Pátek 22. leden 2021 07:34
reklama
Admiral bez komise2
reklama
Purple Trading ROOM
reklama
XTB rady 2021

6. MQL4 - Technické indikátory

Napsal:   Sekce: MQL4

V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.

Předchozí díl

Až budete vytvářet svůj obchodní systém, nepochybně budete vycházet z vašeho scénáře. Ať už se bude jednat o jakékoli matematické výpočty, určitě váš scénář bude využívat služeb některých již existujících indikátorů, které používáte při rozhodování pro otevření pokynu. Jsou to pro vás signály, které vám říkají, že teď je vhodná chvíle vstoupit do trhu a „tradovat“.

Použití indikátorů v EA je běžené, už z důvodu ulehčení práce při výpočtech a hlavně z důvodu psychologie. Většina obchodníků, stejně jako vy, používá indikátory k rozhodování, je na nich závislá. Proto nejpoužívanější indikátory mohou být vhodnou volbou pro váš systém.

V tomto díle si představíme funkce některých ze základních indikátorů, který MQL4 nabízí. Pouze podotýkám, že výběr je namátkový a pořadí, v jakém je uvedu, není spojeno s oblíbeností nebo kvalitou.

 

iWPR() – William’s Percent Range (%R)

Oscilátor Larryho Williamse zvýrazňující překoupené / přeprodané oblasti cen v netrendovém trhu. Jeho rozsah je 0% až -100%, kde 0% až -20% zobrazuje překoupený trh, -80% až -100% zobrazuje přeprodaný trh.

Definice funkce iWPR() je následující:

double iWPR(string symbol, int timeframe, int period, int shift)

-          Parametr symbol je identifikátor měnového páru. Pokud si vzpomínáte, identifikátor měnového páru získáme z funkce Symbol().

-          Parametr timeframe určuje periodu grafu (minutový, hodinový, denní, atd.). Jazyk MQL4 obsahuje konstanty těchto period:

o   PERIOD_M1 = minutový graf

o   PERIOD_M15 = 15 minutový graf

o   PERIOD_M30 = 30 minutový graf

o   PERIOD_H1 = hodinový graf

o   PERIOD_H4 = 4 hodinový graf

o   PERIOD_D1 = denní graf

o   PERIOD_W1 = týdenní graf

o   PERIOD_MN1 = měsíční graf

o   0 = perioda použitá v aktuálním grafu

-          Parametr period je hodnota Williamsu. Defaultně je nastavena na 40.

-          Parametr shift je index svíčky grafu. Pokud si vzpomínáte na proměnnou Bars, která vrací počet dostupných svíček, tak zde lze v tomto parametru říct, jakou hodnotu %R chceme získat pro danou svíčku. 0 je aktuální svíčka, 1 je předchozí, atd. až do Bars – 1.

Př.: Chceme získat hodnotu %R(40) aktuálního měnového páru na hodinovém grafu a to pro 3 svíčku zpětně.

double hodnota = iWPR(Symbol(), PERIOD_H1, 40, 3);

 

iStochastic() – Stochastic oscilátor

Tento oscilátor zobrazuje stejně jako %R překoupený / přeprodaný trh a určuje, kde by trend mohl skončit. Jeho rozsah je o 0% do 100%. Je možné si na něm zvolit hranice, které blíže signalizují překoupenost a přeprodanost. Oscilátor se skládá ze dvou linií, a proto je třeba ve funkci specifikovat, pro jakou linii chceme vrátit hodnotu.

Definice funkce je:

double iStochastic(string symbol, int timeframe, int %Kperiod, int %Dperiod, 
int slowing, int method, int price_field, int mode, int shift)

-          Parametr symbol je identifikátor měnového páru

-          Parametr timeframe je identifikace periody grafu – viz iWPR()

-          Parametr %Kperiod je hodnota aktivnější křivky

-          Parametr %Dperiod je hodnota pomalejší křivky

-          Parametr slowing je hodnota pro zpomalení

-          Parametr method je typ použité metody, která může být z následujících konstant

o   MODE_SMA – jednoduchý klouzavý průměr

o   MODE_EMA – exponenciální klouzavý průměr

o   MODE_SMMA – vyhlazený klouzavý průměr

o   MODE_LWMA – vážený klouzavý průměr

-          Parametr price_field je hodnota pro určení ceny, která se má pro výpočet použít

o   0 – Low / High (nejnižší / nejvyšší)

o   1 – Close / Close (zavírací)

-          Parametr mode je hodnota, která určuje, z jaké linie chceme vrátit hodnotu

o   MODE_MAIN – hlavní linie

o   MODE_SIGNAL – signální linie

-          Parametr shift je index svíčky dané periody grafu – viz iWPR().

Př.: Chceme získat aktuální hodnotu hlavní linie a hodnotu signální linie pro Stochastic(5, 3, 3). Metoda výpočtu bude pro uzavírací cenu s použitím jednoduchého klouzavého průměru a to pro třiceti minutový graf.

double mainValue = iStochastic(Symbol(), PERIOD_M30, 5, 3, 3, MODE_SMA, 1, MODE_MAIN, 0);

double signalValue = iStochastic(Symbol(), PERIOD_M30, 5, 3, 3, MODE_SMA, 1, MODE_SIGNAL, 0);

 

iMA

Klouzavý průměr je indikátor určující trendovost trhu na základě průměrných hodnot cen za dané období. Pro výpočet se mohou používat ceny uzavírací, otevírací, nejvyšší, nejnižší.

Definice funkce je následující:

double iMA(string symbol, int timeframe, int period, int ma_shift, int ma_method, int applied_price, int shift)

-          Parametr symbol je indikátor měnového páru

-          Parametr timeframe je identifikace periody grafu – viz. iWPR

-          Parametr period je hodnota období použita pro výpočet

-          Parametr ma_shift je posunutí linie vůči grafu. Line indikátoru se může posunout směrem dopředu nebo dozadu, aniž by se měnil tvar křivky vůči výpočtu

-          Parametr ma_method je typ metody použité pro výpočet – viz. iStochastic a parametr method

-          Parametr applied_price je typ ceny, která se má použít pro výpočet. Jedná se o jednu z následujících konstant:

o   PRICE_CLOSE – Uzavírací cena

o   PRICE_OPEN – Otevírací cena

o   PRICE_HIGH – Nejvyšší cena

o   PRICE_LOW – Nejnižší cena

o   PRICE_MEDIAN – Median cena (high + low) / 2

o   PRICE_TYPICAL – Typická cena (high + low + close) / 3

o   PRICE_WEIGHTED – Cena váženého průměru (high + low + close + close) / 4

-          Parametr shift je index svíčky

Př.: Potřebujeme zjistit hodnotu exponenciálního klouzavého průměru zavírací ceny na 5 minutovém grafu a to pro aktuální svíčku. Období použité pro výpočet bude vycházet ze 13 svíček.

double hodnota = iMA(Symbol(), PERIOD_M5, 13, 0, MODE_EMA, PRICE_CLOSE, 0)

 

iMACD

Indikátor určující vztah mezi dvěma klouzavými průměry a cenami v trendovém trhu. Zobrazuje křížení a znázorňuje, mezi obchodníky tolika vyhledávanou, divergenci.

Definice funkce je následující:

double hodnota = iMACD(string symbol, int timeframe, int fast_ema_period, 
int slow_ema_period, int signal_period, int applied_price, int mode, int shift)

-          Parametr symbol je identifikátor měnového páru

-          Parametr timeframe je identifikace periody grafu

-          Parametr fast_ema_period je počet období pro výpočet rychlého klouzavého průměru

-          Parametr slow_ema_period je počet období pro výpočet pomalého klouzavého průměru

-          Parametr signal_period je počet období pro výpočet signálního klouzavého průměru

-          Parametr applied_price je typ ceny, která se má použít pro výpočet – viz. iMA() parametr applied_price

-          Parametr mode je hodnota, která určuje, jaká linie se má počítat – viz. iStochastic() parametr mode

-          Parametr shift je index svíčky

Př.: Chceme získat aktuální hodnotu zavírací ceny MACD(5, 35, 6) pro signální a hlavní linii a to pro graf M15

double signalLine = iMACD(Symbol(), PERIOD_M15, 5, 35, 6, PRICE_CLOSE, MODE_SIGNAL, 0);
double mainLine = iMACD(Symbol(), PERIOD_M15, 5, 35, 6, PRICE_CLOSE, MODE_MAIN, 0);

 

Závěr

Jazyk MQL4 nabízí funkce pro všechny indikátory, které jsou součástí MetaTraderu a je pouze na vás, které používáte nejčastěji a které případně použijete ve vašem systému pro výpočet signálů pro vstup do trhu či výstup z trhu.

Jako ukázku použití výše zmíněných indikátorů jsem vytvořil jednoduchý indikátor, který vyjadřuje hodnotu mezi Stochastic oscilátorem a oscilátorem %R (William’s Percent Range). Indikátor zobrazuje dvě barvy v histogramu, zelená trend nahoru, červená trend dolů. K tomu jsou zde dvě úrovně 75 a -75, kdy při zpětném překročení horní hranice (zelený histogram) můžeme zahájit Short, ale potvrzený je při překročení 0 a stejně tak i při zpětném překročení spodní hranice (červený histogram) můžeme zahájit Long a potvrzený je při překročení 0. Indikátor je silnější na M5 grafu. To jestli je indikátor vůbec dobrý, posoudíte již sami, indikátor je pouze jako bonus pro tuto kapitolu a pro některé zájemce jako ukázka pro vytvoření vlastního indikátoru. Podrobnější popis je v kódu indikátoru.

Indikátor si můžete stáhnout zde. Soubor nakopírujte do ložky, kde máte nainstalovaný MetaTrader (většinou c:\Program Files\Název Traderu) do jeho vnitřní složky experts\indicators. Spusťte platformu a v kategorii Vlastní ukazatele byste měli vidět indikátor s názvem StoW. Stačí přetáhnout do grafu a případně nastavit v záložce Vložit parametry své vlastní hodnoty.

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • 5 koníčků, které vám mohou pomoci v tradingu
  V jednom z minulých článků jsme si řekli, že život není jen o vysedávání u obrazovek, a že byste si měli k tradingu najít hobby, u kterého si psychicky odpočinete. Již od útlého věku má většina z nás své vlastní koníčky. Také se nejspíš shodneme na tom, že každý by si měl své koníčky zvolit podle toho, co ho samotného baví a naplňuje.
 • 5 mentálních chyb, které obchodníkům pravidelně škodí
  Říká se, že tradeři až z 90 % bojují se svou psychikou v boji za dosažením konzistentně ziskového obchodování. Možná to znáte i u sebe. Pod vlivem rozkolísaných emocí jste obchodovali, když jste neměli a tento pocit vás navíc následně trápil a ovlivnil i vaše další obchody. V dnešním článku si představíme pár triků, jak udržet svou psychiku na uzdě.
 • 5. MQL4 - Předdefinované proměnné
  V této kapitole se trochu ponoříme do jazyka MQL4 a představíme si základní proměnné, pomocí kterých můžeme zjišťovat informace o cenách.
 • 5 nejčastějších chyb začínajících obchodníků
  Nikdy nebylo snadné začínat s něčím novým. Ať už jde o nové zaměstnání, založení vlastní firmy nebo učení se nějakého sportu. Pocit nejistoty z nového a neznámého prostředí vás muže přimět dělat chyby. U obchodování na forexu je to stejné. Zde je pět nejčastějších chyb začínajících obchodníků.
 • 5 nejsilnějších emocí tradera
  Psychologie obchodování je nedílnou součástí každého z nás. Trhy jsou jakýmsi živým organismem, u kterého se snažíme racionálním přístupem zanalyzovat jeho vývoj, což vytváří rozpor mezi očekáváním a konečným výsledkem.
 • 5 postupností pred otvorením obchodu
  …nasledujúcim článkom nadviažem na predchádzajúci – „Konzistentný zisk za 20 dní“. Témou bude bezprostredné obdobie pred otvorením pozície. Postupne v doplňujúcich článkoch, vrátane stratégie, pripojím všetky relevantné témy. Podotknem, že stratégia, alebo jej časť bude zmienená v každom, či už v priamej alebo nepriamej forme. Vnímam stratégiu ako niečo, čo začína už len myšlienkou na obchod a až analýzou realizovaného končí.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
  V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
  Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
 • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
  Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
 • 52 týdnů praktických ukázek: Bilance za rok
  Nebudu tady polemizovat nad relativitou uběhlého času a nebudu se pouštět do úvah typu „je to jako včera, co jsem začal prezentovat svoje obchody“. Prostě je to tak, že uběhlo 52 týdnů, tedy rok a to je z pohledu obchodníka už docela dobrý vzorek pro posouzení, jak na tom vlastně je nejen on, ale i jeho strategie.
 • 6 otázek, které byste si měli položit před otevřením reálného účtu
  V dnešním článku si ukážeme, jaké otázky bychom si měli položit před otevřením živého obchodního účtu a jak dále postupovat.
 • 6 pravidiel pre efektívne riadenie rizika
  Zažívate pri obchodovaní strach, stres nerozhodnosť a neistotu? Hľadáte stále nové analýzy, čítate správy, pýtate sa ľudí na názor a neustále sledujete graf? Pokračujte takto ďalej a na 99% sa psychicky úplne zruinujete a prídete o celý kapitál. Nemusí to však tak skončiť, stačí dodržiavať týchto 6 pravidiel.
 • 65 týdnů praktických ukázek: Bilance
  Dalších 13 týdnů uplynulo jako voda, a tak tady máme další bilanci, tentokrát za 65 týdnů, tedy za rok a čtvrt. A tak se bez zbytečností můžeme mrknout, co se tedy odehrálo.
 • 7 důvodů, proč ztrácejí tradeři disciplínu
  Obchodníci nedokáží dosáhnout zisku nebo udržet si zisk obvykle proto, že spadnou do některé často se vyskytujících psychologických pastí. Většinu těchto problémů můžeme udržet na uzdě pouze prostřednictvím důkladné přípravy, plánování a sebereflexe. To neznamená, že budeme tyto problémy udržovat na uzdě po celou dobu, ale tím, že o nich víme a neustále na nich pracujeme, máme mnohem větší šanci dostat se na vlnu zisků a chvíli se na ní udržet. Zde je seznam sedmi nejčastějších důvodů, proč tradeři ztrácejí svou disciplínu při obchodování.
 • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
  V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
 • 7 smrteľných výhovoriek pre vaše obchodovanie (1. časť)
  Pravdepodobne ste dobre oboznámení so siedmimi smrteľnými hriechmi alebo duchovnými nedostatkami; môže byť však užitočné ich stručne uviesť:
 • 7 smrteľných výhovoriek pre vaše obchodovanie (2. časť)
  Pravdepodobne ste dobre oboznámení so siedmimi smrteľnými hriechmi alebo duchovnými nedostatkami.
 • 7 tipů pro efektivní skalpování
  Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
 • 8. MQL4 - Tester strategií
  V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
 • 8 pips
  Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Bernstein bank webinar