Ako profitovať z Fibonacciho? (1/2)

12.05.20141,143,148, - 1,143,  Autor: Tým FXstreet.cz  Sekce: Technická analýza   Tisk

Takmer každý obchodník na forexe sa v nejakom momente svojej kariéry stretne s Fibonaccim, napríklad s Fibonacci retracement alebo v preklade Fibonacciho úrovňami spätných pohybov. Patrí totiž k účinným nástrojom technickej analýzy na forexe. Rovnako dobre funguje aj na inom trhu (napr. komoditnom, akciovom, apod.) a do značnej miery na každej časovej perióde (time frame), pokiaľ existujú adekvátne dáta a je možné identifikovať kľúčové maximá a minimá swingu. Fibonacci môže byť obchodovaný samostatne alebo v kombinácii s inými signálmi, napr. sviečkovými formáciami, indikátormi, apod. A bez ohľadu na to či budeme alebo nebudeme používať často tento nástroj technickej analýzy, dôležité je aby sme ho vždy využívali správne. V opačnom prípade to vedie k zlým vstupom na trh, nesprávnym pozíciám, apod., a v konečnom dôsledku k finančným stratám. V dnešnom článku sa pozrieme na praktické príklady Fibonacciho tradingu na forexe.

Fibonacciho čísla

Videli ste film Da Vinciho kód (česky Šifra mistra Leonarda)? Ak áno, možno si pamätáte na úvodnú scénu, keď bol v múzeu v Louvri v zvláštnej pozícii nájdený zavraždený Jacques Sauničre. Kurátor múzea bol nájdený v polohe, ktorá pripomínala najslávnejšiu kresbu Leonarda da Vinciho Vitruviánskeho muža. Táto perokresba je známa tým, že mužské telo je nakreslené do päťuholníka – pentagramu (viď obr. Leonardo da Vinci – Vitruviánsky muž a Pentagram).

Leonardo da Vinci, Vitruviánsky mu:

 

Zlatý rez v pentagrame:


Prečo? Pri konštrukcii tohto útvaru sa vyskytuje zlatý rez. Ide o číslo „(1+Ö5)/2“ (Ö = druhej odmocniny) označované obvykle gréckym písomnom Φ. Poznáme ho aj ako zlatý pomer o hodnote približne 1.618 alebo 1:0.618 (prevrátená hodnota 1,618 je 0,618). Tento tzv. božský rez má mnoho zaujímavých, ba až kúzelných matematických vlastností. Platí  (1+Φ)=1/Φ, čo pre umelcov bol zaujímavý prípad harmónie medzi symetriou a asymetriou. Mnohé geometrické proporcie v prírode sú odvodené od tohto čísla a geometrické tvary odvodené od tohto čísla za považujú za esteticky veľmi príťažlivé.

Vo filme sa dozvedáme aj o Fibonacciho postupnosti čísel:

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, ...

Pre čísla v nej platí, že každé číslo sa rovná súčtu dvoch predchádzajúcich, napríklad 3+5=8, 5+8=13, 8+13=21,.... Ale ešte zaujímavejšie je, že podiely každého čísla s bezprostredne nasledujúcim sú:

1, 0.5; 0.666...; 0.6; 0.625; 0.615...; 0.619....; 0.6176...; 0.61818...; = 0.618.......

Vezmite akékoľvek dve po sebe nasledujúce čísla a nájdete zlatý pomer. Práve táto skutočnosť - existencia konštanty „0,618...“ - zlatého pomeru - je na tejto postupnosti čísel fascinujúca.

Pri obchodovaní na forexovom trhu (analýze finančných trhov obecne) používame práve tieto Fibonacciho pomery:

0.382, 0.50, 0.618, 0.786, 1.272, 1.618, 2.618

Niektoré obchodné platformy používajú 76,4%, číslo pre ktoré napríklad platí 38.2x2=76.4 alebo 1-34/144=0.764. Ceny sa často krát odrazia práve na tejto úrovni.

Zlaté pomery 0.6181.618 sú z Fibonacciho postupnosti, ale odkiaľ sú tie zvyšné? Ide o navzájom matematicky previazané čísla.

Napríklad:

1.0 – 0.618 = 0.382

0.618 x 0.618 = 0.382

alebo pomer 21/55 = 0.382 alebo 13/34 = 0.382

1.0 : 2 = 0.50

druhá odmocnina 0.618 = 0.786

0.618 je recipročná hodnota 1.618

druhá odmocnina 1.618 = 1.272

0.618 – 0.382 = 0.236

0.382 x 0.618 = 0.236

1.618 x 1.618 = 2.618

2.618 x 1.618 = 4.236

V tradingu Fibonacciho čísla nájdeme v mnohých metódach. Zameriame sa na dve: Fibonacciho retracement a extension (projections). Obchodníci používajú:

 • Fibonacciho retracement úrovne ako možné úrovne supportu a rezistencie.
 • Fibonacciho extension úrovne ako úrovne vyberania ziskov (angl. profit taking úrovne).

Mnoho obchodníkov používa tieto Fibonacciho úrovne a aj preto ceny smerujú často krát práve k nim. Pre nás obchodníkov sa takto stávajú spoľahlivými úrovňami (najmä keď sú používané v kombinácii s ďalšími indikátormi). Nepotrebujete vedieť ako sa Fibonacciho úrovne počítajú, pretože obchodné platformy to urobia za vás.

Fibonacciho retracement úrovne

Vo väčšine prípadov sa ceny na finančných trhoch pohybujú v zigzag tvaroch, vlnách, swingoch. Trhy obvykle po silnom pohybe majú tendenciu ísť nejaký čas v opačnom smere, angl. retracement, kým budú pokračovať v predchádzajúcom trende. Vysvetlenie čo je „retracement“ vidíme na nasledujúcom grafe. Znázorňuje denný vývoj menového páru GBP/USD. Tento je v silnom uptrende (primárny trend) a vidíme, že súčasne dochádza k pravidelným korekciám – retracementom.

Primárny trend a retracementy - GBP/USD (denný):


Základom Fibonacciho metódy (aj retracement, aj extension) sú už spomínané Fibonacciho pomery. Tieto čísla sú tzv. retracement úrovňami, pretože existuje šanca, že cena sa zastaví a otočí späť na jednej z týchto úrovní. Medzi najpopulárnejšie retracement úrovne patria:

23.6 %, 38.2 %, 50 %, 61.8 %, 78,6 % (alebo 76,4 %)

Ako sme videli vyššie, 50% retracement úroveň nemá svôj pôvod vo Fibonacciho postupnosti. Avšak je to dôležitá psychologická úroveň. Obchodníci majú tendenciu reagovať, keď je cena v polovici predchádzajúceho swingu. A preto si túto hodnotu pridávajú k retracement úrovniam.

Aký je cieľ metódy Fibonacci retracement? Základná myšlienka tejto metódy je:

 • ísť na retracement úrovni v prípade uptrendu do long pozície (kúpa) na Fibonacciho úrovni supportu,
 • ísť na retracement úrovni v prípade downtrendu do short pozície (predaj) na Fibonacciho úrovni rezistencie.

Aký je postup? Najprv potrebujeme poznať (zakresliť) Fibonacciho retracement úrovne. Na zakreslenie retracement úrovní najprv musíme identifikovať swingový pohyb, to znamená pohyb z bodu A do bodu B, tak ako to vidíte na nasledovnom obr. (denný graf USD/JPY). Po tomto hlavnom swingu obvykle dôjde ku korekcii v opačnom smere, a to smerom k bodu C (v našom príklade smerom k 50% Fib. retracement úroveň). Keď vidíme pohyb z A do B, čakáme na pohyb smerom nadol do bodu C (korekciu). Bod C by mal byť medzi bodmi A a B. Nie vždy je jednoduché identifikovať body A, B a C, ale s pribúdajúcimi skúsenosťami to bude ľahšie. Ak sme si istí, že sme našli ABC pohyb ceny, môžeme zakresliť Fibonacciho retracement pomocou nástroja v platforme, ktorú používame. Začíname z swing low (min. cena 25/10/2013) smerom k swing high (max. cena 2/1/2014), tj. z bodu A do bodu B.

Fibonacciho retracement úrovne - USD/JPY (denný):


Ak používame sviečkové grafy, potom by sme mali začínať od najnižšej ceny (min. tieň) sviečky k najvyššej cene (max. tieň) sviečky. Slovko „mali“ je skôr moje osobné odporúčanie, pretože takto máme zachytenú extrémnu náladu trhu. Aj tu však asi platí, „názor nie je betón.“ Pretože niekedy rozdiely medzi telom a tieňom sviečky môžu byť veľmi vysoké. Ako vieme, že sme si zvolili správne vrchol a spodnú úroveň (A, B)? Je to tak trochu aj umenie a vec zručností a skúseností, ktoré ako väčšina vecí prichádzajú postupne s časom. Mala by sa cena dotknúť úrovne spätného pohybu (retracement)? Nie, nemusí. Fibonacciho nástroj, v tomto prípade Fibonacciho retracements, sú vynikajúcim nástrojom, ale nie je 100% presný. Skrátka trhy sa nie vždy presne dotknú týchto úrovní a cena so môže otočiť niekde uprostred medzi úrovňami (napr. medzi 50 % a 61,8 % ako to je v našom príklade). Aj keď Fibonacciho úrovne nie sú na cent presné, môžeme povedať, že ceny sa často krát otáčajú, reverzujú v ich blízkosti.

Keď máme retracement úrovne, kedy by sme mali vstúpiť do obchodu?

Po správnom zakreslení retracement úrovní je práve táto otázka najväčším problémom, ktorú musí každý obchodník riešiť. Najťažšou časťou Fibonacciho retracements je vedieť, na ktorej retracement úrovni sa cena zadrží. Ukážeme si tri varianty. V príklade (denný vývoj páru USD/JPY) sme potvrdili silný rastúci trend. To znamená, že:

 • došlo k swingu z A do B,
 • nasledovala silná korekcia (C) a
 • zakreslili sme retracement úrovne.

Očakávame, že otvoríme dlhú pozíciu, pretože ide o rastúci trend.

Máme viacero možnosti, ako to urobiť.

VARIANTA 1. Sme ochotní akceptovať vyššie riziko výmenou za vyšší výnos. V prípade, ak cena (takmer) dosiahne úroveň 50 %, otvoríme dlhú pozíciu na tejto úrovni (101.184), resp. o trochu vyššie. Táto úroveň je tiež veľmi populárna medzi obchodníkmi. Preto sa veľmi často aspoň na chvíľu cena na tejto úrovni zastaví a odrazí späť. Rovnaký krok môžeme urobiť na úrovniach 38.2 % alebo 61.8 % (ak si teda myslíme, že korekcia je na konci a nachádza sa tam bod C).

Varianta 1 – otvorenie dlhej (long) pozície na retracement úrovni:


Musíme si uvedomiť, že tu nemusí dôjsť k odrazu k novým maximám. V príklade na grafe vidíme pravú stranu. Avšak počas skutočného tradingu nevieme či korekcia skončí na úrovni 50%. V reálnom živote, keď si vyberieme túto variantu, nebudeme vedieť, či korekcia naozaj skončí v bode C alebo ide len o klamlivý pohyb. Ak máme pravdu, náš možný profit môže byť veľmi veľký.

VARIANTA 2. V prípade druhej alternatívy počkáme a sledujeme, ako cena bude reagovať voči retracement úrovniam. Ak zistíme, že 50% je pravdepodobne retracement, sme pripravení otvoriť dlhú pozíciu. Ale na rozdiel od prvej varianty počkáme na ďalšie potvrdenie. To môžu byť signály na základe kĺzavých priemerov, oscilátorov, apod., ktoré máme uvedené v obchodnom pláne (napr. signálom môže byť aj skutočnosť, že cena sa nachádza nad úrovňou rezistencie – viď. obr. Varianta 2, úroveň rezistencie je 102). Ak nastane tento doplňujúci signál, potom otvoríme dlhú pozíciu. Aj keď tieto potvrdzujúce signály nie sú 100%, máme v tomto prípade nižšiu šancu zlyhania. Myslím si, že ide o lepší spôsob, ako vstúpiť do obchodov, a teda i pomer rizika voči potencionálnemu profitu je lepší. Rozhodnutie a testovanie signálov je individuálne na každom z nás, čo komu viac vyhovuje, apod. Na obr. je znázornené otvorenie long pozície pri prekročení úrovne rezistencie. Touto kombináciou Fibonacciho s úrovňami supportu a rezistencie zvyšujeme naše šance, že cena sa tu odrazí a pôjde pre nás správnym smerom.

Varianta 2 – otvorenie dlhej (long) pozície nad retracement úrovňou po potvrdení signálom:


VARIANTA 3. V poslednej variante počkáme, až kým cena prelomí úroveň posledného maxima (bod B, ktorý sme použili pre zakreslenia retracement úrovní). Existuje veľká šanca, že tento pohyb bude pokračovať. Tento spôsob obchodovania je najbezpečnejší, ale možný profit je najnižší. Taktiež patrí k častým spôsobom obchodovania.

Varianta 3 – otvorenie dlhej (long) pozície keď cena prelomí posledný high (nad bodom B):


Ktorý spôsob tradingu je pre vás najvhodnejší, ponechávam na vašom rozhodnutí. Závisí to na vašich zručnostiach v tradingu, aké veľké riziko ste ochotný prijať, ako spoľahlivé a fungujúce sú vaše potvrdzujúce signály, atď. Z vlastnej skúsenosti môžem odporučiť skúšať všetky tri varianty a na základe výsledkov sa rozhodnúť, ktorá cesta je pre vás najlepšia a teda ktorý spôsob vám zarobí najviac peňazí. Našim cieľom nie je ani tak zachytiť cenu na dne, pretože to je veľmi ťažké dosiahnuť. Ale keď sa nám podarí vstúpiť do dlhej pozície v čase, keď korekcia končí, tak sme pred mnohými ďalšími obchodníkmi a investormi. Už nekupujeme naslepo, obvykle keď sú ceny na vrchole. Teraz už vieme viac. Vyčkávame na korekciu, aby sme nakúpili za lepšiu cenu.

Záver

V tomto článku sme vám odkryli fascinujúci svet Fibonacciho a jeho praktické využitie na finančných trhoch, najmä na forexe. Povedali sme si, čo sú Fibonacciho retracement úrovne, ktoré tvoria jadro Fibonacciho metód, a ako ich môžeme aplikovať napríklad pri vstupe do obchodov. Veríme, že vás tento prístup technickej analýzy na forexovom trhu inšpiroval a prinesie vám mnoho úspešných obchodov. A tiež radosti z neustáleho vzdelávania. V budúcej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov (teda kde vybrať zisk).

Slavomír Steigauf

Sdílení článku:
Facebook

Související články

 • Ako profitovať z Fibonacciho? (2/2)
  V dnešnej II. časti o Fibonaccim si ukážeme, kde nastaviť stop-loss príkazy, ako kombinovať Fibonacciho s iným nástrojom technickej analýzy a ako podľa Fibonacciho vystúpiť z obchodov, to znamená kde vybrať zisk. Vysvetlíme si metódy Fibonacciho extension a expansion, vrátane rozdielu medzi nimi. Odporúčame prečítať si I. časť tejto dvojdielnej série článku „Ako profitovať z Fibonacciho?“, pretože táto II. časť nadväzuje na predchádzajúcu.
 • Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars II.
  Dnešní článek bude pokračováním velmi úspěšného článku s názvem Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I. I tentokrát se Satik pokusí odhalit další prvky ze své "Trading kuchyně" a ukáže názorné výstupy z trhu podle jeho vlastního obchodního systému.
 • Kombinace Fibonacci, Inside a Outside bars I.
  Článek, který vám dnes nabízíme, je plně v režii jednoho z našich prvních přispěvovatelů – uživatele, jehož znáte pod nickem Satik. Satik již několik let obchoduje velmi úspěšně. V ziskovém obchodování ho doprovází zajímavý obchodní systém. A protože tento obchodní systém funguje na zajímavé kombinaci dvou nástrojů, požádali jsme Satika, aby nám svou obchodní myšlenku popsal.
 • Fibonacci retracement: Jak používat tuto metodu?
  Historie tohoto skvělého nástroje technické analýzy spadá až do Itálie 13. století. Autorem je Leonardo Pisano Fibonacci, který patří k jedněm z nejuznávanějších matematiků, jehož myšlení se používá už po staletí. Poprvé zpozoroval jisté poměry číselných řad, které jsou považovány za popisování přirozených poměrů věcí ve vesmíru a také i cenových řad. S Fibonacciho posloupností se lze setkat v přírodě jako například spirálové ulity měkkýšů, druhy kaktusů, slunečnicová semínka nebo ve starověkém Egyptě pyramidy. Je až s údivem co vše může být založeno na Fibonacciho posloupnosti.

 


Diskuse ke článku

Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
Přihlásit se | Nová registrace

Články

reklama

Kurzy obchodování

Kvě
13

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a svým zaměřením je také nejkomplexnější. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


Kvě
20

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Praha)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Kvě
27

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
Purple Trading
reklama
Highsky demo banner
reklama
Opce
reklama
Purple Trading