Forex očima právníka: Úvodní postřehy

Napsal:   Sekce: Forex očima právníka

Článek se věnuje problematice "forexového obchodování" z právního pohledu a formuluje praktická doporučení, která by žádnému investorovi neměla uniknout.


Již nějakou dobu se chci veřejně podělit o svoje poznatky z odvětví práva, jež z pozice právníka shledávám jako poměrně udivující a spíše než jako jednotné ucelené téma bych tento svůj úvodní příspěvek chtěl pojmout jako shrnutí různorodých zkušeností vyvěrajících ze vztahů mezi obchodníky s cennými papíry (dále též „OCP“ či „broker“) a jejich klienty (dále též „investor“).

Zvláštnost nebo spíše paradox spatřuji v následujícím. Na jedné straně stojí biliony dolarů obchodovaných denně, na druhé rozhodovací praxe soudů a jiných institucí, která často nedává odpovědi ani na ty nejzákladnější otázky, čímž vyvolává značnou a zároveň nežádoucí nejistotu. Nezaujatý člověk by mohl pokrčit rameny a říci si: „Máme zákony, máme i nekončící smlouvy brokerů a v nich je toho až až.

Jistě, (nejen) podle českého práva mají obchodníci s cennými papíry povinnost jednat (nejen) kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu svých zákazníku, což se odráží i v jejich smluvních podmínkách. Co to ale v praxi znamená?

Jestli jsou dle zákona zakázaná smluvní ujednání, která „zakládají v rozporu s požadavkem přiměřenosti významnou nerovnováhu práv nebo povinností stran v neprospěch spotřebitele“, u kterých ze smluvních ustanovení OCP lze o tomto korektivu uvažovat? Kdy bude smluvní ustanovení obchodníka s cennými papíry neplatné pro rozpor se zákonem?

Bohužel nejde o pouhé právní teoretizování odtržené od praxe, protože tento nedostatek se promítá do řady situací. Pokud si např. broker vyhrazuje právo odmítnout, rekotovat či sklouznout pokyn klienta a zároveň zrušit jakoukoli již provedenou transakci, je taková smluvní úprava v souladu s výše uvedenými zákonnými požadavky na jednání obchodníka s cennými papíry? Pakliže ano, jakou má klient garanci, že broker nepodlehne střetu zájmů a nebude jednat pouze ve svém zájmu? Pokud se nejedná o zrušení jakékoli transakce, ale přes to definice vymezující zakázané obchodní strategie čítá deset řádků s různými kombinacemi situací a vše záleží na uvážení brokera, je takové ujednání platné? A co teprve zřeknutí se odpovědnosti brokera vůči klientovi a přijetí odpovědnosti klienta vůči brokerovi za téměř cokoli?

Jak jsem naznačil, odpovědi od soudů a jiných kompetentních institucí na tyto otázky v zásadě chybějí, čímž se klienti OCP v některých případech dostávají do svízelné situace. Broker trvá na tom, že měl ke svému jednání oprávnění, a klientovi se to nezdá a nezbývá mu než se s tím smířit, nebo brokera žalovat (případně se obrátit na instituci, kterou je u nás Finanční arbitr nebo v zahraničí finanční ombudsman; o různých možnostech způsobu řešení sporů budu pojednávat příště), nicméně důvodnost takové žaloby je nejistá. Ti odvážnější klienti poté přijdou za právníkem a ihned po sdělení svého příběhu se ptají, jakou mají šanci na úspěch. Z výše uvedených důvodů se situace často stává svízelnou i pro právníka, a tedy zpětně i pro jeho klienty.

I přes uvedená úskalí investoři mohou předejít některým problémům, případně zvýšit svoji šanci na úspěch u potenciálního sporu. Ke své efektivnější ochraně mohou klienti podniknout řadu kroků, přičemž mezi ty nejvýznamnější patří správný výběr brokera, čtení (přinejmenším podstatných částí) smluvních podmínek, komunikace s brokerem a archivace důkazů. Zdůrazňuji, že tyto tipy se téměř výhradně vyhýbají obchodní stránce aktivity investorů, ale předcházejí situacím, kdy i přes ziskovou obchodní strategii investor na svém bankovním účtu nalezne od brokera pouze vklad nebo ani ten.

K výběru brokera se vyjádřím jen částečně, jelikož toto téma je vesměs hojně diskutované jak v knihách a na formálnějších forexových webech, tak i na živelněji vedených investorských fórech. Velice často je zdůrazňována regulace, s čímž v zásadě souhlasím. Říkám „v zásadě“, protože ikona na spodní liště brokera „Licensed by XYZ“ nemusí být vždy zárukou korektního přístupu a možnosti domoci se svých práv. Kupříkladu úřad dohledu nad finančním trhem v prosluněných zemích Karibiku, kterým se někteří OCP zaštiťují, fakticky nemusí mít žádné páky na nečestné jednání subjektů, které dozoruje. Robustní regulace souvisí i s povinností OCP mít nadstandardní základní kapitál, což je klíčové v případě, že investor brokera žaluje, protože je dosti nežádoucí zaplatit náklady za soud, ale k penězům se stejně nedostat. Kromě tradičních „slabých“ regulací mám řadu zkušeností např. i z Nového Zélandu, který bývá obecně považován za poměrně přísně dohlížený, nicméně v letech 2013 až 2015 zde mnoho brokerů ztratilo licenci (nebo vědělo, že o licenci neodvratně přijdou), což vedlo k tomu, že tito přijímali peníze klientů a zpětně se ukázalo, že již v tuto dobu věděli, že tyto peníze nikdy nevyplatí. Nemusím dodávat, že rozhodnutí různých orgánů ve prospěch klientů nebyla – kromě negativní publicity – prakticky k ničemu a trestní právo často krátké na majitele společností z opačných koutů zeměkoule. 

Fenoménem na pomezí kategorie „výběr brokera“ a „čtení smluvních podmínek“ je situace, kdy obchodník s cennými papíry, resp. webová stránka označená obchodním názvem jedné z mnoha poboček, vyzdvihuje regulace daných poboček, včetně těch evropských. Jenomže ve smlouvě se dočtete, že až po otevření účtu se OCP rozhodne, ke které pobočce klienta přiřadí. A nemusí jít o náhodu, že to bude zrovna ta neregulovaná mimoevropská. Marná snaha dovolávat se po vzniku sporu regulace v Británii či na Kypru...

Jsem si vědom toho, že pro běžného klienta není zcela lákavou činností četba smluvních podmínek brokerů, nicméně věřte, že minimálně základní kontrola klíčových částí těchto dokumentů může člověku ušetřit mnoho nesnází. Jak jsem naznačil výše, v prvé řadě, a to mnohdy doslova, je opravdu nezbytné zkontrolovat subjekt, se kterým se smluvní vztah uzavírá. Zadruhé je vhodné v návaznosti na klientovu strategii vyhledat klíčová slova (scalping, arbitrage, sniping, abusive trading, bonus), která mohou být relevantní. Již několikrát jsem např. řešil situaci, kdy OCP výslovně povoluje obchodování makroekonomických zpráv (news trading) a po úspěšném zobchodování novinky transakci zruší s poukazem na latenční arbitráž. S vyjasňováním obchodních podmínek souvisí i komunikace s OCP, protože pokud klientovi není něco jasné, není nic jednoduššího, než se zeptat na chatu či prostřednictvím e-mailu, jak je to s tím či oním způsobem obchodování, přidělováním bonusů, atd. Ostatně i samotné vedení dialogu ze strany brokera ke klientovi může mnohdy leccos napovědět.

U komunikace s brokerem či jiným subjektem (IB, vázaný zástupce,…) je ještě vhodné doplnit, že toto téma se prolíná s posledním opatřením klienta, které chci vyzvednout – archivací důkazů (potažmo přípravou k ní). Pokud klientovi např. někdo garantuje návratnost zisků a později se oznámení ukáže jako nepravdivé, s kvalitním důkazem máte šanci uspět, bez něj téměř žádnou.

Konečně co se týče důkazů, doporučuji nejen archivovat vše (od všech součástí smlouvy, přes výpisy z účtů až po veškerou komunikaci), ale i být na vše připraven. Jeden příklad za všechny:

Investor měl otevřenou velkou ziskovou pozici, načež mu obchodní platforma začala hlásit ztrátu/chybu v připojení (byť měl zajištěn 100% funkční připojení k internetu) a po minutě odpojení se mu obchodní pozice dostala cca 50 pipů pod tržní cenu v jeho neprospěch. Následně se zase vrátila na tržní cenovou hladinu a poté opět o 50 pipů v jeho neprospěch, což nějakou dobu pokračovalo. Pozice byla nakonec brokerem uzavřena 50 pipů mimo tržní cenu ve značné ztrátě. Po prvním překvapivém propadu ceny klient situaci začal natáčet a následný spor o úpravu transakce a vyplacení tržní ceny (která se vždy v určitém intervalu vracela) vyhrál pouze na základě tohoto videa (což sám rozhodce ve svém rozhodnutí uvedl).

Závěrem bych chtěl uvést, že jsem si vědom časové a mnohdy i mentální námahy spojené s navrhovanými doporučeními. Nicméně tato plynou ryze z bezprostředních zkušeností investorů a troufám si tvrdit, že pro ty, kteří to s obchodováním myslí vážně a/nebo chtějí investovat vyšší finanční objemy peněz prostřednictvím více obchodníků s cennými papíry, se osvojení těchto praktik dříve či později vyplatí. 

Martin Hostinský

Hodnocení článku:
Sdílení článku:
Facebook

Čtěte více

 • Forex a rybaření
  Psychologie tradingu
 • Forex analýza EUR/USD a USD/JPY
  Měnový pár EUR/USD nadále opakovaně potvrzuje, podobně jako americké akciové indexy, že prostě výrazněji klesat nechce a jediný existující směr pro něj je dále nahoru.
 • Forex analýza: EUR/USD, GBP/USD a USD/CAD
  Měnový pár EUR/USD zkorigoval za poslední dva týdny ze svých swing maxim již o téměř 350 pipů a obchoduje se v oblasti prvního supportu pod technickou Fair Value. To představuje dobrou úroveň pro první část long pozice, další vhodnou úrovní je pak 1,0500.
 • Forex analýza: EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY
  V dnešní forex trading analýze se podíváme na obchodníky oblíbené měnové páry EUR/USD, GBP/USD a USD/JPY optikou mou v tradingu používaného a oblíbeného Mean Reversion přístupu.
 • Forex analýza: Silné euro může zpomalit oživení evropského jihu
  Hodnota eura se během minulého týdne vyšplhala až na 1,37 amerických dolarů. Právě tuto hranici považují analytici z Deutsche Bank (DB) za zásadní. Pokud by totiž euro posílilo výše, poškodilo by konkurenceschopnost evropských zemí na globálním trhu. Tzv. „hranice bolesti“, jak ji definuje DB, záleží na růstu globální ekonomiky a samozřejmě se také liší mezi jednotlivými státy měnové unie.
 • Forex jako donut
  Článek o tom, jak si asi představit forex trh.
 • Forex na pohovce
  Řekl jsem mu: „Zavři oči.“ Udělal jsem to poprvé a cítil jsem se u toho nepatřičně. Četl jsem už všechny knihy od I. D. Yaloma, M. S. Pecka, E. Fromma a dalších významných psychiatrů tohoto světa, a mnohé několikrát, ale nevěděl jsem, že až to udělám, bude to pocit, jako by to celé bylo jenom sen a že to nemůže být ani pravda. Když jsem četl Lži na pohovce, Nevyšlapanou cestou a Umění být, rezonovalo mi to hluboké pronikání do člověka a jeho podstaty. Na papíře. A teď jsem to dělal poprvé živě. Ani jsem se o to nesnažil. Přišlo to samo.
 • Forex nebo Poker?
  fx vs poker
 • Forex očima právníka: Případ BMFN
  V návaznosti na opakované žádosti o sdílení skutečných případů jsem oslovil klienta a získal souhlas, resp. zproštění mlčenlivosti, v kauze, která je dle mého názoru poměrně zajímavá, a to jak s ohledem na věc samou (nárok a jeho zdůvodnění), tak i na její procesní stránku (jak se k tomuto nároku dostat). Jedná se o pohledávku českého klienta vůči společnosti Boston Merchant Financial Ltd., působící na veřejnost skrze svůj web www.bmfn.com (dále jen „BMFN“).
 • Forex očima právníka: Způsoby řešení sporů
  Tento článek se zabývá základními způsoby řešení sporů mezi investory a obchodníky s cennými papíry (OCP) - brokery.
 • Forex soutěž: Dokaž, že jsi trader a vyhraj 200 000 Kč
  Tento týden začalo druhé kolo investiční soutěže BOSSA. Jde o jedinou tradingovou soutěž v České republice s reálnými penězi.
 • Forex soutěž: Jak se vyvíjí investiční soutěž na reálných účtech o 350 000 Kč?
  Investiční soutěž společnosti Bossa se přehoupla do druhého kola, v němž obchodují zkušení tradeři s reálnými penězi. Každý soutěžící začíná se vkladem 10 000 reálných Kč. Soutěž odstartovala 5. června a trvá celý měsíc červen. Do soutěže se lze kdykoliv přihlásit založením reálného účtu a vložením 10 000 Kč na investiční účet.
 • Forex trading - EUR/USD a NZD/USD
  Měnový pár EUR/USD v týdnu posílil až k očekávané důležité hladině 1,2000. Tím splnil to, co se od něj po nedávném platném breakoutu dvouročních maxim (1,1715) očekávalo. Na krásné úterní medvědí Pin Bar svíci tento měnový pár korigoval dolů a aktuálně konsoliduje a vstřebává nové informace (z centrálních bank) a fundamentální data z USA a eurozóny.
 • Forex trading - EUR/USD a USD/JPY
  Měnový pár EUR/USD se bez jakýchkoliv známek nějaké změny či obav posouvá v klidu dále nahoru a obchoduje se již na 32měsíčních maximech, kolem úrovně 1,2100 +/-. A prozatím to vůbec z grafu nevypadá, že by mělo dojít brzy k obratu trendu či výrazné korekci.
 • Forex výhled: Co čekat v roce 2014 od amerického dolaru (USD)
  Americký dolar v roce 2013 posílil vůči australskému dolaru (AUD) o 14,22 procenta a japonskému jenu (JPY) o 21 procent. Naopak dolar loni oslabil vůči euru (EUR) o 4,6 procenta, britské libře (GBP) o 1,6 procenta a švýcarskému franku (CHF) o 3 procenta.
 • Forex, Cena, Zen, Létání, Apple a Já
  Na forexu nelze obchodovat nic jiného, než cenu. Cena je vše, okolo čeho se všechno točí. Cena je to, co vidíme jako hodnotu vpravo na grafu. Cena je to, co vidíme historicky jako graf. Další směr ceny rozhoduje o tom, jestli budeme úspěšní. Cena je tedy to, co by mělo být naším hlavním (pro mnohé jediným) předmětem zkoumání. Zvláštní ovšem je, že tomu tak není.
 • Forex, aneb nesnesitelná lehkost bytí
  Překlady, krovy, latě, tašky, odpad, hřebíky, vruty, šrouby, dráty, to máte ty dvojlístky, trojlístky, okapy, plechy. - No jo, to jsou starosti. - Zemnící drát, elektroměr, pojistky, hromosvod, krabice pod vypínač, krabice odbočná,... - A vy tomu všemu rozumíte? No to víte, my máme toho zedníka.
 • Forex, den druhý
  Toto je můj druhý blogpost, minule (07/2016) jsem psal o mém úplném začátku a nějakých plánech. Mezitím se ovšem stalo několik událostí...
 • Forex, den první
  Říkal jsem si, ze s začátkem forexové kariéry si založím blog, který mi bude i menší motivaci.
 • Forex: Australské komodity už tolik netáhnou, analýza AUD/USD
  Australskému dolaru jsme se v rámci fundamentální analýzy již dlouho nevěnovali. Co tedy dnes nabízí měnový pár AUD/USD a jaký je jeho výhled?
 •  


  Diskuse ke článku

  Diskuse je přístupná pouze pro registrované uživatele.
  Přihlásit se | Nová registrace

avatar

Autor:

Martin Hostinský

Hodnocení autora:
Právník zabývající se finančními rozdílovými smlouvami (CFDs) bez ohledu na jejich podkladové aktivum (měnové páry, komodity, ...) se zkušenostmi z tuzemských i mezinárodních sporů mezi investory a obchodníky s cennými papíry (brokery). V případě jakýchkoli dotazů či podnětů pro další články neváhejte a pište na info@janhostinsky.com
Bližší informace o autorovi >>
reklama
LYNX banner

Kurzy obchodování

Zář
23

Jak vytvářet ziskové AOS a testovat obchodní strategie

Představujeme vám exkluzivní seminář se zástupci profesionálního vývojářského týmu, působícího ve společnosti FXstreet.cz. Hlavní náplní budou základy tvorby automatických obchodních systémů (AOS) pro platformu MetaTrader 4 včetně praktických ukázek. Naučíte se také správně backtestovat ziskovost AOS. Navíc si sami v průběhu semináře vytvoříte svůj první ziskový AOS.

říj
14

Profesionálem na forexu - kurz pro pokročilé tradery (Praha)

Seminář Profesionálem na forexu je určený pro absolventy kurzu Juniorská škola tradingu a pro pokročilé forexové tradery. Naučíme vás naše ziskové intradenní a swingové obchodní strategie a posuneme vás k vyšším ziskům. Jedná se o jeden z nejlépe hodnocených seminářů FXstreet.cz a věnujeme se na něm hlavně korelačním strategiím a intermarket analýze. Sleva: Absolventi semináře Juniorská škola tradingu mají tento seminář za 4 400,-Kč.


říj
28

Exkluzivní VIP seminář: Obchodujte jako bankovní trader!

Představujeme vám exkluzivní seminář, který účastníky semináře posouvá mezi tradingovou elitu. V průběhu semináře se dozvíte veřejně nedostupné informace o tom, jak ve skutečnosti funguje forex, pravdu o retailových brokerech a další veřejně nedostupné informace z obchodování bank a tradingu na institucionální úrovni.

Lis
4

Juniorská škola tradingu - Forex I-II (Brno)

Juniorská škola tradingu - Forex I-II je určena pro začínající tradery. Pokud chcete vyzkoušet něco nového, vymanit se z davu a být úspěšný v obchodování na finančních trzích, tak je tento seminář určen právě vám.

Lis
25

Praktický workshop technické analýzy + profi obchodní systémy na FOREXu

FXstreet.cz představuje unikátní seminář s hostem - Patrikem Urbanem, který působil jako profesionální trader na Wall Streetu. Praktické použití technické analýzy, Price Action a obchodní systémy ziskových traderů. Kromě Patrika Urbana na semináři jako host vystoupí také full-time trader Jakub Hodan.

Literatura

titulka_smallsize.jpg

Novinka! Kniha "Jak se stát forexovým obchodníkem" Ondřeje Hartmana vychází ve druhém a výrazně rozšířeném vydání!

Kniha vychází již ve druhém, ale tentokrát výrazně upraveném a rozšířeném vydání. Kniha je koncipována tak, aby byla užitečným průvodcem jak začínajícím obchodníkům bez zkušeností, tak i těm, kdo na forexu již obchodují a potřebují si prohloubit své znalosti.

Day_Trading_obalka_78x110.jpg

Kniha "FOREX – Ziskové intradenní a swingové obchodní strategie" od Kathy Lien vychází v češtině!

Je nám velikou ctí, že můžeme obohatit český a slovenský forexový trh světově uznávanou knihou číslo 1 pro každého, kdo chce do hloubky pochopit fungování největšího světového finančního trhu.

zaciname na burze 03112013.jpg

Začínáme na burze - Jak uspět při obchodování na finančních trzích

Chcete dosáhnout úspěchu při obchodování na finančních trzích? Už jste to zkoušeli a stále se vám moc nedaří? Nevyznáte se v příliš odborných analýzách na finančních serverech? Všem začínajícím investorům přichází na pomoc nová kniha od zkušeného autora – Začínáme na burze.

Forex - doporučené články:

Co je FOREX?
Základní informace o finančním trhu FOREX. Forex je obchodování s cizími měnami (forex trading) a je zároveň největším a také nejlikvidnějším finančním trhem na světě.
Forex pro začátečníky
Forex je celosvětová burzovní síť, v jejímž rámci se obchoduje se všemi světovými měnami, včetně české koruny. Na forexu obchodují banky, fondy, pojišťovny, brokeři a podobné instituce, ale také jednotlivci, je otevřený všem.
1. část - Co to vlastně forex je?
FOREX = International Interbank FOReign EXchange. Mezinárodní devizový trh - jednoduše obchodování s cizími měnami - obchodování se směnnými kurzy.
VIP zóna - Forex Asistent
Nabízíme vám jedinečnou příležitost stát se součástí týmu elitních obchodníků FXstreet.cz. Ve spolupráci s předními úspěšnými obchodníky jsme pro vás připravili unikátní VIP skupinu, až doposud využívanou pouze několika profesionálními tradery, a k tomu i exkluzivní Price Action VIP indikátor, doposud úspěšně používaný pouze k soukromým účelům. Nyní se vám otevírá možnost stát se součástí této VIP skupiny, díky které získáte jedinečné know-how pro obchodování na forexu, výjimečný Price Action VIP indikátor, a tím také náskok před drtivou většinou ostatních účastníků trhu.
Forex brokeři - jak správně vybrat
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo jako makléř/broker nebo zprostředkovatel) by chtěl mít co do činění a svěřil mu své finance určené k obchodování. Velmi rád bych vám přiblížil problematiku výběru brokera, rozdíl mezi jednotlivými typy brokerů a v neposlední řadě uvedu několik příkladů nejznámějších z nich.
Forex robot (AOS): Automatický obchodní systém
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Je to pouhá fikce nebo reálná záležitost? Kolik z nás věří, že "roboti" mohou profitabilně obchodovat? Na jakých principech fungují?
Forex volatilita
Forex volatilita, co je volatilita? Velmi užitečným nástrojem je ukazatel volatility na forexu. Grafy v této sekci ukazují volatilitu vybraného měnových párů v průběhu aktuální obchodní seance.
Forex zůstává největším trhem na světě
V dnešním článku se podíváme na nejnovější statistiky globálního obchodování na forexu. Banka pro mezinárodní vyrovnání plateb (BIS) totiž před pár týdny zveřejnila svůj pravidelný tříletý přehled, ve kterém detailně analyzuje vývoj na měnovém trhu. BIS je označována jako "centrální banka centrálních bank". Je nejstarší mezinárodní finanční organizací a hraje klíčovou roli při spolupráci centrálních bank a dalších institucí z finančního sektoru. Dnešní vzdělávací článek sice nebude zcela zaměřen na praktické informace z pohledu běžného tradera, ale i přesto přinese zajímavé a důležité poznatky.

Nejnovější články:


Naposledy čtené:


FXstreet.cz - forex, komodity, trading, zpravodajství

Nezávislý investiční server zaměřený na forex, komodity, trading a zpravodajství. Vzdělávací články, cenové grafy, cizí měny, semináře, ekonomické a forex zprávy.
reklama
XTB intradenni-obchodnik
reklama
Purple VIP akce
reklama
LYNX banner
reklama
XTB intradenni-obchodnik