Pátek 24. května 2024 18:24
reklama
FTMO férovost
reklama
FTMO král
reklama
Fintokei ProTrader
reklama
InstaForex ETF

Prop Trading

V posledních několika letech prop trading zažívá boom, a to zejména díky firmám jako jsou FTMO, The Funded Trader či Instant Funding. Přitom prvně zmíněná FTMO je českého původu (dříve Získejúčet). Všechny tyto společnosti nabízejí obchodníkům za jednorázový poplatek účty se závratnými sumami, na kterých poté mohou obchodovat a případné zisky si se společností rozdělit v určitém poměru (ve prospěch obchodníka).

 

Vypadá to jako pohádka, že? V tomto vláknu můžete diskutovat na toto téma a nad různými prop trading firmami.

Jste na diskusním fóru jako nepřihlášený uživatel a Vaše funkce jsou tak omezené. Pro neomezený přístup je nutné být registrovaný a přihlášený uživatel. Nejste-li registrován/a klikněte pro bezplatnou registraci. Jednoduchá registrace vám otevře cestu k profesionálním informacím.

Registrací na FXstreet.cz můžete získat:

 • Možnost diskutovat s ostatními tradery.
 • Vkládání nových příspěvků a zakládání nových témat v diskusním fóru.
 • Možnost vyhledávání v tomto velmi rozsáhlém diskusním fóru.
 • Přístup k uzamčeným odborným článkům, sekcím a školy forexu.
 • Ebooky, manuály a obchodní systémy zdarma.
 • Zasílání newsletterů a informací o nových akcích a aktivitách portálu FXstreet.cz
 • Možnost psát vlastní blogy a články.
 • Možnost objednání tradingových knih, seminářů nebo VIP zóny.
 • Další přínosné informace z oblasti obchodování na forexu.
Autor Prop Trading (30 odpovědí)
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Prop Trading 30.01.2024 20:02

Otevíráme nové téma...

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Instant Funding 30.01.2024 20:03

Britský regulátor FCA upozorňuje na společnost Instant Funding: https://www.fxstreet.cz/britsky-regulator-fca-upozornuje-na-spolecnost-instant-funding.html

Dočkáme se nějaké regulace v tomto oboru?

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Prop trading společnosti (FTMO, Fintokei, atd.) 30.01.2024 20:07

Natočili jsme video na toto téma a najdete ho zde: https://www.fxstreet.cz/prop-trading-spolecnosti-ftmo-fintokei-atd-jak-ziskat-milionovy-kapital-pro-obchodovani.html

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Moribundusak
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 53
Více informací o uživateli >>
Re: Instant Funding 30.01.2024 20:18
Odpověď na: Tým FXstreet.cz

Britský regulátor FCA upozorňuje na společnost Instant Funding: https://www.fxstreet.cz/britsky-regulator-fca-upozornuje-na-spolecnost-instant-funding.html

Dočkáme se nějaké regulace v tomto oboru?

Co regulovat? My nic,my si jen hrajeme na demu.Jsme mimo trh.

Trader nikdy nespí.
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Instant Funding 30.01.2024 20:30
Odpověď na: Moribundusak

Co regulovat? My nic,my si jen hrajeme na demu.Jsme mimo trh.

Dobrý den, máte pravdu, ale jak je vidět, tak některým regulátorům to již začíná vadit.

Například:

 • v USA zakáz jedné z největších firem v oboru MyForexFunds
 • v Británii zákaz jedné z největších firem v oboru Instant Funding

Podle našeho názoru se může stát, že do budoucna provozování Prop Tradingové firmy bude pouze pro brokerské firmy.

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Stanovisko ČNB? 30.01.2024 20:33

Dohledali jsme jak se nepřímo k Prop Tradingu staví Česká národní banka (ČNB):

 

K simulovanému obchodování na demo účtu

Cíl stanoviska

ČNB sděluje v tomto stanovisku svůj přístup k tzv. simulovanému obchodování na demo účtu, při kterém nedochází k zadávání a provádění  skutečných obchodních pokynů, tzn. ani skutečných transakcí a k některým souvisejícím otázkám. Toto stanovisko se nezabývá obchodními modely, v jejichž případě je simulované obchodování součástí poskytování regulovaných služeb (např. dochází-li k některé z variant zrcadlení obchodních pokynů zadaných na demo účtu na reálný obchodní účet, tzv. copy trading)[1].

Demo účtem se pro účely tohoto stanoviska rozumí uživatelský účet, jehož prostřednictvím uživatel získává přístup ke zkušební verzi obchodní aplikace, která umožňuje provádět simulované obchodování, a to zpravidla s využitím skutečných tržních dat, avšak s využitím fiktivních peněžních prostředků a bez skutečných transakcí s investičními nástroji.

Otázky a odpovědi týkající se simulovaného obchodování s investičními nástroji

1. Vyžaduje simulované obchodování s fiktivními peněžními prostředky na demo účtu povolení ČNB?

Obecně platí, že jedná-li se pouze o simulované obchodování, tedy bez skutečného provádění zadaných pokynů a bez jejich následného skutečného vypořádání, nejedná se o poskytování investiční služby ve smyslu § 4 ZPKT a povolení ČNB se nevyžaduje.

Podstatným znakem investičních služeb ve smyslu ZPKT je skutečnost, že se vztahují k některému z výčtu investičních nástrojů vymezených v § 3 ZPKT. Přitom platí, že i tehdy, naplňuje-li určitá činnost formálně znaky některé z investičních služeb upravených v § 4 ZPKT, avšak současně se netýká  některého z investičních nástrojů, nejedná se o investiční službu ve smyslu ZPKT.

Podstatou simulovaného obchodování na demo účtu s virtuálními peněžními prostředky je, zjednodušeně řečeno, možnost vyzkoušet si obchodování ve zkušebním prostředí[2], které umožňuje pracovat se skutečnými tržními daty, aniž by však docházelo k zadávání a provádění  skutečných obchodních pokynů, tzn. i skutečných transakcí. Již ze samotné povahy této činnosti proto plyne, že nemohou být naplněny znaky poskytování investičních služeb ve smyslu ZPKT, a nejedná se tedy o činnost podléhající povolení ČNB.[3]

Demo účet poskytovatel investičních služeb zpravidla nabízí jako prostředek k osvojení si funkcí příslušné obchodní aplikace a seznámení se s obchodováním, případně testování obchodních strategií. Ale účelem může být kupříkladu i využití demo účtu ze strany subjektů nabízejících edukační služby v oblasti investování nebo v rámci pořádání investičních soutěží[4], s nimiž může být spojena i případná věcná či peněžitá odměna vyčleněná pro účastníky.

2. Naplní virtuální peněžní prostředky (kredit) připisované uživateli sloužící k simulovanému obchodování s cizími měnami prostřednictvím elektronické obchodní platformy kopírující skutečný forexový trh definiční znaky elektronických peněz ve smyslu § 4 ZPS?

Virtuální peněžní prostředky (kredit) využívané pro účely simulovaného obchodování na demo účtu nenaplňují znaky elektronických peněz ve smyslu ZPS.

Virtuální peněžní prostředky využívané pro účely simulovanému obchodování na demo účtu nenaplňují znaky elektronických peněz ve smyslu § 4 ZPS, neboť nepředstavují pohledávku vůči tomu, kdo je vydal, nejsou vydávány za účelem provádění platebních transakcí (pouze pro účely simulovaného obchodování), ani nejsou přijímány jinou osobou, než tím, kdo je vydal.

3. Může být simulované obchodování s českou korunou nebo jinou měnou s nuceným oběhem být považováno za platební službu dle § 3 odst. 1 písm. c) či d) ZPS nebo za jinou platební službu dle § 3 odst. 1 ZPS? Lze transakce prováděné v rámci tohoto simulovaného obchodování podřadit pod výjimku omezené sítě ve smyslu § 3 odst. 3 písm. c) bod 4 ZPS?

Pokud zákazník uhradí v podstatě nevratný vstupní poplatek a v určitém časovém horizontu může díky fiktivním obchodům při splnění všech podmínek získat odměnu, nejedná se o poskytování platebních služeb podle § 3 odst. 1 ZPS. Transakce prováděné v rámci simulovaného obchodování rovněž nenaplní definiční znaky bezhotovostního obchodu s cizí měnou ve smyslu § 3 odst. 2 ZPS.

Tyto transakce nelze podřadit pod výjimku pro omezenou síť podle § 3 odst. 3 písm. c) bod 4 ZPS, neboť obchodní platforma není prostředek, který by byl určen k zaplacení zboží nebo služeb. Výše uvedené platí za předpokladu, že se bude jednat o fiktivní obchodování, kde se po zaplacení vstupního poplatku žádné poplatky, zboží ani služby už dále neplatí.

4. Uplatní se na simulované obchodování s českou korunou nebo jinou měnou s nuceným oběhem režim zákona o směnárenské činnosti (ZSČ)?

Na simulované (virtuální) obchodování s českou korunou nebo jinou měnou s nuceným oběhem se neuplatní režim ZSČ.

Na simulované obchodování s českou korunou nebo jinou měnou se neuplatní právní rámec ZSČ, neboť se nejedná o směnárenský obchod. Podle § 2 odst. 1 ZSČ je směnárenským obchodem „obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu, nebo bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz znějících na určitou měnu, dal-li plátce platební příkaz k převodu těchto bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz prostřednictvím příjemce provádějícího směnu, za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu“. V daném případě není splněn znak hmotné podoby předmětu nákupu či prodeje a povolení k činnosti směnárníka tak není třeba.

---------

[1] V tomto směru odkazujeme materiál ESMA „Supervisory Briefing on supervisory expectations in relation to firms offering copy trading services“, který se podrobně zabývá širokou paletou variací copy tradingu, a to včetně jejich právního posouzení a souvisejících požadavků.

[2] Typicky za účelem prověření fungování určité investiční strategie nanečisto v prostředí, které simuluje skutečné tržní podmínky, či získání dovedností potřebné pro užívání příslušné obchodní aplikace. 

[3] Ledaže by se jednalo o zvláštní formu ujednání, na jehož základě by uživateli demo účtu příslušela odměna, jejíž výše je závislá od jím dosažených obchodních výsledků na demo účtu. Za těchto okolností by tuto činnost bylo nezbytné posuzovat v kontextu právní úpravy aplikující se na obchodování s finančními deriváty.

[4] Viz např. Wharton Global High School Investment Competition či Husky Investment Tournament atd.

 
Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Další broker začíná s Prop Tradingem 30.01.2024 21:14

FTMO má další konkurenci, broker OANDA začíná s Prop Tradingem. Článek najdete zde: https://www.fxstreet.cz/ftmo-ma-dalsi-konkurenci-broker-oanda-zacina-s-prop-tradingem.html

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1917
Více informací o uživateli >>
K stanovisku ČNB 31.01.2024 09:48

[3] Ledaže by se jednalo o zvláštní formu ujednání, na jehož základě by uživateli demo účtu příslušela odměna, jejíž výše je závislá od jím dosažených obchodních výsledků na demo účtu. Za těchto okolností by tuto činnost bylo nezbytné posuzovat v kontextu právní úpravy aplikující se na obchodování s finančními deriváty.

Ak som dobre pochopil podmienky niektorých prop firiem, tak vždy tam bola závislosť medzi dosiahnutými výsledkami na demo účte a odmenou pre tradera. Lenže regulátorovi to evidentne nevadí

 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Tým Fintokei
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 19
Více informací o uživateli >>
Kdo je lepší Fintokei nebo FTMO? 03.02.2024 09:11

Dobrý den, připravili jsme článek na srovnání FTMO vs. Fintokei a najdete ho zde: https://www.fxstreet.cz/tym-fintokei-ftmo-vs-fintokei-prop-trading-srovnani.html

Jsme prop trading firma, která traderům umožňuje obchodovat na dobře kapitalizovaných účtech. Tím jim dáváme možnost vydělávat peníze na finančních trzích, a to bez rizika ztráty svého vlastního kapitálu.
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Zázrak jménem prop trading. Miliardový byznys tíží spousta otazníků 05.02.2024 20:34

Zajímavý článek na téma prop tradingu: https://www.fxstreet.cz/filip-kalcak-investicni-glosa-zazrak-jmenem-prop-trading-miliardovy-byznys-tizi-spousta-otazniku.html

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Gawk9547
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 16
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Instant Funding 06.02.2024 00:46
Odpověď na: Tým FXstreet.cz

Dobrý den, máte pravdu, ale jak je vidět, tak některým regulátorům to již začíná vadit.

Například:

 • v USA zakáz jedné z největších firem v oboru MyForexFunds
 • v Británii zákaz jedné z největších firem v oboru Instant Funding

Podle našeho názoru se může stát, že do budoucna provozování Prop Tradingové firmy bude pouze pro brokerské firmy.

MFF byli šmejdi co prokazatelně hráli proti klientům a jsou vlastně důvod proč všechny dnešní "prop firmy" kladou důraz na to že jsou "simulated", dřív se samozřejmě všichni s radostí nazývali prop firmou

1) cftc podnět

2) soudní proces

měli systém co aktivně lidem slipoval stopky/entry aby vždycky měli (další) výhodu, nemluvě o tom že když už někdo byl opravdu hodně konzistentí tak ho "reroutnuli" přes celej svět aby měl ještě horší execution, všechno je to napsané v dokumentech hore, hlavně na cftc linku toto pdf (vpravo): "Complaint: Traders Global Group Inc et, al"

v podstatě cftc se na nich svezlo i tím že si např. účtovali poplatky za trade i když reálně to bylo demo a nikdy nic platit nemuseli (opět, dřív všechny firmy jely na to že zrcadlí vaše trejdy a tudíž i poplatky), hlavní problém tedy v tom že o tom nikde neinformovali

 

POZOR - TRUE FOREX FUNDS je také na cftc red notice seznamu

Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
True Forex Funds (TFF) 06.02.2024 10:03

Americký regulátor CFTC varuje před prop trading společností True Forex Funds.

Celý článek zde: https://www.fxstreet.cz/americky-regulator-cftc-varuje-pred-prop-trading-spolecnosti-true-forex-funds.html

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Co je to prop trading a proč být opatrný? 09.02.2024 10:36

Zajímavý blog na téma prop tradingu najdete zde: https://www.fxstreet.cz/matej-siroky-co-je-to-prop-trading-a-proc-byt-opatrny.html

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Jak funguje Prop Trading? 12.02.2024 21:09

Jak funguje Prop Trading? Najdete v článku zde: https://www.fxstreet.cz/jak-funguje-prop-trading.html

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Hubenour
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 43
Více informací o uživateli >>
Re: Stanovisko ČNB? 13.02.2024 07:34

Dobrý den,

Pochopil jsem správně že podle toho dovětku č3 u odpovědi na první otázku znamená, že každý kdo obchoduje fundovaný účet musí mít povolení od ČNB?

Děkuji

nuvacik
Veteran member
avatar
Příspěvky: 1917
Více informací o uživateli >>
Povolenie 13.02.2024 07:37

Pochopiteľne, že nemusí, lebo regulátora nezaujíma, že výška odmeny je závislá na dosiahnutých výsledkoch na demo účte. Je však možné, že v budúcnosti k nejakej regulácii alebo k zákazom činnosti dôjde. 

Rozoznávať dlhodobé súvislosti a nachádzať metódy ich využitia.
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Stanovisko ČNB? 22.02.2024 10:07
Odpověď na: Hubenour

Dobrý den,

Pochopil jsem správně že podle toho dovětku č3 u odpovědi na první otázku znamená, že každý kdo obchoduje fundovaný účet musí mít povolení od ČNB?

Děkuji

Dobrý den, nemusí, jelikož se vše odehrává na demo účtu.

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Nová Prop Trading firma na českém trhu 22.02.2024 10:08

Na český trh vstupuje nová Prop Trading firma CapXmaster.

Informace zde: https://www.fxstreet.cz/capxmaster.html

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Dalix02
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 1
Více informací o uživateli >>
Dane 23.02.2024 23:55

Neriešil prosím niekto už ako daniť príjmy z prop firiem? Napadá mi živnosť/s.r.o. a na každý payout vystaviť firme faktúru. Pýtal som sa už 2 účtovníkov a nevedeli mi v tom moc poradiť, že sa s tým ešte nestretli... 

Jan
Veteran member
avatar
Příspěvky: 7443
Více informací o uživateli >>
Re: Dane 24.02.2024 08:36
Odpověď na: Dalix02

Neriešil prosím niekto už ako daniť príjmy z prop firiem? Napadá mi živnosť/s.r.o. a na každý payout vystaviť firme faktúru. Pýtal som sa už 2 účtovníkov a nevedeli mi v tom moc poradiť, že sa s tým ešte nestretli... 

Jak danit příjem z prop firem mi přišlo zajímavé, vzhledem k tomu, že je trader odměňovaný za hraní si s demo účtem. Řešil jsem s bývalou zaměstnankyní finančního úřadu. Neznala. Jediné co jsem se dozvěděl, že činnost prop firem bude podchycena za čas, až budou působit déle. Neměl by ses dostat do problémů, když tento příjem zdaníš klasicky 15%. Nemyslím, že je nutné hned zakládat živnost. Ale to se vztahuje k ČR. Na Slovensku to může být a pravděpodobně bude trochu jinak.

Mé příspěvka na fóru slouží pouze ke studijním účelům. Nejedná se v žádném případě o investiční doporučení. Jan
barijan
Silver member
avatar
Příspěvky: 215
Více informací o uživateli >>
Re: Dane 24.02.2024 09:03
Odpověď na: Dalix02

Neriešil prosím niekto už ako daniť príjmy z prop firiem? Napadá mi živnosť/s.r.o. a na každý payout vystaviť firme faktúru. Pýtal som sa už 2 účtovníkov a nevedeli mi v tom moc poradiť, že sa s tým ešte nestretli... 

Niektoré firmy ti ani nevyplatia peniaze pokiaľ nemáš živnosť/s.r.o takže tam je to jasné...Niektoré firmy nevyžadujú živnosť ani s.r.o.Faktúru môžeš vystaviť aj ako nepodnikateľ ale musí to spĺňať podmienky občasného príjmu... Nevýhodou je že je pri takomto príjme je vysoké daňovo odvodové zaťaženie až okolo 35% a nieje možné uplatniť náklady čiže musíš zdaniť celú sumu ktorú dostaneš mínus nejaké nezdaniteľné minimum ale to ti veľmi nepomôže..Do určitej sumy je určite najlepšie to riešiť cez živnosť a využiť paušálne započítavanie nákladov nad sumu kde sa staneš platcom DPH je najlepšie riešenie s.r.o.

Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Nový seriál! 08.03.2024 08:12

FXstreet.cz dnes zahajuje nový seriál o Prop Tradingu.

První díl s názvem: Co je to proprietární obchodování (prop trading)?

najdete zde: https://www.fxstreet.cz/co-je-to-proprietarni-obchodovani-prop-trading.html

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Gawk9547
Nováček v diskuzi
avatar
Příspěvky: 16
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Dane 08.03.2024 10:01
Odpověď na: barijan

Niektoré firmy ti ani nevyplatia peniaze pokiaľ nemáš živnosť/s.r.o takže tam je to jasné...Niektoré firmy nevyžadujú živnosť ani s.r.o.Faktúru môžeš vystaviť aj ako nepodnikateľ ale musí to spĺňať podmienky občasného príjmu... Nevýhodou je že je pri takomto príjme je vysoké daňovo odvodové zaťaženie až okolo 35% a nieje možné uplatniť náklady čiže musíš zdaniť celú sumu ktorú dostaneš mínus nejaké nezdaniteľné minimum ale to ti veľmi nepomôže..Do určitej sumy je určite najlepšie to riešiť cez živnosť a využiť paušálne započítavanie nákladov nad sumu kde sa staneš platcom DPH je najlepšie riešenie s.r.o.

vždy je tu možnost nechat si vyplácet v cryptu které následně poputuje do xmr od kterého se rozbije peněženka

FILIPTYSY FILIS1
Silver member
avatar
Příspěvky: 328
Více informací o uživateli >>
Prop trading 08.03.2024 15:56

Zdravim vsetkych.

 

Chcem len doporucit pre tuch, ktory ovladaju anglicky jazyk, matrafil som na firmu Lux trading. 

 

Chystam sa na ich challenge. Doteraz najlepsie podmienky na dlhodoby trading aj ceny, ake som kedy videl. Pouzivaju A book brokera, a tradujete realne peniaze. Je tam moznost rastu kapitalu az do 10 milionov dolarov, co som este nikde predtym nevidel.

barijan
Silver member
avatar
Příspěvky: 215
Více informací o uživateli >>
Re: Prop trading 09.03.2024 11:10
Odpověď na: FILIPTYSY FILIS1

Zdravim vsetkych.

 

Chcem len doporucit pre tuch, ktory ovladaju anglicky jazyk, matrafil som na firmu Lux trading. 

 

Chystam sa na ich challenge. Doteraz najlepsie podmienky na dlhodoby trading aj ceny, ake som kedy videl. Pouzivaju A book brokera, a tradujete realne peniaze. Je tam moznost rastu kapitalu az do 10 milionov dolarov, co som este nikde predtym nevidel.

Bacha na nich v podmienkach majú napísané že môžu otvárať obchody proti tebe a vyslovene sa tam píše že môže vzniknúť konflikt záujmov....

FILIPTYSY FILIS1
Silver member
avatar
Příspěvky: 328
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Prop trading 09.03.2024 11:21
Odpověď na: barijan

Bacha na nich v podmienkach majú napísané že môžu otvárať obchody proti tebe a vyslovene sa tam píše že môže vzniknúť konflikt záujmov....

To potom bacha na vsetkych brokerov a prop firmy. 🤣

 

Bez urazky... Je to bezna prax vacsiny brokerov/prop firiem, ze sa zahedguju ak otvaras pre nich prilis velke pozicie. Velmi pochybujem, ze existuje broker/prop firma, co to nerobi. Samozrejme, ze to nerobia stale, ale iba v pripade, ze pozicie co otvaras su pre nich prilis velke a rizikove, tak si vyslovene vyhradia pravo na hedge, cize otvorit poziciu proti tebe.

Vacsina prop firiem ta necha hrajkat sa na demicku s tym, ze "mozu" kopirovat tvoje trady a potom ta vyplatia z penazi od ludi co nepresli ich challenge.

Velmi malo prop firiem ta necha obchodovat realny ucet.

barijan
Silver member
avatar
Příspěvky: 215
Více informací o uživateli >>
Re: Re: Re: Prop trading 09.03.2024 13:08
Odpověď na: FILIPTYSY FILIS1

To potom bacha na vsetkych brokerov a prop firmy. 🤣

 

Bez urazky... Je to bezna prax vacsiny brokerov/prop firiem, ze sa zahedguju ak otvaras pre nich prilis velke pozicie. Velmi pochybujem, ze existuje broker/prop firma, co to nerobi. Samozrejme, ze to nerobia stale, ale iba v pripade, ze pozicie co otvaras su pre nich prilis velke a rizikove, tak si vyslovene vyhradia pravo na hedge, cize otvorit poziciu proti tebe.

Vacsina prop firiem ta necha hrajkat sa na demicku s tym, ze "mozu" kopirovat tvoje trady a potom ta vyplatia z penazi od ludi co nepresli ich challenge.

Velmi malo prop firiem ta necha obchodovat realny ucet.

👍🙏

Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Jak fungují prop firmy? 22.03.2024 09:44

Jak fungují prop firmy?

To se dozvíte v článku zde:  https://www.fxstreet.cz/jak-funguji-prop-firmy.html

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Výhody a nevýhody Prop Tradingu 05.04.2024 13:31

Jaké jsou výhody a nevýhody Prop Tradingu?

Vše najdete v článku zde: https://www.fxstreet.cz/vyhody-a-nevyhody-prop-tradingu.html

Tým traderů společnosti FXstreet.cz
Tým FXstreet.cz
Veteran member
avatar
Příspěvky: 26072
Více informací o uživateli >>
Jak se stát prop obchodníkem? 11.04.2024 19:29

Nový článek na téma "Jak se stát prop obchodníkem?" najdete zde: https://www.fxstreet.cz/jak-se-stat-prop-obchodnikem.html

Tým traderů společnosti FXstreet.cz

Předchozí témata

Následující témata

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
CapXmaster srovnani