Úterý 16. duben 2024 06:27
reklama
FTMO král
reklama
Dukascopy new
reklama
CapXmaster
reklama
FTMO král

Technická analýza intradenního pohybu cen křížového měnového páru AUD/JPY, středa 3. dubna 2024

03.04.2024 06:49  Autor: InstaForex  Sekce: Burzovní zpravodajství  Tisk

analytics660cd1374b866.jpg

I když v grafu 4H má křížový měnový pár AUD/JPY WMA 30 Shift 2 plochý sklon, cenový pohyb se stále drží nad WMA 30 Shift 2 a spolu s potvrzením, že se mu podařilo prorazit nad pattern Klesajícího klínu, má pár AUD/JPY v nejbližší době potenciál posílit až na úroveň 98,91 a pokud úspěšně prorazí nad ni, bude další hladinou, ke které bude směřovat, úroveň 99,32, a pokud ho momentum a volatilita dostatečně podpoří, pak není vyloučeno, že dalším cílem bude úroveň 100,10 za předpokladu, že pár bude na cestě k cílovým úrovním. Jak už bylo řečeno, výrazná sestupná korekce se neobjeví, zvlášť jestli pár prorazí pod úroveň 98,12, protože pokud bude tato úroveň překonána, pak všechny dříve uvedené scénáře posílení přestanou platit a automaticky se zruší.

(Disclaimer)

Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Technická analýza intradenního cenového pohybu křížového měnového páru EUR/JPY, čtvrtek 29. února 2024
  Pokud se zaměříme na 15minutový graf křížového měnového páru EUR/JPY, pohyb ceny se zdá být slabší a pohybuje se pod WMA 30 Shift 2, který má také klesající sklon, což znamená, že od otevření asijské seance dnes dominují prodávající. Nicméně vzhledem k tomu, že úroveň přeprodanosti ukazatele Stochastický oscilátor byla překonána a nyní se nachází nad úrovní 20, existuje poměrně velká příležitost ke korekci směrem vzhůru na úroveň 162,70 při otevření londýnského trhu. Ale dokud korekce směrem vzhůru neprorazí nad úroveň 163,35, EUR/JPY se vrátí zpět dolů a otestuje úroveň 161,89 jako hlavní cíl a úroveň 161,42 jako další cíl, pokud jej dostatečně podpoří momentum a volatilita.
 • Technická analýza intradenního cenového pohybu křížového měnového páru EUR/JPY, úterý 5. března 2024.
  Ačkoli dnešním trendem pro křížový měnový pár EUR/JPY je posílení směrem vzhůru, což je naznačeno výskytem býčí formace 123, po které následuje býčí formace Ross hook (RH), a jeho cenový pohyb se pohybuje nad WMA 30 Shift 2, mezi cenovými pohyby EUR/JPY jsou odchylky. JPY s indikátorem Stochastický oscilátor na svém 4hodinovém grafu dává tušit, že v blízké budoucnosti existuje potenciál pro korekci EUR/JPY vedoucí k oslabení. To bude důležité, dokud nedojde k prolomení korekce oslabení pod hladinu 162,48; pak EUR/JPY opět vzroste a znovu posílí a otestuje hladinu 163,46. Pokud bude tato úroveň úspěšně prolomena směrem vzhůru, má EUR/JPY příležitost pokračovat v posilování až k úrovni 163,66 jako hlavnímu cíli, a pokud budou momentum a volatilita dostatečně podpůrné, pak bude dalším cílem úroveň 164,25, na kterou se zaměří.
 • Technická analýza intradenního cenového vývoje komoditního aktiva zlato, úterý, 26. března 2024
  Pokud se podíváme na 4hodinový graf komoditního aktiva zlato, uvidíme, že se obchoduje v bočním trendu, což potvrzuje WMA 30 Shift 2 pohybující se v těle svíčky. Přestože se zlato pohybuje pod WMA 30 Shift 2, což je podpořeno oscilátorem Stochastic, který se také protíná se SELL, pak má zlato v blízké budoucnosti potenciál oslabit směrem dolů, kde se pokusí prolomit úroveň 2 162,77. Pokud bude tato úroveň úspěšně prolomena, pak má zlato potenciál pokračovat v oslabování k úrovni 2 156,67 jako hlavnímu cíli a dalším cílem, na který se zaměří, bude úroveň 2 145,61. Pokud však na cestě k těmto cílovým úrovním náhle dojde k posílení korekce na komoditním aktivu, zejména pokud dojde k úspěšnému prolomení nad úroveň 2 204,97, pak se scénář oslabení a poklesu, který byl popsán dříve, automaticky zneplatní a zruší se.
 • Technická analýza intradenního pohybu cen hlavního měnového páru USD/CHF, úterý 6. února 2024
  Když se podíváme na graf 4H pro hlavní měnový pár USD/CHF, vidíme, že dokázal prorazit nad pattern klesajícího rozšiřujícího se klínu, ale nejspíš zaznamená sestupnou korekci v místě, kde se zónu Bullish Fair Value Gap (0,8650) pokusí otestovat jako úroveň supportu. Pak znovu nabere obrátky. Dokud nezaznamená sestupnou korekci pod 0,8628, bude znovu posilovat až k 0,8727.
 • Technická analýza intradenního pohybu cen indexu Nasdaq 100, čtvrtek 22. února 2024
  Pokud se podíváme na 4hodinový graf indexu Nasdaq 100, uvidíme, že se vytváří medvědí formace 123, po které následuje několik medvědích formací Ross Hooks (RH), což naznačuje, že v blízké budoucnosti má #NDX potenciál oslabit k úrovni 17 312,0 jako hlavnímu cíli a k úrovni 17 125,5. To potvrzuje také pohyb ceny, která se pohybuje pod WMA 30 Shift 2, který má také klesající sklon; ale se vznikem formace Hidden Deviation mezi pohybem ceny a indikátorem Stochastický oscilátor, může v blízké budoucnosti dojít ke korekci směrem nahoru. Pokud však během této korekce nedojde k průlomu nad úroveň 17 951,1, pak dříve popsaný scénář oslabení bude stále platný a aktivní.
 • Technická analýza intradenního pohybu cen indexu Nasdaq 100, čtvrtek 28. března 2024
  Přestože se index Nasdaq 100 v grafu 4H pohybuje do strany a kolísá, díky pohybu ceny s průrazem WMA 20 Shift 2 dolů a následnému výskytu medvědího patternu 123 následovaného několika medvědími Rossovými háky (RH) lze tušit, že #NDX má v blízké době potenciál oslabit na úroveň 18161,1, pokud tato úroveň vydrží. Pokud pod ni #NDX prorazí, má potenciál pokračovat v poklesu k hlavnímu cíli 17 996,8, a pokud ho hybnost a volatilita podpoří, pak je dalším cílem úroveň 1 7816,8, ale pokud na cestě k uvedeným cílovým úrovním náhle zesílí korekce, zejména pokud se jí podaří prorazit nad úroveň 18 398,3, pak všechny dříve uvedené scénáře poklesu přestanou platit a automaticky se zruší.
 • Technická analýza intradenního pohybu cen indexu Nasdaq 100, čtvrtek 4. dubna 2024
  Pokud se podíváme na 4hodinový graf indexu Nasdaq 100, vidíme, že stále převládají kupci, což lze vyčíst z pohybu ceny, která několikrát vytvořila nižší maximum (LH) a podporuje ji výskyt skrytých odchylek mezi pohybem ceny #NDX a indikátorem Stochastic oscillator a výskyt patternu Klesající rozšiřující se klín (Descending broadening wedge), i když je cenový pohyb pod WMA 30 Shift 2, která má shodou okolností také klesající sklon. To naznačuje, že aktuálně dochází k oslabující korekci, a dokud korekce neprorazí pod úroveň 17 999,5, má #NDX stále potenciál dál posilovat až k hlavnímu cíli na úrovni 18 308,0 a k dalšímu cíli na úrovni 18 472,8, na který by se mohl zaměřit, pokud ho podpoří momentum a volatilita.
 • Technická analýza intradenního pohybu cen komoditního aktiva ropy, úterý 6. února 2024
  Pokud se podíváme na graf 4H pro komoditní aktivum ropa, pak uvidíme dvě věci: za prvé výskyt klesajícího rozšiřujícího se klínu a za druhé odchylku mezi pohybem ceny a indikátoru Stochastic Oscillator. Na základě těchto 2 informací pak lze dojít k závěru, že #CL má v blízké době potenciál posilovat, pokud nebude slabě korigovat, což by prorazilo pod úroveň 70,51. Pak bude mít tato komodita potenciál posílit až k hlavnímu cíli 74,26, a pokud ji bude podporovat momentum i volatilita, bude další cíl na úrovni 78,11.
 • Technická analýza intradenního pohybu cen komoditního aktiva zemního plynu, středa 3. dubna 2024
  S výskytem odchylky pohybu ceny komoditního aktiva surová ropa a indikátoru Awesome oscillator a také patternu Descending broadening wedge spolu s pohybem ceny #NG, která je nad WMA 30 Shift 2, podle všeho v grafu 4H se sklonem nahoru, má #NG v blízké budoucnosti potenciál posílit k hlavnímu cíli na úrovni 2 008, a pokud ho hybnost i volatilita podpoří, pak bude dalším cílem, na který se zaměří, úroveň 2 208. Pokud se ale na cestě k výše uvedené úrovni náhle objeví výrazná sestupná korekce, zvlášť pokud bude proražena úroveň 1 529 směrem dolů, pak dříve popsaný scénář posilování přestane platit a zruší se.
 • Technická analýza intradenního pohybu cen komoditních měnových párů NZD/USD, středa 27. března 2024
  Zdá se, že u komoditního měnového páru NZD/USD se v grafu 4H objevil býčí pattern 123, který dává kiwimu potenciál k vzestupné korekci, přičemž pokud nedojde k oslabení, které by se dostalo pod hladinu 0,5979, pak má tento komoditní měnový pár potenciál posílit a otestovat úroveň 0,6003, pokud se mu ji podaří prorazit nahoru, pak bude pár dnes dál posilovat až k úrovni 0,6025, a pokud ho podpoří momentum i volatilita, pak bude dalším cílem úroveň 0,6101.
 • Technická analýza intradenního pohybu cen křížových měnových párů AUD/JPY, středa 27. března 2024
  Ačkoli v grafu 4H oba jeho MA (50 a 200) vytvořily průsečík Zlatý kříž, což naznačuje, že na páru AUD/JPY stále převládají kupci, ale s vytvořením medvědího patternu 123 můžeme tušit, že pár má v blízké budoucnosti potenciál oslabit a otestovat hladinu 98,42, ale dokud se oslabení nedostane pod hladinu 98, 16, pak má pár AUD/JPY dnes stále potenciál vrátit se k růstu, přičemž hlavním cílem k otestování bude úroveň 99,19, a pokud ho podpoří momentum i volatilita a zřejmě prorazí nad úroveň 99,19, pak má NZD/USD potenciál pokračovat v růstu k úrovni 100,10.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny indexu Nasdaq 100, čtvrtek 14. března 2024
  Pokud se podíváme na 4hodinový graf indexu Nasdaq 100, uvidíme, že se 20 EMA stále nachází nad 50 EMA (Golden Cross), což naznačuje, že u tohoto indexu stále převládají kupující. Avšak vzhledem ke stavu oscilátoru Stochastic, který křižuje směrem dolů, má #NDX v blízké budoucnosti potenciál ke korekci dolů na nižší úroveň k oblasti supportu (+Rejection Block) 17 971,1–17 879,9. Pokud bude tato oblast dostatečně silná, aby odolala rychlosti oslabující korekce, pak má #NDX potenciál vrátit se k původnímu směru až na úroveň 18 254,0 jako hlavnímu cíli a úrovni 18 417,0 jako dalšímu cíli. Pokud však oblast supportu (+Rejection Block) nebude dostatečně silná, aby odolala rychlosti korekce, zejména pokud prorazí pod 17 805,4, pak bude dříve popsaný scénář posilování na chvíli pozastaven.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny indexu Nasdaq 100, středa 31. ledna 2024
  S výskytem medvědího patternu 123, doprovázeného skrytými odchylkami mezi cenovými pohyby a indikátorem Stochastic Oscillator má index Nasdaq 100 v blízké době potenciál oslabit na úroveň 17 345,9, pokud ho podpoří momentum a volatilita. Další úrovní bude 16 561,5, pokud ale bude na cestě k cíli. Pokud tato úroveň náhle projde vzestupnou korekcí, která překoná úroveň 17 627,7, přestane dříve uvedený scénář oslabení platit a automaticky se zruší.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva ropa, úterý 19. března 2024
  S výskytem odchylek mezi pohybem ceny komoditního aktiva ropa (#CL) a ukazatelem Stochastický oscilátor na 4hodinovém grafu, přestože v současné době stále dominují #CL kupující, což naznačuje pohyb ceny nad úrovněmi EMA 200 a EMA 20 a EMA 50, se stále jedná o formaci Golden Cross. Nicméně tato divergence, což je shodou okolností také stav indikátoru Stochastický oscilátor, se také nachází v překoupené oblasti a připravuje se na propad pod úroveň 80, takže v blízké budoucnosti má #CL potenciál ke korekci směrem dolů, kde se nachází úroveň 81,01, kterou se pokusí otestovat. Pokud tuto úroveň úspěšně překoná, a #CL se nevrátí do výchozího trendu, v rámci kterého došlo k úspěšnému proražení nad úroveň 83,08, bude úroveň 80,49 hlavním cílem, ke kterému bude toto komoditní aktivum směřovat. A pokud jej dostatečně podpoří momentum a volatilita, pak není vyloučeno, že dalším cílem, ke kterému bude směřovat, bude úroveň 79,64.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva zlata, pondělí 26. února 2024
  S výskytem patternu odchylky mezi pohybem ceny a indikátorem Stochastic oscillator a zároveň s detekcí patternu rostoucího klínu v grafu 4H má zlato v blízké době potenciál oslabovat dolů k jeho slabosti, kde se úroveň 2 014,64 pokusí prorazit dolů. Pokud to dokáže a nedojde k vzestupné korekci, která by proběhla nad úrovní 2 057,15, zlato bude mít potenciál klesat a prorazit dolů k úrovni 1 994,57, pokud ho podpoří momentum i volatilita.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva zlata, úterý 2. dubna 2024
  S pohybem ceny komoditního aktiva zlata uvnitř MA 200 a MA 20 v grafu 4H můžeme potvrdit, zda zlato aktuálně posiluje, což znamená převahu kupců, takže na základě této skutečnosti se zlato v blízké době pokusí prorazit nad úroveň 2 265,27. Pokud by to dokázalo, pak bude dalším cílem k otestování úroveň 2 295,75, ale všechny tyto scénáře přestanou platit v případě vcelku výrazné korekce, pokud se zlato obrátí dolů ke svému oslabení pod úroveň 2 217,49, kde je detekován pattern ascending broadening wedge (rostoucí rozšiřující se klín).
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny komoditního aktiva zlato, úterý 19. března 2024
  Přestože se na 4hodinovém grafu komoditního aktiva zlato stav indikátoru Stochastický oscilátor nachází v překoupené oblasti a v tuto chvíli se připravuje na pokles pod úroveň 80, vzhledem k pohybu ceny zlata nad 200 EMA a formaci Golden Cross mezi 20 EMA, který je nad 50 EMA, se zdá, že v blízké budoucnosti dojde pouze k momentální korekci směrem dolů. Ta bude důležitá, dokud nedojde k prolomení pod úroveň 2 123,83. Pak bude mít zlato stále potenciál pokračovat v posilování. To potvrzuje i vznik formace klesajícího klínu; takže pokud se podaří hladinu 2 163,11 překonat, má zlato potenciál pokračovat v posilování až k úrovni 2 172,22 jako hlavnímu cíli a hladině 2 188,51 jako dalšímu cíli, ke kterému bude směřovat.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny kryptoměny ethereum, pátek 22. března 2024
  Pokud se podíváme na 4hodinový graf kryptoměny ethereum, uvidíme, že se její cenový pohyb zasekl u hladiny supportu, která se tvoří z býčího Fair Value Gapu (modrá). Kromě toho se pohyb ceny této kryptoměny nachází také nad úrovní WMA 20, která má shodou okolností malý sklon, jenž se ponořil směrem vzhůru, a potvrdil to také výskyt odchylek mezi pohybem ceny a ukazatelem oscilátorem Stochastic. Takže na základě těchto skutečností má ethereum v blízké budoucnosti potenciál posílit a pokusit se překonat úroveň 3 586,94. Pokud tuto úroveň úspěšně prolomí směrem vzhůru, pak bude další úrovní, na kterou se zaměří, 3 673,42 jako hlavní cíl a úroveň 3 805,94 jako další cíl, kam zamíří, pokud ho podpoří momentum a volatilita. Ale pokud na cestě k dříve uvedeným úrovním náhle tato kryptoměna obrátí korekci oslabení směrem dolů, až prolomí pod úroveň 3 296,47, pak se všechny scénáře posílení, jak byly popsány dříve, stanou neplatnými a automaticky se zruší.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny kryptoměny litecoin, pátek 16. února 2024
  Když se podíváme na graf 4H pro kryptoměnu litecoin, uvidíme medvědí pattern 123, po kterém následuje medvědí pattern Ross Hook (RH) a pattern Rising Wedge (rostoucí klín). To všechno potvrzuje, že litecoin má v blízké době potenciál oslabit na úroveň 68,16. Pokud tuto úroveň úspěšně prorazí směrem dolů, bude mít potenciál dál oslabovat až k úrovni 66,45, ale pokud na cestě dolů náhle dojde k vzestupné korekci, při které měna prorazí nad úroveň 72,93, pak všechny dříve popsané scénáře poklesu přestanou platit.
 • Technická analýza intradenního pohybu ceny kryptoměny litecoin, pátek 22. března 2024
  S výskytem odchylek mezi pohybem ceny kryptoměny litecoin a ukazatelem Stochastic Oscillator na 4hodinovém grafu, které potvrzuje také pohyb ceny nad úrovní WMA 20, jež má rovněž rostoucí sklon, má litecoin v blízké budoucnosti potenciál posílit a otestovat úroveň 89,96, Pokud nedojde ke korekci směrem k oslabení, která by vedla k prolomení úrovně 81,01, bude llitecoin pokračovat v posilování až k úrovni 91,03 jakožto hlavnímu cíli, a pokud ho podpoří momentum a volatilita, není vyloučeno, že litecoin bude pokračovat v posilování až k úrovni 95,29.
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
InstaForex ETF