Pátek 24. května 2024 00:46
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
Fintokei SwiftTrader
reklama
FTMO sleva
reklama
FTMO král

Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva zlata, úterý 14. května 2024

14.05.2024 06:31  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

analytics6642dd1240cef.jpg

Když se podíváme na graf 4H pro komoditní aktivum zlato, uvidíme skryté odchylky mezi pohybem ceny zlata a indikátorem Stochastic oscilátor, takže můžeme tušit, že zlato bude mít v blízké době potenciál znovu posílit, zvlášť při potvrzení od 20 EMA, který je nad 50 EMA. Takže zlato bude mít až do klesající korekce, která by prorazila pod úroveň 2 306,24, potenciál posilovat k úrovni 2 377,85, a pokud ji úspěšně prorazí směrem nahoru, pak další úrovní, na kterou se zaměří, bude hlavní cíl 2 400,43, a pokud ho podpoří hybnost a volatilita, pak bude dalším cílem, na který se zaměří, úroveň 2 430,61.

(Disclaimer)

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Technická analýza intradenního pohybu cen křížového měnového páru AUD/JPY, středa 3. dubna 2024
  I když v grafu 4H má křížový měnový pár AUD/JPY WMA 30 Shift 2 plochý sklon, cenový pohyb se stále drží nad WMA 30 Shift 2 a spolu s potvrzením, že se mu podařilo prorazit nad pattern Klesajícího klínu, má pár AUD/JPY v nejbližší době potenciál posílit až na úroveň 98,91 a pokud úspěšně prorazí nad ni, bude další hladinou, ke které bude směřovat, úroveň 99,32, a pokud ho momentum a volatilita dostatečně podpoří, pak není vyloučeno, že dalším cílem bude úroveň 100,10 za předpokladu, že pár bude na cestě k cílovým úrovním. Jak už bylo řečeno, výrazná sestupná korekce se neobjeví, zvlášť jestli pár prorazí pod úroveň 98,12, protože pokud bude tato úroveň překonána, pak všechny dříve uvedené scénáře posílení přestanou platit a automaticky se zruší.
 • Technická analýza intradenního pohybu cen křížových měnových párů AUD/JPY, středa 27. března 2024
  Ačkoli v grafu 4H oba jeho MA (50 a 200) vytvořily průsečík Zlatý kříž, což naznačuje, že na páru AUD/JPY stále převládají kupci, ale s vytvořením medvědího patternu 123 můžeme tušit, že pár má v blízké budoucnosti potenciál oslabit a otestovat hladinu 98,42, ale dokud se oslabení nedostane pod hladinu 98, 16, pak má pár AUD/JPY dnes stále potenciál vrátit se k růstu, přičemž hlavním cílem k otestování bude úroveň 99,19, a pokud ho podpoří momentum i volatilita a zřejmě prorazí nad úroveň 99,19, pak má NZD/USD potenciál pokračovat v růstu k úrovni 100,10.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny hlavního měnového páru USD/JPY, středa, 17. dubna 2024
  Přestože se stav hlavního měnového páru USD/JPY na 4hodinovém grafu nachází ve stavu posilování, což potvrzuje jeho cenový pohyb směřující nad WMA 30 Shift 2, výskyt odchylek mezi cenovým pohybem a ukazatelem Stochastic Oscillator dává tušit, že v blízké budoucnosti má USD/JPY potenciál ke korekci směrem dolů, dokud se nevrátí ke svému původnímu trendu (posílení), dokud neprorazí nad hladinu 155,00, pak má USD/JPY potenciál oslabit až k úrovni 153,94, a pokud ho podpoří momentum a volatilita, pak bude dalším cílem hladina 1552,61.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny indexu Nasdaq 100, čtvrtek 14. března 2024
  Pokud se podíváme na 4hodinový graf indexu Nasdaq 100, uvidíme, že se 20 EMA stále nachází nad 50 EMA (Golden Cross), což naznačuje, že u tohoto indexu stále převládají kupující. Avšak vzhledem ke stavu oscilátoru Stochastic, který křižuje směrem dolů, má #NDX v blízké budoucnosti potenciál ke korekci dolů na nižší úroveň k oblasti supportu (+Rejection Block) 17 971,1–17 879,9. Pokud bude tato oblast dostatečně silná, aby odolala rychlosti oslabující korekce, pak má #NDX potenciál vrátit se k původnímu směru až na úroveň 18 254,0 jako hlavnímu cíli a úrovni 18 417,0 jako dalšímu cíli. Pokud však oblast supportu (+Rejection Block) nebude dostatečně silná, aby odolala rychlosti korekce, zejména pokud prorazí pod 17 805,4, pak bude dříve popsaný scénář posilování na chvíli pozastaven.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny indexu Nasdaq 100, středa 31. ledna 2024
  S výskytem medvědího patternu 123, doprovázeného skrytými odchylkami mezi cenovými pohyby a indikátorem Stochastic Oscillator má index Nasdaq 100 v blízké době potenciál oslabit na úroveň 17 345,9, pokud ho podpoří momentum a volatilita. Další úrovní bude 16 561,5, pokud ale bude na cestě k cíli. Pokud tato úroveň náhle projde vzestupnou korekcí, která překoná úroveň 17 627,7, přestane dříve uvedený scénář oslabení platit a automaticky se zruší.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny indexu S&P 500, čtvrtek 25. dubna 2024
  Při výskytu odchylky mezi pohybem ceny indexu S&P 500 a oscilátorem Stochastic v grafu 4H bude mít index v blízké budoucnosti potenciál posílit k úrovni 5 083,48. Pokud tuto úroveň úspěšně překoná, pak bude dál posilovat k hlavnímu cíli na úrovni 5 104,66, a pokud ho dostatečně podpoří hybnost i volatilita, pak bude dalším cílem, ke kterému bude směřovat, úroveň 5 161,94. Jestliže ale na cestě k těmto úrovním náhle dojde k poměrně výrazné sestupné korekci, zejména pod úroveň 4 968,85, pak dříve popsaný scénář posilování přestane platit a zruší se.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva ropa, úterý 19. března 2024
  S výskytem odchylek mezi pohybem ceny komoditního aktiva ropa (#CL) a ukazatelem Stochastický oscilátor na 4hodinovém grafu, přestože v současné době stále dominují #CL kupující, což naznačuje pohyb ceny nad úrovněmi EMA 200 a EMA 20 a EMA 50, se stále jedná o formaci Golden Cross. Nicméně tato divergence, což je shodou okolností také stav indikátoru Stochastický oscilátor, se také nachází v překoupené oblasti a připravuje se na propad pod úroveň 80, takže v blízké budoucnosti má #CL potenciál ke korekci směrem dolů, kde se nachází úroveň 81,01, kterou se pokusí otestovat. Pokud tuto úroveň úspěšně překoná, a #CL se nevrátí do výchozího trendu, v rámci kterého došlo k úspěšnému proražení nad úroveň 83,08, bude úroveň 80,49 hlavním cílem, ke kterému bude toto komoditní aktivum směřovat. A pokud jej dostatečně podpoří momentum a volatilita, pak není vyloučeno, že dalším cílem, ke kterému bude směřovat, bude úroveň 79,64.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva ropy, středa 17. dubna 2024
  Při cenových pohybech komodity surová ropa v ekvidistantním kanálu, který má klesající sklon, a při výskytu skrytých odchylek v grafu 4H má #CL v blízké době potenciál poklesu a testu úrovně 84,73. Pokud tuto úroveň úspěšně prorazí směrem dolů, bude jejím cílem úroveň 84,07. Hlavně se bude snažit, pokud ji podpoří momentum a volatilita, o nejbližší cíl 82,61. Všechny tyto scénáře oslabení ale automaticky přestanou platit, pokud #CL znovu najednou posílí, dokud neprorazí nad úroveň 87,63.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva stříbro, středa, 24. dubna 2024
  Ve 4hodinovém grafu komoditního aktiva stříbro se objevila skrytá odchylka mezi pohybem ceny stříbra s ukazatelem Stochastic Oscillator, přičemž to značí, že v blízké budoucnosti má stříbro potenciál oslabit a klesnout do oblasti, kde bude hlavním cílem hladina 26,630, ke které se bude snažit v blízké budoucnosti zamířit. A pokud ho určitým způsobem podpoří také momentum a volatilita, pak není vyloučeno, že dalším cílem, na který bude mířit, bude úroveň 26,236. Všechny tyto scénáře směrem dolů však budou zneplatněny, pokud na cestě k těmto cílovým úrovním náhle dojde k výrazné korekci směrem k posílení, zejména pokud by se stříbru podařilo prorazit nad úroveň 27,325.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva zlata, pondělí 26. února 2024
  S výskytem patternu odchylky mezi pohybem ceny a indikátorem Stochastic oscillator a zároveň s detekcí patternu rostoucího klínu v grafu 4H má zlato v blízké době potenciál oslabovat dolů k jeho slabosti, kde se úroveň 2 014,64 pokusí prorazit dolů. Pokud to dokáže a nedojde k vzestupné korekci, která by proběhla nad úrovní 2 057,15, zlato bude mít potenciál klesat a prorazit dolů k úrovni 1 994,57, pokud ho podpoří momentum i volatilita.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva zlata, úterý 16. dubna 2024
  Při výskytu medvědího patternu 123, po kterém následuje odchylka mezi pohybem ceny zlata a indikátorem Awesome oscillator, tyto dvě věci dávají tušit, že v blízké budoucnosti dojde na komoditním aktivu zlato k oslabující korekci, přičemž dokud znovu neposílí a neprorazí nad úroveň 2 408,47, bude zlato procházet sestupnou korekcí k úrovni 2 323,77. Pokud zlato tuto úroveň úspěšně prorazí směrem dolů, pak bude hlavním cílem, kterého by mělo dosáhnout, úroveň 2 294,82, a pokud ho podpoří momentum i volatilita, pak bude dalším cílem úroveň 2 216,56.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva zlata, úterý 2. dubna 2024
  S pohybem ceny komoditního aktiva zlata uvnitř MA 200 a MA 20 v grafu 4H můžeme potvrdit, zda zlato aktuálně posiluje, což znamená převahu kupců, takže na základě této skutečnosti se zlato v blízké době pokusí prorazit nad úroveň 2 265,27. Pokud by to dokázalo, pak bude dalším cílem k otestování úroveň 2 295,75, ale všechny tyto scénáře přestanou platit v případě vcelku výrazné korekce, pokud se zlato obrátí dolů ke svému oslabení pod úroveň 2 217,49, kde je detekován pattern ascending broadening wedge (rostoucí rozšiřující se klín).
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva zlata, úterý 30. dubna 2024
  S výskytem odchylky mezi pohybem ceny a indikátorem Stochastic Oscillator a výskytem patternu Medvědí vlajka a také s podporou EMA 20, který protíná kříž smrti s EMA 50, je pravděpodobnost oslabení komoditního aktiva zlata v grafu 4H vysoká. Na základě těchto skutečností má tedy zlato potenciál oslabit v blízké budoucnosti na úroveň 2 319,32 a pokud tuto úroveň úspěšně prorazí směrem dolů, pak bude dál oslabovat až k úrovni 2 299,04. Pokud budou momentum i klesající volatilita dál přetrvávat, bude zlato mít stále potenciál pokračovat v poklesu až k úrovni 2 289,10, ledaže by na cestě k těmto cílům náhle došlo posílilo, což je poměrně významné, zejména pokud se mu podaří prorazit nad úroveň 2 352,03. Celý scénář oslabení, který byl popsán dříve, se pak automaticky zruší a přestane platit.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva zlato, úterý 19. března 2024
  Přestože se na 4hodinovém grafu komoditního aktiva zlato stav indikátoru Stochastický oscilátor nachází v překoupené oblasti a v tuto chvíli se připravuje na pokles pod úroveň 80, vzhledem k pohybu ceny zlata nad 200 EMA a formaci Golden Cross mezi 20 EMA, který je nad 50 EMA, se zdá, že v blízké budoucnosti dojde pouze k momentální korekci směrem dolů. Ta bude důležitá, dokud nedojde k prolomení pod úroveň 2 123,83. Pak bude mít zlato stále potenciál pokračovat v posilování. To potvrzuje i vznik formace klesajícího klínu; takže pokud se podaří hladinu 2 163,11 překonat, má zlato potenciál pokračovat v posilování až k úrovni 2 172,22 jako hlavnímu cíli a hladině 2 188,51 jako dalšímu cíli, ke kterému bude směřovat.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva zlato, úterý, 23. dubna 2024.
  S výskytem medvědí formace 123, po níž následovalo překřížení s Death Cross MA 20 s MA 50, nám to poskytuje dostatečné informace o tom, zda má toto komoditní aktivum v blízké budoucnosti potenciál k oslabení směrem dolů k úrovni 2 257,30 jako hlavnímu cíli. A pokud ho podpoří momentum i volatilita, pak bude dalším cílem úroveň 2 216,56. Celý scénář se však stane neplatným, pokud na cestě k těmto cílům náhle dojde k posílení korekce, která prorazí nad úroveň 2 430,98.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva zlato, úterý 7. května 2024
  Ačkoli se ve 4hodinovém grafu komoditního aktiva zlato 20. MA stále nachází pod 50. MA, což svědčí o tom, že je zde stále prodejní tlak, avšak s tím, že zlato nedokázalo prolomit pod oblast supportu 2 288,28–2 276,77, dává tušit, že v blízké budoucnosti, dokud oblast hladiny neprolomí níže, má zlato potenciál k návratu k posílení, přičemž pokud dojde k prolomení hladiny 2 331,56 nad tuto oblast, má zlato potenciál pokračovat v posilování až k úrovni 2 351,85 jako prvnímu cíli, a pokud ho podpoří momentum i volatilita, pak bude dalším cílem úroveň 2 386,35.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny kryptoměny cardano, pátek 26. dubna 2024
  V grafu 4H pro kryptoměnu cardano se zdá, že cena se pohybuje uvnitř klesajícího kanálu, což znamená, že prodejci dobývají stav této kryptoměny. Stále je ale naděje na vzestupnou korekci k úrovni Bearish Fair Value Gap (růžová). Dokud ale vzestupná korekce neprorazí nad úroveň 0,49650, pak má cardano stále potenciál oslabovat až k hlavnímu cíli na úrovni 0,46159 a dalšímu zamýšlenému cíli na úrovni 0,43963.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny kryptoměny doge, pátek, 3. května 2024
  Ve 4hodinovém grafu kryptoměny doge se zdá, že prodávající stále ještě dominují, což se projevuje 20. MA, který je pod 200. MA. Nicméně díky pohybu ceny, která úspěšně prolomila nad 20. MA, má doge příležitost vytvořit růstovou korekci nad úroveň 0,1397 a pokud budou momentum i volatilita poměrně výrazné, pak není vyloučeno, že úroveň 0,14589 bude dalším cílem, na který se zaměří, pokud se cestou k těmto úrovním doge náhle nevrátí k počátečnímu trendu, zejména pokud oslabí dolů a vrátí se pod úroveň 0,12404; pak se veškerý scénář posílení, který byl popsán dříve, stane neplatným a automaticky se zruší.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny kryptoměny ethereum, pátek 22. března 2024
  Pokud se podíváme na 4hodinový graf kryptoměny ethereum, uvidíme, že se její cenový pohyb zasekl u hladiny supportu, která se tvoří z býčího Fair Value Gapu (modrá). Kromě toho se pohyb ceny této kryptoměny nachází také nad úrovní WMA 20, která má shodou okolností malý sklon, jenž se ponořil směrem vzhůru, a potvrdil to také výskyt odchylek mezi pohybem ceny a ukazatelem oscilátorem Stochastic. Takže na základě těchto skutečností má ethereum v blízké budoucnosti potenciál posílit a pokusit se překonat úroveň 3 586,94. Pokud tuto úroveň úspěšně prolomí směrem vzhůru, pak bude další úrovní, na kterou se zaměří, 3 673,42 jako hlavní cíl a úroveň 3 805,94 jako další cíl, kam zamíří, pokud ho podpoří momentum a volatilita. Ale pokud na cestě k dříve uvedeným úrovním náhle tato kryptoměna obrátí korekci oslabení směrem dolů, až prolomí pod úroveň 3 296,47, pak se všechny scénáře posílení, jak byly popsány dříve, stanou neplatnými a automaticky se zruší.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny kryptoměny litecoin, pátek 16. února 2024
  Když se podíváme na graf 4H pro kryptoměnu litecoin, uvidíme medvědí pattern 123, po kterém následuje medvědí pattern Ross Hook (RH) a pattern Rising Wedge (rostoucí klín). To všechno potvrzuje, že litecoin má v blízké době potenciál oslabit na úroveň 68,16. Pokud tuto úroveň úspěšně prorazí směrem dolů, bude mít potenciál dál oslabovat až k úrovni 66,45, ale pokud na cestě dolů náhle dojde k vzestupné korekci, při které měna prorazí nad úroveň 72,93, pak všechny dříve popsané scénáře poklesu přestanou platit.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO férovost