Sobota 20. červenec 2019 05:21
reklama
XTB analyticky-report
reklama
XTB analyticky-report
reklama

Forex očima právníka: Úvodní postřehy

Napsal:   Sekce: Forex očima právníka

Článek se věnuje problematice "forexového obchodování" z právního pohledu a formuluje praktická doporučení, která by žádnému investorovi neměla uniknout.


Již nějakou dobu se chci veřejně podělit o svoje poznatky z odvětví práva, jež z pozice právníka shledávám jako poměrně udivující a spíše než jako jednotné ucelené téma bych tento svůj úvodní příspěvek chtěl pojmout jako shrnutí různorodých zkušeností vyvěrajících ze vztahů mezi obchodníky s cennými papíry (dále též „OCP“ či „broker“) a jejich klienty (dále též „investor“).

Zvláštnost nebo spíše paradox spatřuji v následujícím. Na jedné straně stojí biliony dolarů obchodovaných denně, na druhé rozhodovací praxe soudů a jiných institucí, která často nedává odpovědi ani na ty nejzákladnější otázky, čímž vyvolává značnou a zároveň nežádoucí nejistotu. Nezaujatý člověk by mohl pokrčit rameny a říci si: „Máme zákony, máme i nekončící smlouvy brokerů a v nich je toho až až.

Jistě, (nejen) podle českého práva mají obchodníci s cennými papíry povinnost jednat (nejen) kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu svých zákazníku, což se odráží i v jejich smluvních podmínkách. Co to ale v praxi znamená?

Jestli jsou dle zákona zakázaná smluvní ujednání, která „zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele“, u kterých ze smluvních ustanovení OCP lze o tomto korektivu uvažovat? Kdy bude smluvní ustanovení obchodníka s cennými papíry neplatné pro rozpor se zákonem?

Bohužel nejde o pouhé právní teoretizování odtržené od praxe, protože tento nedostatek se promítá do řady situací. Pokud si např. broker vyhrazuje právo odmítnout, rekotovat či sklouznout pokyn klienta a zároveň zrušit jakoukoli již provedenou transakci, je taková smluvní úprava v souladu s výše uvedenými zákonnými požadavky na jednání obchodníka s cennými papíry? Pakliže ano, jakou má klient garanci, že broker nepodlehne střetu zájmů a nebude jednat pouze ve svém zájmu? Pokud se nejedná o zrušení jakékoli transakce, ale přes to definice vymezující zakázané obchodní strategie čítá deset řádků s různými kombinacemi situací a vše záleží na uvážení brokera, je takové ujednání platné? A co teprve zřeknutí se odpovědnosti brokera vůči klientovi a přijetí odpovědnosti klienta vůči brokerovi za téměř cokoli?

Jak jsem naznačil, odpovědi od soudů a jiných kompetentních institucí na tyto otázky v zásadě chybějí, čímž se klienti OCP v některých případech dostávají do svízelné situace. Broker trvá na tom, že měl ke svému jednání oprávnění, a klientovi se to nezdá a nezbývá mu než se s tím smířit, nebo brokera žalovat (případně se obrátit na instituci, kterou je u nás Finanční arbitr nebo v zahraničí finanční ombudsman; o různých možnostech způsobu řešení sporů budu pojednávat příště), nicméně důvodnost takové žaloby je nejistá. Ti odvážnější klienti poté přijdou za právníkem a ihned po sdělení svého příběhu se ptají, jakou mají šanci na úspěch. Z výše uvedených důvodů se situace často stává svízelnou i pro právníka, a tedy zpětně i pro jeho klienty.

I přes uvedená úskalí investoři mohou předejít některým problémům, případně zvýšit svoji šanci na úspěch u potenciálního sporu. Ke své efektivnější ochraně mohou klienti podniknout řadu kroků, přičemž mezi ty nejvýznamnější patří správný výběr brokera, čtení (přinejmenším podstatných částí) smluvních podmínek, komunikace s brokerem a archivace důkazů. Zdůrazňuji, že tyto tipy se téměř výhradně vyhýbají obchodní stránce aktivity investorů, ale předcházejí situacím, kdy i přes ziskovou obchodní strategii investor na svém bankovním účtu nalezne od brokera pouze vklad nebo ani ten.

K výběru brokera se vyjádřím jen částečně, jelikož toto téma je vesměs hojně diskutované jak v knihách a na formálnějších forexových webech, tak i na živelněji vedených investorských fórech. Velice často je zdůrazňována regulace, s čímž v zásadě souhlasím. Říkám „v zásadě“, protože ikona na spodní liště brokera „Licensed by XYZ“ nemusí být vždy zárukou korektního přístupu a možnosti domoci se svých práv. Kupříkladu úřad dohledu nad finančním trhem v prosluněných zemích Karibiku, kterým se někteří OCP zaštiťují, fakticky nemusí mít žádné páky na nečestné jednání subjektů, které dozoruje. Robustní regulace souvisí i s povinností OCP mít nadstandardní základní kapitál, což je klíčové v případě, že investor brokera žaluje, protože je dosti nežádoucí zaplatit náklady za soud, ale k penězům se stejně nedostat. Kromě tradičních „slabých“ regulací mám řadu zkušeností např. i z Nového Zélandu, který bývá obecně považován za poměrně přísně dohlížený, nicméně v letech 2013 až 2015 zde mnoho brokerů ztratilo licenci (nebo vědělo, že o licenci neodvratně přijdou), což vedlo k tomu, že tito přijímali peníze klientů a zpětně se ukázalo, že již v tuto dobu věděli, že tyto peníze nikdy nevyplatí. Nemusím dodávat, že rozhodnutí různých orgánů ve prospěch klientů nebyla – kromě negativní publicity – prakticky k ničemu a trestní právo často krátké na majitele společností z opačných koutů zeměkoule. 

Fenoménem na pomezí kategorie „výběr brokera“ a „čtení smluvních podmínek“ je situace, kdy obchodník s cennými papíry, resp. webová stránka označená obchodním názvem jedné z mnoha poboček, vyzdvihuje regulace daných poboček, včetně těch evropských. Jenomže ve smlouvě se dočtete, že až po otevření účtu se OCP rozhodne, ke které pobočce klienta přiřadí. A nemusí jít o náhodu, že to bude zrovna ta neregulovaná mimoevropská. Marná snaha dovolávat se po vzniku sporu regulace v Británii či na Kypru...

Jsem si vědom toho, že pro běžného klienta není zcela lákavou činností četba smluvních podmínek brokerů, nicméně věřte, že minimálně základní kontrola klíčových částí těchto dokumentů může člověku ušetřit mnoho nesnází. Jak jsem naznačil výše, v prvé řadě, a to mnohdy doslova, je opravdu nezbytné zkontrolovat subjekt, se kterým se smluvní vztah uzavírá. Zadruhé je vhodné v návaznosti na klientovu strategii vyhledat klíčová slova (scalping, arbitrage, sniping, abusive trading, bonus), která mohou být relevantní. Již několikrát jsem např. řešil situaci, kdy OCP výslovně povoluje obchodování makroekonomických zpráv (news trading) a po úspěšném zobchodování novinky transakci zruší s poukazem na latenční arbitráž. S vyjasňováním obchodních podmínek souvisí i komunikace s OCP, protože pokud klientovi není něco jasné, není nic jednoduššího, než se zeptat na chatu či prostřednictvím e-mailu, jak je to s tím či oním způsobem obchodování, přidělováním bonusů, atd. Ostatně i samotné vedení dialogu ze strany brokera ke klientovi může mnohdy leccos napovědět.

U komunikace s brokerem či jiným subjektem (IB, vázaný zástupce,?) je ještě vhodné doplnit, že toto téma se prolíná s posledním opatřením klienta, které chci vyzvednout – archivací důkazů (potažmo přípravou k ní). Pokud klientovi např. někdo garantuje návratnost zisků a později se oznámení ukáže jako nepravdivé, s kvalitním důkazem máte šanci uspět, bez něj téměř žádnou.

Konečně co se týče důkazů, doporučuji nejen archivovat vše (od všech součástí smlouvy, přes výpisy z účtů až po veškerou komunikaci), ale i být na vše připraven. Jeden příklad za všechny:

Investor měl otevřenou velkou ziskovou pozici, načež mu obchodní platforma začala hlásit ztrátu/chybu v připojení (byť měl zajištěn 100% funkční připojení k internetu) a po minutě odpojení se mu obchodní pozice dostala cca 50 pipů pod tržní cenu v jeho neprospěch. Následně se zase vrátila na tržní cenovou hladinu a poté opět o 50 pipů v jeho neprospěch, což nějakou dobu pokračovalo. Pozice byla nakonec brokerem uzavřena 50 pipů mimo tržní cenu ve značné ztrátě. Po prvním překvapivém propadu ceny klient situaci začal natáčet a následný spor o úpravu transakce a vyplacení tržní ceny (která se vždy v určitém intervalu vracela) vyhrál pouze na základě tohoto videa (což sám rozhodce ve svém rozhodnutí uvedl).

Závěrem bych chtěl uvést, že jsem si vědom časové a mnohdy i mentální námahy spojené s navrhovanými doporučeními. Nicméně tato plynou ryze z bezprostředních zkušeností investorů a troufám si tvrdit, že pro ty, kteří to s obchodováním myslí vážně a/nebo chtějí investovat vyšší finanční objemy peněz prostřednictvím více obchodníků s cennými papíry, se osvojení těchto praktik dříve či později vyplatí. 

Martin Hostinský

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • Forex na pohovce
  Řekl jsem mu: „Zavři oči.“ Udělal jsem to poprvé a cítil jsem se u toho nepatřičně. Četl jsem už všechny knihy od I. D. Yaloma, M. S. Pecka, E. Fromma a dalších významných psychiatrů tohoto světa, a mnohé několikrát, ale nevěděl jsem, že až to udělám, bude to pocit, jako by to celé bylo jenom sen a že to nemůže být ani pravda. Když jsem četl Lži na pohovce, Nevyšlapanou cestou a Umění být, rezonovalo mi to hluboké pronikání do člověka a jeho podstaty. Na papíře. A teď jsem to dělal poprvé živě. Ani jsem se o to nesnažil. Přišlo to samo.
 • Forex - na veľkosti záleží
  Pravidlo na veľkosti nezáleží nepatrí do forexu.
 • Forex nebo Poker?
  fx vs poker
 • Forex = Neistota
  Istota. V živote človeka jej veľa nebýva. Všetci ju však hľadáme napríklad v práci, vo vzťahoch, v rodine, v úsporách. Na Forexe by sme ju však hľadali márne. Forex a istota skrátka nejde dohromady. Na trhoch pracujeme výhradne s pravdepodobnosťou. Istota na forexe neexistuje a kto si myslí, že ju našiel v nejakom obchodnom systéme, patterne alebo spôsobe obchodovania sa proste mýli. Forex je neistota. Neistota budúcich výsledkov, budúceho vývoja trhov, neistota pohybov, neistota volatility. Dnes si napíšeme aký pocit je stáť zoči-voči forexu. Aký pocit pokory, neistoty, neraz i nádeje a sklamania je stáť ako protivník v ringu tomuto šampiónovi v ťažkej váhe, ktorý má z rád miliónov traderov len hŕstku premožiteľov.
 • Forex: NZD/USD je znovu na prodej
  Po delší době se v našem pravidelném fundamentálním okénku budeme věnovat měně, jejíž obliba na forexu postupně roste, a to novozélandskému dolaru přezdívanému kiwi. Ten si poslední dva roky stále drží svou hodnotu a na páru s americkým dolarem osciluje okolo 0,8000, více indikátorů však naznačuje, že takto silný již dlouho nebude.
 • Forex - obchodné hodiny
  V ktorom čase je na trhoch najväčšia aktivita a kedy sa obchoduje kde na Zemi? Nielen to je dôležité vedieť o obchodných hodinách. Ovládať obchodné hodiny a to čo z nich vyplýva je jedna najdôležitejších vecí pri obchodovaní.
 • Forex obchodování EUR/USD a USD/JPY
  Měnový pár EUR/USD nám do čtvrtečního zveřejnění zápisu z posledního ECB zasedání velmi pěkně posiloval. Nákupy na plánovaných 1,2250 +/- úrovních tak přinesly opět zisky, i když u mě ne zcela dle představ. Můj Profit-Target 1,2400 nebyl totiž o 3,5 pipů naplněn, takže pozici jsem nakonec včera, po začínající intradenní slabosti eura (díky ECB zápisu) uzavíral na Profit-Stopu.
 • Forex obchody – vyhlížím shorty na měnových párech USD/CHF a EUR/AUD
  Dle mých pozičních indikací pro nejbližší týdny mi vychází, že by těmi silnějšími měnami měly být CHF, JPY, EUR a trochu síly by měl jevit i AUD.
 • Forex : Obchody z pohledu korelace a síly měn
  Dolar si od posledního týdne mírně oddechl. Krátkodobě nejslabšími měnami zůstává EUR a na něj navázaný CHF
 • Forex očima právníka: Případ BMFN
  V návaznosti na opakované žádosti o sdílení skutečných případů jsem oslovil klienta a získal souhlas, resp. zproštění mlčenlivosti, v kauze, která je dle mého názoru poměrně zajímavá, a to jak s ohledem na věc samou (nárok a jeho zdůvodnění), tak i na její procesní stránku (jak se k tomuto nároku dostat). Jedná se o pohledávku českého klienta vůči společnosti Boston Merchant Financial Ltd., působící na veřejnost skrze svůj web www.bmfn.com (dále jen „BMFN“).
 • 9. MQL4 - Moje první strategie (1/2)
  V tomto díle si společně napíšeme vlastní strategii. Začneme nejprve vytvořením knihovny s pomocnými funkcemi pro obchodování.
 • 8 pips
  Dnes mi dorazila zpráva od mého dobrého přítele. Napsal mi v ní: "Tak dneska jsem vydělal jen 8 pips". Trh EUR/USD se dnes do této chvíle pohyboval v rozmezí High a Low asi 80 pips. Nabízí se zde otázka: Je 8 pips profitu za jeden den skutečně tak málo?
 • 8. MQL4 - Tester strategií
  V tomto díle se v rychlosti seznámíme s testerem strategií, který nám pak poslouží k testování a ladění naší strategie.
 • 7 tipů pro efektivní skalpování
  Dozvíte se, na co byste si měli dát pozor, co si důkladně promyslet a v jakých oblastech na sobě pracovat, abyste se stali ziskovým skalperem.
 • 7. MQL4 - Funkce pro obchodování
  V tomto díle si představíme poslední oblast jazyka MQL4 tak, abychom byli schopni napsat svoji vlastni strategii pro automatizované obchodování a tím jsou funkce pro práci s pokyny.
 • 6 otázek, které byste si měli položit před otevřením reálného účtu
  V dnešním článku si ukážeme, jaké otázky bychom si měli položit před otevřením živého obchodního účtu a jak dále postupovat.
 • 6. MQL4 - Technické indikátory
  V tomto díle se podíváme funkce, které vracejí data jednotlivých indikátorů.
 • 5 velkých mýtů o obchodování forexu
  Pokud jste ve světě obchodování forexu nováček a hledáte informace, jak vůbec začít, vězte, že v tomto odvětví platí, že je propleteno spoustou balastu a zkreslených informací. Po čas celé své tradingové kariéry se budete neustále zdokonalovat a nejspíš vyhledávat nové informace a rady na internetu.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a forexu
  Dnes vám opíšem 5 zásadných rozdielov pri tradingu krypto trhu a forexových mien. Každá je v niečom lepšia a v niečom horšia a idem na tie rozdiely poukázať. Aj keď je tu kryptosvet iba necelých 10 rokov a forex niekoľkonásobne viac, tak popularita týchto trhov je celkom podobná.
 • 5 rozdielov v tradingu kryptomien a akcii
  V dnešnom blogu Vám vysvetlím zásadných 5 rozdielov pri tradingu a akciach. Každé má svoje pro a proti, no jeden trh je regulovaný a druhý nie je a tam začínajú všetky problémy aj príležitosti. Veľa začiatočníkov verí, že kupovanie kryptomeny cez krypto burzu je ako kupovať akcie cez brokera, no pravda je inde.
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace
Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:

reklama
RoboMarkets