálnej banky najlepšie reflektuje slabosť v ekonomike stagnuje na úrovni 1.3 % (predtým 0.3 %), Median CPI, ktorý vyjadruje inflačný medián v rámci celého koša komponentov poklesol z 1.6 % na 1.5 % a Trim CPI, ktorý nezapočítava najvolatilnejšie zložky poklesol na 1.2 % (1.3 % predtým). V podnikateľskom výhľade zverejnený BOC možno nájsť odkaz na pokles inflačných očakávaní, ktoré by sa mali pohybovať v dolnej časti kontrolvaného inflačného pásma 1-3 %.

Centrálna banka vo svojej májovej správe predpokladala pokles inflácie v nasledujúcich mesiacoch a zľahčila jej prepad  keď konštatovala, že „ceny potravín tlačia infláciu dočasne nižšie a to predovšetkým z dôvodu intenzívnej konkurencie v maloobchode. Všetky tri merania jadrovej inflácie zostávajú pod 2 % a rast miezd je stále tlmený, čo korešponduje s ostávajúcou slabosťou v ekonomike“. Aj keď v rámci podnikateľského výhľadu sa už počíta s rastom miezd, júnové zverejnenie inflácie vrhlo ešte negatívnejší obraz na stav inflácie v krajine.

Keď sa pozrieme na posledné inflačné dáta bližšie, zistíme, že sa v nej dajú a nájsť pozitívne kvality. Ceny potravín síce prepadli už ôsmi-krát v rade, no naposledy to bolo len 0.1 %, takto sa trend poklesu potravín zmierňuje. Najväčší prepad zaznamenalo mäso a čerstvé ovocie, na druhej strane prvý-krát od augusta 2016 sa zvýšili ceny čerstvej zeleniny. Ceny gazolíny vzrástli len 6.8 % v porovnaní s predošlým výsledkom 15.9 % a cena elektriny taktiež poklesla.

Poloz sa na začiatku júla (po zverejnení slabých inflačných dát) vyjadril o inflácií tak, že sa podľa neho dostane do rastového trendu na začiatku roku 2018. Normalizácia by podľa jeho slov mala začať skôr ako bude inflácia dosahovať inflačný cieľ. Poloz povedal aj to, že normalizácia by mala začať,  keď budú vyššiu infláciu naznačovať iné pedstihové indikátory inflácie. Z toho je zrejmé, že Poloz s nižšou infláciou nemá problém a pravdepodobne nebude stáť v ceste zvyšovania sadieb.

Zadĺženie domácností a potenciálna bublina na realitnom trhu

Za pomoci lacných pôžičiek sa od roku 2009 dlh domácností v Kanade viac ako zdvojnásobil. Prieksum z Reuters dokladuje, že ak bude BOC odkladať zvyšovanie sadzieb, dlh domácností opäť narastie a bude predstavovaťv najbližšom období riziko pre ekonomiku a to aj napriek makroprudenciálnym opatreniam, ktoré už sú v platnosti. Takto vlastne tento problém podporuje výhľad, že BOC by mala zvyšovať sadzby. No na druhej strane treba povedať, že zvýšenie sadzieb môže spôsobiť  prudšie zníženie cien nehnuteľností, v prípade ak príde k niečomu menej pravdepodobnému ( radikálnejšiemu prehodnoteniu NAFTA, daňová reforma) zo strany US administratívy

 

AKO SÚ ZADEFINOVANÉ OČAKÁVANIA PRED ZASADANÍM BOC?

Kým ešte v júni pred vystúpením Willkins existovala len 5 % šanca, že bude sadzba zvýšená v júli, zvýšenie sadzieb je aktuálne v cene kandského doláru započítané na približne 90 % (OIS).


OIS

Do konca roka vidí trh až  67 % šancu pre druhé zvýšenie a 21 % šancu pre tri zvýšenia sadzieb. Extrémne býčie vytváranie pozícií pre kanadský dolár dokladuje aj COT report, kde sa špekulanti kontinuálne zbavujú krátkych pozícií na kanadský dolár.


COT report

Dokladuje to aj graf USD CAD


USD CAD

Ďalším indikátorom očakávaní, ktorý je spojený zo zasadaním je prieskum analytikov Reuters, ktorý však jednoznačne diverguje od očakávaní trhu (OIS). Medián analytikov pre zvyšovanie sadzieb je posledný kvartál 2017 a len 14 analytikov predpokladá (8 z 11 dílerov), že BOC zvýši sadzby v júli.

Vo všeobecnosti je však trhovým konsenzom, že BOC zvýši úrokové sadzby na o 0.25 % na 0.75 %. V prípade, že k zvýšeniu príde, bude sa trh pýtať čo nastane ďalej:

1. Bude chcieť BOC pokračovať v utesňovaní politiky len dovtedy, kým neodstráni dve zníženia sadzieb z roku 2015 alebo počíta s viacerými zvýšeniami sadzieb?

2. Kedy by malo nastať ďalšie zvyšovanie sadzieb?

AKO OBCHODOVAŤ ZASADANIE BOC?

Očakávania sú jednožnačne premrštené na stranu zvýšenia sadzieb a tak ostáva riziko na strane poklesu kanadského doláru.

Existujú štyri základné scenáre ako môže dopadnúť zasadanie a z toho tri by sa dali obchodovať:

 • BOC nezvýši sadzby, ale naznačí úmysel zvyšovania sadzieb pre nasledujúce obdobie. Aj napriek tomu, že tlačová konferencia začne až o hodinu a 15 minút potom ako bude zverejnené rozhodnutie o sadzbách, v tomto prípade by som predával CAD ihneď, keďže si neviem predstaviť čo by musel Poloz povedať, aby nesklamal trhy potom čo nezvýši sadzby (nezabúdajme, trh skoro započítava aj druhé zvýšenie pre rok 2017). Ak sa tak stane bude pravdepodobne CAD vypredávaný ešte niekoľko dní.
 • BOC síce zvýši sadzby na 0.75, ale neupresní, kedy tak mieni urobiť znova a poukáže na ďalšie neistoty spojené s výhľadom (US administratíva, slabá inflácia, rast miezd). Takýto „dovish hike“ by mal taktiež vypredať CAD, no tu by som vstupval do pozície až po tlačovej konferencii alebo až po následnej plytkej korekcii (pravdepofobne 38 % Fib) v najbližších dňoch. Trh by mal rozviazať pozície spojené s 67 % pravdepodobnosťou druhého zvýšenia sadzieb v roku 2017
 • BOC zvýši sadzby a naznačí, že sa tak stane aj do konca roka, no nebude zrejmé či plánuje zvyšovať sadzby viac ako dvakrát. Takáto varianta je viac menej započítaná na trhu, takže takýto scenár nebudem obchodovať.
 • BOC zvýši sadzby a naznačí, že bude zvyšovať sadzby aj v blízkej budúcnosti a zároveň bude zrejmé, že zvýšenia sa nebudú redukovať na dve. V tomto prípade by som kanadský dolár nakupoval alebo počkal na plytkú korekciu (pravdepodobne 38 % Fib) s ďalším vstupom v najbližších dňoch

Prajem veľa úspechov!

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Analýza trhů: S&P 500, EUR/USD a USD/JPY
  Po náznacích korekce, přesněji po swing konsolidaci, v první polovině týdne se na americké trhy vrátila pozitivní nálada a indexy se dále posunují k úrovním historickým maxim.
 • Analýza USDCHF
  Menový pár USDCHF sa po odrazení z historického minima na .8275 vyšplhal až k .8526 a po vytvorení bearish hidden divergence som uskutočnil short na .849 a pokles pokračoval až k .8364
 • Analýza USD/MXN - špekulujeme na dlhodobý uptrend
  V dnešnej analýze si zamierame na trh USD/MXN. Na trhu USD/MXN, to vyzerá na naberajúcu silu amerického dolára voči mexickému pesu a teda špekulujeme na dlhodobý uptrend na tomto trhu.
 • Analýza více časových rámců
  Jedna ze základních rad, jak se stát úspěšným forex obchodníkem zní "obchoduj do směru trendu". Když jsem začínal s obchodováním, mohl jsem se tuto větu dočíst snad v každém článku o diskusních fórech nemluvě. Bohužel jsem už nenašel žádnou jednoduchou radu, jak toho dosáhnout když se, jak víme, trend mění každou chvíli. Nejčastěji ve chvíli, když vstoupíme do obchodu. Dnešní blog se však nebude týkat Murphyho zákona, který tento problém objasňuje :-) ale technice, která nám může pomoci zvýšit šance na úspěšné otevírání obchodů do směru trendu. Jak už název napovídá trader provádí před otevřením obchodu analýzu několika časových rámců a na základě získaných informací plánuje vstup.
 • Analýza více časových rámců měnových párů EUR/GBP a NZD/CAD
  V dnešním blogu se blíže podíváme na měnové páry EUR/GBP, NZD/CAD a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
 • Analýza více časových rámců měnových párů USD/CHF a NZD/CAD
  V dnešním blogu se blíže podíváme na měnové páry USD/CHF, NZD/CAD a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
 • Analýza více časových rámců: Měnový pár GBP/CAD
  Měnový pár GBP/CAD nabízí perfektní Price Action na více časových rámcích. Na týdenním grafu probíhá retest trendové čáry po breakoutu klínu. Jako obvykle nastavím podmínky pro případné obchody napříč časovými rámci. Cena je tentokrát v ideálním nastavení pro praktickou ukázku obchodu z hodinového grafu.
 • Analýza více časových rámců: Palladium a Platina
  V dnešním blogu se blíže podíváme na komodity: Palladium, Platina a to formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
 • Analýza více časových rámců: Ropa a Nasdaq
  V dnešním blogu se blíže podíváme na WTI (ropa) a index Nasdaq100 formou analýzy více časových rámců (multitimeframe). Při této analýze obchodník používá více grafů a to sestupně od shora dolů. Cílem je nastavení technických mantinelů před vstupem do obchodu a kvalitní načasování.
 • Analýza vybraných akcií
  V tomto článku Vám přinášíme analýzu akcií, jejímž autorem je hlavní analytik společnosti RoboMarkets, Dmitriy Gurkovskiy.
 • Analýza 1.10.2018: USD/CAD, AUD/CHF - pullback príležitosti
  V dnešnom blogu sa zamerám na analýzu 2 menových párov a to konkrétne USD/CAD a AUD/CHF z čoho je jeden major menový pár a jeden pár krížový. Jedná sa o príležitosti na SHORT obchody a to konkrétne po pullbacku.
 • Analýza 2.10.2018: EUR/USD - veľký obľúbenec
  Menový pár EUR/USD ako najoblúbenejší a najobchodovanejší menový pár na menovom trhu forex denne zobchodujú milióny traderov či už na inštitucionálnej úrovni alebo takých ako sme my sami. Každý z týchto traderov sa snaží odhadnúť budúci vývoj tohoto favorita na menových trhoch. Niektorý v krátkodobom horizonte na ktorý veľmi radi špekulujú a niektorý v horizonte dlhodobom. Možnosť rastu tohoto menového páru v strednedobom až dlhodobom horizonte preferujú mnohý tradery a k tomúto možnému budúcemu scenáru sa priklaňám aj ja.
 • Analýza 3.10.2018: AUD/CAD - obchodná príležitosť
  Menový pár AUD/CAD asi nebude v top 10 menových párov väčšiny traderov. Nie je tak populárny ako napríklad EUR/USD alebo USD/JPY, no to neznamená, že nemôže poskytovať veľmi pravdepodobné a veľmi kvalitné obchodné príležitosti. Obchodná príležitosť na ktorú by som Vás chcel upozorniť je aktuálna a "horúca". Táto príležitosť ponúka veľmi dobrý pomer potencionálneho zisku voči riziku. To je v dlhodobo ziskovom tradingu z môjho pohľadu žiadúce.
 • Analýza 4.10.2018: AUD/USD - možná korekcia?
  Menový pár AUD/USD je dlhodobo v downtrende a každý kto prikladal do short obchodov na obchodných signáloch nemohol v tomto trhu spraviť lepšie. Downtrend je jasný a špekulovať voči takto jasným trendom sa väčšinou nevypláca. Momentálne sa cena nachádza v klesajúcom klíne a sedí na spodnej strane tohoto klínu a supporte. Tento support ak vydrží, je možná korekcia tohoto menového páru smerom nahor.
 • Analýza 9.10.2018: Dvakrát zaujímavé RRR
  V dnešnej analýze by som chcel poukázať na potencionálne možné vstupy do trhu. Jedna sa o vstupy do trhu s priestorom pre vyšší takeprofit. Konkrétne sa jedná o potencionálny obchod na akciovom indexe DAX30 a na blýskajúcej sa komodite - ZLATO. RRR z týchto potencionálnych obchodov je v prvom prípade 1:3,7 ,čo je super pomer rizika a zisku. V druhom prípade ide o pomer 1:2,5. Riskovať 1 a chcieť vziať podstatne viac, mne osobne príde ako veľmi rozumná špekulácia a dobré obchodné nastavenie.
 • Analýzy - S&P 500, DAX a EUR/USD
  Americký akciový index S&P 500 počátkem týdne vyrazil z konsolidační formace nahoru a uzavřel nad 2.100 body. Hned následující den však trhy korigovaly, když ropa výrazně oslabovala a stahovala energetický sektor významně dolů. Ovšem velký pokles přišel včera, když ECB nesplnila očekávané a avizované podpůrné akce pro evropskou ekonomiku. Americké i evropské trhy celý den oslabovaly a uzavíraly na hodnotách zpřed dvou týdnů.
 • Analýzy – S&P 500 + DAX + EUR/USD
  Americký akciový index S&P 500 se v předchozím týdnu posunul až nad 2.100 bodů, poté ovšem započal, na avizovaném prodejním signálu, swing korekci dolů. Cílem této korekce byla oblast 2.050 - 2.060 bodů. Včerejší závěr činil 2.046 bodů.
 • Analýzy - S&P 500, EUR/USD a ropa
  Swing konsolidace a býčí prapor na indexu S&P 500 z minulého týdne nakonec nevedly k posunu výše, ale k poklesu, který byl tradičně rychle vystřídán růstem a posunem k úrovním na dohled platných maxim.
 • Andrea Unger: Světový šampion v tradingu
  Andrea Unger je výkonný ředitel společnosti Unger Trading S.r.l., ale také je to soukromý full-time trader se světovými úspěchy a mentor. Andrea Unger je považován za jednoho z nejlepších obchodníků na světě.
 • André Kostolany bol významný guru akciových trhov
  Veľa ľudí môže poznať jeho citáty, no nevie kto to naozaj je. Poďme si priblížiť nejaké informácie o ňom a pozrieť sa na zaujímavé citáty. Narodil sa v roku 1906 a opustil tento svet v roku 1999. V anglicky hovoriacom svete nie je taký známy, pretože väčšina jeho kníh a názorov je k dispozícii iba v nemčine alebo francúzštine.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Vantage