Úterý 19. říjen 2021 16:53
reklama
Dukascopy
reklama
Admiral Markets
reklama
Dukascopy
reklama
InstaMarkets

Čo možno očakávať a ako obchodovať zasadnutie ECB?

Napsal:   Sekce: FX obchodovanie

Čo možno očakávať a ako obchodovať zasadnutie ECB?

DRAGHIHO PREJAV V PORTUGALSKU A ZMENA SLOVNÍKU ECB

Po júnovom zasadaní ECB bolo už všetkým jasné, že centrálna banka odobrila zlešujúcu sa ekonomikcú situáciu v Eurozońe tvrdením, že „riziká spojené s rastom sú zhruba vyrovnané“ a zmiernila aj svoj uvoľnený postoj, keď vyňala frázu „alebo nižších úrovniach“ z dlhodobo udržiavaného tvrdenia „úrokové sadzby zostanú na súčasných alebo nižších úrovniach dlhšiu dobu“. Treba však dodať, že toto zasadanie bolo zamerané predovšetkým na nízku infláciu, ktorá sa podľa ECB len postupne dostane k strednobému cieľu. To dokladovali aj projekcie banky, ktoré potvrdili, že inflácia nedosiahne cieľ ani v roku 2019.

Draghi mal následne prejav v Portugalsku, kde zmenil slovník a úplne pozmenil vnímanie trhu na to, čo môže od ECB očakávať.

Guvernér povedal, že „deflačné sily v Eurozóne boli nahradené reflačnými“ a „centrálna banka môže doprevádzať ekonomické zotavenie zmenou parametrov nástrojov monetárnej politiky – no nie na to, aby sprísnila svoj postoj, ale aby ho ponechala zhruba nezmenený“. Takto bol prvýkrát explicitne naznačený „tapering“ a Draghi pridal aj pozitívny náhľad na infláciu, keďže zdôraznil, že sú to „prechodné faktory, ktoré bránia inflácii v raste“. Draghi však dodal, že inflácia stále nie je „trvalá“ a „udržateľná“ a práve preto „je stále potrebný významný stupeň uvoľňovania“. Po tomto prejave euro prudko posilnilo a nezábranila tomu ani správa z  nasledujúceho dňa z prostredia ECB, ktorú prinieslo Reuters. Správa hovorila o tom, že trh zle interpretoval Draghiho slová, ten chcel údajne iba signalizovať toleranciu voči perióde slabej inflácie a nie bezprostredné utesňovanie monetárnej politiky. Chcel nastoliť možnosť zmeny programu QE na jeseň bez toho, aby sa zaväzoval k takejto akcii.

Možnosť „taperingu“ potvrdila aj zápisnica z júnového zasadania, ktorá prezentovala názor, že „politika uvoľňovania môže byť prehodnotená, ak sa zlepší inflačný výhľad“. A naposledy to bol plátok WSJ, ktorý hovoril o tom, že Draghi vystúpi už v auguste na konferencii v Jackson Hole a bude prezentovať, aké ma ECB plány s QE (nemaiesto septembra).

Správ z prostredia ECB sa postupom času vynorilo viac. Na začiatku júla (3.7.2017) sa objavila informácia, že predstavitelia ECB sú vystrašení z turbulencie na trhoch a niektorí by boli radšej opatrnejší vzhľadom na ďalšie umiernenie postoja uvoľnenej politiky – hovorí sa o tom, že by sa mohla znegovať v správe referencia „nákupy aktív sa budú zväčšovať v dĺžke alebo veľkosti, pokiaľ sa podmienky zhoršia„, buď na veľkosť alebo trvanie, no nie na obe.

Ďalšia správa (13.7.2017) hovorila o tom, že ECB oznámi tapering v septembri. Následne (14.7.2017) objavili informácie, že ECB bude definovať „tapering“ bez časového obmedzenia a zvolí si flexibilnejší prístup redukovania nákupov. A nakoniec prišla správa, že samostatný výbor vypracuje v auguste rôzne alternatívy prístupov k „taperingu“.

INFLÁCIA

ECB síce pozitívne pozmenila ekonomikcý výhľad, potvrdila, že optimistický sentiment a skonšatovala zlepšenie na trhu prácu avšak najväčším problémom ECB ostáva inflácia.

Podľa júnovej inflačnej projekcie nedosiahne ECB inflačný cieľ ani v roku 2019. Inflačný cieľ je definovaný ako “niečo málo pod 2 %? a v roku 2019 budeme podľa banky zažívať v Eurozóne infláciu len na úrovni 1.6 %. Takéto projekcie jednoducho len veľmi ťažko dovolia banke ustúpiť z pozície uvoľnenej politiky. Aj keď sme boli posledné mesiace svedkami vyššej celkovej inflácie, Draghi na júnovom zasadaní považoval obdobie vyššej celkovej inflácie za volatilné a pozitívne efekty len za dočasné. Spomináná volatilita bola podľa ECB zapríčinená cenami ropy a potravín. Cena ropy bola aj hlavným dôvodom úpravy projekcie inflácie smerom nadol. Jadrovú infláciu považuje za nevýraznú a len postupne dosahujúcu stanovený inflačný cieľ v strednodobom horizonte za pomoci uvoľnenej politiky.  

Aby sme mohli hovoriť o reálnom pozitívnom trende inflácie, Draghi vymenoval atribúty, ktoré musí inflácia mať:

 • Musí konvergovať k  inflačnému cieľu niečo menej ako 2 %
 • Musí byť trvalá – musí konvergovať alebo sa udržať na leveloch tesne pod 2 % aj bez ohľadu na dočasné faktory
 • Musí byť udržateľná – musí konvergovať alebo sa udržať na leveloch tesne pod 2 % aj bez uvoľnenj monetárnej politiky ECB
 • takáto inflácia sa musí viazať k celej Eurozóne (Európsky priemer)

Celková inflácia bola už tento rok aj na úrovni 2 % (február) a v tomto smere ECB považovala aj aprílový výsledok celkovej inflácie (1.9 %) a jadrovej inflácie (1.2 %)za dočasný tentokrát z dôvodu ceny ropy a prechodného nárastu cien služieb počas veľkonočných sviatkov.  Posledná sada dát (jadrová inflácia 1.1 %, celková inflácia 1.3 %) len potvrdila toto presvedčenie.


Inflácia v Eurozóne


Jadrová inflácia v Eurozóne

Ukazovatele celkovej inflácie zároveň zostávajú nízke a zatiaľ nevykazujú presvedčivé známky rastu, keďže domáci cenový a mzdový vývoj naďalej brzdia nevyužité zdroje. A prezident ECB na zasadaní povedal, že na to, aby sme videli skutočný posun na úrovni jadrovej inflácie, by sme potrebovali najprv vidieť silnejší rast miezd. Dodal aj to že jadrová inflácia sa za posledný rok prakticky nezmenila. Na úrovni indikátora rastu miezd však ECB vo výhľade nevidí priestor pre agresívnejšie posiľňovanie (na rozdiel od marcovej projekcie), aj keď sa mzdy majú postupne zvyšovať v strednodobom horizonte.


Rast miezd y/y v EU

Centrálna banka nevidí rastovú trajektóriu jadrových inflačných tlakov v najbližšom období a očakáva, že sa inflácia bude v najbližších mesiacoch naďalej pohybovať okolo súčasnej úrovne (0.9 % y/y).

 V strednodobom horizonte sa očakáva len postupný rast základnej inflácie, ktorý má ťažiť z menovopolitických opatrení, pokračujúcej hospodárskej expanzie a zodpovedajúcej postupnej absorpcie nevyužitých kapacít.

AKO SÚ NASTAVENÉ OČAKÁVANIA PRE DNEŠNÉ ZASADANIE ECB?

 • Trhovým konsezom je, že so sadzbami ako aj so samotným QE sa dnes meniť nič nebude. Všetko podstatné bude komunikované v správe a na tlačovej konferencii.
 • Otázky okolo QE programu typu: bude „tapering“ trvať len niekoľko mesiacov (6, 10 mesiacov, ?)? Alebo bude otvorené bez definovania jeho konca? nebudú s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovedané. Draghi na konferencii zrejme povie, že boli vytvorené skupiny, ktoré majú na starosti preskúmanie rôznych variant pre zmenu QE programu a s výsledkymi nebude oboznámený pred septembrovým zasadaním.
 • Rozhodnutie o programe nákupov sa očakáva v septembri alebo neskôr. Začatie „taperingu“ je očakávané na začiatku roku 2018. Ak by Draghi povedal, že o QE sa rozhodne v septembri bolo by to jastrabie / ak by sa vyjadril ta, že k rozhodnutiu príde až v decembri bolo by to holubičie.
 • Slovník ECB bude veľmi opatrný a k zásadným zmenám nepríde, keďže ECB je vystrašené z Portugalska. Ak však vypustí zo správy celé tvrdenie, že „nákupy aktív sa budú zväčšovať v dĺžke alebo veľkosti, pokiaľ sa podmienky zhoršia„, bolo by to jastrabie.
 • Draghi pravdepodobne povie, že od posledného zasadanie sa nič nezmenilo a obráti pozornosť späť na infláciu, ktorá je podľa jeho slov stále „neudržateľná“ a „nie trvalá“, rast miezd je stále nevýrazný.
 • Draghi môže dodať, že vyššie euro ako aj výnosy dlhopisov vytvárajú reštriktívne prostredie, ktoré zabraňuje inflácii v raste, podobné tvrdenie by bolo holubičie

AKO OBCHODOVAŤ ZASADANIE ECB?

Aj keď je v hre mnoho faktorov, obchod sa bude dať otvoriť potom, čo dostaneme odpoveď na všetky hore spomínané témy.

EUR by sa dalo nakupovať ak:

Draghi predstavil silnú ekonomiku, zmierni uvolnený postoj ECB vzhľadom na QE vypustením tvrdenia o objeme a trvaní a podporí presvedšenie, že v septembri príde k rozhodnutiu o ďalšom programe QE. A ak na otázku o diskutovaní QE odpovie pozitívne (po prípade sa bude snažiť stavať na tvrdení, že inflácia nízka len kvôli prechodným faktorom) euro by malo posilňovať. EUR by som v tomto prípade nakupoval proti JPY alebo USD.


Predávať by sa dalo euro, ak sa Draghi zameria na infláciu, ktorá dlhodobo nebude spĺňať inflačný cieľ, úplne odloží stranou otázky o diskutovaní „taperingu“ alebo povie, že najskôr sa o „taperingu“ rozhodne v decembri. Zároveň ECB nezmierni uvolnený postoj vzhľado ku QE. V tomto scenári by som predával EUR proti CAD.


Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Čo čaká GBP menové páry v poslednom kvartáli roku 2021?
  V tomto blogu poukážem na možný budúci vývoj na najbližšie mesiace menových párov na základe minulých pohybov a technickej analýzy. Pozrieme sa na librové páry EUR/GBP, GBP/NZD a GBP/JPY z weekly timeframe.
 • Čo čaká komoditné menové páry v Q4 2021?
  V tomto blogu poukážem na možný budúci vývoj na najbližšie mesiace menových párov na základe minulých pohybov a technickej analýzy. Pozrieme sa na komoditné menové páry USD/CAD, NZD/CHF a AUD/USD z weekly a daily timeframe.
 • Čo čaká USD menové páry v poslednom kvartáli roku 2021?
  V tomto blogu poukážem na možný budúci vývoj na najbližšie mesiace menových párov na základe minulých pohybov a technickej analýzy. Pozrieme sa na dolárové páry EUR/USD, USD/JPY a USD/CAD z weekly a monthly timeframe.
 • Čo ďalej s USD a ako ho obchodovať
  FED sa nachádza v cykle utesňovania monetárnej politiky, no trh tento rok americký dolár vypredáva. V poslednej správe COT je stále zrejmé uzatváranie pozícií zviazaných s takzvaným "Trump tradom", ktorý sľuboval prorastové opetrenia (reforma zdravotníctva, daňová reforma, výdavky na infraštruktúru), ktoré zas mali urýchliť tempo zvyšovania sadzieb v USA. Napriek tomu možno identifikovať hneď niekoľko signálov, ktoré naznačujú vyčerpanosť u predajcov USD a postupnú zmenu naratívu, ktorý začal obracať riziká spojené s dolárom na stranu rastu.
 • Čo je Bitcoin Cash a prečo vznikol?
  Historicky prvú kryptomenu Bitcoin vytvoril v roku 2009 človek známy ako Satoshi Nakamoto a postupom času sa dočkal aj mladšieho brata - Bitcoin Cash. V tomto článku sa pozrieme na to prečo vôbec BCH vznikol, aké sú rozdiely medzi Bitcoinom a Bitcoin Cash, aké sú výhody BCH oproti BTC a čo by mohlo hovoriť do budúcna v prospech jeho rastu.
 • Čo je to FOMO a vlastnosti FOMO tradera
  FOMO - Fear of Missing Out (strach z toho že vám niečo újde) - je relatívne čerstvým doplnkom angličtiny, ale je neodmysliteľnou súčasťou nášho každodenného života. Skutočný fenomén modernej digitálnej doby, FOMO postihuje 69% mileniálov a môže mať tiež významný vplyv na obchodné praktiky.
 • Čo je to Spread na Forexe?
  Vo svete obchodovania na finančných trhoch sú pojmy spread a pip základným obchodným žargónom. Či už obchodujete Forex, indexy, komodity alebo akcie, musíte vedieť,čo je spread, aby ste si vybrali brokera s konkurencieschopnými podmienkami.
 • Čo je Zcash?
  Zcash možno nie je jednou z najpopulárnejších kryptomien ale aj tak má svoje výhody, na ktoré netreba zabúdať. Vďaka nim je určite kryptomenou, ktorá by sa nemusela len tak vytratiť alebo totálne stratiť hodnotu, a teda by mohla byť aj súčasťou väčšieho portfólia digitálnych mien.
 • Čo máte radšej? Manuál, alebo Automat?
  Skupinu všetkých traderov je možné rozdeliť na dve základné podskupiny. Tí čo obchodujú manuálne a tí, čo sa spoliehajú na automat. Kam patríte Vy a prečo? Takže páni-Čo máte radšej? Manuál, alebo Automat?
 • Čo môžeme očakávať v roku 2020 od akciových trhov?
  Rok 2019 bol pre akcie a akciové indexy veľmi dobrý kde si väčšina akciových indexov pripísalo dvojciferné zisky. Napríklad S&P 500 cez 25% a DAX 30 viac ako 20%. Sú takéto rasty udržateľné? Dlhodobý priemerný ročný výnos S&P 500 je cca 10% a rok 2019 sa dá považovať za veľmi nadpriemerný.
 • Čo môžu ešte kryptomeny ukázať do konca roka?
  Zatiaľ čo rok 2018 bol jeden z najhorších pre kryptomeny, rok 2019 bol primerane dobrý a hlavné kryptomeny dokázali narásť o niekoľko stoviek percent. Leto je preč a volatilita sa pomaly ale isto vracia do trhov (ako sa napríklad stalo na rope nedávno).
 • Čo naznačujú dolárové menové páry? Aký je ďalší smer?
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie.
 • Čo neprehliadnuť pri výbere brokera
  Pri výbere brokera je dobré pozrieť sa aj na iné veci ako sú spready a swapy. To ako dobre sa Vám bude obchodovať môže ovplyvniť aj veľa iných vecí. Správne si vybrať je úplne základná vec, tak sa pozrime na niektoré dôležité body.
 • Čo očakávať v letných mesiacoch na trhoch?
  Ahojte traderi. Dnes to nebude len o technickej analýze, ale skôr sa pozrieme na trh ako celok. Nasledujúci článok bude moja úvaha a moje očakávanie od letných mesiacov.
 • Čo ovplyvňuje výšku spreadu a ako sa nenechať ohroziť ich dočasným rozšírením
  Asi každý človek, ktorý aspoň chvíľu obchodoval na forexe alebo s CFD si všimol, že spready sú u väčšiny brokerov plávajúce, teda niekedy menšie a niekedy vyššie. V tomto článku sa pozrieme na to, prečo sú spready niekedy vyššie a na čo si vtedy dávať pozor.
 • Čo povedal Buffett a my to musíme zvážiť
  Včera bol na CNBC rozhovor s Warrenom Buffettom a keď tento pán rozpráva, my musíme počúvať. Dotkol sa tém ako bitcoin, daňová reforma, čo s voľným cashom a nástupníctva v Berkshire Hathaway.
 • Čo pravdepodobne čaká kryptomeny v poslednom kvartáli roku 2021?
  V tomto blogu poukážem na možný budúci vývoj na najbližšie mesiace kryptomien na základe minulých pohybov a technickej analýzy. Pozrieme sa na vybrané krypta: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) a Ripple (XRP) z daily a weekly timeframe.
 • Čo pre nás znamená EUR/CZK na 27?
  V posledných dňoch česká koruna viditeľne oslabila voči euru a pokiaľ sa to nevráti čoskoro naspäť, tak to pocíti mnoho ľudí a firiem. Aké môže byť ďalší vývoj a ako poprípade využiť situáciu aj mimo obchodovania sa pozrieme v tomto článku
 • Čo prináša regulácia ESMA?
  Posledné mesiace asi každý počul o prichádzajúcej regulácií ESMA, no len málo zdrojov sumarizuje kompletné informácie o tom čo táto regulácia prináša a aké budú dôsledky na obchodníkov respektíve ako sa obchodníci majú k tejto regulácií postaviť. Preto som pripravil tento článok.
 • Čo robia „Smart Money“ aby boli profitabilní
  Nie je záhada, že na finančných trhoch sú dve odlišné skupiny. Tí, čo zarábajú peniaze väčšinu času (banky a inštitúcie) a na druhej strane tí, ktorí nezarábajú (klasický trading). Títo ľudia majú problém udržať sa s trhom keď je v najlepšom alebo prerobia všetky peniaze v najhoršom.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
Swissquote Bank