Středa 24. duben 2024 23:26
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
CapXmaster srovnani
reklama
FTMO král
reklama
CapXmaster

Forex očima právníka: Úvodní postřehy

Napsal:   Sekce: Forex očima právníka

Článek se věnuje problematice "forexového obchodování" z právního pohledu a formuluje praktická doporučení, která by žádnému investorovi neměla uniknout.


Již nějakou dobu se chci veřejně podělit o svoje poznatky z odvětví práva, jež z pozice právníka shledávám jako poměrně udivující a spíše než jako jednotné ucelené téma bych tento svůj úvodní příspěvek chtěl pojmout jako shrnutí různorodých zkušeností vyvěrajících ze vztahů mezi obchodníky s cennými papíry (dále též „OCP“ či „broker“) a jejich klienty (dále též „investor“).

Zvláštnost nebo spíše paradox spatřuji v následujícím. Na jedné straně stojí biliony dolarů obchodovaných denně, na druhé rozhodovací praxe soudů a jiných institucí, která často nedává odpovědi ani na ty nejzákladnější otázky, čímž vyvolává značnou a zároveň nežádoucí nejistotu. Nezaujatý člověk by mohl pokrčit rameny a říci si: „Máme zákony, máme i nekončící smlouvy brokerů a v nich je toho až až.

Jistě, (nejen) podle českého práva mají obchodníci s cennými papíry povinnost jednat (nejen) kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu svých zákazníku, což se odráží i v jejich smluvních podmínkách. Co to ale v praxi znamená?

Jestli jsou dle zákona zakázaná smluvní ujednání, která „zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele“, u kterých ze smluvních ustanovení OCP lze o tomto korektivu uvažovat? Kdy bude smluvní ustanovení obchodníka s cennými papíry neplatné pro rozpor se zákonem?

Bohužel nejde o pouhé právní teoretizování odtržené od praxe, protože tento nedostatek se promítá do řady situací. Pokud si např. broker vyhrazuje právo odmítnout, rekotovat či sklouznout pokyn klienta a zároveň zrušit jakoukoli již provedenou transakci, je taková smluvní úprava v souladu s výše uvedenými zákonnými požadavky na jednání obchodníka s cennými papíry? Pakliže ano, jakou má klient garanci, že broker nepodlehne střetu zájmů a nebude jednat pouze ve svém zájmu? Pokud se nejedná o zrušení jakékoli transakce, ale přes to definice vymezující zakázané obchodní strategie čítá deset řádků s různými kombinacemi situací a vše záleží na uvážení brokera, je takové ujednání platné? A co teprve zřeknutí se odpovědnosti brokera vůči klientovi a přijetí odpovědnosti klienta vůči brokerovi za téměř cokoli?

Jak jsem naznačil, odpovědi od soudů a jiných kompetentních institucí na tyto otázky v zásadě chybějí, čímž se klienti OCP v některých případech dostávají do svízelné situace. Broker trvá na tom, že měl ke svému jednání oprávnění, a klientovi se to nezdá a nezbývá mu než se s tím smířit, nebo brokera žalovat (případně se obrátit na instituci, kterou je u nás Finanční arbitr nebo v zahraničí finanční ombudsman; o různých možnostech způsobu řešení sporů budu pojednávat příště), nicméně důvodnost takové žaloby je nejistá. Ti odvážnější klienti poté přijdou za právníkem a ihned po sdělení svého příběhu se ptají, jakou mají šanci na úspěch. Z výše uvedených důvodů se situace často stává svízelnou i pro právníka, a tedy zpětně i pro jeho klienty.

I přes uvedená úskalí investoři mohou předejít některým problémům, případně zvýšit svoji šanci na úspěch u potenciálního sporu. Ke své efektivnější ochraně mohou klienti podniknout řadu kroků, přičemž mezi ty nejvýznamnější patří správný výběr brokera, čtení (přinejmenším podstatných částí) smluvních podmínek, komunikace s brokerem a archivace důkazů. Zdůrazňuji, že tyto tipy se téměř výhradně vyhýbají obchodní stránce aktivity investorů, ale předcházejí situacím, kdy i přes ziskovou obchodní strategii investor na svém bankovním účtu nalezne od brokera pouze vklad nebo ani ten.

K výběru brokera se vyjádřím jen částečně, jelikož toto téma je vesměs hojně diskutované jak v knihách a na formálnějších forexových webech, tak i na živelněji vedených investorských fórech. Velice často je zdůrazňována regulace, s čímž v zásadě souhlasím. Říkám „v zásadě“, protože ikona na spodní liště brokera „Licensed by XYZ“ nemusí být vždy zárukou korektního přístupu a možnosti domoci se svých práv. Kupříkladu úřad dohledu nad finančním trhem v prosluněných zemích Karibiku, kterým se někteří OCP zaštiťují, fakticky nemusí mít žádné páky na nečestné jednání subjektů, které dozoruje. Robustní regulace souvisí i s povinností OCP mít nadstandardní základní kapitál, což je klíčové v případě, že investor brokera žaluje, protože je dosti nežádoucí zaplatit náklady za soud, ale k penězům se stejně nedostat. Kromě tradičních „slabých“ regulací mám řadu zkušeností např. i z Nového Zélandu, který bývá obecně považován za poměrně přísně dohlížený, nicméně v letech 2013 až 2015 zde mnoho brokerů ztratilo licenci (nebo vědělo, že o licenci neodvratně přijdou), což vedlo k tomu, že tito přijímali peníze klientů a zpětně se ukázalo, že již v tuto dobu věděli, že tyto peníze nikdy nevyplatí. Nemusím dodávat, že rozhodnutí různých orgánů ve prospěch klientů nebyla – kromě negativní publicity – prakticky k ničemu a trestní právo často krátké na majitele společností z opačných koutů zeměkoule. 

Fenoménem na pomezí kategorie „výběr brokera“ a „čtení smluvních podmínek“ je situace, kdy obchodník s cennými papíry, resp. webová stránka označená obchodním názvem jedné z mnoha poboček, vyzdvihuje regulace daných poboček, včetně těch evropských. Jenomže ve smlouvě se dočtete, že až po otevření účtu se OCP rozhodne, ke které pobočce klienta přiřadí. A nemusí jít o náhodu, že to bude zrovna ta neregulovaná mimoevropská. Marná snaha dovolávat se po vzniku sporu regulace v Británii či na Kypru...

Jsem si vědom toho, že pro běžného klienta není zcela lákavou činností četba smluvních podmínek brokerů, nicméně věřte, že minimálně základní kontrola klíčových částí těchto dokumentů může člověku ušetřit mnoho nesnází. Jak jsem naznačil výše, v prvé řadě, a to mnohdy doslova, je opravdu nezbytné zkontrolovat subjekt, se kterým se smluvní vztah uzavírá. Zadruhé je vhodné v návaznosti na klientovu strategii vyhledat klíčová slova (scalping, arbitrage, sniping, abusive trading, bonus), která mohou být relevantní. Již několikrát jsem např. řešil situaci, kdy OCP výslovně povoluje obchodování makroekonomických zpráv (news trading) a po úspěšném zobchodování novinky transakci zruší s poukazem na latenční arbitráž. S vyjasňováním obchodních podmínek souvisí i komunikace s OCP, protože pokud klientovi není něco jasné, není nic jednoduššího, než se zeptat na chatu či prostřednictvím e-mailu, jak je to s tím či oním způsobem obchodování, přidělováním bonusů, atd. Ostatně i samotné vedení dialogu ze strany brokera ke klientovi může mnohdy leccos napovědět.

U komunikace s brokerem či jiným subjektem (IB, vázaný zástupce,?) je ještě vhodné doplnit, že toto téma se prolíná s posledním opatřením klienta, které chci vyzvednout – archivací důkazů (potažmo přípravou k ní). Pokud klientovi např. někdo garantuje návratnost zisků a později se oznámení ukáže jako nepravdivé, s kvalitním důkazem máte šanci uspět, bez něj téměř žádnou.

Konečně co se týče důkazů, doporučuji nejen archivovat vše (od všech součástí smlouvy, přes výpisy z účtů až po veškerou komunikaci), ale i být na vše připraven. Jeden příklad za všechny:

Investor měl otevřenou velkou ziskovou pozici, načež mu obchodní platforma začala hlásit ztrátu/chybu v připojení (byť měl zajištěn 100% funkční připojení k internetu) a po minutě odpojení se mu obchodní pozice dostala cca 50 pipů pod tržní cenu v jeho neprospěch. Následně se zase vrátila na tržní cenovou hladinu a poté opět o 50 pipů v jeho neprospěch, což nějakou dobu pokračovalo. Pozice byla nakonec brokerem uzavřena 50 pipů mimo tržní cenu ve značné ztrátě. Po prvním překvapivém propadu ceny klient situaci začal natáčet a následný spor o úpravu transakce a vyplacení tržní ceny (která se vždy v určitém intervalu vracela) vyhrál pouze na základě tohoto videa (což sám rozhodce ve svém rozhodnutí uvedl).

Závěrem bych chtěl uvést, že jsem si vědom časové a mnohdy i mentální námahy spojené s navrhovanými doporučeními. Nicméně tato plynou ryze z bezprostředních zkušeností investorů a troufám si tvrdit, že pro ty, kteří to s obchodováním myslí vážně a/nebo chtějí investovat vyšší finanční objemy peněz prostřednictvím více obchodníků s cennými papíry, se osvojení těchto praktik dříve či později vyplatí. 

Martin Hostinský

Hodnocení článku:
Sdílení článku: 
   

Čtěte více

 • Forex obchodné signály: USD/CAD, EUR/GBP a AUD/JPY
  V tomto tradingovom blogu poukážem na minulý vývoj rôznych trhov a inštrumentov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Pozrime sa teda na USD/CAD, EUR/GBP a AUD/JPY cez denné časové rámce.
 • FOREX obchodný výhľad: USD/CAD, GBP/NZD, EUR/JPY
  V tomto tradingovom blogu poukážem na minulý vývoj rôznych trhov a inštrumentov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Poďme sa teda pozrieť na USD/CAD, GBP/NZD a EUR/JPY.
 • Forex obchodování EUR/USD a USD/JPY
  Měnový pár EUR/USD nám do čtvrtečního zveřejnění zápisu z posledního ECB zasedání velmi pěkně posiloval. Nákupy na plánovaných 1,2250 +/- úrovních tak přinesly opět zisky, i když u mě ne zcela dle představ. Můj Profit-Target 1,2400 nebyl totiž o 3,5 pipů naplněn, takže pozici jsem nakonec včera, po začínající intradenní slabosti eura (díky ECB zápisu) uzavíral na Profit-Stopu.
 • Forex obchodování: 7 kroků k úspěšnosti
  Forexový trh je jedním z nejdynamičtějších finančních trhů na světě a představuje obrovský potenciál pro zisk. Pokud jste začátečník nebo pokročilý obchodník, je důležité mít jasný plán a strategii pro dosahování úspěchu. V tomto článku najdete 7 kroků, jak dosáhnout úspěšnosti při forexovém obchodování.
 • FOREX obchody na CAD/JPY a EUR/CHF
  Analyzovaná obchodní příležitost na měnovém páru CAD/JPY z minulého týdne se v uplynulých dnech zhmotnila - přišel pěkný swing long signál v oblasti, kde jsme ho pro dobrý obchod (nadstandardní RRR a prostor pro růst) potřebovali.
 • Forex obchody – vyhlížím shorty na měnových párech USD/CHF a EUR/AUD
  Dle mých pozičních indikací pro nejbližší týdny mi vychází, že by těmi silnějšími měnami měly být CHF, JPY, EUR a trochu síly by měl jevit i AUD.
 • Forex : Obchody z pohledu korelace a síly měn
  Dolar si od posledního týdne mírně oddechl. Krátkodobě nejslabšími měnami zůstává EUR a na něj navázaný CHF
 • Forex: Obrat trendu na AUD/CAD a iné predikcie
  V tomto pravidelnom tradingovom výhľade poukážem na minulý vývoj menový párov a pomocou technickej analýzy urobím predikciu na budúce dianie. Teraz sa pozrieme na AUD/CAD, EUR/CAD a GBP/JPY z denných grafov a skonkretizujeme si obchodné príležitosti, ktoré trh ponúka.
 • Forex očima právníka: Případ BMFN
  V návaznosti na opakované žádosti o sdílení skutečných případů jsem oslovil klienta a získal souhlas, resp. zproštění mlčenlivosti, v kauze, která je dle mého názoru poměrně zajímavá, a to jak s ohledem na věc samou (nárok a jeho zdůvodnění), tak i na její procesní stránku (jak se k tomuto nároku dostat). Jedná se o pohledávku českého klienta vůči společnosti Boston Merchant Financial Ltd., působící na veřejnost skrze svůj web www.bmfn.com (dále jen „BMFN“).
 • Forex očima právníka: Shrnutí roku 2019
  S novým rokem přichází ideální doba pro rekapitulaci roku předchozího. A lze říci, že rok 2019 přinesl do světa forexového práva mnoho vítaných změn. V textu níže představím nejdůležitější události roku 2019, které měly, mají a zcela jistě budou mít zásadní dopad celou škálu investorů. Nejdříve se zaměřím na rozsudek Soudního dvora Evropské unie (dále „SDEU“), který vyjasnil otázku postavení forexového investora jako spotřebitele. Dále shrnu základní body oběžníku Kyperské komise pro cenné papíry (dále „CySEC“), který je výsledkem tematického přezkumu povinností nejlepšího provádění pokynů kyperskými investičními podniky. Závěrem upozorním na nekalé praktiky brokerů při změnách statusu retailových zákazníků na zákazníky profesionální.
 • Forex očima právníka: Znepokojivé trendy (nejen) koronavirové krize
  K sepsání tohoto článku mě motivovala jedna nepříznivá statistika – během posledních pár měsíců jsem zaregistroval více než 100% nárůst klientů, kteří se na mě obrátili s žádostí o pomoc při potížích s výběrem peněz z jejich obchodního účtu. Hned po přečtení jejich úvodního e-mailu a rozkliku webových stránek brokera, jehož se problém týkal, mi bylo zřejmé, že se klient velmi pravděpodobně stal obětí dalšího sofistikovaného podvodu a své peníze už nikdy neuvidí.
 • Forex očima právníka: Způsoby řešení sporů
  Tento článek se zabývá základními způsoby řešení sporů mezi investory a obchodníky s cennými papíry (OCP) - brokery.
 • Forex očima tradera - měnové páry EUR/USD, USD/CAD a EUR/CZK
  Stejně jako v týdnu minulém měnový pár EUR/USD v prvních dnech tohoto týdne posiloval a v druhé polovině týdne, s podporou důležitých amerických dat, oslaboval. Dnešní pozitivní dopolední vývoj eurodolaru obrátila po 13:30 výborná data z americké průmyslové výroby. Tento měnový pár se poté z úrovní 1,2330 +/- propadl o 50 pipů na 1,2280, kde se aktuálně obchoduje.
 • Forex očima tradera - měnové páry EUR/USD, USD/JPY a EUR/CZK
  Na měnovém páru EUR/USD to poslední dny začíná vypadat, že se nám zásadně mění situace. Z krásného růstového trendu, kdy euro bez problémů sílilo k dolaru i přes pozitivní dolarové a horší eurové zprávy i fundamenty se nyní o slovo výrazně hlásí americký dolar, který by měl vzhledem k jasně pozitivním fundamentálním zprávám pro něj (blízkost dalšího zvýšení sazeb v prosinci, dobrá americká makrodata i výsledky společností) minimálně výrazněji korigovat předcházející několikaměsíční velké ztráty.
 • Forex: Odomknutie príležitostí pre investorov
  V roku 2019 bol ohodnotený globálnehy devízovéhý trh (forex) hodnotou 2,4 trilióna dolárov. To sa v skutočnosti rovná viac ako 50-násobku ekonomickej produkcie Číny, Japonska, Nemecka, Indie a USA. V tomto priestore zvyčajne dominujú inštitucionálni investori, ako sú investičné banky, penzijné fondy a veľké korporácie, existujú však aj cesty pre vstup jednotlivcov na trh.
 • Forexová čekárna
  Tohle je vážná věc. Napadla mě do detailů v čekárně u lékaře. Napadlo vás už někdy, že v tomto životě stále na něco čekáme? A pokud ano, uvědomili jste si, že právě to, jak umíme nebo neumíme čekat, ovlivňuje významným způsobem to, co prožíváme a jak se odehrává náš život jako celek? A že na forexu je čekání naprosto klíčová aktivita?
 • Forexová strategie Top Down Tomáše Vobořila
  Strategie Top Down neboli strategie shora dolů je forexovou strategií založenou na analýze vývoje ceny, tedy „price action“. Analýza se nejdřív dívá na grafy vyšších time framů (měsíční, týdenní), z nichž určuje trend, tedy směr pohybu finančního aktivu. Po jasně definovaném trendu (rostoucí, klesající) obchodník přechází na nižší time frame, tedy denní, 4hodinový a hodinový graf, v nichž hledá vhodné podmínky pro vstup do obchodu. Analýza Top Down je obchodní přístup, nikoli obchodní systém. Tato forexová strategie využívá čistý svíčkový graf.
 • Forexové obchody na GBP/USD a USD/JPY
  Očekávaný růst na sledovaných a obchodovaných forex párech z posledních analýz se v týdnu dostavil (EUR/CHF, CAD/JPY a především GBP/USD) či započal (AUD/USD, NZD/USD).
 • Forexové peklo
  Zatímco evropské i latinskoamerické měny meziročně vůči americkému dolaru vesměs posílily a bitcoin přidal dokonce desítky procent, obchodují se na forexu i měny, u nichž se dá mluvit spíše o devalvaci než o oslabení. Ruský rubl a turecká lira značně ztrácejí na hodnotě a svým držitelům přinášejí především vrásky.
 • Forexové tipy - EUR/USD a GBP/CZK
  Aktuální forexové tipy od brokerské společnosti LYNX. Analýza měnových párů EUR/USD a GBP/CZK.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu (speciální uzavřená sekce na webu), až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní VIP indikátory, doposud úspěšně používané pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečné VIP indikátory, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
FTMO férovost